Kort nieuws departementen

Koninklijke onderscheiding voor de heer Bauduin

Op vrijdag 12 oktober 2012 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Jan van Zanen, de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer Frans G. Bauduin. In zijn toespraak memoreert de heer Van Zanen dat de heer Bauduin behoort tot de categorie rechters die in staat is recht te spreken en uitspraken te doen in zware en uitzonderlijke zaken. Zaken waar sprake is van een brede precedentwerking, waar grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke of financieel-economische belangen spelen of zaken met grote impact op de maatschappij en de Nederlandse samenleving als geheel. Hij heeft spraakmakende zaken behandeld zoals tegen de voormalige Ahold-bestuurders, het gifschip de Probo Koala, Volkert van de G. en recent de zedenzaak tegen Robert M.  De heer Bauduin werkte als coördinator van de Victims and Witnesess Unit van het Joegoslavië tribunaal in Den Haag en hij zette daar een gemotiveerd en goed team op waarmee hij  de Verenigde Naties goede diensten bewees. De burgemeester benadrukte dat  meneer Bauduin oog heeft voor de belangen van alle partijen. Hij is iemand die publieke druk kan weerstaan, die kalm en beheerst is. Een bevlogen man die bruist van ideeën en activiteiten, zowel binnen als buiten de rechtbank.
De heer Bauduin was  plaatsvervangend  voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidzorg in Amsterdam, lid van de adviesraad van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en het nam deel aan verschillende begeleidingscommissies voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
De heer Bauduin was ook jarenlang voorzitter van het Departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. In die hoedanigheid heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor zijn eigen departement maar ook voor het landelijke Nut. Het departement Amsterdam heeft voor een jaar de kosten van onze Nut Hoogleraar Professor Sjaak Braster gedragen en zij hebben genereus bijgedragen aan de verwezenlijking van het Project ’Wat Doe Jij?’.
De  secretaris van het Maatschappijbestuur, de heer Rietveldt heeft ter gelegenheid van deze onderscheiding een brief met felicitaties aan de heer Bauduin gestuurd.

Foto: Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, reikt de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau aan de heer Frans Bauduin(Foto Gemeente Amstelveen - 2012) 

 

Lezing Suzanna Jansen in Bellingwolde

Het Nutsdepartement in Bellingwolde heeft het programma voor het komend seizoen rond. Schrijfster Suzanna Jansen bijt het spits af. De auteur van de bestseller Het Pauperparadijs gaf dinsdag 2 oktober een uitstekende lezing in Dorpshuis "De Meet" te Bellingwolde. Ruim 120 belangstellenden beleefden een prachtige avond. Met Het Pauperparadijs wordt de bedelaarskolonie van Veenhuizen bedoeld, een heropvoedingsinitiatief uit het begin van de negentiende eeuw met als doel armoedige gezinnen, wezen en landlopers een nieuw bestaan te laten opbouwen als boer in het veen. Het is een geschiedenis van goed bedoelde beschavingspogingen, niet alleen in Veenhuizen, maar ook door middel van het wonen onder toezicht in de arbeiderswijken van de twintigste eeuw. Aan de hand van de verhalen van haar eigen familie beschrijft Suzanna Jansen deze geschiedenis, van wie vijf generaties met deze vorm van opvoeding zijn geconfronteerd. Het Pauperparadijs is naast interessante sociale geschiedschrijving een document dat doet nadenken over de actualiteit van armoedebestrijding.

 

Enquête Districten Groningen gepresenteerd 

Op 19 september jl. organiseerden de besturen van de districten Noord- en Oost-Groningen in het Dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek een presentatie over de uitslag van een enquête geïnitieerd door departement Groningen- Haren. Aan de enquête werkten de 24 departementen van de beide Groninger districten mee. Het Maatschappijbestuur was met een ruime afvaardiging bij de presentatie aanwezig.

Mw. B. Hofstee, extern onderzoeker van de Hanzehogeschool en betrokken bij het onderzoek, presenteerde de resultaten van het onderzoek. Departementen werd onder andere gevraagd naar het ledenaantal, de leeftijdsopbouw, financiële zaken en naar hun mening over de organisatiestructuur en toekomst van ‘t Nut. Ook werd gevraagd hoe belangrijk de departementen het landelijk Nut vinden (zie afbeelding). Aansluitend vond een discussie plaats onder leiding van de heer H. van Donselaar, voorzitter departement Groningen-Haren.  

 

Departement Wildervank viert 175-jarig bestaan

Op vrijdagmiddag 14 september 2012 vierde departement Wildervank haar 175-jarige bestaan. Een geanimeerde receptie voor genodigden vond plaats in de Margaretha Hardenbergkerk. De receptie werd geopend door de ceremoniemeester Wim Dussel met een prachtig zelf geschreven lied over de historie van het Departement Wildervank begeleid door het Barok Ensemble van de muziekschool te Veendam. Dit ensemble verzorgde gedurende de receptie prachtige achtergrondmuziek. Tjits Zwartsenburg-Veldkamp, de voorzitter van het jubilerende departement, sprak mooie woorden. Andere sprekers waren Maarten Rietveldt, secretaris van de Maatschappij, Anneke Leegte-Knol, namens de besturen van de Districten Noord- en Oost-Groningen en Hinnie Smit-Van der Kamp, voorzitter van het Departement Winschoten. Op zaterdag 15 september 2012 werd het jubileum met de leden gevierd met een optreden van het Deep River Quartet en een maaltijd, beide in Hotel Parkzicht in Veendam.

