Eerste vrouwelijke Maatschappijvoorzitter blijft niet onopgemerkt

Mw. Joyce Jansen-Pierik heeft naar aanleiding van haar benoeming als eerste vrouwelijke voorzitter van 't Nut tijdens de  jaarvergadering op 21 april 2012 veel positieve reacties ontvangen van binnen en buiten het 't Nut. Ook de Burgemeester van haar woonplaats Olst-Wijhe, de heer T. Strien,  bracht met een brief een felicitatie over.  

Symposium Laaggeletterdheid

Op woensdag 23 mei 2012 organiseerde de Provincie Overijssel in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en VNO-NCW Midden een symposium over arbeidsmarktparticipatie en basisvaardigheden voor organisaties in Overijssel. Namens 't Nut bezocht Elly van den Berg, coördinator projecten laaggeletterdheid, dit symposium. Lees meer 

 

Educatie project Wierdendagen in Warffum; een initiatief van de Vereniging ter Bevordering van Welvaart

Op 18 januari 1866 werd de Vereniging ter Bevordering van Welvaart opgericht, de voorloper van het Nutsdepartement Warffum. De vereniging nam onlangs het initiatief voor het educatieve project de Wierdendagen. Op vrijdagochtend 13 april openden twee van de eerste bewoners van de Wierden, Bertram en Waldemar, de Wierdendagen. De rest van de dag maakten de leerlingen van twee basisscholen in Warffum op speelse wijze kennis met de oudste geschiedenis van hun dorp, de wierdentijd.

 

Delden viert 175-jarig bestaan

Vrijdag 13 april 2012 hield 't Nut  Delden haar jubileumreceptie. Naast veel vertegenwoordigers van culturele verenigingen uit Stad-Delden, waren ook zuster NUTsverenigingen uit Overijssel en de Achterhoek, alsmede Mevrouw Jansen-Pierik, voorzitter van het regiobestuur Overijssel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aanwezig.  De huidige voorzitter van 't Nut Delden, de heer Leo Klomberg, hield een toespraak  over de ontstaansgeschiedenis van het Nutsdepartement Delden in 1837 en de omstandigheden in Stad-Delden toendertijd. De heer Jan Hakstegen ontving uit handen van Leo Klomberg de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor de vele verdiensten die hij decennia lang voor t Nut Delden heeft gehad. Lees meer  

Adriaan van Dis in Olst

Op uitnodiging van Blz. Boekhandel Korten, het departement Olst-Deventer en Bibliotheek Olst-Wijhe kwam de schrijver Adriaan van Dis op zondag 25 maart in Olst vertellen over zijn boeken en zijn leven. Door de overweldigende belangstelling werd er uitgeweken naar de Grote zaal van het Holstohus in Olst. Voorafgaand aan deze 'genoeglijke middag aan de IJssel' draaide in het Filmhuis Olst  op vrijdagavond 23 maart de film  ‘Midnight in Paris’ (2012) van Woody Allen. Over deze film zegt van Dis zelf: een romantische film die prachtig tot uitdrukking brengt waarom Parijs al decennia lang zo’n aantrekkingskracht uitoefent op schrijvers en kunstenaars. Bij aankoop van een kaartje voor de lezing kregen de deelnemers gratis toegang tot deze film. Adriaan van Dis gaf na afloop aan dat hij het zeer naar zijn zin heeft gehad in het Holstohus in Olst. De middag verliep soepel, het publiek was zeer belangstellend en de ontvangst was hartelijk. Lees meer

