Het Maatschappijbestuur is benoemd door de algemene vergadering. In dit bestuur wordt het behoud van het gedachtegoed van 't Nut bewaakt. Meer informatie over de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen vindt u in de statuten onderaan deze webpagina.
 
 
 
 
Samenstelling van het Maatschappijbestuur:

Voorzitter
 
Dhr. P. A.. Hamelink     
Zuidvlietstraat 2
4491 GP WISSENKERKE
0113-371227
06-22485570
e-mail: phamelink@zeelandnet.nl
 
Secretaris
 Vacature

Penningmeester/ plaatsvervangend secretaris
 
Dhr. A.K.D. Boon
Grintweg 277
6704 AP WAGENINGEN
Tel: 06 - 50515264
E-mail: grintweg277@chello.nl


Bestuurslid

Dhr.mr. J.W.H. Offerhaus
Zaagmolenplaats 10
2034 KJ  HAARLEM
Tel.: 023 - 5403767
E-mail: j.w.h.off@live.nl
 
Archief

Dhr. C.J. den Boer
Duindoornstraat 35a
4191 KS  GELDERMALSEN
Tel: 0345 - 572898
E-mail: cor.den.boer@upcmail.nl
 
 
Bestuursondersteuning
 
Mevr. I. Agterkamp E-mail: secretariaat@nutalgemeen.nl
 

 
 
 
 
 
 

 

Statuten

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is een vereniging. Op deze pagina vindt u de statuten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 18 juni 2019.

Statuten [0,2MB]

Om de statuten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te kunnen openen, dient u te beschikken over Adobe Acrobat Reader. Een recente versie van deze toepassing kunt u hier
kosteloos downloaden
.

Statuten
 

 
De wegwijzer met daarin de bereikbaarheidsgegevens van alle departementen en districten is op te vragen via het secretariaat: secretariaat@nutalgemeen.nl.

 

7021 WS