240 jaar Nut

Het Maatschappijbestuur wil bij het 240-jarig bestaan van het Nut vooral stilstaan bij de verhalen van mensen die zich betrokken voelen bij onze organisatie. Diegenen die soms al heel lang meedraaien in de organisatie: bestuurders, vrijwilligers en leden die actief zijn voor de verschillende departementen.

Lees meer

Voor het 240-jarig jubileum van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is het eerste interview met Cor den Boer. Van zijn dagen als bestuurslid en voorzitter tot zijn huidige rol in de archiefcommissie, straalt de bevlogenheid er nog altijd vanaf. Onbelemmerd door externe verwachtingen volgde Cor vastberaden zijn innerlijke kompas. Dit interview belicht Cor's betrokkenheid bij het Nut gedurende ruim drie decennia.

Lees meer

Ter gelegenheid van het 240 jarig bestaan introduceert het Nut in april 2024 een handzame algemene folder over haar (actuele) bestaan, organisatie en activiteiten.

Lees meer
 

Voor en door departementen

Jaarlijks reikt het Nut Zaanstad de Nutsprijs uit aan een instelling die zich in de Zaanstreek verdienstelijk maakt binnen de doelstelling van het Nut: de bevordering van het welzijn van mens en samenleving.

Lees meer

Op 20 februari 2024 vond de algemene ledenvergadering van het Nutsdepartement Winschoten, ook wel Oldambt genaamd, plaats in Finsterwolde. Het Nutsdepartement wil zich nadrukkelijk richten op de doelstelling van het Nut: een actieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving.

Lees meer

In oktober 2023 werd het secretariaat van het Nut gebeld door Tiny Ranoesetiko-Dekker. Zij vertelde in het bezit te zijn van een prachtig ingekleurde centsprent met de titel Kinderschrik. De prent heeft museale waarde.

Lees meer
 

Landelijk nieuws

Erepeningen van het Nut bestaan sinds de oprichting van het Nut in 1784. Na 1870 stond er een tijd er een engel op de penning. Hij heeft een lauwerkrans voor de eer en een toorts voor de door het Nut gegeven verlichting voor het meisje en het jongetje die met hem meelopen naar de toekomst.

Lees meer

Op 3 november 2023 is Bob Sikkema, oud-voorzitter van het Maatschappijbestuur, overleden.

Lees meer

In 2023 ontvingen verschillende projecten weer subsidie vanuit het Nutfonds. Projecten die voldoen aan de criteria Mens & Maatschappij of aan die van Kunst & Cultuur komen voor subsidie in aanmerking.

Lees meer