Kort nieuws departementen

anbi aankondig 03Voor veel organisaties en verenigingen is het van belang om de een ANBI-status te bezitten. Per 1 juli 2021 zijn de regels voor de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) weer gewijzigd.

Nut Twisk 2021 aAfgelopen periode verschenen er online nieuwsberichten over het Nut. De meeste berichten zijn terug te vinden op de Facebookpagina van het landelijk Nut. 

Zoom AV 19 juni 2021De algemene vergadering voor leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zal voor het eerst in de geschiedenis van het Nut online plaatsvinden en wel op 19 juni 2021. In 2020 werd de algemene vergadering tweemaal afgezegd vanwege de Coronacrisis. 

Digitaal 20211

Veel departementen zien zich weer genoodzaakt om de eerste maanden van 2021 activiteiten af te blazen of uit te stellen door de Coronacrisis. Ter afwisseling van de dingen die nog wel mogen in deze crisis zijn er  mogelijkheden om te genieten van digitale lezingen, cultuur en live-muziek.

In memoriam MdJbmp

Op 14 januari 2021 overleed Marten de Jong, voormalig bestuurslid van departement Groningen-Haren. Van 1995 tot 2003 maakte Marten ook deel uit van het Maatschappijbestuur. 

 

Covid(22-10-2020)

De algemene vergadering van het landelijk Nut gaat niet door op 7 november 2020. Het blijkt ook deze periode niet mogelijk, in verband met de maatregelen rond de Coronacrisis, deze doorgang te laten vinden.

Gepke Posthumus Jansma

Op 14 augustus 2020 overleed Gepke Posthumus, bestuurslid van departement Gorredijk. Zij is van grote betekenis geweest voor het Nut Gorredijk in Friesland.

Aardenburg vDale

Departement Sluis-Aardenburg werd op 20 april 1820 onder de naam Departement Sluis in Vlaanderen opgericht. Het 200-jarig jubileum wordt deze maand niet gevierd vanwege de Coronacrisis. 

Covid(26-4-2020)

Hoe gaan de departementen om met de huidige Coronacrisis? Op die vraag van het landelijke Nut begin april reageerde een aantal departementen al snel. Zo kwamen er reacties vanuit het meest noordelijke departement Bellingwolde tot het meest zuidelijke departement Sluis-Aardenburg.

Zaans Museum foto Pascal FielmichDe algemene vergadering voor leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is in verband met de Coronacrisis verplaatst van 20 april naar 7 november 2020. De locatie blijft hezelfde: het Zaans Museum.

Leo Klomberg Delden 3Op 22 januari 2020 hield departement Delden haar jaarlijkse vergadering voor leden.Tijdens de vergadering nam de voorzitter, Leo Klomberg, afscheid van het departementsbestuur. Uit handen van landelijk voorzitter Piet Hamelink kreeg hij de erepenning overhandigd. 

Maarten fotoDepartement Hoogezand-Sappemeer luidde 2020 in met een nieuwjaarvisite die muzikaal omlijst werd door het Trio Lanyok. Zoals gebruikelijk opende de voorzitter, Maarten Rietveldt, de avond. Daarna volgde de ene na de andere verassing voor Maarten.  

Tjits Bart 2019Tjits Zwartsenburg-Veldkamp ontving in november 2019, na langdurig bestuurlijk actief te zijn geweest voor het Nut, de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Haar echtgenoot Bart Zwartsenburg is ook bestuurlijk actief voor het Nut. Reden genoeg om eens nader kennis te maken.

Jaap SiertsemaIn de afgelopen maanden werd er sinds lange tijd weer een aantal leden verblijd met een erepenning en ingeschreven in het ereregister van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 

2019 nov ledenbijeenkomstOp 9 november was er voor het eerst een ledenbijeenkomst nieuwe stijl in het Dominicanenklooster in Zwolle.  De lezing van Jochen den Ouden met de titel ‘Cybersecurity in een kilobyte’ ging over digitale beveiliging en privacy.

Aank 1 Jochen

Het landelijk bestuur organiseert op 9 november 2019 een themabijeenkomst waarvoor de bestuursleden van de departementen zijn uitgenodigd. Wederom is dit keer gekozen voor het Dominicanenklooster in Zwolle als locatie.

Aank Greve Hovens

Tijdens een bezoek van de leden van departement Herwijnen aan het Nationaal Onderwijs Museum in Dordrecht ontdekte Cor den Boer toevallig een nieuw spoor in het onderzoek naar familie van de voormalige secretaris van het Nut, Jakob Hovens Greve. 

 Groningen Haren 2019 2020 2

Veel departementen openen in september of oktober een nieuw seizoen. Op de website van het landelijk Nut zijn veel programma's van deze Nutsdepartementen inzichtelijk. Niet alleen leden maar ook belangstellenden weten vaak via het landelijk Nut een departement in de buurt te vinden. 

Web Wag 2019Veel nieuws over de activiteiten van de departementen verschijnt online. Regelmatig verschijnen er ook via de Facebookpagina van het landelijk Nut berichten. 

Winnaars kleinEr waren ook weer feestelijkheden de afgelopen maanden. Het departement Voorschoten vierde het 150 jarig en Heusden het 200 jarig jubileum. Piet Hamelink ontving een erepenning omdat hij erelid is geworden van departement Noord-Beveland.

Schiekade77 Nut RotterdamVeel onlineberichten over activiteiten van departementen verschijnen op de Facebookpagina van het landelijk Nut. Ook zonder Facebookaccount kunt u deze berichten lezen. 

Aank 16 feb 2019Op 16 februari jl. - vooruitlopend op de ALV op 20 april in Dordrecht - werden de leden geïnformeerd over het nieuwe beleid voor het Nut in het Dominicanenklooster in Zwolle. 

Aankn ALV 2019Ondanks het Paasweekeinde bezochten op 20 april jl. ruim veertig Nutsleden de 228ste algemene vergadering in Dordrecht. Niet verwonderlijk want behalve de beleidsnotitie 2019-2024 stond ook de bespreking van de conceptstatuten en huishoudelijk reglement op de agenda.

Aankondiging WassenaarOp 16 februari 2019 vierde het Nutsdepartement in Wassenaar haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan kregen alle 450 leden en genodigden in het cultureel centrum de Warenar een voorstelling aangeboden van drie culturele verenigingen. 

Op Werkendam lezing Piet31 oktober jl. hield de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink, een lezing tijdens de jaarvergadering van departement Werkendam. In zijn lezing ging hij onder andere in op de groei- en bloeiperiode van het Nut.

logo Langstraat 170

Zaterdag 6 oktober 2018 was het 170 jaar geleden dat het Nutsdepartement Langstraat/ Waalwijk werd opgericht. Het bestuur besloot deze mijlpaal groots te vieren met de leden. Er werd ook iets gedaan voor de Waalwijkse gemeenschap. 

Nachtwachtwandeling

Veel departementen openen in deze periode het nieuwe seizoen 2018-2019. Wist u trouwens dat veel van de programma’s van de departementen op de website van het Nut toegankelijk zijn en activiteiten ook regelmatig vermeld worden via de facebookpagina van het landelijk Nut? 

nutfonds thumbDe verschillende departementen van het Nut staan vaak ‘midden’ in de plaatselijke en regionale samenleving. Het is jammer als een goed idee of project op niets uitloopt door het gebrek aan financiële middelen. Een Nutsdepartement kan het verschil maken!

Nut TwiskHet Nut in Twisk zet zich in voor het sfeerbepalende dorpsgevoel in Twisk onder het motto 'Goed voor elkaar'. Op 17 juni werd in navolging van het succes van vorig jaar voor de tweede keer AmuSantTwisk georganiseerd.

Het dVollenhove jub0epartement Vollenhove van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen vierde op zaterdag 6 oktober jl. het 150-jarig bestaan met onder andere de uitreiking van een jubileumboek.

lintje Vredewold Leek

Tijdens de Lintjesregen op 26 april 2018 ontving Ria Stevens-Osseman uit handen van burgemeester B.C. Hoekstra een koninklijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vele bestuurlijke verdiensten. 

Burgemeester Wolvega

Het departement Wolvega heeft het afgelopen jaar in besloten kring aandacht besteed aan het 200 jarig bestaan van de vereniging.

Op de valreep van 2017 is door de rechtbank bepaald dat departement Bodegraven van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen verder gaat als Stichting.

Giuseppe Verdi by Giovanni BoldiniDe afgelopen maanden waren er verscheidene departementen in het (plaatselijke) nieuws.

Departement Edam van ’t Nut bood haar leden op 13 februari jl. een lezing aan over de grootste operacomponist ooit: Giuseppe Verdi.

Menalda1In de Klinker in Winschoten werd op 18 november 2017 een themadag georganiseerd voor de leden uit de districten Oost- en Noord-Groningen. De opkomst overtrof de verwachting.

Op 21 oktober 2017 vierde ‘t Nut op Noord-Beveland haar 175-jarig bestaan. Er was een receptie, toespraken en een cultureel programma met muziek en Zeeuws cabaret. De aanwezigen kregen een warm onthaal bij binnenkomst met een hapje en drankje.

