Kort nieuws departementen

1nutfonds 407x271In de eerste helft van 2022 ontvingen verschillende projecten weer een subsidie vanuit het Nutfonds.

Aaank BlokhuispoortOp 15 oktober 2022 zal het museum De Proefkolonie plaats van samenkomst zijn voor bestuurders van de departementen van het Nut. De Proefkolonie Frederiksoord is een van voormalige koloniën van de Maatschappij tot Weldadigheid.

Aankondiging WageningenfondsHet meest zuidelijk gelegen culturele Nutsdepartement in Nederland is zonder enige twijfel Sluis-Aardenburg. Henk Masclee is daar voorzitter en geeft een inkijkje bij het Nut in Zeeuws Vlaanderen. 

Schiekade77 Nut RotterdamNobelprijswinnaar Ben Feringa sprak op 28 maart op uitnodiging van departement Rotterdam in Arminius over Nanotechnologie, en het Nut van klein bouwen. 

Schiekade77 Nut RotterdamVeel onlineberichten over activiteiten van departementen verschijnen op de Facebookpagina van het landelijk Nut. Ook zonder Facebookaccount kunt u deze berichten lezen. 

Aank website pand EdamnlDat scholen sluiten vanwege een pandemie is niet nieuw. In 1918 sloten  de scholen in Dordrecht bijvoorbeeld drie weken vanwege de uitbraak van de Spaanse griep. Daarvan ondervond ook het Nutsbadhuis in Dordrecht hinder.

Aankondiging WageningenfondsNaast school, cursus-school en cultuurdepartementen zijn er ook fondsdepartementen aangsloten bij het landelijk Nut. Zij functioneren veelal als lokaal fonds. Het Nut in Wageningen is zo'n departement. 

Aank penning FemmySinds 26 september 2021 kunnen departementen weer activiteiten organiseren en leden elkaar ontmoeten tijdens ledenvergaderingen. Tijdens de ledenvergaderingen in Zaanstad Zuid en Wolvega werden onlangs weer erepenningen uitgereikt. 

Aaank BlokhuispoortHet Nut gaat luchten op de binnenplaats van de Bajes! Na anderhalf jaar Coronabeperkingen kan het Nut eindelijk weer een ledenbijeenkomst organiseren. Deze zal op zaterdag 9 oktober plaatsvinden in de voormalige gevangenis de Blokhuispoort in Leeuwarden. 

Aank Nutzegel Groningen Haren 2021Er zijn weer nieuwe programma's gemaakt en gepresenteerd door de departementen van het Nut. Ook dit jaar verzond departement Groningen-Haren aan haar leden een prachtige folder met daarbij een speciale attentie.

anbi aankondig 03Voor veel organisaties en verenigingen is het van belang om de een ANBI-status te bezitten. Per 1 juli 2021 zijn de regels voor de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) weer gewijzigd.

Nut Twisk 2021 aAfgelopen periode verschenen er online nieuwsberichten over het Nut. De meeste berichten zijn terug te vinden op de Facebookpagina van het landelijk Nut. 

Voor veel organisaties en verenigingen is het van belang om de een ANBI-status te bezitten. Dit is niet alleen van belang voor de organisatie zelf maar ook fiscaal aantrekkelijk voor donateurs. Per 1 juli 2021 zijn de regels voor de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) weer gewijzigd. anbi aankondig 01

Zoom AV 19 juni 2021De algemene vergadering voor leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zal voor het eerst in de geschiedenis van het Nut online plaatsvinden en wel op 19 juni 2021. In 2020 werd de algemene vergadering tweemaal afgezegd vanwege de Coronacrisis. 

Digitaal 20211

Veel departementen zien zich weer genoodzaakt om de eerste maanden van 2021 activiteiten af te blazen of uit te stellen door de Coronacrisis. Ter afwisseling van de dingen die nog wel mogen in deze crisis zijn er  mogelijkheden om te genieten van digitale lezingen, cultuur en live-muziek.

 

 

 

 

Departement Langstraat       

Departement Langstraat wees haar leden er onlangs op dat een bezoek aan een museum mogelijk is via de app Google Arts & Culture. Met behulp van deze app is er veel kunst en cultuur in musea over de hele wereld bewonderen. Veel musea zijn ook gewoon via internet te bezoeken, bijvoorbeeld via de website https://artsandculture.google.com/partner?hl=en

Ook zijn er korte kamerconcerten die het Concertgebouworkest iedere avond om 21.00 uur live uitzendt via Instagram. Zij doen dit gedurende de gehele avondklokperiode. Via de website van het Concertgebouw kunt u ook concerten beluisteren. https://www.concertgebouw.nl/bekijk-gratis-livestreams-vanuit-het-concertgebouw.

