Nieuwe voorwaarden aan ANBI-status: publicatie gegevens op internet

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De 'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' is een ANBI met een zogenaamde groep-status. De aangesloten departementen zijn daarmee in principe ook ANBI.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling. Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Dat geldt ook voor de departementen van 't Nut. Veel departementen hebben er voor gekozen om hieronder hun gegevens te publiceren om daarmee de ANBI-status te behouden. Staat een departement niet hieronder vermeld dan staan de gegevens wellicht op een andere website gepubliceerd. U kunt hier naar zoeken via de website van de Belastingdienst, klik hier.

Elk jaar moeten op uiterlijk 1 juli  de gepubliceerde gegevens voor behoud van de ANBI-status geactualiseerd zijn. U kunt de actuele gegevens zelf wijzigen. Bij vragen kunt u contact opnemen met secretariaat@nutalgemeen.nl.

Hieronder vindt u de gegevens per departement / organisatie ten behoeve van de ANBI-status.