Op de foto het bestuur van departement Wildervank met vlnr. Boke Bos, Gineke Goeman, Rien Nieuwold (penn.), Tjits Zwartsenburg-Veldkamp (vz), Jan Eerke Onnes (secr.)

Studiebijeenkomst 'In de geest van Erasmus: De Vreedzame School'   

vreedzameschoolTijdens de Internationale Vredesweek 2012 organiseert ‘Huis van Erasmus’ op woensdagavond 19 september een studiebijeenkomst over De Vreedzame School. Louise Langelaan, schrijfster van het leerwerkschrift Erasmus voor de Klas, zal dan ook ingaan op de visie van Erasmus op onderwijs/opvoeding, vrede en tolerantie.
Een belangrijk thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten zonder geweld. Het programma streeft naar een klimaat in de school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staan; een democratische gemeenschap. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van departement Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

 

 

Onderhoud Nutsmonument Edam

 

Regelmatig wordt het pand in Edam, een Rijksmonument, gecontroleerd door de monumentenwacht. Op grond van hun aanbevelingen vindt er gericht onderhoud plaats. Ook afgelopen zomer werd er weer het een en ander opgeknapt aan het  pand. Er werd geverfd en (delen van) kozijnen vervangen. Maisa van der Kolk, een van de gebruikers van het pand,  ontving voor 't Nut tijdens de  open momentendagen op 8 en  9 september 2012 weer vele belangstellenden. Zij vertelde hen over het Nutshuis en over haar verzameling oude snaarinstrumenten.

 

Eerste vrouwelijke Maatschappijvoorzitter blijft niet onopgemerkt

Mw. Joyce Jansen-Pierik heeft naar aanleiding van haar benoeming als eerste vrouwelijke voorzitter van 't Nut tijdens de  jaarvergadering op 21 april 2012 veel positieve reacties ontvangen van binnen en buiten het 't Nut. Ook de Burgemeester van haar woonplaats Olst-Wijhe, de heer T. Strien,  bracht met een brief een felicitatie over.  

Symposium Laaggeletterdheid

Op woensdag 23 mei 2012 organiseerde de Provincie Overijssel in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en VNO-NCW Midden een symposium over arbeidsmarktparticipatie en basisvaardigheden voor organisaties in Overijssel. Namens 't Nut bezocht Elly van den Berg, coördinator projecten laaggeletterdheid, dit symposium. Lees meer 

 

Educatie project Wierdendagen in Warffum; een initiatief van de Vereniging ter Bevordering van Welvaart

Op 18 januari 1866 werd de Vereniging ter Bevordering van Welvaart opgericht, de voorloper van het Nutsdepartement Warffum. De vereniging nam onlangs het initiatief voor het educatieve project de Wierdendagen. Op vrijdagochtend 13 april openden twee van de eerste bewoners van de Wierden, Bertram en Waldemar, de Wierdendagen. De rest van de dag maakten de leerlingen van twee basisscholen in Warffum op speelse wijze kennis met de oudste geschiedenis van hun dorp, de wierdentijd.

 

Delden viert 175-jarig bestaan

Vrijdag 13 april 2012 hield 't Nut  Delden haar jubileumreceptie. Naast veel vertegenwoordigers van culturele verenigingen uit Stad-Delden, waren ook zuster NUTsverenigingen uit Overijssel en de Achterhoek, alsmede Mevrouw Jansen-Pierik, voorzitter van het regiobestuur Overijssel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aanwezig.  De huidige voorzitter van 't Nut Delden, de heer Leo Klomberg, hield een toespraak  over de ontstaansgeschiedenis van het Nutsdepartement Delden in 1837 en de omstandigheden in Stad-Delden toendertijd. De heer Jan Hakstegen ontving uit handen van Leo Klomberg de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor de vele verdiensten die hij decennia lang voor t Nut Delden heeft gehad. Lees meer  

Adriaan van Dis in Olst

Op uitnodiging van Blz. Boekhandel Korten, het departement Olst-Deventer en Bibliotheek Olst-Wijhe kwam de schrijver Adriaan van Dis op zondag 25 maart in Olst vertellen over zijn boeken en zijn leven. Door de overweldigende belangstelling werd er uitgeweken naar de Grote zaal van het Holstohus in Olst. Voorafgaand aan deze 'genoeglijke middag aan de IJssel' draaide in het Filmhuis Olst  op vrijdagavond 23 maart de film  ‘Midnight in Paris’ (2012) van Woody Allen. Over deze film zegt van Dis zelf: een romantische film die prachtig tot uitdrukking brengt waarom Parijs al decennia lang zo’n aantrekkingskracht uitoefent op schrijvers en kunstenaars. Bij aankoop van een kaartje voor de lezing kregen de deelnemers gratis toegang tot deze film. Adriaan van Dis gaf na afloop aan dat hij het zeer naar zijn zin heeft gehad in het Holstohus in Olst. De middag verliep soepel, het publiek was zeer belangstellend en de ontvangst was hartelijk. Lees meer

