Aankondiging WageningenfondsAlbert Krikken is sinds 2018 voorzitter van het Nutsdepartement Gieten. Departement Gieten e.o. is nog het enige departement in Drenthe van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het departement is opgericht in 1864.

Albert en zijn vrouw hebben niet altijd in Gieten gewoond. Door zijn werk in het onderwijs is de familie regelmatig verhuisd. In Gieten wonen zij nu al alweer achttien jaar. In zijn laatste functie was hij werkzaam als adjunct algemeen directeur van een organisatie voor openbaar onderwijs en veel in de avonduren op pad.

Na zijn pensioen een jaar of acht geleden is Albert lid geworden van ‘t Nut in Gieten. Albert maakte kennis met ‘t Nut via de vereniging waarvan zijn vrouw lid van was (Vrouwen van nu). Het waren rare jaren sinds hij in 2018 toetrad tot het bestuur van Nutsdepartement Gieten. Door de Coronacrisis was het tot nu toe toch een bijzondere bestuursperiode. Albert heeft bijvoorbeeld nog maar weinig kennis kunnen maken met medebestuursleden in de regio Oost-Groningen. Gieten heeft zich aangesloten bij deze regio omdat er geen andere Nutsdepartementen zijn in Drenthe. Pas in april 2022 werd voor het eerst een regiovergadering gehouden in Oost-Groningen. Daarvoor waren er wel districtsvergaderingen in Oost-Groningen waaraan bestuurders van het departement deelnamen. In 2019 werden de districten opgeheven door de statutaire wijziging bij het landelijk Nut. Daarvoor in de plaats richtte Oost-Groningen een regio op. Ook de gezamenlijke besturendagen met de regio Noord-Groningen en Oost-Groningen zijn er niet meer geweest sinds de Coronacrisis.

Besturen is Albert niet vreemd. Naast zijn baan was hij wel vaker als bestuurder of vrijwilliger actief. In zijn vorige woonplaats, zette hij zich in voor een vereniging voor plaatselijke belangen met als primaire doel het bevorderen van de leefbaarheid. Voor dat project werd ook subsidie aangevraagd bij het Nutfonds, die helaas niet werd toegekend. Hij geeft aan wel vaker zijdelings betrokken te zijn geweest bij Nutfonds aanvragen. Hij promoot het landelijk Nutfonds graag bij onderwijs- en maatschappelijke projecten waar hij mee te maken heeft. In de jaren tachtig, hij was directeur van een kleine dorpsschool, was hij ook voorzitter van het dorpshuis. Dat was een functie waar ook veel praktische uitvoeringswerkzaamheden aan vast zaten. In de tijd dat zijn kinderen jong waren was hij penningmeester van een zwemvereniging en gaf hij ook trainingen. Hij is op moment naast zijn werkzaamheden voor ‘t Nut ook vrijwilliger voor het dorpmuseum de Kluis in Eext en is actief bij het IVN waar hij praktisch actief is op snoeidagen e.d.

Programma en activtiteiten

Het programma van het Nutsdepartement in Gieten vond en vind Albert echt gevarieerd: lezingen over muziek, gezondheid, kunst en elk jaar een reis. De reis naar Hattem en Zwolle is dit jaar echter geannuleerd omdat mensen dan dicht bij elkaar in de bus moeten zitten.
Het departement Gieten heeft tachtig aangesloten adresleden. De activiteiten van het departement worden goed bezocht (50-60). Het ledenbestand is wel krimpende en de gemiddelde leeftijd wordt steeds hoger. Dat komt omdat er mensen in de bovenste leeftijdscategorie wegvallen en aan de onderkant bijna geen nieuwe leden bijkomen. Ook de gemiddelde leeftijd in het bestuur is hoog. Albert is met zijn 72 jaar de jongste in het bestuur. De individualistische instelling van de jongere generatie maakt dat verenigingen zoals ook het Nut is minder aantrekkelijk zijn dan vroeger, denkt Albert.

