240 jaar Nut

Voor het 240-jarig jubileum van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is het derde interview met Piet Oud uit Edam. Piet kwam al vroeg in aanraking met het Nut, om uiteindelijk als voorzitter in het bestuur van departement Edam terecht te komen. Hij blikt terug op de invloed van het Nut op de samenleving, zijn rol bij het Nutspand in Edam en de toekomst van het Nut.

Lees meer

Voor het tweede interview ter gelegenheid van het 240-jarig jubileum van Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen spreken we met Razia Abdoel van departement Amsterdam. Met toewijding en bewogenheid vervult zij als secretaris een prominente rol bij het beoordelen van subsidieaanvragen voor regio Amsterdam.

Lees meer

Voor het 240-jarig jubileum van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is het eerste interview met Cor den Boer. Van zijn dagen als bestuurslid en voorzitter tot zijn huidige rol in de archiefcommissie, straalt de bevlogenheid er nog altijd vanaf. Onbelemmerd door externe verwachtingen volgde Cor vastberaden zijn innerlijke kompas. Dit interview belicht Cor's betrokkenheid bij het Nut gedurende ruim drie decennia.

Lees meer
 

Voor en door departementen

Jaarlijks reikt het Nut Zaanstad de Nutsprijs uit aan een instelling die zich in de Zaanstreek verdienstelijk maakt binnen de doelstelling van het Nut: de bevordering van het welzijn van mens en samenleving.

Lees meer

Op 20 februari 2024 vond de algemene ledenvergadering van het Nutsdepartement Winschoten, ook wel Oldambt genaamd, plaats in Finsterwolde. Het Nutsdepartement wil zich nadrukkelijk richten op de doelstelling van het Nut: een actieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving.

Lees meer

In oktober 2023 werd het secretariaat van het Nut gebeld door Tiny Ranoesetiko-Dekker. Zij vertelde in het bezit te zijn van een prachtig ingekleurde centsprent met de titel Kinderschrik. De prent heeft museale waarde.

Lees meer
 

Landelijk nieuws

Op 6 april 2024 werd op uitnodiging van het Nut Den Helder aldaar de 233-ste algemene ledenvergadering van het landelijk Nut gehouden.

Lees meer

Op 12 oktober 2024 vieren Nutsbestuurders het 240-jarig jubileum in het Spoorwegmuseum te Utrecht. De heer Johan Remkes heeft toegezegd een lezing te komen houden.

Lees meer

Ter gelegenheid van het 240 jarig bestaan introduceertde het Nut in april 2024 een handzame algemene folder over haar (actuele) bestaan, organisatie en activiteiten.

Lees meer