Erepenning voor Mw. Westerdijk-Groeneveld na 40 jaar inzet voor 't Nut

Mevrouw L. Westerdijk-Groeneveld, voorzitter van departement Noordbroek, ontving op 8 maart tijdens de jaarvergadering van het departement een erepenning omdat zij al 40 jaar deel uitmaakt van het departementsbestuur. Het grootste gedeelte van deze periode was zij actief als voorzitter. Lees meer 

nutsnswinterswijk

SNS en 't Nut steunen technieklokaal in Winterswijk

Bij de opening van elke SNS winkel ontvangt de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een bedrag van 500 euro dat in principe ten goede komt aan het project Wat Doe Jij? Op 2 maart 2012 vond de opening van de winkel in Winterswijk plaats. De Maatschappij heeft er in Winterswijk voor gekozen om het bedrag te besteden aan het Technieklokaal Skills vanwege het feit dat de activiteiten van Skills volledig aansluiten bij de doelstellingen van ‘t Nut, te weten ondersteuning van onderwijs in relatie tot de jeugd. Lees meer 

Nut Bergum ondersteunt heroprichting Volksuniversiteit

Een paar jaar geleden is in Friesland door bezuinigingen een einde gekomen aan de Volksuniversiteit (VU). Deze viel destijds onder het Friesland College in Leeuwarden. De Stichting Bibliotheken Midden Friesland heeft onlangs de moed gehad tot heroprichting. In de aanloop van de heroprichting is contact gezocht met Nut Bergum om hun ledenbestand mede als platform  en klankbord te gebruiken.'t Nut in Bergum verzorgde mondelinge aanbevelingen, zorgde voor verspreiding van het VU- programmaboekje en brochures en leverde ideeën voor te organiseren cursussen. 't Nut Bergum denkt daarmee weer invulling te hebben gevonden voor de van oudsher educatieve taken.Lees meer

Lezing in Rotterdam door Prof.dr. James Kennedy: ‘Civil Society’ weleer en nu

Op 6 februari 2012 hield Prof. dr. James Kennedy, hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, voor een aandachtig gehoor in Arminius te Rotterdam een voordracht met de titel: ‘Civil Society’ weleer en nu. Met deze voordracht gaat hij in op de verschillende ­aspecten van Burgerschap en de veranderingen die zich in Nederland hebben voorgedaan. Lees meer

 

Activiteiten Middenbeemster

Departement Beemster heeft elk jaar een gevarieerd programma voor haar 120 leden dat gepubliceerd wordt op de website van het departement. Dit jaar pakt het departement extra uit vanwege het 400-jarig bestaan van Beemster. Klik hier voor het programma 2011 / 2012. De bibliotheek, waarmee in het verleden een hechte relatie was, ontvangt in het kader van het 400-jarig jubileum van de gemeente op 14 maart Jan Blokker (jr) voor een lezing met de titel: De Beemster, een Hollands Archetype. Jan Blokker jr. over de droogmakerij.

De foto hiernaast is uniek  en  beschikbaar gesteld door het Waterlands Archief te Purmerend nn betreft Pijlenbrug en oude bakkerij in de winter van 1947 aan de Middenweg in De Beemster.

   

 Departement Delden introduceert eigen website

 Sinds enkele maanden beschikt het Nutsdepartement Delden over een eigen website: www.nutdelden.nl. Deze wordt door enkele bestuursleden van het departement actueel gehouden. Op de website is een aparte pagina ingericht voor de jubileumactiviteiten in april. 't Nut in Delden viert dit jaar haar 175-jarig bestaan.

  

 Lezing over vergeten concentratiekampen bij De Marne

Departement de Marne biedt haar leden ook elk jaar een aantal  gevarieerde acitiviteiten aan. Op 14 februari hield Piet Albers een lezing over de 15 concentratiekampen die vlak over de grens met Drenthe en Groningen in Duitsland hebben gestaan. De kampen in het Emsland zijn  jarenlang doodgezwegen. Emmenaar Pieter Albers heeft aan de hand van publicaties, mondelinge getuigenissen, boeken en radio-uitzendingen de geschiedenis van de kampen onderzocht en daarover een boek gepubliceerd. Lees meer

 Foto: Buitenmuur (artistieke reconstructie) van voormalig Kamp Esterwegen

 

Wolfersveenschool Zelhem bestaat 80 jaar

schoolbronwebpaper.nlHet Departement Zelhem van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was blij verrast toen hen werd medegedeeld dat zij ter gelegenheid van de opening van de SNS-winkel in Ulft een donatie kregen, te besteden aan een plaatselijk doel.  Met enkele bestuursleden bezochten zij  de feestelijkheden In Ulft. Na de opening van de winkel kreeg het departement een cheque van € 500 overhandigd,, welke in dank werd aanvaard. Het dankwoord ging gepaard met feestelijk bloemetje waarna nog van een drankje en een hapje genoten kon worden.
Het doel voor het geld was gauw gevonden. Het is dit jaar namelijk 80 jaar geleden dat het toenmalige Departement een Nutsschool in Zelhem stichtte. De Wolfersveenschool valt bestuurlijk niet meer onder het Departement en is uitsluitend nog statutair met ’t Nut  verbonden. Een grote wens van de school was een digitaal schoolbord en hieraan werd de donatie besteed. Ook het departement Zelhem deed nog een duit in het zakje en schonk de school eveneens € 500. Ook de de verrassingzakjes voor de leerlingen en het bloemetje voor de leerkrachten vielen goed in de smaak. En zo werd het 80-jarig jubileum van de Wolfersveenschool in Zelhem extra feestelijk gevierd. Lees verder      (bron foto: www.webpaper.nl)

