Nieuws departementen

Het actuele nieuws van de departementen vindt u voortaan onder Departementen / Kort Nieuws op de website van het Nut. Regelmatig ontvangt de Maatschappij berichten die eigenlijk al verouderd zouden zijn op het moment van publicatie van de eerst volgende digitale nieuwsbrief. Deze berichten over bijvoorbeeld aankondigingen van jubilea en andere bijzondere activiteiten zullen daarom in het vervolg direct gepubliceerd worden op deze pagina. Heeft uw departement nieuws van waardevolle betekenis? Stuurt u dan uw bericht naar secretariaat@nutalgemeen.nl