Zoom AV 19 juni 2021De algemene vergadering voor leden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zal voor het eerst in de geschiedenis van het Nut online plaatsvinden en wel op 19 juni 2021. In 2020 werd de algemene vergadering tweemaal afgezegd vanwege de Coronacrisis. 

In 2020 ontvingen de leden wel de jaarstukkenstukken voor de algemene vergadering. Dat de algemene vergadering tweemaal werd uitgesteld vanwege de Coronacrisis kon gelukkig rekenen op steun van de leden. Ook in 2021 is het onzeker of er een algemene vergadering op een verantwoorde wijze georganiseerd kan worden in het najaar. Dit zou wellicht betekenen dat er een tweede jaar wordt ingaan zonder overleg en contact met de leden.

Het landelijk bestuur heeft daarom besloten om een digitale algemene vergadering te houden op zaterdag 19 juni a.s. Tijdens deze formele vergadering zullen de besluiten kunnen worden genomen om als vereniging ook in Coronatijd verder te kunnen. De secretarissen van de departementen hebben inmiddels een uitnodiging en de stukken voor deze vergadering ontvangen. 
 
Mochten de omstandigheden het toelaten dan zal in het najaar van 2021 een ledenbijeenkomst worden georganiseerd. Een belangrijk doel van de algemene vergadering, is immers elkaar ontmoeten.  Zodra er een datum en locatie bekend is zullen de leden op de hoogte worden gesteld.