Herwijnen erelid

Tijdens de algemene ledenvergadering van departement Herwijnen op woensdag 11 oktober 2017 is mevr. B.D. (Dini) Baggerman-van Zuijdam afgetreden als bestuurslid. Zij is 40 jaar actief geweest als bestuurder voor het departement. 

Elk jaar in september verschijnen de agenda’s van de departementen online met daarin tal van leerzame en vermakelijke activiteiten voor de leden. Ter inspiratie enkele hoogtepunten vanuit de grotere departementen in verschillende delen van Nederland.

Op 21 februari jl. vond een feestelijke algemene ledenvergadering (ALV) plaats bij departement Winschoten ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan. Na afloop was er een gezellig samenzijn met de leden.

Korte berichten over departementen

Nut Amsterdam sponsort digitalisering eigen archief

Departement Amsterdam van ’t Nut heeft met een sponsorbijdrage aan het Stadsarchief de digitalisering van het eigen archief mogelijk gemaakt. Hiermee is de geschiedenis van ‘t Amsterdamse Nut bewaard gebleven en toegankelijk voor wie dat wil bekijken. Elf strekkende meters aan archief werden gedigitaliseerd middels 85.072 scans. Wie er doorheen kijkt vindt notulenboeken, prenten, aanmeldingsformulieren en vele rapporten over projecten. Het gaat vanaf de eerste vergadering in 1735 tot 1952. Het Stadsarchief is heel gelukkig met de gulle gift en schrijft op de website: “We vinden het heel bijzonder dat een archiefvormer de digitalisering van haar eigen archief sponsort. Het is een prachtige aanvulling van de Archiefbank en biedt de gebruiker nog gemakkelijker inzicht in de stukken.” Lees meer

Bestuurswisseling Wassenaar

’t Nut Wassenaar nam op 18 januari 2017 tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid van de heer Richard H.G. Meijer, die in de afgelopen 11 jaren de functie van voorzitter en secretaris bekleed heeft. Hij wordt als secretaris opgevolgd door mevrouw Jenny Lintjer-Sonneveld.

Departement De Bildt

In de Bildt heeft het bestuur na een periode van zgn. slapende omstandigheden instemming gevraagd aan het Maatschappijbestuur om over te gaan tot opheffing van het departement. Voor resterende gelden en bezittingen is gekozen voor een passende bestemming in de geest van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Beëindiging departement Ruurlo

Vanuit Ruurlo ontving het Maatschappijbestuur de aankondiging van opheffing van dit steeds verder vergrijzende departement in de Achterhoek. Hiermee komt na 59 jaar op pijnlijke wijze een einde aan de vereniging, die nog altijd 80 leden telt. Hoewel de ledenvergaderingen en lezingen telkens goed bezocht werden, dienden zich ondanks herhaalde dringende oproepen geen nieuwe bestuursleden aan. De vergrijzing van het departement is hiervan een voor de hand liggende oorzaak. Met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar en het gebrek aan nieuwe jongere leden neemt het ledenaantal bovendien steeds verder af, vanwege ziekte, verhuizing of overlijden. Voorzitter Thea Bouman heeft als blijvende herinnering aan de vereniging een plaquette met de tekst ‘Aangeboden door NUT departement Ruurlo 13 maart 2017’ geschonken aan het museum in Kasteel Huize Ruurlo. De plaquette wordt geplaatst op de bank in de heringerichte kasteeltuin. Lees meer

Erepenningen Langstraat

Waalwijk penningIn maart 2017 vond de Algemene Ledenvergadering van departement Langstraat van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen plaats. Tijdens deze gelegenheid werd stilgestaan bij het afscheid van secretaris Annie Arts-de Vooght en Oud-Voorzitter Boudewijn de Graaf. Beide oud-bestuurders konden alom rekenen op veel waardering. Piet Hamelink, waarnemend voorzitter van het landelijk Maatschappijbestuur, was aanwezig om hen op bijzonder wijze extra in het zonnetje te zetten.

Annie Arts-de Vooght heeft zich tijdens de 11 jaar dat zij als bestuurslid actief was voor het departement op geweldige wijze ingezet. Het begon toen zij tot het bestuur toetrad als penningmeester in 2005. Vijf jaar later nam zij daar de verantwoordelijkheid voor het secretariaat bij. En sinds 2012 organiseerde en coördineerde zij bovendien de activiteiten.

Predikant Boudewijn de Graaf was gedurende een periode van 10 jaar bestuurslid, waarvan 8 jaar als voorzitter. Zijn manier van handelen kenmerkte zich als rustig, met goede kennis van zaken. Deze voorzitter was er nooit op uit anderen zijn wil op te leggen, maar streefde altijd naar overeenstemming tussen de betrokken partijen.

De inzet en toewijding van beide oud-bestuursleden werd niet alleen vanuit departement Langstraat met veel lof toegejuicht. Namens het Maatschappijbestuur verraste Piet Hamelink beiden met de Nutspenning voor bijzondere verdiensten. Op de bijbehorende oorkondes staan de afzonderlijke prestaties die tot deze uitreiking hebben geleid vermeld.

 

Groningen-Haren nieuwe website  

In het hoge Noorden heeft departement Groningen-Haren een nieuwe website. Via www.nutgroningenharen.nl heeft de bezoeker toegang tot allerhande informatie. In de agenda leest men over de culturele en maatschappelijke activiteiten die het departement voor haar leden organiseert. Voor subsidieaanvragen zit men binnen een paar klikken in een digitaal aanvraagscherm. Daarnaast biedt Groningen-Haren een aanlokkelijk kijkje in het fotoalbum van de vereniging dat gevuld is met sfeerfoto’s. Het is een opvallend overzichtelijke site, duidelijk ontwikkeld met oog voor het gemak van de bezoeker. Al met al een zeer aantrekkelijke ingang voor (aspirant-) leden en organisaties die financiële ondersteuning zoeken voor hun project. Lees meer

Website Gr haren

Nationaal Onderwijsmuseum

In Dordrecht ontving men op 10 april jl. leden van de vereniging vrienden van het Onderwijsmuseum voor de Algemene Ledenvergadering. De band tussen het museum en het Nut zijn hecht. Cor den Boer, oud-voorzitter van het landelijk Nut, is werkzaam als vrijwilliger in het museum, mede namens de archiefcommissie van het Nut. Hel landelijk Nut is al vele jaren een van de vrienden van het Onderwijsmuseum.

Doel van de bijeenkomst was met elkaar te bespreken hoe verder kan worden bijgedragen tot de bloei van het museum. Na afloop van de vergadering stond een lezing van Maartje Battinga op het programma. Als historica, kunsthistorica en conservator van het Glasmuseum in Leerdam vertelde zij over De Glasschool, de design Academy van de jaren veertig. Deze academie werd ten tijde van de dreiging van WOII gesticht door Andries Copier. Hij stelde indertijd dat er ondanks de crisis waarin Nederland zich bevond er dringend behoefte was aan een opleiding voor jongeren die streefden naar de creatie het perfecte glaswerk. Leerlingen werden onderwezen in het ambacht van glasblazen en -slijpen en leerden ontwerpen. De Glasschool heeft de Nederlandse en Leerdamse Glaskunst een enorme impuls gegeven.  Een bezoek aan het museum is zeker een aanrader als excursie voor Nutleden van de departementen. Het museum is gelegen dicht bij het NS-station van Dordrecht en op loop afstand van het gezellige historische stadscentrum. Lees meer

Winschoten 200 jaar

Winschoten 200 jaar

 

Het Nutsdepartement Winschoten vierde op 22 februari 2017 haar 200-ste verjaardag in de Oude Nutsleeszaal. Genodigden genoten samen van een ontvangst met koffie, diverse sprekers, een tentoonstelling en een afsluitende borrel.


Voor deze leden en andere belangstellenden organiseert ’t Nut Winschoten jaarlijks enkele excursies en in de periode september tot en met april (met uitzondering van december) op elke derde dinsdag van de maand een lezing.

 

Hans Luiten ZaankantLezing over woningbouw, idealen en standsverschillen oftewel 'Rangen en standen in de Zaan' 

Hans Luiten gaf op 10 januari 2017 namens ‘t Nut een lezing over 'Rangen en standen in de Zaan'. ‘De Zaanstreek een gemoedelijke streek waar mensen elkaar gedag zeggen, iedereen even rijk en arm is en verschillen in stand en afkomst niet meespeelden? Misschien is dat wel zo, maar waar komt die villawijk bij de Parklaan dan vandaan? Hoe kan het dat die wijk pal naast een arbeiderswijk ligt met de 'Karl Marxstraat'? Waren er dan toch zulke grote verschillen? Hoe passen de Tuinkade en Rooswijk in dit verhaal?’De lezing ging over woningbouw, idealen, standsverschillen en AKZO. Lees meer 

 

Departement Delden in het nieuws

logo.deldenIn Twente huist departement Delden van ’t Nut, opgericht in 1837. De snelle rekenaar begrijpt dat Delden dit jaar iets te vieren heeft: het departement bestaat in 2017 alweer 180 jaar. Met het voor dit seizoen gepresenteerde activiteitenprogramma laat het zien nog altijd een bijzonder actief departement te zijn. Tussen september en april kunnen leden in het Parochiehuis maandelijks genieten van de bijeenkomsten. De ene keer staat deze in het teken van een lezing op het gebied van cultuur, literatuur of kunst. En dan weer komt men samen voor een muziekmiddag. Niet-leden zijn tegen betaling ook welkom bij voldoende capaciteit. Lees meer

Ter ere van het 36e lustrum is er op 23 april a.s. een bijzonder jubileumconcert in de Oude Blasiuskerk van het Twents Jeugd Symfonie Orkest o.l.v. Carl Wittrock in samenwerking met Karin Hertsenberg. Deze Oldenzaalse sopraan kennen we sinds zij winnaar werd in het TROS-programma ‘Una Voca Particolare’ van Ernst Daniel Schmidt. Sindsdien is zij een veelgevraagd soliste en speelt ze in bekende en goed bezochte opera’s en operettes zoals Carmen, Les Misérables en Jesus Christ Superstar. Het publiek van ’t Nut in Delden is een concert met sprankelende, melodieuze concertstukken, aria’s en evergreens beloofd.

