Panelen jubileumtetoonstelling

Tijdens de jubileumjaarvergadering in 2009 waar het 225 –jarig bestaan van het Nut werd gevierd was er een tentoonstelling ‘225 jaar Nut’tig leren voor iedereen’. De gedemonteerde tentoonstellingspoppen en banieren staan op dit moment opgeslagen in Edam. De departementen die iets willen gaan organiseren en de elementen  willen lenen kunnen contact opnemen met de bestuursondersteuning, secretariaat@nutalgemeen.nl.