1nutfonds 407x271In de eerste helft van 2022 ontvingen verschillende projecten weer een subsidie vanuit het Nutfonds.

 

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk, O'pkikker

Deze Brabantse stichting vroeg subsidie aan voor het project O'pkikker aan Tafel 2.0. Dit is een Ontmoetingstafel gericht op participatie en ontwikkeling van eenzame kwetsbare mensen en mensen met een migratieachtergrond in de gemeente Oisterwijk. In 2019 organiseerde de stichting ook een diner en in de Coronatijd waren er maaltijden die door de Horeca werden bereid. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer 

 

 

Stichting Mesh, De Beeldentuin Het project

De Beeldentuin vindt plaats in Delfshaven (Rotterdam) en is een samenwerking van kunstenaars die via de stichting Mesh samen een educatief naschools traject aanbieden aan basisschoolkinderen uit de wijk. Tijdens het traject gingen drie groepen aan de slag met het maken van openbare sculpturen onder begeleiding van professionele kunstenaars. Het aangevraagde bedrag van € 1500 werd aan dit project toegekend. Lees meer 

 

 

Nederlands Jeugd Strijkorkest, Perforator

 Het Nederland Jeugd Strijkorkest en het Leerorkest voor kinderen ontwikkelde een voorstelling met daarbij aandacht voor talentontwikkeling en educatie. Toeschouwers zien en horen een elektronisch bewerkt spinnenweb dat bespeeld wordt met strijkstokken, lichtgevende dieren, musicerende wormen en een addertandvis gemaakt van een gigantische afvalprikker. Er is € 5000 euro aan het project toegekend.Lees meer 

 

Stichting Dias Latinos Amersfoort, La Promesa

 

 

La Promesa is een educatieproject verbonden aan het Muziekfestival Dias Latinos in Amersfoort, met een maatschappelijke tak en een muziekprogrammering. Het aangevraagde bedrag van € 4500 werd aan dit project toegekend. Lees meer

 

 

Promotiestichting Dedemsvaart. D.N.A KUNSTEXPEDITIE

D.N.A. KUNSTEXPEDITIE is een project met randprogrammering, diverse workshops en andere cultuur educatieve activiteiten, o.a. met twee scholen. Samen met inwoners van Dedemsvaart verbeelden inwoners wat het DNA van Dedemsvaart. Samen met twee scholen in de regio wordt een programma bestaande uit onder andere rondleidingen langs de kunstexpeditie ontwikkelt. Er worden bezoeken aan ateliers in de buurt georganiseerd waar scholieren de kunstenaars het hemd van ’t lijf kunnen vragen. Eind juni 2022 is VSB door de initiatiefnemer geïnformeerd dat zij de financiering niet rond kregen. De donatie is daarom nog niet uitbetaald. VSB heeft uitstel gegeven en de toekenning doorgeschoven naar 2023. Ze gaan zich inspannen om voor 2023 alsnog de financiering rond te krijgen. Er is € 5000 euro aan het project toegekend.

 

Dekoor Close Harmony 2022 - Perspectief

DeKoorDe dertig vocalisten van Dekoor brengen Close Harmony voorstellingen voor een breed publiek en specifieke (kwetsbare) doelgroepen, met workshops voor de amateurs gericht op persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling. Hun huidige ambitie omvat de volgende projecten:

• Het verzorgen van optreden voor kinderen uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum die vanwege opname in het ziekenhuis weinig kans hebben om naar concerten te komen.

• Optreden in Doorn bij de Stichting Bartimeüs. Vorig jaar trad DeKoor daar ook op voor slechtzienden met een meervoudige beperking. Dat contact wil de groep doorzetten, zodat zij daar binnenkort opnieuw een show kunnen geven.

• Via Taal Doet Meer, een stichting voor wie zij begin dit seizoen een optreden gaven, hopen zij mensen met een migratieachtergrond te bereiken, die het Nederlands nog aan het leren zijn.