Voor nutsleden is dit concert geheel gratis. Voor meer informatie en lid worden kan men contact opnemen met ’t Nut Delden via telefoonnummer 074-376 12 22 of e-mailadres: info@nutdelden.nl.

 

't Nut Wieringermeer

‘t Nut in Wieringermeer biedt van oudsher een gevarieerd programma aan met cursussen, theatervoorstellingen, concerten en excursies voor leden en introducés. De communicatie wordt door het departement goed opgepakt. Er is een website en regelmatig brengt het departement een nieuwsbrief uit. In haar laatste nieuwsbrief kijkt dit departement terug op 2016 en ook alvast vooruit. Op 7 januari reisde het departement met vierendertig personen af naar Haarlem voor het Keizersconcert van het Nederlands Philharmonisch Orkest. De voorjaarsreis naar Rome, Napels en Pompeï is inmiddels volgeboekt. Op de website ook een speciale pagina met verslagen van verschillende activiteiten. Daarin onder andere aandacht voor het Wieringermeerdictee, een uitdaging voor iedereen! Hoe goed is uw spelling? Lees meer

 

Eindejaarsbericht ‘t Nut Krimpen

Marten ToonderNet als veel andere Nutsdepartementen kijkt departement Krimpen terug op 2016 en publiceert daarover op de website. In het bericht valt te lezen dat het kantoor van het departement in het multicultureel centrum de Tuyter verplaatst zal worden. Het voor cursisten en bezoekers vertrouwde kantoor vlak bij de entrée van de Tuyter moet namelijk verdwijnen vanwege een verbouwing. ’t Nut wordt ondergebracht in een verzamelruimte waar plaats is voor alle besturen van de instanties en verenigingen die gebruik maken van De Tuyter.

In Krimpen biedt ’t Nut van oudsher cursussen en lezingen aan. Het programma is indrukwekkend. Elk jaar wordt er door de programmacommissie van het departement ook een uitje georganiseerd. Dit jaar kunnen belangstellenden zich opgeven voor een balletvoorstelling in Amsterdam op 30 september 2017. De eerste lezing in 2017 wordt gehouden op 27 januari en zal gaan over Maarten Toonder, schrijver, tekenaar kunstenaar. Lees meer

 

't Nut Winterswijk waardeert vrijwilligers

't Nut in Winterswijk vindt dat vrijwilligers een heel belangrijke rol vervullen in onze samenleving. Als blijk van waardering zijn daarom alle vrijwilligers van Zorgcombinatie Marga Klompé uitgenodigd voor een lezing in de grote zaal van het centrum voor cultuureducatie Boogie Woogie op 19 januari 2017. Deze avond maakt deel uit van een aantrekkelijk jaarprogramma van het departement waar leden ook welkom zijn.  

De lezing door Ad van Roosendaal en Anneke Zonneveld 'Achterhoek Grenzeloos Mooi'  verhaalt over de  karakteristieke gebieden in de Achterhoek. Ad en Anneke hebben jarenlang het landschap geobserveerd, gefilmd en gefotografeerd. Het resultaat is een audiovisuele presentatie op een groot scherm. Lees meer

Winterswijk

V.l.n.r: bestuursleden Henk Blikman, Ina van Eerden en Henk Heinen van departement Winterswijk met de uitnodiging voor de vrijwilligers

 Vooruitblik Seizoen 2016-2017 departementen

Zoals elk jaar kijkt de redactie van de Nut Nieuwsbrief met interesse naar de verschillende departementen, als die hun activiteitenkalenders voor het aankomende seizoen publiceren. Ook dit keer zijn er wederom vele educatieve uitstapjes, lezingen en cursussen te vinden die worden georganiseerd ten behoeve van de bewoners in de regio.

In Delden bijvoorbeeld is er op woensdagen in het Parochiehuis wekelijks van september tot april een bijeenkomst met lezingen op het gebied van kunst, literatuur of cultuur. Het seizoen start met een excursie over de grens naar het imposante Duitse kasteel Bentheim. In 2017 bestaat ’t Nut Delden 180 jaar. Vandaar dat het hoogtepunt van het jaar het jubileumconcert in de oude Blasiuskerk zal zijn, met medewerking van het voltallige Twents Jeugd Symfonieorkest en sopraan Karin Hertzenberg. De details omtrent het programma zijn gepubliceerd op de website van ’t Nut Delden en vindt u hier.

t Nut Wassenaar biedt een indrukwekkende agenda waarin lezingen, concerten en cursussen elkaar afwisselen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken verspreidt het departement gratis programmaboekjes in de bibliotheek. Daarnaast staan de evenementen online gepubliceerd op de website van het departement. De website maakt het de naar een passende activiteit zoekende gebruiker makkelijk met een keuzemenu: excursies, theater en concerten, en cursussen. Leden kunnen gebruik maken van het programma en daarbij een introducée mee nemen. De bij te betalen bedragen variëren per activiteit.

Nutsdepartement Edam vult de agenda met elke maand een lezing over steeds weer een ander kunstzinnig of historisch onderwerp. Er is een 6-weekse cursus Wereldmachten, vreemde landen en grootse verhalen te volgen. De jaarlijkse excursie brengt de leden dit keer naar het voormalig scheepvaarthuis in Amsterdam. Het departement weet dat er altijd veel belangstelling is voor de evenementen, ze zijn dan ook openbaar toegankelijk. Leden betalen over het algemeen niets, voor een enkele activiteiten betalen ze een bedrag bij. Alle activiteiten waaronder de eerste lezing op 18 oktober 2016 door Martijn Akkerman staan op de website aangekondigd.

Departement Winterswijk bereikt haar publiek deels door publicatie in de regionale media, waar aandacht is voor de lezingen en excursies. Men bezoekt een glasblazerij en kan tijdens een lezing leren over bijen. Winterswijk was een van de departementen die ook het programma op de website van ’t Nut liet actualiseren door het secretariaat. Een goed idee van Winterswijk om ook een persbericht te versturen. Het laat zien dat het toch al best oude departement, zoals het artikel in de Gelderlander en op het nieuwsonline online staat, nog altijd springlevend is.

In Burgum lezen we op de website dat het programma in oktober start met een muzikaal trio waarbij het publiek als stralend middelpunt Marjolein Meijers treft. In ‘Van Berini tot Solex’ vertelt ze over haar muzikale leven. Smeuïge verhalen met onroerende achtergronden omlijst door de allermooiste oude en nieuwe liedjes, stuk voor stuk goed gearrangeerd en mooi van eenvoud. In januari staan in het kader van ‘Het Landenthema’ twee Italiaanse avonden geprogrammeerd. De leden kunnen vooraf inschrijven voor een avond waarbij men tijdens het nuttigen van een Italiaans buffet, zal luisteren naar de Italiaanse zangeres Natasja Valletta en Bart Guichelaar op gitaar. Samen noemen zijn zich La Valletta en spelen ze nostalgische Italiaanse nummers, compleet in stijl gekleed. Daarnaast een presentatie van verschillende Italiaanse wijnen, inclusief proeverij.

De komende tijd is er veel te beleven in alle hoeken van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, waarbij zoals vanouds gestreefd wordt naar individuele en maatschappelijke ontwikkeling op een zo hoog mogelijk cultureel niveau.

 

Bestuurders ‘t Nut Noord- en Oost-Groningen bezoeken Wildervank                                                 

Op 7 mei 2016 organiseerde het Nutsdepartement Wildervank een besturendag. Ruim zestig bestuurders van ‘t Nut uit het de district Oost- en Noord-Groningen werden begin van de middag welkom geheten in het S.T.A.R-treinstation Veendam.De Stichting Stadskanaal Rail (S.T.A.R.) werd in 1992 opgericht met als doel de spoorlijn Veendam-Stadskanaal-Musselkanaal te behouden als industrieel erfgoed.

 De voorzitter Trijny Leeuwerik- Nieboer van departement Wildervank heette de aanwezigen welkom. De stoomlocomotief bracht daarna het gezelschap naar Stadskanaal. Hier werd een bezoek gebracht aan de werkplaats van de S.T.AR. en het museum. Aan het einde van de middag was er een ontvangst in het Cultuurcentrum Margaretha Hardenberg te Wildervank. De heer Hartsema, beheerder, vertelde de geschiedenis van de voormalige kerk waarin het cultuurcentrum is gevestigd. Na afloop werd nog een eenvoudige maaltijd gebruikt. De bestuursleden kijken terug op een interessante en zonnige dag waarop men goed en ‘nuttig’ heeft kunnen bijpraten.                  Foto: Frank Loer 

 

Departement Leeuwarden eigen website

Departement Leeuwarden is sinds kort op het internet te vinden met een eigen website www.nutleeuwarden.nl. Op deze website leest u wat 't Nut voor Leeuwarden doet. Het departement functioneert vooral als subsidieverlener voor plaatselijke projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van t' Nut.

