Aankondiging WageningenfondsHet Nut sprak eind februari 2023 met Marjan Hazenberg, de voorzitter van departement Wassenaar. Het Nut in Wassenaar telt rond de 300 leden.

Op dit moment zijn er meer leden actief dan een jaar of vijf geleden. De laatste algemene vergadering werd door meer dan 80 leden bezocht, het departement combineert de vergadering dan ook met een gezellige activiteit of een lezing. Verheugend vindt Marjan het ook dat steeds meer mannen de bijeenkomsten bezoeken. Marjan heeft een actief betekenisvol leven waarin ook recent de zorg voor een naaste is bijgekomen.
 
Naar aanleiding van de vraag op welke wijze zij heeft kennis gemaakt met het Nut ontrolt zich een deel van haar levensverhaal. Marjan woonde met haar echtgenoot van 2000 tot 2010 in Spanje waar zij als zelfstandige werkzaam was. Zij begeleidde de bouw en inrichting van woningen in opdracht van buitenlanders. Door het overlijden van haar echtgenoot eindigde helaas hun huwelijk. Zij kreeg een nieuwe relatie met een man die in Wassenaar woonde. Marjan hertrouwde, keerde terug uit Spanje en ging bij haar echtgenoot in Wassenaar wonen. Hij was al heel lang ‘slapend lid’ en ook sponsor van het Nut. Zo kwam Marjan met het Nut in contact. Zij bezocht een enkele keer een activiteit van het departement in die tijd. Helaas overleed ook deze echtgenoot na een ziekbed in 2017.
 
Na haar bestuursfunctie bij de Rotary werd zij gevraagd om deel uit te gaan maken van het bestuur van het Nut in Wassenaar. In september 2021 trad zij toe tot het bestuur en in 2022 volgde zij Elly Binnendijk op als voorzitter. Sinds haar bestuurslidmaatschap is zij bij veel activiteiten aanwezig als gastvrouw. Bij de excursies gaan twee andere vaste leden mee als begeleiding, anders zou het wel heel druk worden voor Marjan. Een nieuw bestuurslid begeleidt sinds kort de kunstgeschiedenisactiviteiten. 
 
Tijdens het gesprek komt het beeld naar voren van een vrouw die beschikt over een groot doorzettingsvermogen en levenslust. Marjan was (bestuurlijk) actief voor de Rotary, zij golft en bridget. Ook is zij de trekker van een museumclubje en neemt zij deel aan een studiebeleggingsclub. Zij schilderde graag, niet omdat ze daar goed in is maar ze vindt het fijn  om te doen. Dat is echter een beetje in de vergetelheid geraakt. 
Marjan is 75 jaar geleden geboren in Meppel en getogen in Bergen(NH). In de jaren ‘60 woonde zij in Amsterdam. Ze heeft daar wel de feministische beweging meegemaakt maar zich nooit aangetrokken gevoeld om op de barricaden te gaan staan. Ze is pragmatisch ingesteld en kan terugkijken op een fijn arbeidzaam leven. In Nederland heeft zij voornamelijk gewerkt in de internationale hotellerie als verkoop/marketingmanager voor Crest hotels en later voor de InterContinental hotels in Nederland. Daar maakten destijds Des Indes in Den Haag, Het Amstel in Amsterdam en het American hotel in Amsterdam deel van uit. Het Amstel hotel is in die jaren gesloten geweest en helemaal verbouwd, dat betekende eigenlijk een nieuw hotel in de markt zetten. Dat leverde een behoorlijke werkdruk op. Na de opening heeft ze eerst tijd genomen om bij te komen, uiteindelijk is zij overgestapt naar de beursorganisatie in de RAI. Daar heeft zij de laatste acht jaar gewerkt voordat zij in 2000 naar Spanje verhuisde. 
 
Niet bang zijn, goed eten en slapen en positief blijven zijn belangrijke ingrediënten in het leven van Marjan. Zij refereert aan een levensmotto dat afkomstig is uit het lied Allemaal Angst van Robert Long: Heb je angst voor morgen, dan moet je vandaag gaan hangen! 
 
Met het Nut in Wassenaar wil zij niet echt een andere richting gaan volgen dat nu het geval is. Maar zegt Marjan: ‘Het Nut kan niet los gezien worden van de maatschappelijke ontwikkelingen in de Wassenaarse samenleving. Het in verbinding blijven met maatschappelijke groeperingen en ontwikkelingen in Wassenaar is belangrijk, enerzijds om van elkaar te leren en anderzijds om met het Nut open te blijven staan voor anderen. Het samenwerken met andere clubs staat daarom hoog in het vaandel. Met de Nutsschool in Wassenaar is echter geen contact. 
 
Over de beantwoording van de vraag welke historische persoon ze een dag zou willen zijn heeft zij nagedacht. Als het gaat om één dag dan zou ze wel een beroemde en virtuoze dirigent of zanger(es) willen zijn. Maar aan het leven van dergelijke grote bekende talenten kan ook een keerzijde zitten en eenzaam zijn heeft zij van dichtbij gezien. Reizen van continent naar continent, van land naar land en stad naar stad voor optredens. Dat maakt het gevoel van een thuis ver weg. Grote talenten worden geleefd door haar hun agenda. Zij heeft dat van dichtbij meegemaakt toen zij als vaste stewardess in een ver verleden Frank Zappa en zijn band op een internationale tournee vergezelde. Zij kreeg een enorm triest gevoel van hun eenzaamheid.
 
Op de vraag wat zij nog kwijt wil over het Nut antwoord Marjan: 
‘Ik vind het heel leuk de reactie bij de anderen te zien als ik vertel dat het Nut al bijna 240 jaar bestaat. Bij haar eigen generatie doet de term ‘tot Nut van ’t Algemeen’ wel degelijk een bel rinkelen maar men is onder de indruk van het feit dat het Nut nog steeds een belangrijke rol speelt in de samenleving, met de lange geschiedenis in het Onderwijs, de leeszalen, Nutsspaarbanken en bibliotheken in veel verschillende plaatsen in Nederland. Daar raken mensen buiten het Nut vaak van onder de indruk. De kernwaarden van weleer staan nog steeds overeind. ’ 
 
Marjan maakt bij de voorbereiding van haar inleidingen over het Nut gebruik van het boek dat geschreven is ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Nut ‘Om het Algemeen Volksgeluk’    
 
Tot slot de keuze vragen voor Marianne. 
 
• Een tentoonstelling of lezing;
• Geld schenken of meehelpen aan goede doel
• Vertrouwen of controleren
• Principes of meebewegen
• Natuurvakantie of cultuurreis
. Bridge of klaverjassen
• Mojito of glas wijn
• Windows of Apple
• Netflix of NPO
• Whatsapp of e-mail
Jong of ervaren
 

De website van departement Wassenaar wordt op dit moment opnieuw ingericht. Zie https://www.nutwassenaar.nl/