Voor veel organisaties en verenigingen is het van belang om de een ANBI-status te bezitten. Dit is niet alleen van belang voor de organisatie zelf maar ook fiscaal aantrekkelijk voor donateurs. Per 1 juli 2021 zijn de regels voor de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) weer gewijzigd. anbi aankondig 01

 

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft een groepsstatus, waardoor de Nutsdepartementen die ook bezitten, mits zij aan de voorwaarden voldoen en zich niet hebben teruggetrokken als ANBI-instelling. Om de ANBI-status te behouden diende met ingang van 2014 elke beoogde ANBI te voldoen aan strengere eisen met betrekking tot transparantie. Het is sinds die tijd noodzakelijke dat elk Nutsdepartement vereiste documenten inzichtelijk maakt op een internetwebsite. Het belang van de ANBI-status voor Nutsdepartementen kennende, werd vanuit het Maatschappijbestuur direct actie ondernomen. Het landelijk bestuur informeerde de departementen tijdig en creëerde een mogelijkheid om op www.nutalgemeen.nl website stukken te publiceren. 

 

Brief Belastingdienst 2021

ANBI-organisaties hebben afgelopen periode een brief van de Belastingdienst ontvangen over de wijze waarop de gegevens van een ANBI online gepubliceerd moeten worden. Deze brief riep bij verschillende departementen vragen op. De grote (Fonds)departementen zijn voortaan verplicht gebruik te maken van een standaardformulier. Als uw departement niet groot is dan is het echter ook toegestaan om ook van het formulier gebruik te maken. Dit is echter geen verplichting. Zoals gebruikelijk kunt u ook dit jaar de benodigde gegevens actualiseren. Lees meer

 

Actualisatie gegevens internet voor ANBI-status

Voor alle ANBI’s geldt dat op 1 juli a.s. de online publicatie weer geactualiseerd moet zijn. Vanaf 2016 kunnen de departementen de stukken op de website zelf publiceren en wijzigen. Leden die niet over een account beschikken of over de inloggegevens van het account kwijt zijn, kunnen contact opnemen met secretariaat@@nutalgemeen.nl.  

 

Actieve controle Belastingdienst

De Belastingdienst controleert actief de publicaties. Is een publicatie niet compleet of in orde dan wordt de ANBI-status van het departement ingetrokken door de Belastingdienst. Er zijn al verschillende departementen met een intrekking van de ANBI-status geconfronteerd vanwege een gebrekkige publicatie. Het blijkt in de praktijk daarna moeizaam om weer de ANBI-status weer terug te krijgen. Soms geldt na een intrekking van de ANBI-status nog een informatieplicht. Lees meer