  

Reformatorisch dagblad besteedt aandacht aan ’t NutA.Kuyper

Op 11 juni jl. verscheen een artikel in het Reformatorisch Dagblad met de titel ‘Kuyper verzette zich tegen het algemeen christelijke karakter van het Nut’. Het artikel van de hand van journalist René Zeeman geeft een beeld weer van Abraham Kuyper (foto) als een van de grootste tegenstanders in de negentiende eeuw van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Een dag eerder, op 10 juni, werd aandacht besteed aan de huidige betekenis van ‘t Nut naar aanleiding van een vraaggesprek met de voorzitter mw. Jansen-Pierik.

De inleiding van het artikel van het eartikel d.d. 11 juni over Abraham Kuyper luidt als volgt:

Als het Nut in 1868 in een circulaire schrijft dat het algemeen christelijke staatsonderwijs goed is, komt Kuyper daartegen in verzet. Hij schrijft in een brochure die een jaar later uitkomt dat het Nut de naam christelijk onterecht gebruikt. Volgens Kuyper is het Nut in de achttiende eeuw christelijk begonnen, maar is het geleidelijk aan steeds algemener geworden”, vertelt prof. dr. George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme en directeur van het Historisch Documentatiecentrum aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. „Kuyper vindt daarom dat er naast de staatsscholen bijzondere, christelijke scholen moeten komen”, voegt Harinck eraan toe. Lees meer

Op dezelfde website is ook het artikel  d.d. 10 juni 2016 te vinden met de titel ’Het Nut wil het algemeen volksgeluk verbeteren’ naar aanleiding van het vraaggesprek met de voorzittervan 't Nut.

 

Het Departement Groede vierde 175-jarig bestaan

Het 175-jarig bestaan van het Departement Groede zou op vrijdag 29 april 2016 in het Ledeltheater te Oostburg gevierd. In de loop van de avond zou de voorstelling Zeeuwse Vrouwen 2 worden bekeken. Alles liep echter helemaal anders. Een uur voor de geplande bijeenkomst in het Ledeltheater, kreeg de voorzitter Johan Povoost een telefoontje van het gemeentehuis dat er een bomruiming plaats zou vinden in het hart van Oostburg. Daarbij werd het gehele hart van het dorp, waaronder het Ledeltheater ontruimd en tot verboden gebied verklaard.

De kantine van de middelbare school “Het Zwincollege” werd tot noodopvang uitgeroepen voor de geëvacueerde bewoners en 't Nut Groede. 'Nut Groede kreeg de docentenkamer ter beschikking gesteld.
Daar is met ongeveer de helft van de leden, die nog tijdig de afzetting konden passeren, de avond doorgebracht. De burgemeester mevrouw A. Jetten, die zich had verheugd aanwezig te zijn en een toespraak zou  houden, moest ook verstek laten gaan. Zij moest het crisiscentrum in het gemeentehuis aansturen. Van een zorgvuldig opgesteld programma bleef helaas weinig over. Met veel improvisatie is er toch nog wel een genoeglijke avond geweest.

De heren Jos Nieuwenhuis en Piet Hamelink met hun echtgenoten van district Zuid-Nederland, waren gelukkig nog tijdig aanwezig en hebben nog een toespraak kunnen houden evenals de voorzitter van departement Groede, Johan Provoost. Omstreeks 22.30 uur was de klus geklaard en mochten de leden weer gaan en staan waar zij wilden. Op maandag 9 mei is alsnog de uitgestelde voorstelling van Zeeuwse Vrouwen 2 bezocht.
Lees meer

Departementen ondersteunen projecten

Een aantal departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ondersteunt lokale projecten. De onderstaande projecten waren afgelopen tijd ook elders in het ‘nieuws’.

Departement Amstedam ondersteunde een Inloopatelier voor kankerpatiënten dat onlangs al weer 5 jaar bestaat. Dit werd gevierd met een expositie tot 16 mei 2016 in Wijkcentrum Alleman in Amstelveen. Bij het inloopatelier bestaat een open inloop voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Wekelijks kunnen zij in Wijkcentrum Alleman aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 terecht.
Naast de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten, is iedereen welkom in het inloopatelier. Daar wordt geschilderd, getekend en geboetseerd. Lees meer 

Afrika

Een ander project is AFRIKA010. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam opende op donderdag 28 april officieel de tentoonstelling AFRIKA 010 in het Wereldmuseum. De tentoonstelling is nog tot en met 8 januari 2017 voor iedereen te zien! Speciaal voor AFRIKA 010 lanceerde het Wereldmuseum een eenmalig kleurrijk 148 pagina’s tellend magazine en een online platform: afrika010.nl. In het magazine en op de website is alles te lezen over de connectie tussen Rotterdam en Afrika, waaronder een complete agenda met allerlei activiteiten. Via AFRIKA 010 zijn e-tickets voor de tentoonstelling en het magazine te koop. De totstandkoming van AFRIKA 010 wordt mede mogelijk gemaakt door een projectbijdrage van de Erasmusstichting, het Mondriaan Fonds, het Hendrik Mullerfonds, het VSBfonds, de Stichting Bevordering van Volkskracht, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen departement Rotterdam, de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum en de Gemeente Rotterdam. Lees meer 

 

Departement Middenbeemster kijkt naar toekomst bij 175-jarig bestaan

 Beemster 175Op 25 mei vierde departement Middenbeemster haar 175-jarig bestaan. De leden en genodigden werden in het multifunctionele gebouw de Keyserin ontvangen met koffie en gebak, waarna een concert in de kerk volgde. Na dit concert was iedereen genodigd voor live muziek op het Marktplein. In  het cultureel centrum Onder de Linden was een tentoonstelling over de geschiedenis van het NUT ingericht. Natuurlijk ontbrak het niet aan spijs en drank voor alle aanwezigen. Het departement kijkt nadrukkelijk naar de toekomst en daar past een moderne beeldende digitale communicatie bij. Via YouTube is te zien op welke wijze het departement 175 jaar geleden werd opgericht. Met twee van de oprichters gaat het filmpje terug uit de tijd. Burgemeester Cornelis Boon jr., hoofd van de school, en meester De Geus waren via deze moderne media present voor een praatje en een aantal sketches. Er werd terug- en vooruitgekeken tijdens de viering van het jubileum. Het NUT blijkt ook nog zeer nuttig in de aankomende tijd. De hoop werd uitgesproken dat er nog minstens 175 jaar bijkomen.

 

Departement Olst-Deventer: de jeugd heeft de toekomst!

KinderochtendDepartement Olst-Deventer wil zich meer gaan richten op de volgende generatie en benaderde daarom onlangs een aantal jonge mensen uit de omgeving om mee te denken over nieuwe activiteiten.

Eén van die mensen was Sheila Hannink, moeder van twee kinderen. Het viel haar op dat het aantal activiteiten voor peuters in Olst vrijwel nihil was. Samen met een aantal andere moeders, nam zij daarom het initiatief om een kinderochtend te organiseren voor kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 5 jaar. Alles staat in het teken van ridders en prinsessen. Daarmee hopen zij een nieuwe doelgroep aan te spreken. De kinderochtend vond plaats op 12 juni 2016. Lees meer 

 

 Erepenning bij departement Noordbroek voor Janny Hevinga en Leo MullerNoordbroek2016

Op 22 maart 2016 hebben Janny Hevinga en Leo Muller, leden van het Nutsdepartement Noorbroek, tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen uitgereikt gekregen uit handen van wethouder Thea van der Veen. Beiden hebben zich 40 jaar onafgebroken als bestuurslid ingezet voor het departement Noordbroek. De inscripties op de erepenningen zijn uniek per persoon. Op de penning van Janny Hevinga-Schaap staat vermeld ‘40 jaar trouw en accuraat’. Op de penning van Leo Muller is te lezen ‘40 jaar inspirerend en creatief’.
Het was 40 jaar geleden een hele klus om het departement weer nieuw leven in te blazen omdat er niet veel bestuursleden waren. Janny Hevinga werd direct als secretaris gekozen en Leo Muller als bestuurslid.
Leo Muller trad terug uit het bestuur tijdens de ALV. Janny Hevinga zet haar functie als secretaris voort voor het departement Noordbroek.  Lees meer

 

 

Prentjes

‘Leersame prentjens voor de Jeugd’

 

Begin 2016 viert de Stichting Matrijs haar vijfendertigjarig bestaan. Het boek  ‘Leersame prentjens voor de Jeugd’ met daarin schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen maakt deel uit van de jubileumaanbiedingen van de stichting Matrijs. Schoolprenten zijn de kleine voorlopers van de veel grotere en meer bekende schoolwandplaten die rond 1900 opkwamen. Het boek beschrijft de ontwikkeling en de betekenis van deze schoolprenten. Naast tekst is er veel beeldmateriaal opgenomen. Het boek werd uitgebracht ter gelegenheid van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 2009.

