Aankondiging WageningenfondsHet meest zuidelijk gelegen culturele Nutsdepartement in Nederland is zonder enige twijfel Sluis-Aardenburg. Henk Masclee is daar voorzitter en geeft een inkijkje bij het Nut in Zeeuws Vlaanderen. 

Henk Masclee komt uit Oostburg dat ook gelegen is in Zeeuws Vlaanderen. Hij verliet voor zijn studie zijn geboortestreek en vertrok naar Rotterdam. In 1975 keerde hij met zijn echtgenote terug in het nabijgelegen stadje Sluis. Vrienden van hen in Sluis waren lid van het Nut en zij volgden daarin. Het was een gezellige club mensen die interessante bijeenkomsten organiseerden. In 1996 werd Henk gevraagd voor het bestuur van het Nutsdepartement. Dat leek hem leuk. Van het een kwam het andere. Toen in 2003 Rinus Leenhouts terugtrad als voorzitter nam hij de voorzittershamer over. Henk en zijn vrouw wonen nog steeds in Sluis en hebben drie kinderen die allang het huis uit zijn en een eigen gezin hebben. 
 
Zijn arbeidzame carrière startte Henk in de psychiatrie. In 1975, na zijn huwelijk , werd hij directeur van een verzorgingstehuis in Sluis. Hij heeft in deze sector verschillende fusies meegemaakt en schaalvergroting. Deze schaalvergroting leidde ertoe dat hij rond zijn 61 jaar vier verzorgingstehuizen ‘onder’ zich had. Vanuit kostenoverwegingen en efficiency moest er nog een verdere schaalvergroting plaats vinden. Daar kon hij niet meer achter staan. Hij heeft zijn baan opgezegd en werkte de nog resterende jaren tot zijn pensioen als nachtportier in een nabijgelegen hotel met Casino. 
 
Vrijwilligerswerk heeft Henk eigenlijk altijd wel gedaan. In de jaren tachtig was hij actief als raadslid voor D66. Henk is ook beheerder namens BOEi van het kleine kerkje in St. Anna ter Muiden.  Hij trouwde ooit zelf in het kerkje en zijn kinderen zijn er gedoopt. Toen hij een paar jaar geleden werd gevraagd om (tijdelijk) sleutelbeheerder te zijn, heeft hij geen moment getwijfeld en ‘Ja’ gezegd. Lees meer Henk is inmiddels ook druk doende met de voorbereiding voor de Open Monumentendagen op 10 en 11 september 2022. De kerkvoogdij heeft paar jaar geleden alle spullen weer teruggebracht naar de kerk omdat deze weer (tegen betaling) wordt gebruikt voor evenementen zoals trouwerijen, begrafenissen, en concerten. 
 
Het stadje Sluis heeft 2300 inwoners. Aardenburg, het naast gelegen stadje, heeft iets meer dan 3000 inwoners. Alle stadjes in West Zeeuws Vlaanderen zijn de gemeente Sluis geworden. Tot een paar jaar geleden bestond ook het nabijgelegen Nutsdepartement Groede nog. Er werd wel samengewerkt met Nutsdepartement Groede in het verleden. Zo’n twintig leden zijn na beëindiging van het departement overgestapt naar Sluis. Daarmee komt Sluis uit op ongeveer honderd leden. In de laatste ledenvergadering vonden de leden dat een contributieverhoging van 15 naar 25 euro per jaar een te grote stap en werd er 20 euro afgesproken. Het departement beschikt jaarlijks over ongeveer 1500 euro aan budget. Dit jaar kon een extra zeer welkome subsidie worden verkregen bij de gemeente Sluis van 1000 euro extra. 
 
