Het NUTfonds

Eind september 2014 zijn voor de derde maal dit jaar subsidies toegekend vanuit het Nutfonds. Ook dit keer is gekozen voor twee projecten met doelstellingen die in lijn zijn met de doelstelling van ’t Nut.  Hieronder treft u meer informatie aan over deze twee organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor de maatschappelijke verbinding in Nederland.

Best Buddies Nederland vindt het belangrijk dat Nederlandse jongeren met een licht verstandelijke beperking de kans krijgen zich aan te sluiten bij leeftijdsgenoten zonder beperking. Zo krijgen deze jongeren de kans hun sociale contacten meer te ontwikkelen en wordt hun deelname aan diverse activiteiten gestimuleerd. De jonge mensen met een licht verstandelijke beperking noemt de organisatie ‘Buddy’.

Deze Buddies worden gekoppeld aan een studentenvrijwilliger in een één op één vriendschapsrelatie. Best Buddies Nederland werft vrijwilligers op MBO, HBO en universitaire opleidingen. Na een zorgvuldige afstemming van interesses en hobby’s wordt gezocht naar de beste match. Als alle partijen na de eerste kennismaking nog steeds enthousiast zijn start een vriendschap van minimaal een jaar en hopelijk voor het leven. De buddykoppels gaan er samen op uit voor bijvoorbeeld een wandeling, een potje voetbal, een bezoek aan een pretpark of gewoon een middag winkelen.   Het project “Best Buddies in Sport” is in 2013 / 2014 van start gegaan. Samen met de studentvrijwilliger maakt de Buddy kennis met de mogelijkheden in de buurt naar sportieve mogelijkheden en zo samen op weg wordt sport nog leuker. Momenteel wordt dit project uitgevoerd in een beperkt aantal steden. Best Buddies Nederland draagt op deze manier bij aan de sociale acceptatie en integratie in de maatschappij van jongeren met een licht verstandelijke beperking en het verbreden van de blik en ervaring van de Nederlanders zonder beperking; het draagt bij tot een grotere onderlinge verbondenheid en daarmee de toename van de sociale cohesie in de samenleving. Best Buddies krijgt daarom de steun van ’t Nutfonds.

Ook de Stichting Huis van de Wijk Rivierenwijk is zo’n organisatie die zich inzet voor de toename van sociale cohesie, in dit geval in Deventer. In de Rivierenwijk wonen mensen met verschillende culturele achtergronden. Ten opzichte van de andere wijken in Deventer zijn er afwijkende cijfers te zien wat betreft de verdeling van het aantal allochtone en autochtone bewoners, op het gebied van deelname aan de arbeidsmarkt en de CBS leefbaarheidscore. 

HuisvandewijkRivierenwijkActieve bewoners van de Rivierenwijk in Deventer zijn samen met de gemeente aan de slag gegaan om als onderdeel van de wijkvernieuwing en -ontwikkeling werk te maken van de realisatie van een “Huis van de Wijk”. De gebruikers van het Huis gaan verschillende activiteiten aanbieden aan zowel de volwassenen als jongeren in de wijk. Het wordt een buurthuis waar bewoners, ondernemers en werkers elkaar kunnen ontmoeten, waar cursussen worden gegeven. Ook is er een wijkinformatiepunt te vinden, een spreekkamer voor gesprekken met bijvoorbeeld de wijkagent, flexibele werkplekken en een keuken waar maaltijden kunnen worden bereid. Daarnaast is er een grote zaal geschikt voor 100 personen, een foyer en een vergaderruimte en een café. Gebruikers betalen een vergoeding zodat het Huis zich op termijn zelf in stand kan houden. Het doel is dat Huis van Wijk Rivierenwijk binnen 5 jaar zowel organisatorisch als financieel op krachten van de wijk draait.