 Nationale Voorleesdagen vanaf 18 januari 2012

In het kader van aandacht voor laaggeletterdheid maakt  ‘t Nut u graag attent op de Nationale voorleesdagen in Nederland, die er zijn vanaf 18 januari 2012. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen .zodat later deze kleintjes grote lezers zullen worden.
Mama kwijt van de Ierse illustrator Chris Haughton is gekozen tot Prentenboek van het Jaar 2012. Een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos dit boek uit het aanbod van prentenboeken van het afgelopen jaar.Chris Haughton is illustrator en vormgever en woont in Londen. Hij illustreert onder meer voor de krant The Guardian en voor grote reclamebureaus. Mama kwijt is zijn eerste prentenboek, dat voortkwam uit een bezoek van een tentoonstelling over Dick Bruna.
U kunt hier meer lezen over de Voorleesdagen 2012

Project Wat Doe Jij? in Groningen 

Het project Wat Doe Jij? wordt ook vervolgd in Groningen. Onlangs was er een geslaagde try-out in stad Groningen door Theatergroep De Steeg. Direct na de try-out werden al 10 voorstellingen geboekt. Gijs Schilthuis, oud-voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het ontstaan van het project en de achtergronden van 't Nut. Meer over het project in Groningen leest u hier. Meer informatie over de achtergrond van het project Wat Doe Jij? vindt u hier.

 

Eduard Louis Smits erelid van departement Langstraat

Departement Langstraat laat met trots weten dat in 2010 de voormalige voorzitter, de heer Eduard Louis Smits, wonende te Waalwijk, door de ALV van 17 november 2010 is benoemd tot erelid van het Departement Langstraat. Hij was jarenlang bestuurslid en voorzitter van de Nuts-mavo en later voorzitter van het departement.

 

Departement Makkum bestaat 200 jaar!             

Het departement Makkum bestaat dit jaar 200 jaar. Het departement is druk met de voorbereiding van het jubileum dat gevierd gaat worden in het volgende seizoen (2011/2012). Op de website van Makkum is meer te lezen over de wijze waarop het departement het 200-jarig jubileum gaat vieren. Kijk hier voor meer informatie.

 

 't Nut twee ereleden rijker

Al meer dan 70 jaar zijn meneer en mevrouw Nuissl (resp 97 en 99 jaar) actief geweest voor het Nut Olst. Reden om het echtpaar in het zonnetje te zetten. Namens de vereniging overhandigde voorzitter Joyce Jansen-Pierik onlangs een speciaal gemaakte ‘nutspenning’ als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet en lidmaatschap van ‘t Nut. Het echtpaar mag zich nu erelid van de 'De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ noemen. Lees verder hier

  

Online cursus 'Vrijwiliigers vinden en binden'

De online cursus 'Vrijwilligers vinden en binden' is een aanrader voor elke vrijwilligersorganisatie of departement die op zoek is naar (meer) vrijwilligers. De cursus is een initiatief van Movisie. Elk departement kan gratis van deze cursus gebruik maken. Het grote voordeel van deze online cursus is dat op elk moment van de dag en vanuit huis de basisbeginselen van het vrijwilligersmanagement wordt uitgelegd. Meer informatie over de cursus vindt u hier. Wilt u zich meteen aanmelden voor de cursus klik dan hier.

 Departement Enkhuizen presenteert zichzelf in een boekje

Departement Enkhuizen presenteert zichzelf dit jaar in een mooi vormgegeven boekje. Alle leden van het departement hebben het boekje tweemaal ontvangen;  een exemplaar voor zichzelf en een om weg te geven aan geïnteresseerden. Op deze wijze hoopt het departement nieuwe leden te werven. Om het boekje te bekijken klik hier.

Het programma 2011/2012 van departement Enkhuizen vindt u hier.

 

Broek in Waterland organiseert lezing Maarten van Rossum

Departement Broek in Waterland organiseerde op 17 januari 2012 een lezing door Maarten van Rossum over zijn laatst verschenen boek 'Waarom is de burger boos?’. Het was een groot succes. De bijeenkomst moest verhuizen van Het Broekerhuis naar de kerk  in verband met de grote belangstelling. De lezing bleek meer het karakter te hebben van een cabaretvoorstelling en dat was een onverwachte opsteker voor de aanwezigen. Lees meer

 

Departement Tiel bestaat 200 jaar

Op 20 december 1811 werd departement Tiel opgericht. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan werd op 20 december jl. aan de Openbare Bibliotheek Rivierenland in Tiel een collectie boeken over de geschiedenis van Tiel  cadeau gegeven. De boekencollectie werd mede mogelijk gemaakt door medewerking van de Tielse boekhandel en historische verenigingen uit Tiel en omgeving.        Lees meer

 

 Het nut van (het archief van) het Nut

Op 26 september organiseerden de Historische Vereniging  Oud-Wageningen en de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en omstreken (NGV) een lezing door P.M. Kernkamp, gemeentearchivaris van Wageningen, over het nut van het archief van 't Nut. De geschiedenis van 't Nut en in het bijzonder van departement Wageningen stond centraal. De volledige tekst van de lezing  voorzien van oude foto's en prenten uit vroeger tijden vindt u hier.

