Aankondiging WageningenfondsOp zaterdag 14 oktober 2023 organiseerde Nutsdepartement Sluis-Aardenburg de ledenbijeenkomst voor landelijke bestuurders.

De leden die veelal van ver kwamen (waaronder uit Bergum, Gorredijk en Winschoten) werden welkom geheten door de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink. Plaats van samenkomst was het voormalige klooster dat nu een Fletcherhotel is. Daarna volgden een presentatie over het Nutsdepartement Sluis-Aardenburg door voorzitter van het departement, Henk Masclée, en een toespraak door de burgemeester van Sluis, mevrouw Vermue. Geluncht werd er in de 'Casinozaal' van het hotel.

Natuurlijk werd er tijdens de bus excursie in de middag een bezoek gebracht aan 'de Vermaning' in Aardenburg. In deze schuilkerk - destijds niet meer dan een schuur - was Jan Nieuwenhuizen van 1763 tot 1772, voor de oprichting van het Nut, voorganger van de Doopsgezinde gemeente. Ter nagedachtenis hieraan werd in 2003 samen met de Stichting Cultureel Aardenburg een borstbeeld onthuld van Jan Nieuwenhuijzen dat natuurlijk ook met een bezoek werd vereerd tijdens de excursie.

In de Sint Bavokerk was er een uitleg en beeldpresentatie over het ontstaan en de geschiedenis van de kerk. Deze kerk herbergt een prachtige akoestiek en wordt daarom ook regelmatig verhuurd voor concerten. Lees meer 

Tot slot werd de hervormde kerk in Sint Anna ter Muiden bezocht. Dit monument is sinds een aantal jaren in het bezit van BOEi. Henk Masclee, voorzitter van het Nutsdepartement, beheert de kerk. Lees meer 

Aardenburg vDaleHet is duidelijk dat de pittoreske en monumentale stadjes Sluis en Aardenburg onmogelijk in een middag kunnen worden bekeken. Veel van de aanwezigen waren dan ook voor meerdere dagen neergestreken in de regio. Zij maakten bijvoorbeeld een wandeling over de Stadswallen en konden het Belfort in Sluis, met ‘Jantje van Sluis’ die er de klok slaat zien en horen. Daarnaast bezit Sluis een enorm Horeca- en winkelbestand om de vele Belgische en Nederlandse bezoekers te kunnen ontvangen. Ook de twee Casino's gevestigd in Sluis doen goede zaken. 

In de periode van haar bestaan zijn er een paar landelijke bekendheden lid geweest van het departement Sluis-Aardenburg. Een van die leden is Johan Hendrik van Dale. Hij is de grondlegger van het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal ‘De Dikke van Dale’. In 1847 werd hij al op 19-jarige leeftijd lid van het Nutsdepartement en in 1853 werd hij zelfs secretaris. Dat is hij gebleven tot aan zijn dood in 1872. Op initiatief van het departement Sluis-Aardenburg kreeg het standbeeld van Johan Hendrik van Dale in 1983 een prominentere plaats bij het Walplein; niet meer uit het zicht op de wallen, zoals vroeger.

Vandaag de dag is het meer dan 200 jaar oude Nutsdepartement nog springlevend. Elk jaar worden er naast een algemene ledenvergadering vier á vijf bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben volgens de oorspronkelijke doelstelling van het Nut nog altijd een cultureel karakter. Het lidmaatschap van het departement is laagdrempelig en de deuren van de bijeenkomsten staan ook altijd open voor niet-leden en genodigden.

Via de volgende link vindt u meer foto's van de ledenbijeenkomst.