 

Onderwijsmuseum

Helaas is ook het Nationaal Onderwijsmuseum net als andere musea gesloten. Dat is jammer want het museum heeft een bijzondere tentoonstelling over de Bosatlas en Nazipropaganda voor de jeugd die zeker ook jongere doelgroepen zal aanspreken.
Het museum organiseert de aankomende tijd wel weer lezingen in de vorm van colleges voor de jeugd: de MuseumJeugdUniversiteit. Dit is een landelijk initiatief van verschillende musea in Nederland. Als de coronamaatregelen het toelaten, staat in de eerstvolgende collegereeks de wereld van de journalistiek centraal. Een aantal colleges is online terug te zien.

 

Departement Rotterdam

Departement Rotterdam organiseert elk jaar een Nutslezing. Op 1 februari is de lezing geheel Coronaproof gestreamd via internet. Dat was een succes. Er kwamen 574 aanmeldingen binnen, circa 300 inlogs op de live-stream (veelal met meerdere deelnemers op 1 inlogsessie). Er werden 390 boekjes besteld en half februari 2021 waren er bijna 800 inlogs op de YouTube registratie van de lezing. Er verscheen voorafgaand aan de lezing nog een opiniestuk in de Rotterdam bijlage over de lezing: https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/29/wiens-algemeen-belang-a4029449.

De lezing gaat in op hoe ons begrip van het algemeen belang aan het veranderen is. De vraag is wat de veranderingen betekenen voor de grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Derk Loorbach (foto) zal de lezing geven. Hij is directeur van DRIFT en hoogleraar sociaaleconomische transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam. Op de website van het Nut Rotterdam is de lezing terug te kijken en terug te lezen. Op de website is de inhoud van de lezingen van voorgaande jaren ook inzichtelijk.
Lees meer 

 

Lezing en rondleiding gebouwen

Via de gebouwengids kunt u digitale tours doen maar ook lezingen volgen over verschillen architectonische onderwerpen de komende tijd. Lees meer.

 

Sociale vraagstukken

Bent u bestuurlijk of anderszins actief in het sociale werkveld of gewoon geïnteresseerd in (de aanpak van) sociale vraagstukken dan kunt u ook eens gaan kennismaken met de lezingen die worden verzorgd door Movisie.

 

Zijn er digitale initiatieven die u ook graag onder de aandacht brengt van de leden van het Nut dan hoort de redactie dat graag van u via secretariaat@nutalgemeen.nl

In memoriam MdJbmp

Op 14 januari 2021 overleed Marten de Jong, voormalig bestuurslid van departement Groningen-Haren. Van 1995 tot 2003 maakte Marten ook deel uit van het Maatschappijbestuur. 

 

Covid(22-10-2020)

De algemene vergadering van het landelijk Nut gaat niet door op 7 november 2020. Het blijkt ook deze periode niet mogelijk, in verband met de maatregelen rond de Coronacrisis, deze doorgang te laten vinden.

Gepke Posthumus Jansma

Op 14 augustus 2020 overleed Gepke Posthumus, bestuurslid van departement Gorredijk. Zij is van grote betekenis geweest voor het Nut Gorredijk in Friesland.

Aardenburg vDale

Departement Sluis-Aardenburg werd op 20 april 1820 onder de naam Departement Sluis in Vlaanderen opgericht. Het 200-jarig jubileum wordt deze maand niet gevierd vanwege de Coronacrisis. 

Covid(26-4-2020)

Hoe gaan de departementen om met de huidige Coronacrisis? Op die vraag van het landelijke Nut begin april reageerde een aantal departementen al snel. Zo kwamen er reacties vanuit het meest noordelijke departement Bellingwolde tot het meest zuidelijke departement Sluis-Aardenburg.

Zaans Museum foto Pascal FielmichDe algemene vergadering voor leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is in verband met de Coronacrisis verplaatst van 20 april naar 7 november 2020. De locatie blijft hezelfde: het Zaans Museum.

Leo Klomberg Delden 3Op 22 januari 2020 hield departement Delden haar jaarlijkse vergadering voor leden.Tijdens de vergadering nam de voorzitter, Leo Klomberg, afscheid van het departementsbestuur. Uit handen van landelijk voorzitter Piet Hamelink kreeg hij de erepenning overhandigd. 

Maarten fotoDepartement Hoogezand-Sappemeer luidde 2020 in met een nieuwjaarvisite die muzikaal omlijst werd door het Trio Lanyok. Zoals gebruikelijk opende de voorzitter, Maarten Rietveldt, de avond. Daarna volgde de ene na de andere verassing voor Maarten.  

