Het Nut in de CoronacrisisHet Nut in de Coronacrisis

 (26-4-2020) Hoe gaan de departementen om met de huidige Coronacrisis? Op die vraag van het landelijke Nut begin april reageerde een aantal departementen al snel. Zo kwamen er reacties vanuit het meest noordelijke departement Bellingwolde tot het meest zuidelijke departement Sluis-Aardenburg.  

Lees meer
Algemene Vergadering in Zaans MuseumAlgemene Vergadering in Zaans Museum

De algemene vergadering voor leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zal geen doorgang kunnen vinden op 18 april 2020. In verband met de ontwikkelingen rond het Coronavirus is de vergadering verplaatst naar 7 november 2020. 

Lees meer
Erepenning voor Leo KlombergErepenning voor Leo Klomberg

Op 22 januari 2020 hield departement Delden haar jaarlijkse vergadering voor leden.Tijdens de vergadering nam de voorzitter, Leo Klomberg, afscheid van het departementsbestuur. Uit handen van landelijk voorzitter Piet Hamelink kreeg hij de erepenning overhandigd. 

Lees meer
 
Toekenningen Nutfonds 2019 Toekenningen Nutfonds 2019

In 2019 ontving het Nutfonds weer subsidieaanvragen. De hieronder beschreven dertien projecten kregen een bijdrage toegekend, al dan niet met aanbeveling van een Nutsdepartement.

Lees meer
Even Voorstellen: Annie Arts-de VooghtEven Voorstellen: Annie Arts-de Vooght

Annnie Arts-de Vooght is al vele jaren actief in het bestuur van Nutsdepartement Langstraat. In 2017 ontving zij de erepenning van het Nut en werd daarmee ingeschreven in het ereregister. In 2013 ontving zij een Koninklijke onderscheiding.

Lees meer
District Noord-Holland opgehevenDistrict Noord-Holland opgeheven

Op 5 oktober 2019 kwamen de leden van district Noord-Holland voor het laatst bijeen. Met het aannemen van de nieuwe statuten, tijdens de algemene vergadering op 22 mei jl.,  zijn de districten en de Centrale Districtsraad als formeel bestuurlijke gremium afgeschaft.

Lees meer