De voorraad bedraagt nog enkele honderden exemplaren. De vaste verkoopprijs van € 34,95 zal voor de maanden maart t/m juni 2016 tijdelijk € 17,95 bedragen. Het boek staat inmiddels met de jubileumprijs gepubliceerd op de website van de Stichting Matrijs. Lees meer

 

 


 Nutsgebouw in Zaandam weer in gebruik

Departement Zaanstad-Zuid heeft nieuwe gebruikers gevonden voor het Nutsgebouw in Zaandam. Het oorspronkelijke karakter van het Nutsgebouw op de Czaar Peterstraat 1 in hartje Zaandam heeft een kenmerkende gevelspreuk 'Tot Nut van 't Algemeen'. Na jaren van leegstand en anti-kraak is er eindelijk weer een bestemming: een Zaandamse makelaar gaat samen met een hypotheek- en verzekeringsadviseur in het gebouw kantoor houden.

Het pand, gebouwd in1903, kreeg destijds een duidelijke functie; een spaarbank, een volkszangschool, een leeszaal en een woning voor de conciërge. De meeste Zaankanters kennen het Nutsgebouw wel. Het gebouw was het meest recent door een theatergezelschap in gebruik. Het was echter sindsdien al een tijdje verlaten. Het heeft heel wat klusuurtjes gekost voor de nieuwe gebruikers om het pand voor het kantoor geschikt te maken. Maar het resultaat mag er zijn. Er zijn gezellige en doelmatige werkruimten ontstaan waar ondanks het glas en de computers, de sfeer van vroeger overheerst. Lees meer

Schooldepartement Oss gefuseerd

Primair SKO (Geffen) en Nut (Oss) zijn met groot vertrouwen vanuit hun eigen achterbannen per 1 januari 2016 gefuseerd tot de Filios Scholengroep. De nieuwe naam werd op 4 december 2015 bekend gemaakt. ‘Filios’ is Latijn voor ‘kinderen’. Deze naam werd bedacht door Basisschool De Meander (Lith) en Basisschool De Hoogakker (Nuland). Belangrijkste aanleidingen voor deze samenwerking zijn onder andere de leerlingenkrimp, de voortdurende zorg voor goed onderwijs en het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de beide organisaties. Uitgangspunt bij de fusie was dat de schaalvergroting geen gevolgen zou hebben voor het onderwijs en de persoonlijke benadering. Alle schoollocaties blijven dan ook bestaan als zelfstandige scholen met behoud van hun eigen identiteit en kleinschaligheid.

Het departement Oss van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen vormde voor de fusie het bestuur van de Osse Nutsscholen. De leden van het departement waren de ouders van de leerlingen van de vijf verschillende locaties. Het departement had een hoog aantal leden voor de fusie. De leden (ouders) van het Osse Nut spraken zich op 13 juli 2015 tijdens de Algemene ledenvergadering in grote meerderheid uit vertrouwen te hebben in de fusie van beide organisaties. De hervorming van het onderwijs in Nederland vanaf 1800 geldt als één van de grootste verdiensten van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Al vanaf de oprichting in 1784 vormt de verbetering van het onderwijs een van de belangrijkste doelstellingen van het Nut. In het licht hiervan vormt de fusie van de Nutsscholen in Oss een logische stap.


Departement Breda 200 jaar

Departement Breda 200 jaar Nutsdepartement Breda bestaat 200 jaar en viert deze verjaardag op 25 februari 2016 met een verkort symposium in de lokale Waalse Kerk. Het actieve departement werkt in Breda vanuit twee stichtingen. De stichting Nutsscholen Breda bestuurt de vijf Nutsbasisscholen in de stad. Op elk van deze scholen wordt door de schoolleiding, leerlingen, leerkrachten en ouders vanuit de zogenaamde Nutsvisie samengewerkt, met respect en op basis van gelijkheid. Daarnaast biedt de stichting Nutsvolksuniversiteit Breda haar 2000 volwassen cursisten ongeveer 160 uiteenlopende cursussen, waaronder het grootste talencursusaanbod in de regio. De Vubreda, zoals de instelling in de volksmond heet, onderstreept het principe Life Long Learning, een leven lang leren. Het enorme aanbod biedt de cursist de mogelijkheid zich voortdurend te blijven ontwikkelen, vanuit persoonlijke of professionele drijfveren. Op deze manier draagt de volksuniversiteit via haar cursisten bij tot ieders persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap en zelfredzaamheid. Dit vergroot de mogelijke inzet op de arbeidsmarkt en sociale integratie.

Lagere Nutsschool in Breda (Bron: gedenkboek Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen1784 -1834)

Naast een aantal speciale gasten, worden de (oud) bestuursleden, docenten en andere medewerkers van de Nutsscholen Breda en de Nuts Volksuniversiteit Breda uitgenodigd, alsmede gemeente Breda en de pers. In het bijzonder verwelkomt het departement Prof. Dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, een nakomeling van de oprichter in Nederland van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, alsmede sprekers van Nutsscholen Breda en Nuts Volksuniversiteit Breda. 

Elly van Leuven krijgt erepenning Maatschappij

Op 11 november 2015EllyvanLeuven heeft Elly van Leuven- Steenbrink, lid van departement Langstraat, tijdens een gezellige lunch de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen uitgereikt gekregen door Piet Hamelink, de voorzitter van district Zuid-Nederland. De inscriptie op de penning was “ als dank voor decennia lange inzet voor het Nut “.
En decennia lang was het!  Van 1986 tot 1994 was zij bestuurslid van departement Waalwijk / Langstraat. Na haar Waalwijjkse tijd is zij toegetreden tot het bestuur van district Zuid-Nederland als penningmeester. Met haar onderwijsachtergrond is zij echter ook betrokken geweest bij het project ‘Wat doe jij?’. Ook organiseerde zij  in het verleden bijeenkomsten met de vele schooldepartementen die in Zuid-Nederland bestonden. Ook was zij actief bij de organisatie van lezingen, muziekavonden, excursies en bezoeken aan musea.
Wat speciaal genoemd mag en moet worden is dat zij in haar bestuursperiode  een vijftal internationale reizen perfect georganiseerd heeft. District Zuid-Nederland betreurt dat Elly afscheid heeft moeten nemen van haar bestuurswerk voor het Nut vanwege persoonlijke omstandigheden.

Op de Foto v.l.n.r. Jos Nieuwenhuizen, Elly van Leuven, Piet Hamelink, Wim Saatrübe

Burgum-2015-2016

Departement  Burgum

Departement Burgum verheugt zich over een trend die uitzicht biedt op een langdurig en succesvol voortbestaan. De aanwas van relatief jonge le

den is namelijk groot, het maximum van 400 leden wordt nog altijd gehandhaafd en er is sprake van een wachtlijst voor aspirant leden.

Het onlangs gepresenteerde programmaboekje is divers en biedt voor alle leeftijdscategorieën wat wils. Veel voorstellingen zijn bovendien ook toegankelijk voor niet-Nutleden, tegen een geringe vergoeding. Het programma bevat lezingen, concerten, theatervoorstellingen. Opvallend zijn de twee avonden waarop een feestelijk geheel van een 5-gangen Frans Buffet met Franse wijnen en jazzmuziek van The Frisian Mainstream Combo te boeken is.

Nut-leden betalen voor de organisatie van dit alles een jaarlijkse bijdrage van slechts 20 euro aan het departement en niet extra voor de 9 fraaie voorstellingen voor maximaal 2 personen per adres. Een bijkomend voordeel voor leden is de aangeboden korting van 5% op cursussen van de Volksuniversiteit Frylân. Het Nut in Burgum heeft een overzichtelijke website: www.nutburgum.nl  

 

Programma’s departementen op de website van de Maatschappij

 

Vredewold-2015-2016

Veel actuele activiteiten en programma’s van departementen van ’t Nut zijn inzichtelijk via de website van de Maatschappij www.nutalgemeen.nl. Onder ‘Departementen / Zoek departement’ kunnen zowel de bereikbaarheidsgegevens als de meeste programma’s van alle departementen worden terug gevonden. Veel departementen hebben inmiddels een eigen website die toegankelijk is gemaakt in dit zoekmenu. Ook zijn er departementen die gebruik maken van het inloggebied om hun programma te publiceren. Sommige departementen hebben gekozen om elk jaar het programma (in PDF) te laten uploaden door het secretariaat. Zo ook departement Wildervank. Zij heeft haar programma in een heel mooie brochure voor leden en niet leden samengevat. Ook in de plaatselijke media brengen zij hun programma onder de aandacht van het publiek. Lees meer 

 

 

Het Nut en de moestuinen in Leeuwarden

‘Wie nog steeds denkt dat moestuinen een oubollig imago hebben, heeft het mis: stadslandbouw is ‘hip en happening’! De interesse in de verbouw van groente is tegenwoordig groot. In Nederland worden er daarom in steden stadslandbouwprojecten opgezet. De volkstuinen worden tegenwoordig ook onder de noemer stadslandbouw geschaard, terwijl de volkstuinen al een eeuw geschiedenis kennen. Maar ook volkstuinen zijn niet de eerste moestuinen in de stad geweest.’