Tjits Bart 2019Tjits Zwartsenburg-Veldkamp ontving in november 2019, na langdurig bestuurlijk actief te zijn geweest voor het Nut, de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Haar echtgenoot Bart Zwartsenburg is ook bestuurlijk actief voor het Nut. Reden genoeg om eens nader kennis te maken.

Jaap SiertsemaIn de afgelopen maanden werd er sinds lange tijd weer een aantal leden verblijd met een erepenning en ingeschreven in het ereregister van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 

2019 nov ledenbijeenkomstOp 9 november was er voor het eerst een ledenbijeenkomst nieuwe stijl in het Dominicanenklooster in Zwolle.  De lezing van Jochen den Ouden met de titel ‘Cybersecurity in een kilobyte’ ging over digitale beveiliging en privacy.

Aank 1 Jochen

Het landelijk bestuur organiseert op 9 november 2019 een themabijeenkomst waarvoor de bestuursleden van de departementen zijn uitgenodigd. Wederom is dit keer gekozen voor het Dominicanenklooster in Zwolle als locatie.

Aank Greve Hovens

Tijdens een bezoek van de leden van departement Herwijnen aan het Nationaal Onderwijs Museum in Dordrecht ontdekte Cor den Boer toevallig een nieuw spoor in het onderzoek naar familie van de voormalige secretaris van het Nut, Jakob Hovens Greve. 

 Groningen Haren 2019 2020 2

Veel departementen openen in september of oktober een nieuw seizoen. Op de website van het landelijk Nut zijn veel programma's van deze Nutsdepartementen inzichtelijk. Niet alleen leden maar ook belangstellenden weten vaak via het landelijk Nut een departement in de buurt te vinden. 

Web Wag 2019Veel nieuws over de activiteiten van de departementen verschijnt online. Regelmatig verschijnen er ook via de Facebookpagina van het landelijk Nut berichten. 

Winnaars kleinEr waren ook weer feestelijkheden de afgelopen maanden. Het departement Voorschoten vierde het 150 jarig en Heusden het 200 jarig jubileum. Piet Hamelink ontving een erepenning omdat hij erelid is geworden van departement Noord-Beveland.

Schiekade77 Nut RotterdamVeel onlineberichten over activiteiten van departementen verschijnen op de Facebookpagina van het landelijk Nut. Ook zonder Facebookaccount kunt u deze berichten lezen. 

Aank 16 feb 2019Op 16 februari jl. - vooruitlopend op de ALV op 20 april in Dordrecht - werden de leden geïnformeerd over het nieuwe beleid voor het Nut in het Dominicanenklooster in Zwolle. 

Aankn ALV 2019Ondanks het Paasweekeinde bezochten op 20 april jl. ruim veertig Nutsleden de 228ste algemene vergadering in Dordrecht. Niet verwonderlijk want behalve de beleidsnotitie 2019-2024 stond ook de bespreking van de conceptstatuten en huishoudelijk reglement op de agenda.

Aankondiging WassenaarOp 16 februari 2019 vierde het Nutsdepartement in Wassenaar haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan kregen alle 450 leden en genodigden in het cultureel centrum de Warenar een voorstelling aangeboden van drie culturele verenigingen. 

Op Werkendam lezing Piet31 oktober jl. hield de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink, een lezing tijdens de jaarvergadering van departement Werkendam. In zijn lezing ging hij onder andere in op de groei- en bloeiperiode van het Nut.

logo Langstraat 170

Zaterdag 6 oktober 2018 was het 170 jaar geleden dat het Nutsdepartement Langstraat/ Waalwijk werd opgericht. Het bestuur besloot deze mijlpaal groots te vieren met de leden. Er werd ook iets gedaan voor de Waalwijkse gemeenschap. 

Nachtwachtwandeling

Veel departementen openen in deze periode het nieuwe seizoen 2018-2019. Wist u trouwens dat veel van de programma’s van de departementen op de website van het Nut toegankelijk zijn en activiteiten ook regelmatig vermeld worden via de facebookpagina van het landelijk Nut? 

nutfonds thumbDe verschillende departementen van het Nut staan vaak ‘midden’ in de plaatselijke en regionale samenleving. Het is jammer als een goed idee of project op niets uitloopt door het gebrek aan financiële middelen. Een Nutsdepartement kan het verschil maken!

Nut TwiskHet Nut in Twisk zet zich in voor het sfeerbepalende dorpsgevoel in Twisk onder het motto 'Goed voor elkaar'. Op 17 juni werd in navolging van het succes van vorig jaar voor de tweede keer AmuSantTwisk georganiseerd.