Een ander probleem voor het departement is dat er geen accommodaties zijn in Gieten waar meer dan 50 à 60 personen kunnen worden ontvangen. Er is binnen de gemeente Aa en Hunze, waar Gieten onder valt, wel aandacht voor dit probleem. Een multifunctioneel gebouw is waarschijnlijk niet te realiseren binnen grenzen van Gieten omdat de gemeente de exploitatie waarschijnlijk niet rond krijgt. De gemeente Aa en Hunze telt 25.000 inwoners. In het buurdorp Rolde is wel een multifunctionele voorziening maar dat ligt 8 km verderop.

In september 2021  hervatte het Nutsdepartement haar activiteiten. Trots vertelt Albert dat twee van zijn kinderen ,die beiden in de gezondheidszorg werken, toen een lezing verzorgden over gezond ouder worden. Een van de leden die tijdens de lezing aanwezig was bleek Corona te hebben ontwikkeld in de week erna. Alle leden zijn toen door het departement benaderd en er bleken 10 van de 50 aanwezigen besmet met Corona te zijn. Albert heeft toen contact opgenomen met de GGD om na te gaan hoe nu verder te handelen. Hij heeft daarna zelf alle leden van het departement telefonisch gesproken om het verhaal en de maatregelen zelf toe te lichten. Op deze manier hoorden alle leden hetzelfde verhaal en konden ook nog vragen gesteld worden. Gelukkig hebben alle Coronabesmettingen niet tot ernstige ziekte geleid en is het wat dat betreft met een sisser afgelopen. Eind oktober 2021 was er nog een lezing over paddenstoelen. Daarna is het programma weer stilgelegd. In maart 2022 startte het programma weer met een reisverhaal over Australië van dorpsgenoot Toos Meringa op de vertrouwde locatie Café Veninga in Gieten. Meer informatie over het programma van departement Gieten vindt u HIER. 

De mooiste en indrukwekkendste activiteit van het departement vond plaats in 2014. Albert was toen na zijn pensioen net lid van het Nut in Gieten. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het departement werd in 2014 een toneelstuk over de aardbeving schade opgevoerd. Ook voor veel andere leden vormde deze avond een hoogtepunt.  De tot standkoming van dit toneelstuk werd mede ondersteund door het Nutfonds. De titel van de voorstelling luidde Water en Vuur, Lucht en Aarde, kortweg WVLA. De voorstelling werd georganiseerd door Laway Arts. Deze organisatie verzorgt bijzondere theaterprojecten waarbij ontmoeting en samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden tot stand wordt gebracht. Tijdens de voorstelling kwamen niet de te verwachten onderwerpen zoals schade aan huizen en de waardedaling uitvoerig aan de orde. Het ging vooral over de impact op het persoonlijk leven van de mensen. Lees meer  Het was een zeer druk bezochtevoorstelling. Het departement beschikte toen nog over een locatie waar meer mensen in pasten. Na een verbouwing kan deze locatie echter geen grotere groepen meer aan. 

 

Op de vraag welke activiteit Albert in zijn bestuursperiode graag nog zou willen verzorgen is hij duidelijk.

‘Onze leden hebben over het algemeen een brede maatschappelijke belangstelling. Ik zou graag meer maatschappelijke politieke onderwerpen op de agenda willen hebben. Zo heb ik getracht om Lisa Weeda, schrijfster van het boek over de Oekraine ‘Aleksandra’ als spreekster naar het departement te krijgen. Zij kan de huidige oorlogsontwikkelingen goed in perspectief te plaatsen. De kosten voor haar lezing overstijgen echter het budget van het departement.  ‘Ook zou het departement graag een keer Harm en Roelof uitnodigen. Zij zingen liedjes in de Drentse taal. De kosten van een dergelijk optreden gaan echter ook het budget van het departement te boven.’

Naast het probleem van de beperkte accommodatie vormt ook de zoektocht naar nieuwe bestuursleden een uitdaging. Het departement houdt namelijk vast aan het maximum aantal van twee benoemingstermijnen per bestuurslid. Dit doen zij om de vereniging levend te houden en roulatie van bestuursleden te bevorderen. Dat betekent echter wel dat er ook regelmatig bestuursleden aftreden. Ondanks de problemen die het hoofd moeten worden geboden overheerst bij Albert nog steeds het enthousiasme over de activiteiten van ‘t Nut in Gieten, de goede samenwerking in het bestuur en de fijne sfeer onder de leden.