Bovenstaande tekst valt te lezen in het voorwoord van de scriptie van Richtsje van Berkum over Moestuinen in Leeuwarden. Voor de scriptie met als titel ’De Moestuin en de stad’ werd er een interview gehouden met Jaap Ruedisulj, secretaris van het Nut Leeuwarden en lid van het Maatschappijbestuur. De scriptie over moestuinen en volkstuinen e.d. in en rond Leeuwarden van 1600 tot heden is inzichtelijk via de website van ’t Nut www.nutalgemeen.nl. Hierna volgen een aantal gedeelten uit de scriptie die betrekking hebben op de rol van departement Leeuwarden in het verleden.

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen is een landelijke organisatie met diverse departementen, waaronder één in Leeuwarden. Het departement Leeuwarden is op papier een actief departement, maar de taken bestaan niet meer uit het organiseren van activiteiten voor de leden. Het Nut zou nu gezien kunnen worden als een fonds, aangezien ze geld

verstrekken aan culturele evenementen en sociaal-maatschappelijke projecten. (……) Lees meer

 

Departement Herwijnen benoemd Kees Vos tot erelid

Tijdens de jaarvergadering van departement Herwijnen op woensdag 21 oktober jl. is de heer C. (Kees) Vos afgetreden als voorzitter. Omdat de heer Vos zich gedurende 28 jaar met veel plezier en toewijding heeft ingezet voor het departement, heeft het bestuur aan de vergadering voorgesteld de aftredend voorzitter tot erelid te benoemen. De leden hebben hiermee met applaus ingestemd.

Samen met de erepenning kreeg de scheidend voorzitter een oorkonde uitgereikt. Hierop is het volgende te lezen:


“Tijdens de Algemene ledenvergadering op 21 oktober 2015 is benoemd tot Erelid van het Departement Herwijnen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de heer C. (Kees) Vos met als overweging, dat hij zich in zijn functie als bestuurslid van het departement, gedurende 28 jaar, waarvan 27 ½ jaar als voorzitter, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.”

  

Activiteitenkalender Departement Zelhem

Op het programma van ’t Nut Zelhem staan dit jaar (2015-2016) lezingen, cursussen en excursies die zowel overdag als ’s avonds plaats zullen vinden. De onderwerpen zijn uiteenlopend en in sommige gevallen kan het publiek zich onder leiding van een deskundige zelfs twee dagen verdiepen in de materie.Twee activiteiten in oktober stonden in het teken van Piet Mondriaan. Maria Driessen gaf eerst een lezing over het leven en werk van deze bijzondere kunstenaar. Een week later begeleidde zij de excursie naar Villa Mondriaan in Beverwijk.

Later in het seizoen is opnieuw een combinatie van lezing en excursie te vinden, met de naam: Oude eilanden in nieuw land. Hierbij gaat Jan Berends uiteenzetten wat de invloed van de drooglegging van de Noordoostpolder was op de eilanden Urk en Schokland. Tijdens de later geplande dagexcursie gaat het gezelschap op bezoek in deze plaatsen.
De bijeenkomsten kunnen ook door niet-leden bezocht worden. Het complete programma van Nutsdepartement Zelhem kunt u raadplegen via de website van ’t Nut. Lees meer

 

Departement Gorredijk 200 jaar

’t Nut in Gorredijk viert haar 200-jarig bestaan. Het Nutdepartement is vandaag de dag nog steeds een bloeiende vereniging die met haar programma van lezingen, reizen en muziekavonden een belangrijke inbreng heeft in het culturele leven van Gorredijk. De viering van het 200-jarig bestaan startte op 18 september jl. met de opening van een tentoonstelling in Museum Opsterlân. De tentoonstelling die een goed beeld geeft van de werkzaamheden van ’t Nut  in de afgelopen 200 jaar werd geopend door burgemeester Mw.van Selm. Dhr. Wester, voorzitter van Nutdepartement Gorredijk, heette vooraf alle aanwezigen welkom. Namens het Maatschappijbestuur was de heer Rietveldt aanwezig.

        Gorredijk-200-jaar    Gorredijk-200-jaar-1

Een aantal voorwerpen en schetsen afkomstig uit het Nutspand in Edam maken deel uit van de tentoonstelling die nog tot 8 november 2015 te bezoeken is. Tijdens de opening was er veel belangstelling voor de boeken met foto’s van de voormalige Nutsschool.

Op 26 september werd s middags in de Skâns in Gorredijk een receptie gehouden. Het jubileum werd ‘s avonds in de theaterzaal afgesloten met een feestelijke revue. Lees meer. Een artikel uit de Leeuwarder Courant treft u aan in de volgende link. Meer foto's vindt u op de Lees nog meer.

Meer foto's: Facebookpagina van 't Nut.


 

 Departementen starten nieuw seizoen

In september start bij de meeste departementen weer een nieuw seizoen vol van activiteiten. Via de website van 't Nut zijn veel actuele programma's van departementen te bekijken. Ook in de verschillende regionale media wordt aandacht besteed aan de startactiviteiten van een nieuw seizoen. Een willekeurige greep uit de verschenen berichten treft u hieronder aan.

Bellingwolde

Anker-2015Departement Bellingwolde presenteert opnieuw een boeiende agenda voor het komende seizoen met filmavonden, toneelvoorstellingen en verschillende lezingen. Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de Meent in Bellingwolde. Tussen de lezingen is een aantal opvallende namen te vinden, waaronder die van Jan Eikelenboom, Nederlands televisiejournalist en verslaggever. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als presentator van Achter het Nieuws, Nieuwsuur en NOVA, waar hij verslag deed vanuit alle hoeken van de wereld. Zijn specialisatie is het Midden Oosten, een regio die hij meer dan 100 keer bezocht heeft.

Het seizoen opent op 1 oktober a.s. met een lezing van Wim Anker (foto) met als titel Advocaat in Strafzaken. Deze strafpleiter is al sinds zijn jeugd woonachtig in het Friese Akrum. In Leeuwarden richtte hij in 1991 met zijn tweelingbroer Hans Anker&Anker Strafrechtadvocaten op. Dit kantoor kreeg grote landelijke bekendheid door een aantal geruchtmakende strafzaken waarop tijdens de lezing uitgebreid ingegaan wordt. Denk hierbij aan de zaak van Ferdi E, de ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn, Jan Veenman, de caféhouder in Volendam die door hem bijgestaan werd na de Volendambrand en de zaak Robert M., hoofdverdachte in de grote Amsterdamse zedenzaak.

Zelhem

Departement Zelhem trapt dit seizoen af seizoen met een presentatie van de natuurfotograaf Michiel Schaap op 21 september. De meeste opnames zijn gemaakt in de Achterhoekse bossen. De toegang is gratis zowel voor leden als niet-leden. Voorafgaand aan de presentatie is de algemene ledenvergadering. Lees meer over andere activiteiten van departement Zelhem hier.

 Vredewold-Leek

 

Departement Vredewold Leek heeft een interessant programma samengesteld voor de komende maanden. Op woensdag 30 vertelt secretaris Wim van Boekel van de Stichting Natuurbelang De Onlanden over het nieuw ingerichte waterbergings- en natuurgebied. Na de korte jaarvergadering op dinsdag 27 oktober om 20.00 uur gaat Martin Vinken in op de geschiedenis van aloude gevelstenen die te maken hebben met vervoer over land en via water. Lees meer 

 

Noord–Beveland

Noord-Beveland startte het seizoen in het kerkje van Kats op 18 september met een literaire avond met medewerking van Franca Treur. ’Franca Treur debuteerde in 2009 met Dorsvloer vol confetti, een sensitieve roman over de strijd van ieder mens om een eigen leven, en tegelijkertijd een liefdevol portret van een Zeeuwse bevindelijk gereformeerde boerengemeenschap met een geheel eigen vertelcultuur. In januari 2014 verscheen haar nieuwe roman De Woongroep. Treurs nieuwe roman gaat over het verlangen van Elenoor Fontanel (28) naar een betekenisvol leven in de onttoverde wereld van 2010. Zij hoopt het te vinden in een Amsterdamse (semi-)idealistische woongroep die gevestigd is in een voormalig weeshuis. Lees meer

Wieringermeer

‘t Nut in Wieringermeer heeft zoals elk jaar weer een aantrekkelijk programma voor leden bestaande uit excursies en lezingen. Daarnaast verzorgt het departement ook cursussen die plaatsvinden in de Cultuurschuur in Wieringermeer, het voormalige gemeentehuis. De eerste cursus start begin oktober met als onderwerp Filosofie voor beginners; Filosofie à la Ferry. Het boWieringermeer-2015ek van Luc Ferry is een van de weinige inleidingen in de filosofie die helder en toegankelijk zijn voor de leek. Zijn methodiek helpt de cursist gedurende de zes bijeenkomsten beter te begrijpen hoe mensen tot verschillende levenshoudingen kunnen komen. Gaandeweg ontwikkelt de cursist het vermogen andermans denken beter te begrijpen. Doel van de inleiding van Ferry is een verdieping van het eigen denken en een tolerantie van het ‘vreemde’ denken. De fraaie website van department Wieringermeer biedt op overzichtelijke wijze toegang tot de verschillende activiteiten. Zie www.nutwieringermeer.nl

Amsterdam

De Stichting tot Voortzetting van het Departement Amsterdam ontplooit zelf geen activiteiten maar ondersteunt wel financieel activiteiten in Amsterdam. Zo is er steun gegeven aan het project Buurten in de Openlucht dat op 23 juni jl. plaatsvond in Amsterdam. Lees meer. 

