Aankondiging WageningenfondsEr konden weer jubiea bij het Nut gevierd worden! Dat deed het departement in Groningen-Haren ter gelegenheid van het 230-jarig bestaan. Vredewold-Leek en Werkendam vierden 185 jaar.
Noord-Beveland stond stil bij het 180-jarig bestaan. 

Departement Groningen-Haren

Op 17 november 2022 vond In de Coendersborg in Groningen het jubileumdiner plaats van het departement Groningen-Haren. Het departement bestond in 2021 230 jaar. Dat kon toen vanwege de coronacrisis niet gevierd worden. Er waren tweeëntachtig gasten die deelnamen aan het jubileumdiner. Naast leden waren er ook een paar gasten aanwezig. Vooraf ontvingen alle leden een kort overzicht van de historie van het departement. De avond werd geleid door ons bestuurslid Eduard Klasen. Hij deelde onder andere mee dat departement Groningen-Haren nog steeds groeit; afgelopen seizoen met 46 nieuwe leden! 

De voorzitter van het departement Harald van Donselaar hield vervolgens zijn jubileumrede. Harald blikte terug op het recente verleden van het Nut en de betekenis die het Nut zou kunnen hebben te midden van alle crisissen en het tanende democratische politieke proces. Lees meer.
Na de eerste gang betrad burgemeester Koen Schuiling de zaal. Na een korte inleiding over het nut van het Nut richtte hij zijn aandacht volledig op Harald van Donselaar en ging uitvoerig op zijn prestaties binnen het Nut in, maar ook voor het Pelstergasthuis en de Vereniging tot instandhouding van het Oude Gerij. Vanwege deze inzet ontving Harald van Donselaar een Koninklijke Onderscheiding. Lees meer

Het bestuurslid Ineke van den Berg gaf na de tweede gang een ‘boeiende geschiedenisles’ over het ontstaan van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Toen er vroeger in de Republiek der Nederlanden steeds grotere verschillen tussen rijk en arm ontstonden werd de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht met als doel ‘volksverheffing’ door bijvoorbeeld beter onderwijs en de oprichting van bibliotheken. Ook de actualiteit ging zij niet uit de weg in haar toespraak.

‘(…)Met de enorme inflatie en hoge energieprijzen krijgen gezinnen het ook steeds moeilijker. Een op de twaalf kinderen zou al in armoede leven. Op veel scholen is men al overgegaan op het starten met een ontbijt op school. Mantelzorgers lijken het moeilijker te krijgen passende hulp voor ouderen te vinden. Studenten en jeugd lijken in toenemende mate aan depressieve gevoelens te lijden. Door de vele oorlogen heel veel asielzoekers: Syrië, Oekraïne.

Veel mensen in Nederland door de met grote leerachterstanden onder andere door gebrekkige beheersing van de taal. Volle klassen waarbij ook achterstanden in vaardigheden als lezen en rekenen optreden. Ook de democratie zelf ligt onder vuur, niet alleen door boerenprotesten ook door uitspraken van partijen als PVV en Forum voor Democratie. Kortom de vraag is inderdaad nu: Welke houding moet het Nut nu gaan aannemen? Gaat het niet tijd worden om de bijdrage van het Nut weer concreter te maken? En hoe dan? ‘
Lees meer

Na de derde gang ontving Harald van Donselaar de erepenning van het Nut uit handen van de landelijk voorzitter. Lees meer                                Tenslotte werd de geanimeerde avond afgesloten met een heerlijk toetje en keerden de leden weer huiswaarts.

 

Departement Vredewold-Leek 185 jaar

Departement Vredewold-Leek vierde op 29 november 2022 het 185-jarig jubileum. In ‘de Til’ was de zaal met gezellige tafels ingericht. Na de jaarvergadering, die nog geen half uur duurde, was er koffie met een Nutsgebakje!

Voorzitter Jur Engels hield een presentatie over de geschiedenis van het Nut (zie www.nutalgemeen.nl/over-t-nut/historie). In 1784 begon het met vader Jan en zoon Martinus Nieuwenhuijzen in Edam. In 1809 kwam het dichtbij: ‘Leek en Nietap’ werd opgericht. Nadat er de klad in was gekomen, werd december 1837 het departement Vredewold opgericht. Het doel? Vooral mensen aan het lezen te krijgen!

Het departement speelde een rol bij de oprichting van de bibliotheek, vak tekenschool (voorloper van de technische school), een ‘bewaarschool’ (kleuterschool), de muziekschool en de HBS (voorloper van de scholengemeenschap). Er werd na een muzikale pauze afgesloten met een quiz: ‘Ken het Nut en uw omgeving’ Gelukkig kende de quiz alleen maar winnaars: bij de uitslag mochten de leden de speciale Nut-pen houden! Lees meer 

Lees meer over het departement Vredewold-Leek. 

 

Departement Werkendam 185 jaar

Op 6 december 2022 vierde departement Werkendam in het dorpshuis “Vlechtwerk” het 185-jarig bestaan. Het Nutsdepartement is de oudste vereniging van Werkendam en daar is het trots op. Eregast op het jubileum was Piet Hamelink, de voorzitter van het landelijk Nut. Ook nam het departement afscheid van bestuurslid Artha Remans. Voor haar ongekende lange en motiverende inzet voor het departement ontving zij de erepenning uit handen van Piet Hamelink.

Aan een belangrijke doelstelling van het Nut “het brengen van volksgeluk” werd ruimschoots tegemoet gekomen. Met een hapje en een drankje genoten de aanwezigen van Nederlandse, Vlaamse en Franse liederen, dansen, volksgebruiken, volksmuziek en folklore vanaf de middeleeuwen opgevoerd door het gezelschap het Gheselscap Goet ende Fyn. Het gezelschap maakt gebruik van oude muziekinstrumenten. De jubileumbijeenkomst werd afgesloten met een power-point presentaties waarin afbeeldingen van vroegere evenementen van het departement werden vertoond.

 

Departement Noord-Beveland 180 jaar

Departement Noord-Beveland bestaat in 2022 180 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen er een artikel in Het Gele Krantje en stelt het bestuur zich voor. Lees meer

 Bestuur NB 2022

Bestuur Nut Noord-Beveland (Bron: Gele Krantje)