 

Judith Karreman ontvangt erepenning van 't Nut

Judith Karreman, secretaris van Nutsdepartement Enkhuizen, ontving in november 2011 een erepenning uit handen van Nut-voorzitter Ton Dekker. Judith Karreman is al meer dan 25 jaar als vrijwilliger actief voor 't Nut.  Lees meer

 

 

Groei en krimp van departementen van 't NUT

Dat de omvang en betekenis van 't Nut in de afgelopen decennia is afgenomen is geen nieuws. Veel van de taken van weleer zijn overgenomen door de overheid. De gemiddelde leeftijd van de leden van de departementen is hoog en er zijn elk jaar een paar departementen die zich zelf opheffen wegens gebrek aan vrijwilligers en/of leden.  In 2011 werden de volgende departementen opgeheven. Eindhoven, Best,Termunten, Lemsterland. Ommen gaf in 2011 aan de opheffing van het departement voor te bereiden,.

Toch maakt een behoorlijk aantal departementen de laatste jaren (2008-2010) een groei door. Deze departementen geven op verschillende manieren inhoud in hun programma’s aan de NUT-gedachte en -doelstelling. Het gaat om de volgende departementen:
Wassenaar, Joure, Burgum, Olst-Deventer, Bellingwolde, Groningen-Haren, Wolvega, Wieringermeer, Makkum, Hoogezand-Sappemeer, Franeker, Gorredijk e.o. , Winterswijk, Lobith, Gieten e.o., Ruurlo, Zelhem, Vollenhove, Appingedam, Herwijnen.

Onder de groep groeiende departementen bevinden zich relatief veel grotere departementen. In 2010 was Wassenaar met 454 leden het grootste departement in Nederland. Wassenaar wordt gevolgd door Joure (327), Burgum (310), Delden (285), Olst-Deventer (258), Bellingwolde (250), Groningen-Haren (240), Zaanstad, (224), Wolvega (220) en de Wieringermeer (195). Veel van deze departementen werken samen met andere organisaties, bijvoorbeeld de bibliotheek, Vrouwen Van Nu etc. en organiseren samen activiteiten. Dit zorgt voor deelnemers  per activiteit en een betere kostenverdeling en - niet te vergeten - meer bezoekers. Door samenwerking met andere partijen kan er veelal meer georganiseerd worden door departementen.

 

Project Drempels Weg in Waalwijk wint vrijwilligersprijs 2011 

Het scholenproject Drempels Weg van het Gehandicapten Platform Waalwijk, heeft de vrijwilligersprijs 2011 in Waalwijk gewonnen in de categorie 'Verbinding'. Het project geeft uitleg aan alle basisschoolleerlingen en maakt inzichtelijk hoe het dagelijks leven van de gehandicapte medemens er uit ziet. De nadruk ligt dan op wat er vooral nog wél kan. Door het succes van het project werd de financiële druk op de begroting van het Gehandicapten Platform te groot. Door een bijdrage van het NUT, departement Langstraat, is voortbestaan van het project Drempels Weg de komende jaren verzekerd. Het vorige schooljaar bezocht Drempels Weg! 17 basisscholen en werden voor de groepen 7 van de basisschoolleerlingen 21 projecten gedraaid. Na enkele oproepen in de plaatselijke kran stroomden de aanmeldingen voor vrijwilligers voor het project binnen. Bij DrempelsWeg! vertelt de gehandicapte medemens hoe zijn of haar dag er normaal gesproken uitziet. Wat moet er allemaal gebeuren voordat de dag kan beginnen. Hoe kies je je kleren uit als je blind bent, wat heb je nodig om als rolstoeler in en uit de stoel te komen? Hoe kom ja ven A naar B, enz. Vervolgens mogen de leerlingen zelf ervaren wat het is om blind te zijn, in een rolstoel te zitten of alles te doen met één functionerende arm. Lees meer.

Afscheid Jaap Siertsema van district Noord-Groningen

Dertien jaar heeft Dhr. J. (Jaap) Siertsema zich als secretaris ingezet voor het District Noord-Groningen en was inmiddels voor velen een begrip. In het begin deed hij alles met pen, papier en postzegels. Naarmate de computer meer zijn intrede deed, was dat voor Jaap geen probleem. Het werk voor 't Nut heeft hij altijd met toewijding vervuld. Jaap was het historische geheugen van het districtsbestuur. Zeer punctueel hield hij alle informatie bij. Op deze wijze draaide het district Noord-Groningen voortreffelijk. Nieuwe bestuursleden heeft hij altijd met raad en daad bijgestaan. Jaap Sietsema raakt niet uit zicht van 't Nut want hij blijft voorzitter en secretaris van departement ’t Zandt. Op 24 oktober 2011 tijdens de najaarsvergadering van het district Noord-Groningen ontving Jaap voor zijn verdiensten van  Maatschappijvoorzitter Cor den Boer een Nutspenning met de inscriptie: 'Toegewijd en sociaal'. Foto: Dankwoorden van Mw. Sikkema voor Jaap Siertsema.

