Aankondiging WageningenfondsOp 20 februari 2024 vond de algemene ledenvergadering van het Nutsdepartement Winschoten, ook wel Oldambt genaamd, plaats in Finsterwolde. Het Nutsdepartement wil zich nadrukkelijk richten op de doelstelling van het Nut: een actieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens en samenleving.

Het Nut in Winschoten behoort tot de oudste verenigingen van de provincie Groningen en stichtte in het verleden zonder winstoogmerk in de gemeente Oldambt kleuterscholen, lagere scholen, bibliotheken en de Nutsspaarbank.

De voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink was aanwezig om het 89-jarige Nutslid en notaris mr. M.P.H. Jonker te verrassen met een inschrijving in het ereregister van het landelijk Nut. In het verleden deed de heer Jonker regelmatig vrijwilligerswerk voor het landelijk Nut. Zo was hij betrokken bij de meerdere statutenwijzigingen (waaronder modelstatuten voor departementen) en regelementen en nam hij deel aan de adviescommissie nieuw beleidsplan. Ook was hij was lid van de kascommissie. In 2017 ontving de heer Jonker al een penning en erelidmaatschap van het departement Winschoten omdat hij zowel als bestuurder als vrijwilliger voor het departement Winschoten langdurig actief was; bijna 20 jaar was hij penningmeester.

Piet Hamelink, voorzitter van het landelijk Nut, overhandigde een oorkonde aan de heer Jonker namens het landelijk Nut (foto). Alleen een oorkonde voor het erelid werd echter te mager bevonden. De heer Jonker is een fanatieke theedrinker en kreeg daarom ook een houten kist met thee cadeau.

Algemeen belang

Piet sprak in zijn toespraak ook zijn trots uit over het huidige bestuur van departement Winschoten e.o.. Het bestuur wil in een maatschappelijk uitdagende omgeving, met niet vandaag op te lossen problemen, mogelijkheden onderzoeken om te laten zien hoe ze, mede op basis van de aloude doelstellingen, nieuw leven in de samenleving kunnen ontplooien in het algemeen belang. Departement Winschoten is met een nieuw bestuur weer aan het opleven en het aantal leden is aanzienlijk gegroeid de afgelopen tijd. Piet ging in op het begrip algemeen belang in zijn toespraak:

‘Het algemeen belang is dus datgene dat voor het welzijn van het volk in het algemeen nuttig gewenst of nodig is. Men zou ook kunnen zeggen dat het algemeen belang datgene is wat in ieders belang is. Maar dat is vaak moeilijk, zo niet onmogelijk, objectief vast te stellen. Thorbecke gaf ooit aan dat we het algemeen belang niet moeten verwarren met dat van de meerderheid. Sterker nog, oog houden van de belangen van minderheden en kwetsbaren is een algemeen belang. Het interessante is dus dat het algemeen belang geen statisch, maar een levend begrip is ook vandaag de dag nog. Zo zeker ook in deze omgeving van Noord-Oost Groningen.’

Het algemeen belang maakt het Nutsdepartement Winschoten concreet met een gift aan multicultureel centrum MFC de Hardenberg in Finsterwolde voor de renovatie van de vergaderruimte bij het zwembad. Een belangrijke ruimte voor plaatselijke initiatieven en organisaties.

 

Oldambt Nieuws feb 2024 164

Oldambt Nieuws 28-02-2024