Aank penning FemmySinds 26 september 2021 kunnen departementen weer activiteiten organiseren en leden elkaar ontmoeten tijdens ledenvergaderingen. Tijdens de ledenvergaderingen in Zaanstad Zuid en Wolvega werden onlangs weer erepenningen uitgereikt. 

Op 27 september jl. ontving Thijs Fluri en een dag later ontving Femmy Bakker uit handen van de voorzitter van het landelijke Nut, Piet Hamelink, een erepenning.

In Wolvega werd in aanwezigheid van de leden en plaatselijke pers een erepenning uitgereikt aan Femmy Bakker. Eerdere penningen werden uitgereiktop 8 juli 1985  aan mevr. H.C. Bleeker-Goudschen en later aan  Sake Bijlsma. Femmy is van onschatbare waarde geweest de afgelopen 35 jaar voor het departement. Zij was de continue factor zonder dominant te zijn.  In augustus had de de redactie een vraaggesprek met haar. Lees meer 

Eerpenning Zaanstad Fluri

 

 

Bij departement Zaanstad Zuid werd voor de tweede keer in de geschiedenis de erepenning van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen uitgereikt aan Dhr. Thijs Fluri. De eerste keer was in 2014 aan Dhr. Jan Kanis,

Thijs is gedurende vele jaren bestuurlijk actief geweest binnen en buiten het Nut en had specifiek aandacht voor het Nutsgebouw in Zaanstad. Onder zijn leiding heeft onder andere een volledige restauratie van het pand plaats gevonden. De dank hiervoor ontving hij tijdens de ledenvergadering de erepenning en de daarbij behorende oorkonde.

 

 

 In zijn toespraken gaf Piet Hamelink een korte, doch krachtige, schets over de tijd van weleer waarin het Nut is ontstaan.

'In vroeger tijden waren de onderdanen er om de vorst te dienen en verder telden ze niet mee. De kerk hield ze dom en de staat hield ze arm en die twee instanties hadden het over de over de hoofden van de burgers voor het zeggen in de samenleving. Zo rond 1700 kon je niet denken dat de overheid ook maar iets te maken zou hebben met het welzijn van de burgers. In de tijd van de verlichting, begon het tot de mensen door te dringen dat zij zelf aan hun welzijn konden bijdragen door het verwerven van kennis en inzicht. Zo ontstonden er vanaf ongeveer 1750 genootschappen voor de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis in eigen kring. In november 1784, al meer dan 235 jaar geleden, werd de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht.'