Voor de bijeenkomsten en lezingen maakt het Nut Sluis-Aardenburg gebruik van een vergaderruimte in het Family Funparc Toversluis in Sluis. De activiteiten zijn echter stil komen te liggen in 2020 door de Coronacrisis. In 2021 is vond uitsluitende de algemene vergadering doorgang in oktober. In de Coronacrisis heeft het bestuur een paar keer een infobulletin verstuurd met wetenswaardigheden om de verbinding met de leden te onderhouden. Ondertussen zijn er afgelopen maanden wel drie activiteiten geweest. De laatste bijeenkomst in 2022 was een combinatie van een lezing en de algemene vergadering. De spreker Saskia van den Ouden is een paralympische atlete. Lees meer 
 
Henk vindt het bijzonder dat het Nut een doelstelling had en heeft die ook vandaag de dag nog heel actueel is. Hij vertelt: ‘ In Nederland heeft het Nut al heel lang een rol gespeeld in de maatschappelijke/culturele revolutie. De achterstanden in het onderwijs en de bevordering om kennis actief te verspreiden onder de bevolking is eigenlijk vandaag de dag nog steeds actueel. Het Nut heeft zelf ook een rijke historie waar inmiddels voor lezingen en ook verhalen uit geput kunnen worden. Het Nut is betekenisvol (geweest) in Zeeuw Vlaanderen. Jan Nieuwenhuizen is bijvoorbeeld predikant geweest in de Doopsgezinde kerk in Aardenburg. Er staat sinds 2003 een standbeeld van hem in Aardenburg. Een kopie van het beeld is twee jaar later in Edam geplaatst. Johan Hendrik Van Dale is secretaris geweest van het departement Sluis. Lees meer  
 
De eerste jaren na het ontstaan in 1820 ondersteunde het departement vooral kinderen uit arme gezinnen om hen in de gelegenheid te stellen onderwijs te volgen. Het departement zelf stichtte geen scholen. Wel werd het onderwijs en de schoolbibliotheken gesubsidieerd. Ook is het departement betrokken geweest bij de oprichting van een kantwerkschool met destijds meer dan honderd leerlingen en van bewaarscholen, voorlopers van de kleuterschool. Ook heeft het Nut ! aan de wieg gestaan van het reddingsstation Cadzand van de KNRM.
 
Het departement werd opgericht onder de naam Departement Sluis in Vlaanderen. Deze naam is blijven bestaan tot 1865 toen ze gewijzigd werd in Departement Sluis- Aardenburg 
 
Over de richting waarin het departement zich zou moeten ontwikkelen is Henk duidelijk. 
‘Ik denk dat de rol informatieverstrekker van culturele kennis met als doel het samenbinden van mensen een belangrijke richting moet zijn voor het Nut in Sluis. Ik maak daarom bij de activiteiten ook de link naar ons monumentaal erfgoed. Ik breng actief de open monumentendagen en openstelling van het kerkje onder de aandacht bij Nutsleden. Het Nutsdepartement wil in het kerkje ook af en toe zelf een activiteit organiseren.’ 
 
Ook hoopt Henk dat er binnenkort daadwerkelijk uitvoering kan worden gegeven aan de muzieklessen in het kader van het 200 -jarig bestaan van het departement in 2020. De uitvoering van daarvan is in handen van de stichting cultuureducatie. Deze kreeg zowel van het Nutfonds als VSBfonds een subsidie toegekend (5000 NUT, 7500 VSB). Het muziekonderwijs dat eerder gepland was op de scholen kon niet plaatsvinden vanwege de Coronacrisis. Het geld is daar echter nog steeds voor gereserveerd. De bedoeling is nu om het project begin volgend schooljaar uit te voeren. 
 
Een lang gekoesterde wens van Henk is dat hij het 200-jarig bestaan van het departement echt zou willen vieren. Hij zou dat graag doen met feestelijke activiteiten in combinatie met een landelijke ledenvergadering. Hij zou dan ook graag met de Nutsleden de standbeelden Jan van Nieuwenhuijzen en van Dale willen bezoeken. 
 
De snelle keuze vragen van Henk:
 
• Een tentoonstelling of lezing;
• Geld schenken of meehelpen aan goede doel
Vertrouwen of controleren
• Principes of meebewegen
• Vergaderen of verjaardag schoondochter
Natuurvakantie of cultuurreis
• Mojito of glas wijn 
• bridge of klaverjassen
Windows of Apple
• Netflix of NPO
Whatsapp of e-mail
Jong of ervaren