Covid(22-10-2020)

De algemene vergadering van het landelijk Nut gaat niet door op 7 november 2020. Het blijkt ook deze periode niet mogelijk, in verband met de maatregelen rond de Coronacrisis, deze doorgang te laten vinden.

Het Maatschappijbestuur realiseert zich dat dit voor elke vereniging, ook die van het Nut, een zeer ongebruikelijke gang van zaken is. De bijzondere omstandigheden nopen daar echter toe. Het bestuur heeft overwogen de vergadering digitaal te laten plaatsvinden maar heeft de inschatting gemaakt dat dit onvoldoende recht doet aan een ledenvergadering waar bestuurders uit alle windstreken elkaar ook ontmoeten en kennis uitwisselen. Het plan is om in het voorjaar 2021 zoals gebruikelijk een AV te organiseren waarin zowel het jaar 2019 als 2020 zal worden verantwoord. Wederom zal voor het Zaans Museum worden gekozen als vergaderlocatie.

Groningen-Haren en Olst-Deventer
Ook voor de departementen blijft de tweede golf van de Coronabesmettingen niet zonder gevolgen. Toch waren er een aantal departementen die hun seizoen 2020-2021 gestart waren. In Olst- Deventer was er eind augustus een tuinbezoek en Groningen-Haren trapte af op 15 september met een lezing over Beethoven. Binnen een mum van tijd was deze bijeenkomst meer dan volgeboekt en heeft Groningen-Haren de mogelijkheid tot aanmelden van de website gehaald. De kerk waar de bijeenkomst werd gehouden bood voldoende plaats aan honderd aanwezigen op anderhalve meter afstand. Door de tweede golf van het Coronavirus is het prachtige programma voor de komende maanden helaas geannuleerd. Lees meer 

Heusden

Departement Heusden heeft alle activiteiten opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2021. De zaal waar het departement gebruik maakt, biedt normaal plaats aan 50 aanwezigen. Het aantal mensen dat kan worden toegelaten op anderhalve meter afstand is te gering om op een ook kostenverantwoorde wijze lezingen en activiteiten te organiseren.

Twisk digitaal 2020

 Twisk

Twisk organiseerde op 22 oktober een digitale lezing via you tube met als titel Fotoreis naar Afrika. Er meldden zich veertig 'schermen' aan. Het aantal bezoekers lag hoger want soms werd er door meerdere huisgenoten meegekeken. De lezing is goed verlopen en zeer naar tevredenheid door de leden ontvangen. De lezing kunt u terugluisteren via de volgende link.

 

Friesland

In Bergum, in Friesland, mogen in de zaal die het departement gebruikt 80 personen plaats nemen om de anderhalve meter afstand te garanderen. De bijeenkomsten van het departement trekken echter normaal gemiddeld 200 bezoekers, waarvan het grootste deel tot een risicogroep behoort. De keuze wie wel wordt toegelaten en wie niet, met alle organisatorische en praktische rompslomp daaromheen, heeft het departement niet willen nemen.

Van de vier voorstellingen voor dit najaar hebben twee bands aangegeven niet te kunnen/willen komen door coronabeperkingen. één daarvan kwam uit Schotland. Het departement heeft daarom besloten het programma tot 1 januari 2021 te schrappen. De leden zijn geïnformeerd per brief, die samen met de lidmaatschapskaart van het nieuwe seizoen is bezorgd.

Het voormalige departement Franeker en departement Gorredijk in Friesland hebben ook het programma tot aan 1 januari 2021 geannuleerd. 

 Bellingwolde

Bellingwolde organiseerde in twee shifts een lezing van Twan Huys op 6 oktober in de Meet. Heel sneu voor het departement is dat met het maximum van 30 deelnemers deze activiteit niet meer door kon gaan. Nieuw voor dit departement was dat deelnemers zich van te voren digitaal moesten aanmelden.

Langstraat

Ook departement Langstraat was vol enthousiasme het nieuwe seizoen gestart. Het gaat goed met het departement. Begin september hield het een uitgestelde ledenvergadering. Het grootste probleem is het vinden van een ruimte die Coronaproof is. Het departement mocht voor de ledenvergadering gratis gebruik maken van de Business Room van voetbalclub RKC. Er waren veertig leden aanwezig. Er was een gezellige nazit met een hapje en een drankje. Dat hadden de leden wel verdiend na maanden thuis zitten midden in de Coronabrandhaard van Nederland. De vice -voorzitter, Boudewijn de Graaf, hield een fantastische causerie. Hieronder treft u een fragment aan.

De situatie waarin we ons bevonden en bevinden.
Allereerst kwam de Corona, oftewel Covid-19, ons overvallen, een pandemie wereldwijd. De wereld ging op slot. Onze zuiderburen plaatsten zelfs containers op de grens in Zeeuws-Vlaanderen. Dat hadden ze sinds de 10-daagse veldtocht in 1830 niet meer gedaan. En in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog werd het zo erg dat de grens, die soms dwars door een huis of door een supermarkt liep, huisgenoten en klanten noopten om mondkapjes op te zetten als men zich naar keuken of kassa wilde verplaatsen.

*Hondsdagen: dan hadden wij ook nog de beruchte ‘hondsdagen’. Jullie weten dat die vallen tussen ca. 20 juli-20 augustus. Dan staat het sterrenbeeld Sirius=grote hond aan het firmament, met de zon het meest helder. Het is vaak warm, broeierig en extreem weer. Er komen dan ook de meeste hittegolven voor. Nu, dat hebben we ondervonden. Tropische dagen, nog nooit zolang achter elkaar. En misschien was ook Sinte Margriet’ [ook ‘pismargriet’ genoemd], op 20 juli, er debet aan: zes weken boerenverdriet, het is dan daarna te droog of te nat.

Het departement had voor het najaar nog drie lezingen op het programma staan en een muziekmiddag met als afsluiting een High Tea (voor eigen rekening). Voor die vier activiteiten hadden zij elk ook meer dan veertig aanmeldingen. De lezing van Joris van Sleeuwen op 14 oktober moest op het laatste moment worden afgezegd. Dit jaar legt het departement geld toe op het programma.

Excursies zitten er voorlopig niet in, ook niet in het voorjaar 2021. Het departement is wel druk geweest met het vinden van grotere betaalbare zalen waar naartoe uitgeweken kan worden.