 

Departement Olst-Deventer bezoekt de voormalige IJzergieterij DRU

Het jaarlijkse technische uitje van departement Olst-Deventer op 19 oktober 2011 ging  naar de IJzergieterij DRU te Ulft, Bouwjaar: 1870 tot 1945. Een afvaardiging van het departement  bezocht hier de voormalige werkplaats waar gietvormen werden gemaakt, die daarna gevuld werden met vloeibaar ijzer. Hierna werd de Cultuurfabriek bezocht die eveneens gevestigd is in het gebouwencomplex. In de voormalige DRU fabrieken treffen de bezoekers verder aan de raadszaal, de bibliotheek, een café, het schaftlokaal  een poppodium/zaal, een theaterzaal, een kunstgalerie en  de oudheidkundige en historische vereniging etc.  Lees verder 

 

•  Aandacht voor Nut in uitzending van RTV Noord-Holland

Op 9 mei jl. besteedde RTV Noord-Holland in het programma 'Oneindig Noord-Holland' aandacht aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In de uitzending wordt belicht op welke wijze het Nut een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. De redactie is afgereisd naar Edam. In de uitzending wordt duidelijk hoe de verheffing van de minder vermogenden in de samenleving door middel van goed onderwijs door het Nut werd bevorderd.
» Klik hier voor het bekijken van de uitzending.

•  Mevrouw Elly van den Berg erelid van departement Nut Wassenaar 

 

Op 27 april jl. is tijdens de Algemene Ledenvergadering van het departement Wassenaar, Mevrouw Elly A. van den Berg - van Ooijen, afgetreden als bestuurslid. Zij was vijftien jaar actief als vice - voorzitter van het bestuur en voorzitter van de Evenementencommissie. Voor haar activiteiten is zij geëerd met het erelidmaatschap van de vereniging. De oorkonde werd uitgereikt door voorzitter Richard Meijer. Als lid van het Maatschappijbestuur zal zij komend jaar de problematiek van laaggeletterdheid onder de aandacht brengen van de departementen. Lees verder

  

• Cursus schrijf uw levensverhaal door Volksuniversiteit en departementen West-Betuwe  

De Nutdepartementen West-Betuwe en de Volksuniversiteit Culemborg bieden een cursus 'Schrijf uw levensverhaal' aan. De cursus is bestemd voor mensen van 50 jaar en ouder die interesse hebben in het schrijven van hun eigen levensverhaal. De cursus wordt in Geldermalsen,Tiel en Beesd aangeboden in 2011. Lees verder

 

• Kader Abdolah trekt meer dan honderd toehoorders in Olst 

De lezing van Kader Abdolah zondag 17 april in de bibliotheek in het Holstohus in Olst trok meer dan honderd toehoorders. Abdolah was daar op uitnodiging van het NUT, Boekhandel Korten en Bibliotheek Olst-Wijhe. Kader Abdolah nam het publiek mee terug naar zijn jeugd in Iran waar zijn droom om een groot schrijver te worden door zijn grootmoeder werd ingefluisterd. Dat het uiteindelijk Nederland zou wordenwaar de droom verwezenlijkt werd was toeval, eigenlijk wilde hij naar Amerika. Met veel gevoel voor humor en in poëtische zinnen vertelde hij zijn levensverhaal aan een bijzonder aandachtig publiek. In de pauze was er tijd voor het signeren van zijn  boeken en maakte Kader Abdolah met veel van zijn lezers een praatje. Als aandenken aan Olst kreeg Kader Abdolah o.a. het boekje  ‘Verhalen op de pont’ mee.  Het laatste boek gaat over de historie In dit geval zeer toepasselijk omdat hij op de heenweg enige tijd op de pont had moeten wachten aan de overkant van de IJssel.  

 

• Deventer museum toont prenten en schilderijen met een bijzondere betekenis voor 't Nut 

In het Deventer Museum is er een tentoonstelling over de Deventer schrijvers- en schildersfamilie Korteling. Zij waren ondermeer leerling van de Nuts tekenacademie in Deventer. Eén van de tentoongestelde prenten is voorzien van een goedkeuringsstempel van “’t Nut”. De tentoonstelling loopt tot 4 september van dit jaar.     

                                                                      

• Departement Makkum brengt eerste digitale Nieuwsbrief uit    

Departement Makkum bracht op 17 april haar eerste digitale nieuwsbrief uit. Aanmelden kan via info@nutmakkum.nl of via www.nutmakkum.nl .

  

• Departement Kampen steunt jaarlijkse kunstwandeling 

Het departement Kampen maakt u graag attent op de jaarlijkse kunstwandeling die Stichting WegVanKunst tijdens het Nationaal Museumweekend houdt. Particuliere interessante huizen zijn open voor publiek, waar kunstenaars hun werk laten zien. Het Nutdepartement Kampen vindt deze wandeling sympathiek, o.a. omdat het hoogwaardige kunst op een levendige manier dicht bij de mensen brengt en steunt de Stichting met een bepaald bedrag. 

