Aankondiging WageningenfondsBestuursleden van departementen uit het hele land bezochten zaterdag 22 april 2023 de jaarvergadering van het landelijk Nut in Winterswijk. Het was een goed bezochte vergadering met een fijn dagprogramma georganiseerd door het Nut Winterswijk. 

 De burgemeester van Winterswijk de heer Joris Bengevoord trapte de dag af en heette de leden van het Nut welkom in ‘zijn’ gemeente. Daarna was het woord aan Ina van Eerden, de voorzitter van het departement. Zij gaf een toelichting op de activiteiten van het departement door de jaren heen. Het Nut in Winterswijk werd opgericht 22 augustus 1828 en opgeheven 13 mei 1850. Daarna werd op 7 november 1853 het departement weer opgericht en inmiddels bestaat het 170 jaar! Het is duidelijk dat het Nut een sociale functie vervult in de Winterswijkse samenleving. Dat is belangrijk want veel voorzieningen dreigen steeds meer op afstand te geraken.

Boek Thijssen

Ina van Eerden overhandigtaan de burgemeester het boek van Jo Thijssen 'Leerzaame prentjens voor de jeugd'schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het boek bevat een overzicht van de educatieve prenten die door het Nut tussen 1800 en 1860 werden gepubliceerd.

Na de lunch was het aan Piet Hamelink, de landelijk voorzitter van het landelijk Nut, om de vergadering te openen. In zijn toespraak ging hij in op de rol van de departementen en het ontstane idee om als Nut meer aandacht te besteden aan een landelijk thema. Daartoe deed departement Groningen-Haren tijdens de ledenbijeenkomst in Frederiksoord op 15 oktober 2022 al een voorstel, namelijk ’bevordering van de democratie’. Verder waren er niets dan lovende woorden van de voorzitter over de veelheid en veelzijdigheid aan activiteiten van de Nutsdepartementen. 

‘Gelukkig constateer ik dat leden van onze departementen, naast hun gewone activiteiten, individueel of als groep taallessen of voorleesactiviteiten ontwikkelen voor onze instromende “nieuwe” Nederlanders. Dit is in lijn met de Nut doelstellingen (uit het verleden) om zo de ontwikkelingskansen vergroten voor de vaak minder bedeelden. Afgelopen jaar ben ik om diverse redenen te gast geweest bij vele departementen. Ik heb daar gezien hoe positief de leden ten opzichte van het Nut als beweging staan, ook al functioneren de departementen lokaal als zelfstandige verenigingen en stichtingen. We gaan dan ook met een goed gevoel op pad naar ons 240 jarig bestaan tegemoet 2024. Suggesties voor deze viering zijn nog steeds welkom al zullen we wel proberen deze centraal in het land te organiseren.’

Tijdens de jaarvergadering werd Ria Hoeymakers benoemd als bestuurslid van het landelijk bestuur. Ria is secretaris van het Nut in Sluis-Aardenburg. Wie Ria is en wat zij gedaan heeft, kunt u lezen via deze link. 

Winterswijk 22 april 2023
Na afloop van de vergadering werd er een bezoek gebracht aan de MuseumFabriek alwaar een cultuurhistorische vereniging actief is. Behalve de weefmachines heeft de MuseumFabriek ook een uitgebreide collectie fossielen en overblijfselen van mammoeten, holeberen, wolharige neushoorn en andere historische dieren. Daarnaast wordt ook de geschiedenis van Winterswijk zelf verteld, met in het bijzonder de vorige eeuw. Daarbij is ook aandacht voor de oprichting van de Nutsspaarbank! Er woonden veel textiel fabrieksarbeiders in het dorp die opkwamen voor hun rechten. Het socialisme vond in Winterswijk een goede voedingsbodem.

Ook is er aandacht voor de lokale geschiedenis van Winterswijk. De collectie van Winterswijkse schilders, zoals Max van Dam en Jaap Rooke, is daar een mooi voorbeeld van.

 

Meer foto’s zijn te vinden via de Facebookpagina van het Nut. Lees meer

Het Achterhoek Nieuws heeft ook verslag gedaan van bijeenkomst. Lees meer