 


 

Oud-Wageningen-2015Geschiedenis departement Wageningen

Departement Wageningen bestaat sinds 1807. Vandaag de dag ondersteunt het departement vooral projecten en initiatieven in lijn met de doelstelling van ’t Nut. In 1846 was het departement actief betrokken bij de oprichting van een zogenaamde Winterwerkvereniging. Deze vereniging bood naar de huidige maatstaven een uitstekend werkgelegenheidsproject aan werklozen. Leo Eppink schreef een uitgebreide verhandeling over de geschiedenis van het departement Wageningen voor het tijdschrift van de Vereniging Oud Wageningen. Het eerste deel verscheen in september 2015. Klik hier (pagina 14-17).  In de streekkrant Bennekoms Nieuwsblad / Stad Wageningen verscheen vooruitlopend daarop een bericht over dit Wageningse Nutsproject van weleer. Lees meer

 


 

 

’t Nut Leeuwarden bezoekt Den Haag

Het Nutsdepartement Leeuwarden organiseerde op 11 april 2015 voor de leden en introducees een excursie naar Den Haag voor een bezoek aan het Mauritshuis en het Gemeentemuseum. In het Mauritshuis kon de wereldberoemde Frick-collectie bekeken worden. In het Gemeentemuseum werden onder leiding van een zeer bevlogen gids ca. 100 topstukken van de Haagse School bekeken. Zoals gebruikelijk verzorgde het departement ook bij dit jaarlijkse uitje op de heenweg voor koffie met koek en voor een borrel tijdens de terugreis.

Nutshuis leent meubels uit

De eerste verdieping van het pand van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Edam, ook wel Nutshuis genaamd, is vorig jaar in september in gebruik genomen door de organisatie ‘Kunst op Stap. Op deze verdieping van het Nutshuis was tot 2009 het secretariaat gevestigd van de Maatschappij. Een deel van de boeken is inmiddels overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. Een ander deel van de boeken is naar het onderwijsmuseum in Dordrecht gegaan. Dit museum heropent in juli 2015 weer haar deuren voor het publiek. 

Sinds kort heeft de benedenverdieping ook een nieuwe gebruiker. De gebruiker op de begane grond de Muziekkamer heeft namelijk eind 2014 de benedenverdieping verlaten. De Muziekkamer stond onder de bezielende leiding van mevrouw Maisa van der Kolk. Zij stelde er snaarinstrumenten tentoon en zij gaf er workshops. De gebruiker op de tweede verdieping, een Instituut voor hulp bij dyslexie en andere leesproblemen, is onlangs verhuisd naar de benedenverdieping. Hier stonden echter nog meubels van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze meubels hebben een goed plekje gevonden bij de recent opgerichte Nationale Monumentenorganisatie (NMo) in Amersfoort.

De Maatschappij heeft de meubels voor 5 jaar in bruikleen gegeven. De NMo is gevestigd in het Lieve Vrouw ter Eem Klooster. Dit voormalige klooster biedt vandaag de dag onderdak aan verschillende instellingen en organisaties.

Nieuwe website voor departement Burgum e.o.

 

Departement Burgum e.o. heeft een nieuwe website. Met 14.000 bezoekers per jaar is het nieuwe systeem met actualisatie van de gegevens voor het departement zeker geen overbodige luxe. De website www.nutburgum.nl wordt nog steeds voorzien van informatie die verder gaat dan het jaarprogramma. Zo zijn er verhalen van Burgumers zelf, als vervolg op het zelf uitgegeven boek, die op de site worden gepubliceerd. Ook worden er nog steeds nieuwe foto’s van vroeger aangereikt. Er is een ook een speciaal gedeelte ingericht op de website voor de bekendste Burgumer. Dit is de bootontwerper Hendrik Bulthuis, de uitvinder van de zeilboot BM.  Lees meer 

 

 

Na 160 jaar bloeit departement Twisk nog volop

Op de nieuwe website van departement Twisk www.nuttwisk.nl  wordt de rol van die het departement vandaag de dag heeft mooi verwoord.

'Door de jaren heen heeft de overheid steeds meer taken naar zich toe getrokken. Dat maakte de rol van het NUT steeds minder zichtbaar voor de bewoners van Twisk en omgeving. Dat willen wij veranderen. Twisk kende een zeer rijk verenigingsleven voor een dorp van deze omvang. Door de toenemende individualisering wordt dat verenigingsleven stukje bij beetje afgebroken. En dat terwijl mensen steeds meer behoefte hebben aan contact met elkaar, maar niet weten hoe ze dat contact kunnen leggen. NUT wil de verbindende factor zijn.'

't Nut Twisk gaat met de nieuwe website en een campagne duidelijk maken waarvoor het staat en wat het doet. In het hernieuwde logo is daarom de volgende tekst opgenomen: ‘NUT | Goed Voor Elkaar!’. In 2015 zijn er acht tot tien evenementen. Mensen die zelf iets willen organiseren in Twisk kunnen voor hulp ook aankloppen. Zo helpt het departement de nieuwe jeugdvereniging Internos 3 tot het moment dat deze vereniging zelfstandig kan functioneren. De multi-sportvereniging TSV Twisk staat inmiddels op eigen benen nadat deze ooit door het NUT in het zadel is geholpen. Als een inwoner van Twisk wil weten wat er in het dorp te doen is of als men contacten wil leggen met anderen dan helpt 't Nut Twisk verder.

Op 30 januari jl. vierde het departement haar 160 jarig bestaan. Voor deze gelegenheid was het Dorpshuis omgebouwd tot theater en had het bestuur cabaretier Marjolijn van Kooten uitgenodigd. Ondanks de sneeuw werden er 120 bezoekers welkom geheten tijdens deze jubileumavond. Het Dorpshuis had de uitstraling van een echt theater, met rode loper, gratis garderobe en een kopje koffie en/of thee in de pauze. De Heer Klaas Leegwater was namens het districtsbestuur Noord-Holland aanwezig en overhandigde aan de penningmeester een envelop met inhoud. De nieuwe website van Twisk is laat goed zien waar het departement mee bezig is (geweest). Naast foto's zijn er ook filmpjes te vinden van deze jubileumavond. Lees meer. Het departement Twisk is ook op Facebook te vinden. Lees meer.

Twisk-home

  

Penning voor Tineke Sikkema-Drent bij afscheid van district Noord-Groningen

IMG 6787

Tijdens de voorjaarsvergadering op 7 april 2015 van het district Noord-Groningen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd na een dertien jaar durend lidmaatschap van het districtsbestuur afscheid genomen van de voorzitter, mevrouw Tineke Sikkema-Drent. Tijdens de vergadering werd uit handen van de voorzitter van het Maatschappijbestuur, Joyce Jansen-Pierik, aan haar een penning met daarbij een oorkonde uitgereikt. De inscriptie op de penning luidt als volgt: trouw en accuraat en een nutsvrouw in hart en nieren.

Als door of namens het maatschappijbestuur een penning en oorkonde wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op landelijk en/of districtsniveau zal hun naam worden vermeld in het ereregister van de Maatschappij.

 

 Leden enquête Nutsdepartement Groningen-Haren

Als onderdeel van het 222-jarig bestaan van het departement heeft departement Groningen-Haren in 2014 een schriftelijke enquête gehouden onder zijn leden. Het bestuur heeft deze enquête als volgt gemotiveerd richting de leden:

“Waarom deze ledenenquȇte? Het bestuur is van mening, dat het de inbreng van de leden (feedback) heel goed kan gebruiken bij zijn taak om jaarlijks een aansprekend, aantrekkelijk programma op te stellen. Behalve het programma is ook nog een aantal andere zaken belangrijk, zoals de locatiekeuze, de contributieheffing, de informatieverstrekking, de gelegenheid voor ontmoeting/onderling contact, het gewicht van de traditie van het NUT.”


 

Ruim 30% van de leden heeft de moeite genomen de omvangrijke enquête in te vullen en daarbij werden ook middels de open vragen belangrijke suggesties gedaan. De leden waren over het geheel genomen tevreden tot zeer tevreden over het gevoerde beleid. Een meerderheid vindt het ook belangrijk, gevoed door historisch besef, onderdeel uit te maken van een groter (landelijk) geheel. Ook bleek de meerderheid van de leden geen bezwaar te hebben tegen hogere financiële bijdragen aan het departement, waarbij verschillende opties aanvaardbaar bleken. Van het geheel is een uitgebreide rapportage gemaakt, waarvan hieronder een enkele grafische weergave.
  
Op verzoek stelt Groningen-Haren graag zowel de vragenlijst als de rapportage digitaal beschikbaar. Verder zijn er nog jubileumpostzegels te koop bij het departement. Voor meer informatie ga naar de website van departement Groningen-Haren.