 

• Departement Duurswold-Slochteren viert 200-jarig jubileum 

Het Nutdepartement Duurswold-Slochteren bestond in 2010 200 jaar. Het departement vierde dit jubileum op 25 maart jl.  De voorzitter J. Hooijmeijer kreeg tijdens de viering van de burgemeester Verstegen van Slochteren een erepenning van de gemeente overhandigd. Lees verder  

 

• Burgum: Boekpresentatie "Burgumers, verhalen zelf" & kwart eeuw Speel-o-theek

Donderdagavond 10 maart werd in "De Pleats" het door het Nutdepartement Burgum uitgegeven boek "Burgumers, verhalen zelf" uitgereikt aan de inzenders. De door (oud) Burgumers geschreven anekdotes zijn het afgelopen jaar verzameld, geredigeerd en waar nodig van foto's voorzien door voorzitter Taeke Doevendans. Het 110 pagina's tellende boek is na intekening verschenen in een oplage van 450 exemplaren. Lees verder

Tijdens de 212e jaarvergadering van Nut Burgum e.o. werden de vrijwilligers van de speel-o-theek met bloemen verrast. Dit als dank voor hun inzet bij het 25-jarig jubileum van deze speelgoed uitleen "Speel-o-tiefje". Lees verder

 
• Lezing Departement Rotterdam "Het belang van naïviteit" door  Prof. Dr. G.A.M.Groot

Prof. Dr. G.A.M.Groot schrijver en filosoof en Hoogleraar Filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen gaf op uitnodiging van het departement Rotterdam op 7 februari een lezing met als titel "Het belang van naïviteit". Naar aanleiding van deze lezing verscheen op 20 februari 2011 een artikel in het NRC handelsblad met als titel "Alle Nederlanders, behalve ik, zijn ongelukkig en hufterig". U kunt de tekst van de lezing opvragen bij het departement Rotterdam secretariaat@nutvantalgemeenrotterdam.nl.

 

• Opening Buitenschoolse Opvang De Speelvijver in Nutsschool Oldenzaal

Na een lange tijd van onderzoeken en plannen maken, is de BSO-ruimte in de Nutsschool nu eindelijk gerealiseerd en in gebruik genomen. Een grote wens van de Nutsschool gaat daarmee in vervulling. Op deze wijze wil de school zich als binnenstadschool onderscheiden door niet alleen onderwijs maar ook voor-, tussen- en naschoolse opvang te bieden aan haar leerlingen. De BSO draagt de naam ‘De Speelvijver’ en wordt geëxploiteerd door KDV Kiekeboe uit Oldenzaal. De Nutsschool speelt daarbij in op landelijke ontwikkelingen, waarbij het kabinet streeft om te komen tot steeds meer brede scholen in den lande. In een brede school wordt onderwijs gecombineerd met bijvoorbeeld opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Gezien de groeiende behoefte naar kinderopvang, is dit de eerste stap die is gezet om daarmee aan de wensen van ouders tegemoet te komen. De nieuwe locatie is multifunctioneel. Behalve voor BSO, worden de ruimten ook gebruikt voor de tussen schoolse opvang en daarnaast voor het geven van onderwijs en remedial teaching aan kleine groepjes kinderen.

Er is Op 26 januari vond de officiële opening plaats. Daarbij werd ook het gulle gebaar van de SNS, de overhandiging van de cheque van € 500 bij gelegenheid van de opening van de SNS-winkel in Vriezenveen, gememoreerd. Het geld is gebruikt om voor de ruimten van de tussen schoolse opvang nieuw meubilair aan te schaffen.

• Departement Blijham 150 jaar

Vorig jaar bestond departement Blijham 150 jaar. Het verslag van de viering van dit Jubileum van het Departement dat werd gehouden op 26 november 2010 in het Zalencentrum “Het Oude Wapen” te Blijham vindt u hier.

• 225-jarig bestaan departement Rotterdam


Departement Rotterdam vierde het 225-jarig bestaan met een lezing. Op woensdag 17 november hield prof. dr. A.C. Zijderveld, emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit, een voordracht met de titel "Informeel en direct – contouren van een cultuurverandering".  De tekst van de lezing vindt u hier.

• Groei departement Burgum


Departement Burgum groeit de laatste jaren! Onlangs werd het 300ste lid verwelkomd. Hoe dit gevierd werd leest u hier.

• Departementen opgeheven


In 2010 zijn de volgende departementen opgeheven: Aalst-Waalre, Capelle aan den IJssel, Lemsterland, Winkel en Weesp.

 

Margriet Brandsma bezoekt ’t Nut in Bellingwolde

 

Op 10 november jl. vertelde Margriet Brandsma over haar ervaringen als journalist in het buitenland in Bellingwolde. Met een aantal van 200 aanwezigen was de belangstelling meer dan goed te noemen. Margriet Brandsma werkte jarenlang voor de NOS, als verslaggever in binnen- en buitenland en als correspondent in Duitsland. In haar lezing verhaalde zij over de brandhaarden en over het ‘nieuwe’ Duitsland dat is ontstaan na de val van de muur in 1989. Natuurlijk is er ook aandacht voor kanselier Angela Merkel. Margriet Brandsma schreef een boek over Merkel: ‘Het mirakel Merkel’. Op de foto poseert Margriet Brandsma samen met het bestuur van departement Bellingwolde. In een blog doet een van de leden verslag van de bijeenkomst.

 

Erepenningen

Regelmatig worden er de laatste jaren weer erepenningen uitgereikt. In november mochten weer twee leden een erepenning ontvangen. 

Op 9 november 2016 ontving de heer Rolf Domenie tijdens de jaarvergadering van departement Hoogezand-Sappemeer de erepenning uit handen van de voorzitter Joyce Jansen-Pierik. Rolf Domenie is meer dan 25 jaar bestuurslid geweest van het departement Hoogezand-Sappemeer. Ook was hij jarenlang bestuurslid van de stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds. Deze stichting beheert het vermogen voor het landelijk Nut.

