Gepke Posthumus Jansma

Op 14 augustus 2020 overleed Gepke Posthumus, bestuurslid van departement Gorredijk. Zij is van grote betekenis geweest voor het Nut Gorredijk in Friesland.

Al enige tijd waren haar medebestuurders op de hoogte van haar afnemende gezondheid. Het overlijden van Gepke kwam echter onverwacht snel en dat heeft het departementsbestuur diep geraakt.

Toen het Nutsdepartement Gorredijk e.o. in 2005 door ledenverlies dreigde opgeheven te worden, vormde Gepke samen met o.a. Hans Baron en Douwe Kussendrager een nieuw bestuur. Met veel enthousiasme werd de oudste vereniging van Gorredijk op energieke gered en is vandaag de dag nog steeds een bloeiende club. Gepke had als bestuurslid (penningmeester en leden-administrateur) een stimulerende invloed op het reilen en zeilen van het hele departement.

De leden kende Gepke en zij kende op haar beurt praktisch alle nutsleden bij naam. Ze had een warme belangstelling in haar medemens en was zeer betrokken en leefde mee met het welzijn van familie, vrienden, leden en bekenden. De bestuursvergaderingen verliepen mede door haar inbreng altijd in een opgewekte en positieve sfeer en  bestuursleden werden bij haar thuis altijd op een lekkernij getrakteerd. De busreisjes van het Nut werden op een zelfde wijize door haar georganiseerd en geleid.

Het bestuur uit Gorredijk laat verder weten:

‘Wij zijn blij en dankbaar dat we haar hebben gekend. Het Nutsdepartement Gorredijk e.o. heeft veel aan haar te danken. Wij zullen haar inbreng en warme persoonlijkheid enorm missen.'