Aankondiging WageningenfondsIn de laatste maanden van 2022 heeft de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink, het druk gehad met het uitreiken van erepenningen. Tijdens de Coronacrisis heeft de uitreiking van erepenningen namelijk begrijpelijkerwijs helemaal stil gelegen. 

 

 

 

 

 

 

20 september Geert Lantinga, Wolvega

Piet Geert 2002

Het departement Wolvega heeft op 20 september afscheid genomen van voorzitter Geert Lantinga. Na twintig jaar trouwe dienst vond hij het tijd om de hamer neer te leggen. Landelijk voorzitter Piet Hamelink kwam uit Zeeland om hem de erepenning en bijbehorende oorkonde uit te reiken. In zijn toespraak refereerde Piet Hamelink onder andere aan het door Geert geschreven jubileumboek “Het Nut drukte zijn stempel”. Dit boek kwam uit in 2017 ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van het Nutsdepartement Wolvega.

Namens het bestuur van het departement sprak Grietje Bosma een dankwoord uit naar Geert. De ledenvergadering benoemde Geert op voorspraak van het bestuur bij acclamatie ook als erelid van het Departement. Lees meer 

 

12 oktober Stoffer Waalkens, Bellingwolde

Irene Stoffer Ria 120kt 2022Op 12 oktober werd Stoffer Waalkens, secretaris van het Nut Bellingwolde, verrast met een erepenning van het Landelijk Nut. Op zijn penning staat vermeld: 'Ruim 25 jaar bewogen betrokken bij NUT departement Bellingwolde.' Vanwege de drukke agenda van de landelijk voorzitter Piet Hamelink, sprak Irene Agterkamp, de bestuur ondersteuner van het landelijk Nut Stoffer Waalkens toe. Irene heeft het altijd bijzonder gevonden hoe Stoffer altijd veel bijzondere en bekende sprekers naar Bellingwolde wist te halen. Lees meer

In 2016 organiseerde departement Bellingwolde de landelijke algemene vergadering. Dat was mede door Stoffer zijn inbreng tot in de puntjes geregeld. De Meet zat die dag behoorlijk ‘vol’. Met bestuurders van het Nut afkomstig uit het hele land. Ook bracht Irene de woorden en felicitaties over van Piet Hamelink namens het hele landelijke bestuur van het Nut. Lees meer

V..l.n.r. Irene Agterkamp, Stoffer Waalkens en Ria Smaal

Na afloop van de plechtigheden was het woord aan bergbeklimster en schrijfster Myra de Rooy. De meer dan honderdtwintig aanwezigen kregen een adembenemend verhaal over haar tochten door Noorwegen gepresenteerd met dito foto’s.

 

13 oktober Joop Asselbergs, Edam

Op 13 oktober tijdens de algemene vergadering van departement Edam ontving Joop Asselbergs een erepenning. Hij is al achtendertig jaar actief voor in het bestuur van departement Edam. De laatste acht jaar als voorzitter. Om zijn 40-jarig jubileum te halen blijft Joop nog wel lid van het bestuur van departement Edam, maar niet meer in de rol van voorzitter.

In de speech van Piet Hamelink, de landelijke voorzitter, werd de Nutsgedachte goed en eigentijds verwoord: verbondenheid - en omzien naar elkaar om de eenzaamheid onder mensen tegen te gaan.

Piet Hamelink voerde ook een act op met ‘de nieuwe koffer’ waarin zich het ‘boek der boeken’ bevindt. In dat boek staan de namen van mensen gekalligrafeerd die een erepenning ontvingen. Dit leidde tot vrolijk gelach in de zaal. En zo verliep de bijeenkomst ook: in een gemoedelijke en ontspannen [Nuts]sfeer waar iedereen in de huidige donkere wereld behoefte aan heeft.

Joop Asselbergs deed afgelopen jaar zelf enig onderzoek naar het verleden van het Nut in Edam en de ontstaansgeschiedenis. Hij schrijft daarover het volgende.

'Toen het Nutsgebouw op het Jan Nieuwenhuyzenplein als zetel van het secretariaat (2017) zou worden opgeheven, hielpen mijn voorganger Piet Oud en ik Jaap Ruedisulj bij het leegruimen. Wij troffen daar allerlei zaken aan uit de historie van het Nut, en we vroegen ons af of de belangrijksten daarvan niet in Edam konden blijven. Ik legde contact met het Edams Museum en kon het bestuur er warm voor maken: in de burgemeesterskamer van het oude Stadhuis zou een vitrinekast vrijgemaakt worden. Om een lang verhaal kort te maken: dankzij Jaap Ruedisulj, jou en ook Cor den Boer mochten wij een selectie maken om die te behouden voor de stad Edam.

Tegelijkertijd onderzocht ik hoe het nou precies zat met de begintijd van de
Maatschappij in Edam. Bij de opening van de tentoonstelling heb ik verteld wat een drama dat uiteindelijk geworden is. Want niet lang nadat Jan en Martinus Nieuwenhuyzen en hun gevolg welwillend ontvangen waren door het stadsbestuur, werd 't Nut meegezogen in de strijd tussen Prinsgezinden en Patriotten. Het slappe, Prinsgezinde stadsbestuur liet in feite toe dat het Nut steeds vaker werd belasterd als verlichte, progressieve en dus Patriotse club. Als gevolg van deze veelbewogen episode in de geschiedenis van Edam, moest Martinus in juni 1787 zelfs schielijk en heimelijk op een boerenkar de stad ontvluchten - om daar nooit meer terug te keren. We kunnen er zeker van zijn dat die smet uit het verleden goedgemaakt is. Het in 1984 opnieuw opgerichte Edamse departement was, is en zal een levendige èchte Nutsvereniging blijven!'

Lees meer 

 

17 november Harald van Donselaar, Groningen-Haren

Op 17 november ontving Harald van Donselaar, voorzitter van het departement Groningen-Haren, tijdens het jubileumdiner ter gelegenheid van het 230-jarig bestaan van het departement de erepenning van het Nut uit handen van Piet Hamelink. Door donker regenachtig weer was de landelijk voorzitter afgereisd uit het Zeeuwse om Harald van Donselaar te verrassen met deze erepenning. (Foto geheel bovenaan)

Na de derde gang kreeg de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink, het woord. Hij gaf ook een korte uiteenzetting over de geschiedenis en toekomst van het Nut. Vervolgens haalde hij een houten koffer tevoorschijn met een boek met gekalligrafeerde pagina’s met daarop de namen van alle personen die ooit een erepenning van het landelijk Nut hadden ontvangen. Bovendien somde hij alle Groningers op, die ooit deze penning ontvingen. Ook Harald van Donselaar zal ook in het ‘grote boek’ worden opgenomen. Harald van Donselaar ontving ook een lintje dezelfde avond. 

 

6 december Artha Remans, Werkendam

Piet Artha 2022Op 6 december, tijdens een avond van departement Werkendam, ontving Artha Remans de erepenning van het Nut en een oorkonde uit handen van Piet Hamelink. Al tweeëndertig jaar is Artha actief voor het Nut in Werkendam en zij is al tweeenvijftig jaar lid van het Nut in Werkendam. Zij heeft diverse functies vervuld. 

Niet alleen voor het Nut was zij van grote waarde maar ook voor de gemeente Werkendam door haar functie op de afdeling bevolking. Zij werkt motiverend voor anderen, punctueel en accuraat. Kortom een Nutsvrouw die langjarig heeft meegewerkt aan het verwezenlijken van de doelstelling van het Nut: het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving. De erepenning van het Nut en vermelding in het ereregister is meer dan verdiend.