• Optreden in meerdere verzorgingshuizen, om senioren die tijdens de pandemie minder verbinding met de buitenwereld hebben gehad een extra steun in de rug te geven. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer 

 

Zangvereniging Scala, Holy Tango

Holy Tango is de naam van het jubileumconcert van zangvereniging Scala.Het koor repeteert wekelijks op donderdagavond in een buurtcentrum in het centrum van Amsterdam. Na afloop van de repetitie wordt er vaak nog even nagepraat en wat gedronken aan de bar van het buurtcentrum. Ieder jaar wordt er één openbaar concert gegeven. Daarnaast zijn er ook meer informele optredens, zoals in juni 2011 op de Open Tuinen Dagen in Amsterdam. Soms treden zij ook op voor zorginstellingen of bij speciale gebeurtenissen (bijv. monumentendagen). Vanuit het Nutfonds kon, vanwege het ontbreken van het educatieve aspect, geen bijdrage worden toegekend. Er is € 2500 euro aan het project toegekend vanuit het regiobudget van VSBfonds. Lees meer 

 

Stichting Vastgoed 'Hoeflo' Harfsen, Vervanging warmwatervoorziening d.m.v. zonneboilersysteem

Het sportdeel (douches, kleedkamers) van het dorpshuis in Harfsen (gemeente Lochem) heeft een verouderde warmwatervoorziening uit 1979. Deze geeft veel problemen. Hoeflo wil een zonneboiler systeem aanschaffen zodat sporters gebruik kunnen maken van een veilige en betrouwbare warmwater voorziening en er op energie bespaard kan worden. Er is € 4000 euro aan het project toegekend. Lees meer 

 

Stichting Muziekliefhebbers Hollands Midden, MHM Jeugdfestival

Het jeugdfestival 2022 van deze stichting biedt podium aan diverse jeugd amateurgezelschappen om zich te presenteren. Vanuit het Nutfonds kon, vanwege het ontbreken van het educatieve aspect, geen bijdrage worden toegekend. Hoewel deze aanvraag voor het Nutfonds is binnengekomen heeft VSB aan dit project een bijdrage geleverd van € 2000 euro vanuit het regiobudget. Lees meer 

 

Stichting Iepenloftspul Burgum, Schindlers List

De stichting werkte dit jaar met meer dan vijftig vrijwilligers aan het openlucht spektakel over Schindlers list. Dit echte Friestalig project ging 5 mei jl. in première. Bijzonder was dat het publiek onderdeel werd gemaakt van het stuk. Dat maakte het oorlogsdrama nog indringender. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer 

 

Muziekvereniging Sempre Crescendo LUCK! (Losserse Uitvoering Cultuur en Kunst)

Luck.pngLUCK! Is een groot spektakelstuk vanuit AMK-muziekvereniging, waarbij wordt samengewerkt met alle zang- en muziekverenigingen in Losser. Alle deelnemers kregen op 2 juli 2022 de mogelijkheid deel te nemen aan de uitvoering van een gezamenlijk muziekstuk (zang, dans, muziek). Voor scholieren was er een educatieonderdeel. Zo was er een Educatiefilm waarmee geschiedenis en betekenis van de Dorpsbeek en de Dorpsbleek voor Losser in beeld wordt gebracht voor educatielessen aan groepen 7 en 8 van de basisscholen; De gedachte is dat op de scholen naast “meer muziek in de klas” voor de groepen 7 en 8 ook educatielessen worden gegeven wat de Dorpsbeek en de Bleek voor Losser heeft betekend. Het totale plan voor educatie zal door Stichting Fundament worden verzorgd. Er is € 5000 euro aan het project toegekend. Lees meer 

 

Christelijke Muziekvereniging Looft den Heere 125 jaar

De vereniging gevestigd in Garyp viert dit jaar haar 125 jarig jubileum met een concert. Deze amateurkunstvereniging is van grote sociale betekenis voor het dorp. Deze aanvraag is gehonoreerd in het kader van de tijdelijke coulanceregeling voor amateurkunstprojecten, bedoeld om amateurkunstverenigingen na de coronacrisis weer op weg te helpen. Er is € 2000 euro aan het project toegekend. Lees meer 

Kort samengevat zijn er 13 aanvragen gedaan bij het Nutfonds waarvan er 10 zijn toegekend vanuit het Nutfonds met een totaal bedrag van € 42.000 en 2 vanuit VSBfonds. Eén aanvraag werd afgewezen.

 

Criteria gewijzigd 

Eind 2021 veranderde VSBfonds de criteria voor projecten op het gebied van Kunst & Cultuur. Het fonds ondersteunt culturele projecten die bijdragen aan een creatieve, sociale en inclusieve samenleving. Anders dan in het verleden wordt er nu ook gekeken of een project bijdraagt aan een verrijking van publiek en deelnemers en een ontmoeting tussen groepen mensen met verschillende achtergronden. Bij verschillende achtergronden moet gedacht worden aan mensen die verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, gezondheid, fysieke en mentale mogelijkheden, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of cultuur. Omdat iedereen mee moet kunnen doen aan culturele activiteiten is toegankelijkheid van het aanbod een belangrijk aandachtspunt en het wegnemen van drempels kan daaraan in belangrijke mate bijdragen Lees meer