 

 In Historische Canon van Barneveld aandacht voor ‘t Nut

De gemeente Barneveld  beschikt met ingang van 1 februari 2015 over een eigen historische canon toegankelijk via internet. Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. Een aantal jaren geleden is een landelijke canon gemaakt over de geschiedenis van Nederland,  in eerste plaats bedoeld voor het onderwijs. Leerkrachten en leerlingen klikken via 50 vensters door de vaderlandse geschiedenis. Inmiddels zijn er zelfs onderwijsmethodes geschreven aan de hand van de landelijke canon. Verschillende historici en instellingen zijn sindsdien druk geweest met de ontwikkeling van eigen canons over een bepaald onderwerp, zoals de canon van de Nederlandse muziekgeschiedenis, of een afgebakend gebied zoals bijvoorbeeld een gemeente of provincie.

Zo ook in Barneveld waar de canon tot stand is gekomen in samenwerking met een erfgoedwebsite  www.mijngelderland.nl. De samenstellers wilden als aanvulling op de lesmethodes die in de klas worden gebruikt, de vensters een zo veel mogelijk Barneveldse invulling geven. De eerste tien vensters zijn inmiddels beschikbaar en daarin is ook de geschiedenis van het departement Barneveld van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgenomen. (Foto: Fragment Canon)

 

 Onderhoud aan dak Nutspand Edam

In Edam  is in februari 2015  begonnen met de dakvernieuwing van het Nutshuis aan de Kaasmarkt. Het pand dat in het bezit is van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen wordt al een aantal jaren niet meer gebruikt door het secretariaat, maar verhuurd aan  Kunst op Stap en het Instituut voor hulp bij dyslexie. Met het nieuwe dak kan het Nutshuis er weer een flinke tijd tegenaan. 

 

 

Departement Werkendam medeorganisator Bevrijdingsfeest 2015

Op 5 mei 2015 jaar viert Nederland het kroonjaar 70 jaar bevrijding. In Werkendam grijpt Comité 70 jaar Bevrijding Werkendam dit jubileum aan om de vrijheid uitgebreid te vieren. Het hele dorp is bij de voorbereidingen betrokken, net als natuurlijk de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De organisatie van de festiviteiten verwacht dat de dorpsbewoners de straten zullen versieren en massaal warm lopen voor een feestelijke optocht op 2 mei. Verschillende verenigingen hebben een creatieve bijdrage bedacht in de vorm van een wagen of sketch die met het thema te maken hebben. Met een line-crosser wordt een van de 21 personen bedoeld, veelal afkomstig uit Werkendam, die tijdens de laatste maanden van de oorlog via de Biesbosch een verbinding tot stand bracht van bezet naar bevrijd Nederland en terug. Op de foto ziet u het Werkendamse monument van de line-crosser. 

Andere publiekstrekkers zijn het dichterspodium in de Kwinter op 28 april, gevolgd door toneelvoorstelling. Het Bevrijdingsconcert vindt plaats op 29 april. De schrijfster Hetty-Verolmen zal vertellen over haar tijd in de kinderbarak van Bergen-Belsen. Op vrijdagavond 1 mei duikt men letterlijk terug in de geschiedenis van november 1944 tot mei 1945. In de Biesbosch wordt een stukje line-crossing nagebootst, dit is nog nooit vertoond en zondermeer spectaculair te noemen. Op 2 mei kan gekeken worden naar de filmvertoning ‘Grensrechters van de Biesbosch. Met een oorlog gerelateerd muziekspektakel in en vanuit de Dokvijver wordt het bevrijdingsfeest op 5 mei afgesloten. Een compleet overzicht is te vinden op www.70jaarbevrijdingwerkendam.nl/activiteiten.html

 

 Schoolboek Nut uit 1851 op Japanse website

 Onlangs kreeg de secretaris van departement Groningen-Haren een lid een schoolboek uit 1851 ter inzage, uitgegeven door het Nut! Na enig zoekwerk op internet of het boek nog antiquarisch te koop zou zijn, kwam hij terecht bij een Japanse website, waarop maar liefs tien volledige gescande Nederlandstalige boeken stonden, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen! Bekijk de Japanse website hier.

 

 Penningen uitgereikt bij departement Edam

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 februari jl. van het departement Edam werd in de Doopsgezinde Vermaning aan het Jan Nieuwenhuyzenplein te Edam  door mevrouw Joyce Jansen-Pierik, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,  een penning van verdienste uitgereikt aan Anneke van Overbeek-Akkerboom en Herman de Hondt. Door het maatschappijbestuur wordt de penning uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op landelijk en/of districtsniveau. Deze personen zullen naast de penning een oorkonde ontvangen en hun naam zal worden vermeld in het ereregister van de Maatschappij. 

In 1984 was het Nut Edam  als departement een ‘schone slaapster ‘ terwijl de Maatschappij haar 200-jarig bestaan vierde. Het maatschappijbestuur vroeg een aantal Edammers het department weer op de kaart te zetten.  Met veel inzet en groot elan kreeg het Nut Edam weer aanzien en werden vele activiteiten georganiseerd. Anneke van Overbeek en Herman de Hondt waren twee van deze bestuurders. Zij hebben zich meer dan zetten zich al meer dan 30 jaar lang in voor 't Nut Edam. 

Departement Langstraat ondersteunt Wikimedia

Bij de ontwikkeling van de programmering heeft departement Langstraat ervaren dat Wikipedia een onmisbare bron van informatie vormt. Regelmatig maken de bestuurders gebruik van deze online encyclopedie. Op 10 september 2014 was er een vaartocht langs buitens en kastelen langs de Vecht. De indrukwekkende toelichting bij deze vaartocht was nooit zonder wikipedia tot stand gekomen. Het bestuur en de leden waren zo onder de indruk van de bredere inzetbaarheid van de door Wikipedia verzamelde en toegankelijk gemaakte informatie dat zij hebben besloten een eenmalige donatie te doenaan de overkoepelende internationale Wikimedia Foundation, die zich zonder winstoogmerk inzet voor de verspreiding van vrije kennis.  Het departement hoopt dat er meer departementen dit voorbeeld zullen volgen. Doneren aan de foundation van Wikimedia is eenvoudig. Lees meer.

 

Voordracht door Ko Colijn in Rotterdam: De wereld draait door

 Prof. dr. Ko Colijn is een Nederlandse journalist en politicoloog die op 2 februari 2015 een voordracht hield in Rotterdam. Colijn studeerde in 1975 af in de politieke wetenschappen (met als specialisatie internationale betrekkingen) aan de Universiteit Leiden. In 1989 promoveerde hij aan dezelfde universiteit. Sinds 1978 is hij verbonden aan het weekblad Vrij Nederland. Hij schrijft over internationale politiek, en vooral over internationale veiligheidskwesties. Hij is regelmatig als deskundige op deze terreinen te zien op de  televisie en te horen op de radio in actualiteitenrubrieken.

Sinds 2006 is Colijn verbonden aan de Erasmus Universiteit als bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen, specifiek op het gebied van mondiale veiligheidsvraagstukken. Deze leerstoel is ingesteld door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ). Vanuit die positie is Colijn sinds 1 mei 2011 directeur van Instituut Clingendael. Lees meer. 

 

 

Departement Gieten viert jubileum 

Gietenvoorzitter

Het Nutsdepartement Gieten e.o. is één van de oudste verenigingen in Gieten, respectievelijk in de gemeente Aa en Hunze. In 2014 bestond het departement 150 jaar. Dit departement is binnen de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen de enige nog bestaande en actieve vereniging in de provincie Drenthe. Al vele decennia wordt het sociaal-culturele leven in Gieten en omgeving ondersteund door dit departement.


Om het 150-jarig jubileum niet ongemerkt aan de leden voorbij te laten gaan was er een bijzondere voorstelling in het jaarprogramma van 2014 opgenomen. Het departementsbestuur heeft het welbekende toneelgezelschap Theater te Water weten te contracteren. Theater te Water bestaat al 32 jaar. Het theatergezelschap bestaat uit gepassioneerde acteurs die met heel hun hart en ziel theatervoorstellingen maken. Het is een unieke groep die een goede naam in Noord-Nederland heeft opgebouwd. Een week na de première van hun nieuwe voorstelling De grote schok in Loppersum, voerde het toneelgezelschap voor het jubileum van departement Gieten dit stuk op in Jimm’s Restaurant & Zalen op 27 november jl. De grote schok is een  briljante satire die zich afspeelt in het aardbevingsgebied in Groningen rondom een door een omaatje bewoond stulpje.
 
Voorafgaand aan de voorstelling gaf voorzitter Harm Steenge (foto) in zijn openingsrede een schets over het verleden van 't Nut Gieten. Ook werd een bijzonder woord van welkom uitgesproken tot de bijzondere gasten: de afgevaardigden van de gemeente Aa en Hunze, van het Maatschappijbestuur van het landelijk Nut, van het Districtsbestuur Oost-Groningen en van het departement Wildervank.
Daarna konden de felicitaties in ontvangst worden genomen, waarvoor achtereenvolgens aan het woord kwamen:
- dhr. Eric van Oosterhout, burgemeester van Aa en Hunze
- mw. Joyce Jansen-Pierik, voorzitter  Maatschappijbestuur Nut
- dhr. Elle Zandstra, voorzitter Districtsbestuur Oost-Groningen
- mw. Tjits Zwartsenburg, voorzitter Nutsbestuur Wildervank

Naast de nutsleden konden bijzondere genodigden genieten van deze prachtige jubileumvoorstelling.