Op deze pagina vindt u links naar voor u geselecteerde websites. Heeft u suggesties voor links die op deze pagina niet mogen ontbreken, stuur die dan naar secretariaat@nutalgemeen.nl.

» Leergeld
Op dit moment leven in Nederland in gezinnen met lage inkomens ongeveer 327.000 kinderen in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Het motto van Leergeld is: "Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen".

» De Nederlandse Volksuniversiteiten
De volksuniversiteit is er voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond. U volgt de cursussen samen met een aantal andere cursisten in een gezellige en ongedwongen sfeer; dat maakt leren gemakkelijker dan u misschien denkt.

»Het Willemsfonds
Het Willemsfonds is de oudste Vlaamse sociaal-culturele vereniging. Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het mee aan de verdere uitbouw van een democratische, interculturele samenleving op lokaal, provinciaal en regionaal niveau.Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het woord.

» Kunst voor Rotterdammers (SKVR)
SKVR staat voor Kunst van Rotterdammers. Bij de SKVR kun je lessen en cursussen volgen in beeldende kunst, dans, fotografie, video & digitale media, muziek, schrijven en theater. Daarnaast is de SKVR leverancier en bemiddelaar voor kunst- en cultuuractiviteiten in het onderwijs en werkt zij samen met diverse organisaties en scholen in de Rotterdamse wijken aan diverse projecten.

» Nationaal Onderwijsmuseum
Het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam heeft, met ongeveer 150.000 voorwerpen, de grootste onderwijscollectie van Europa. Deze bevat onder andere schoolboeken, griffels, inktpotten, telramen, schoolplaten, geografische kaarten, atlassen, foto's, toverlantaarns, agenda's, schoolbankjes en een enorm assortiment leermiddelen.

» SESAM Academie
Professioneel advies door vrijwilligers voor organisaties met vrijwilligers. De SESAM Academie (Academie voor Senioren en Samenleving) staat voor het bevorderen van kwaliteitsverbetering, professionaliteit en deskundigheid bij maatschappelijke organisaties.

» Cultureel woordenboek
De beknopte encyclopedie voor de algemene ontwikkeling. Wat is wenselijk dat een Nederlander, aan het begin van de 21e eeuw weet - of tenminste herkent - op allerlei gebied van cultuur en wetenschap? Anders gezegd: Wat zou - in het ideale geval - tot zijn algemene ontwikkeling behoren? Deze vragen hebben wij voorgelegd aan deskundigen op allerlei terrein en met hun antwoorden is onze site voor algemene ontwikkeling gevuld.

» Young Stage
Young Stage is de jongerentheatergroep van de SKVR. De groep geeft voorstellingen over sociaal-culturele onderwerpen op scholen voor voortgezet onderwijs.

» Leraar24
Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren. Met praktische video's en inhoudelijke dossiers worden vraagstukken uit het onderwijs behandeld. Met Leraar24 kun u zich op elk moment van de dag efficiënt en kosteloos informeren en verder groeien in uw vak.

» FIN -Vereniging van Fondsen in Nederland

De FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Ongeveer 300 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, gezondheid en cultuur. Hèt overzicht van meer dan 700 Nederlandse fondsen wordt jaarlijks bijgewerkt en in boekvorm uitgebracht. U kunt het bestellen bij: Uitgeverij Walburg Pers.