Erepenning voor Mw. Westerdijk-Groeneveld na 40 jaar inzet voor 't Nut

Mevrouw L. Westerdijk-Groeneveld, voorzitter van departement Noordbroek, ontving op 8 maart tijdens de jaarvergadering van het departement een erepenning omdat zij al 40 jaar deel uitmaakt van het departementsbestuur. Het grootste gedeelte van deze periode was zij actief als voorzitter. Lees meer 

nutsnswinterswijk

SNS en 't Nut steunen technieklokaal in Winterswijk

Bij de opening van elke SNS winkel ontvangt de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een bedrag van 500 euro dat in principe ten goede komt aan het project Wat Doe Jij? Op 2 maart 2012 vond de opening van de winkel in Winterswijk plaats. De Maatschappij heeft er in Winterswijk voor gekozen om het bedrag te besteden aan het Technieklokaal Skills vanwege het feit dat de activiteiten van Skills volledig aansluiten bij de doelstellingen van ‘t Nut, te weten ondersteuning van onderwijs in relatie tot de jeugd. Lees meer 

Nut Bergum ondersteunt heroprichting Volksuniversiteit

Een paar jaar geleden is in Friesland door bezuinigingen een einde gekomen aan de Volksuniversiteit (VU). Deze viel destijds onder het Friesland College in Leeuwarden. De Stichting Bibliotheken Midden Friesland heeft onlangs de moed gehad tot heroprichting. In de aanloop van de heroprichting is contact gezocht met Nut Bergum om hun ledenbestand mede als platform  en klankbord te gebruiken.'t Nut in Bergum verzorgde mondelinge aanbevelingen, zorgde voor verspreiding van het VU- programmaboekje en brochures en leverde ideeën voor te organiseren cursussen. 't Nut Bergum denkt daarmee weer invulling te hebben gevonden voor de van oudsher educatieve taken.Lees meer

Lezing in Rotterdam door Prof.dr. James Kennedy: ‘Civil Society’ weleer en nu

Op 6 februari 2012 hield Prof. dr. James Kennedy, hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, voor een aandachtig gehoor in Arminius te Rotterdam een voordracht met de titel: ‘Civil Society’ weleer en nu. Met deze voordracht gaat hij in op de verschillende ­aspecten van Burgerschap en de veranderingen die zich in Nederland hebben voorgedaan. Lees meer

 

Activiteiten Middenbeemster

Departement Beemster heeft elk jaar een gevarieerd programma voor haar 120 leden dat gepubliceerd wordt op de website van het departement. Dit jaar pakt het departement extra uit vanwege het 400-jarig bestaan van Beemster. Klik hier voor het programma 2011 / 2012. De bibliotheek, waarmee in het verleden een hechte relatie was, ontvangt in het kader van het 400-jarig jubileum van de gemeente op 14 maart Jan Blokker (jr) voor een lezing met de titel: De Beemster, een Hollands Archetype. Jan Blokker jr. over de droogmakerij.

De foto hiernaast is uniek  en  beschikbaar gesteld door het Waterlands Archief te Purmerend nn betreft Pijlenbrug en oude bakkerij in de winter van 1947 aan de Middenweg in De Beemster.

   

 Departement Delden introduceert eigen website

 Sinds enkele maanden beschikt het Nutsdepartement Delden over een eigen website: www.nutdelden.nl. Deze wordt door enkele bestuursleden van het departement actueel gehouden. Op de website is een aparte pagina ingericht voor de jubileumactiviteiten in april. 't Nut in Delden viert dit jaar haar 175-jarig bestaan.

  

 Lezing over vergeten concentratiekampen bij De Marne

Departement de Marne biedt haar leden ook elk jaar een aantal  gevarieerde acitiviteiten aan. Op 14 februari hield Piet Albers een lezing over de 15 concentratiekampen die vlak over de grens met Drenthe en Groningen in Duitsland hebben gestaan. De kampen in het Emsland zijn  jarenlang doodgezwegen. Emmenaar Pieter Albers heeft aan de hand van publicaties, mondelinge getuigenissen, boeken en radio-uitzendingen de geschiedenis van de kampen onderzocht en daarover een boek gepubliceerd. Lees meer

 Foto: Buitenmuur (artistieke reconstructie) van voormalig Kamp Esterwegen