Wolfersveenschool Zelhem bestaat 80 jaar

schoolbronwebpaper.nlHet Departement Zelhem van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was blij verrast toen hen werd medegedeeld dat zij ter gelegenheid van de opening van de SNS-winkel in Ulft een donatie kregen, te besteden aan een plaatselijk doel.  Met enkele bestuursleden bezochten zij  de feestelijkheden In Ulft. Na de opening van de winkel kreeg het departement een cheque van € 500 overhandigd,, welke in dank werd aanvaard. Het dankwoord ging gepaard met feestelijk bloemetje waarna nog van een drankje en een hapje genoten kon worden.
Het doel voor het geld was gauw gevonden. Het is dit jaar namelijk 80 jaar geleden dat het toenmalige Departement een Nutsschool in Zelhem stichtte. De Wolfersveenschool valt bestuurlijk niet meer onder het Departement en is uitsluitend nog statutair met ’t Nut  verbonden. Een grote wens van de school was een digitaal schoolbord en hieraan werd de donatie besteed. Ook het departement Zelhem deed nog een duit in het zakje en schonk de school eveneens € 500. Ook de de verrassingzakjes voor de leerlingen en het bloemetje voor de leerkrachten vielen goed in de smaak. En zo werd het 80-jarig jubileum van de Wolfersveenschool in Zelhem extra feestelijk gevierd. Lees verder      (bron foto: www.webpaper.nl)

 Nationale Voorleesdagen vanaf 18 januari 2012

In het kader van aandacht voor laaggeletterdheid maakt  ‘t Nut u graag attent op de Nationale voorleesdagen in Nederland, die er zijn vanaf 18 januari 2012. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen .zodat later deze kleintjes grote lezers zullen worden.
Mama kwijt van de Ierse illustrator Chris Haughton is gekozen tot Prentenboek van het Jaar 2012. Een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos dit boek uit het aanbod van prentenboeken van het afgelopen jaar.Chris Haughton is illustrator en vormgever en woont in Londen. Hij illustreert onder meer voor de krant The Guardian en voor grote reclamebureaus. Mama kwijt is zijn eerste prentenboek, dat voortkwam uit een bezoek van een tentoonstelling over Dick Bruna.
U kunt hier meer lezen over de Voorleesdagen 2012

Project Wat Doe Jij? in Groningen 

Het project Wat Doe Jij? wordt ook vervolgd in Groningen. Onlangs was er een geslaagde try-out in stad Groningen door Theatergroep De Steeg. Direct na de try-out werden al 10 voorstellingen geboekt. Gijs Schilthuis, oud-voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het ontstaan van het project en de achtergronden van 't Nut. Meer over het project in Groningen leest u hier. Meer informatie over de achtergrond van het project Wat Doe Jij? vindt u hier.

 

Eduard Louis Smits erelid van departement Langstraat

Departement Langstraat laat met trots weten dat in 2010 de voormalige voorzitter, de heer Eduard Louis Smits, wonende te Waalwijk, door de ALV van 17 november 2010 is benoemd tot erelid van het Departement Langstraat. Hij was jarenlang bestuurslid en voorzitter van de Nuts-mavo en later voorzitter van het departement.

 

Departement Makkum bestaat 200 jaar!             

Het departement Makkum bestaat dit jaar 200 jaar. Het departement is druk met de voorbereiding van het jubileum dat gevierd gaat worden in het volgende seizoen (2011/2012). Op de website van Makkum is meer te lezen over de wijze waarop het departement het 200-jarig jubileum gaat vieren. Kijk hier voor meer informatie.

 

 't Nut twee ereleden rijker

Al meer dan 70 jaar zijn meneer en mevrouw Nuissl (resp 97 en 99 jaar) actief geweest voor het Nut Olst. Reden om het echtpaar in het zonnetje te zetten. Namens de vereniging overhandigde voorzitter Joyce Jansen-Pierik onlangs een speciaal gemaakte ‘nutspenning’ als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet en lidmaatschap van ‘t Nut. Het echtpaar mag zich nu erelid van de 'De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ noemen. Lees verder hier

  

Online cursus 'Vrijwiliigers vinden en binden'

De online cursus 'Vrijwilligers vinden en binden' is een aanrader voor elke vrijwilligersorganisatie of departement die op zoek is naar (meer) vrijwilligers. De cursus is een initiatief van Movisie. Elk departement kan gratis van deze cursus gebruik maken. Het grote voordeel van deze online cursus is dat op elk moment van de dag en vanuit huis de basisbeginselen van het vrijwilligersmanagement wordt uitgelegd. Meer informatie over de cursus vindt u hier. Wilt u zich meteen aanmelden voor de cursus klik dan hier.