Aaank BlokhuispoortOp 15 oktober 2022 zal het museum De Proefkolonie plaats van samenkomst zijn voor bestuurders van de departementen van het Nut. De Proefkolonie Frederiksoord is een van voormalige koloniën van de Maatschappij tot Weldadigheid.

De Maatschappij van Weldadigheid stichtte rond 1820 koloniën op de grens van de provincies Drenthe, Overijssel en Friesland; onder andere bij het dorp Vledder. Frederiksoord was aanvankelijk een proefkolonie die al in 1818 werd gesticht. Uit de koloniën I en II ontstond het dorp Frederiksoord. De kolonies III en IV werden het dorp Wilhelminaoord. Aan de basis van dit ambitieuze initiatief lag een groot maatschappelijk probleem, namelijk armoede. Het geloof in de maakbaarheid van de mens en het landschap heeft echter bij het ontstaan van de koloniën ook een belangrijke rol gespeeld.

Vooral verarmde gezinnen uit grote steden werd een bestaan geboden door het bewerken van de onontgonnen gronden. Uit het hele land werden grote aantallen mensen naar de koloniën gestuurd. Niet alleen om in de landbouw te werken maar ook om naar school te gaan en om discipline aan te leren. Van een keuze was lang niet altijd sprake. Landlopers, bedelaars en ook weeskinderen werden veelal gedwongen opgenomen in de koloniën.

Museum Frederiksoord

Tuinbouwschool

De Maatschappij van Weldadigheid stichtte in 1884 de Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool in Frederiksoord. Deze tuinbouwschool, de oudste van Nederland, is in november 2005 verhuisd. In het dorp Frederiksoord, dat vandaag de dag 305 inwoners telt, bevinden zich nog de tuinen van deze tuinbouwschool,. Ook is er de fruitcollectie van de Noordelijke Pomologische Vereniging, het museum 'De Koloniehof', het landgoed Westerbeeksloot met het daarbij behorende huis Westerbeek en een hotel te vinden in Frederiksoord. Nog altijd vervullen de voormalige Koloniën een sociale -, justitiële - en welzijnsfunctie, en doen mensen er aan land- en bosbouw. In juli 2021 werden de Koloniën van Weldadigheid ingeschreven op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Tijdens de ledenbijeenkomst zal er onder leiding van een gids een rondleiding worden verzorgd in het museum. Ook is er voldoende tijd om met medebestuurders van het Nut de sfeer van weleer in de Koloniën te proeven en met elkaar een ‘nuttig’ gesprek te voeren.