Op 13 november 2016 ontving de heer Piet Terpstra, voorzitter van de werkgroep Filmhuis van departement Olst-Deventer, de erepenning uit handen ontvangen van Joyce Jansen-Pierik. Piet is medeoprichter van het Filmhuis in Olst en heeft zich hiervoor 27 jaar ingezet.

Themadag departementen Groningen in Zuidhorn 

Fuse

 

Op zaterdag 12 november 2016 jl. vond de gezamenlijke themadag plaats van de departementen in Oost- en Noord-Groningen in Zuidhorn. Er was een optreden van de muziekgroep Fuse waar een 150 koppig enthousiast publiek naar luisterde. "Virtuoos, technisch begaafd en vooral tot op het merg muzikaal", schreef het Haarlems Dagblad over Fuse. In hun rol van huisband bij Podium Witteman en dankzij optredens bij De Wereld Draait Door en Radio 4 en 6 heeft Fuse zich afgelopen jaar flink in de kijker gespeeld.

 

 

 

Centrale Districtraad in het Eemklooster

Op 19 november jl. kwamen de afgevaardigden van de verschillende districten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bij elkaar voor een centrale districtraad in Amersfoort. De vergadering vond plaats in het klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem. Na de vergadering was er een rondleiding o.l.v. de huismeester.           

Departementen in het nieuws

Steeds meer departementen bereiken via internet en social media hun leden. Het departement Zaanstad-Zuid doet dat bijvoorbeeld ook op de website van het buurthuis De Vuister. Het departement Zaanstad-Zuid verzorgt daarnaast lezingen op andere locaties in Zaandam en Koog aan de Zaan. Lees meer

In Olst-Deventer maakt het departement een gevarieerd programma voor 2016-2017 wereldkundig via een eigen website, facebookpagina en met een flyer. In de flyer is te lezen dat er een frisse wind waait bij ‘t Nut Olst-Deventer. De start van het nieuwe seizoen begint al jaren met het Filmdiner. De film wordt gekozen door de werkgroep Filmhuis. Tijdens deze film wordt een diner geserveerd met gerechten die betrekking hebben op de film. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Brasserie in het Holstohus. Jaarlijks komen er ongeveer 110 leden en niet-leden naar deze openingsfilm. Lees meer

 “… en altijd hier de wind”, is de naam van de bundel waarmee stadsdichter Jack Benekerhij zijn periode als Helderse stadsdichter afsluit. Het boekje bevat naast bijna tachtig gedichten een cd met tien gezongen stadsgedichten. 't Nut in Den Helder maakte deze dichtbundel mede mogelijk. Lees meer 

Op 8 november 2016 organiseerde Nutsdepartement Langstraat in samenwerking met de bibliotheek in Waalwijk een lezing door Heere Heeresma jr. Hij werpt een blik op de democratie. Hoe staat het ervoor? Wat zijn onze meningen? En wat heeft hij ons te bieden? Lees meer

Departementen Zuid-Nederland verkenen Zeeuwse kust

Elk jaar organiseert een van de departementen bij toerbeurt een districtsdag in Zuid-Nederland. op 27 september jl. was het de beurt aan Groede. Voor sommige deelnemers is het bezoeken van deze dag niet een vanzelfsprekende onderneming. De afstanden tussen de departementen in het district zijn aanzienlijk. De bestuursleden uit bijvoorbeeld Waalre, Waalwijk en Wissenkerke wonen niet direct in de buurt. Net als tijdens deze districtsdag zijn er doorgaans zes departementen die actief deelnemen: Groede, Heusden, Langstraat, Noord-Beveland, Sluis Aardenburg en Werkendam.

Het voltallige districtsbestuur van Zuid-Nederland bezoekt elke drie jaar de zes departementen die actief zijn binnen het district. Het districtsbestuur geeft tijdens zo’n bezoek ook informatie over wat er landelijke speelt en aan de orde is geweest in de Algemene Ledenvergadering en de Centrale Districtsraad. In Zuid-Nederland zijn naast de zes hiervoor genoemde  departementen nog veel Nutsscholen te vinden, namelijk in Den-Bosch, Geldrop, Maastricht, Breda en Son & Breugel. Daarnaast biedt de stichting Nutsvolksuniversiteit Breda ongeveer 160 uiteenlopende cursussen voor volwassenen aan in de regio, waaronder een groot aantal talencursussen.

In Groede vond, zoals altijd, eerst de vergadering plaats met als belangrijkste agendapunt een evaluatie van de jaarprogramma’s van de departementen van het afgelopen seizoen. Na de lunch is er altijd een gezelligheidsprogramma. De leden stapten dit keer in de touringcar voor een rondrit langs de Zeeuws-Vlaamse kust. Zij zagen de natuurontwikkeling van het Zwin, de nieuwe jachthaven bij Cadzand-Bad, de kustversterking in West Zeeuws-Vlaanderen en het project Waterdunen. De sfeer is altijd gemoedelijk en ontspannen tijdens de districtsdagen. Ook in Groede was het een gezellige ‘Nutshappening’ waar de bestuurders volop goede ideeën hebben uitgewisseld voor de programma’s van een volgend seizoen.