Leo Klomberg Delden 3Op 22 januari 2020 hield departement Delden haar jaarlijkse vergadering voor leden.Tijdens de vergadering nam de voorzitter, Leo Klomberg, afscheid van het departementsbestuur. Uit handen van landelijk voorzitter Piet Hamelink kreeg hij de erepenning overhandigd. 

Departement Delden is een van de grootste departementen van Nederland. De avond werd dan ook bezocht door ruim 200 leden. Na de vergadering was er een klein moment waarop de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink, het podium van het Parochiehuis beklom. Leo Klomberg, scheidend voorzitter van de club, kreeg tot zijn eigen verrassing de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uitgereikt voor zijn jarenlange inzet voor het Nut in Delden. De toespraak van Piet was kort want het podium moest binnen enkele minuten zijn schoongeveegd. De voorstelling van Helmert Woudenberg met daarin een collage van “ Kronkels “ van Simon Carmiggelt zou snel aanvangen.

In zijn speech refereerde Piet aan het verleden van het Nut.

Het Nut stelde zich ten doel het welzijn, in de ruimste zin van individu en gemeenschap, te bevorderen. Ook het Nut departement Delden heeft zich sedert 1837 actief bezig gehouden met het uitwerken van deze doelstelling. Vandaag de dag kennen we in ons land nog een 70-tal Nut departementen. (………) We moeten proberen binnen de tijdgeest van vandaag, ieder op zijn eigen plaats, in zijn directe en indirecte omgeving, een positieve bijdrage te leveren aan het algemeen volksgeluk. Of dat nu is als vrijwilliger bij de buurt WhatsApp of als vrijwilliger bij het Nut departement, ik blijf er trots op . Een van hen, een bevlogen en betrokken vrijwilliger die in de afgelopen jaren volop heeft meegewerkt en leiding gegeven heeft aan een hernieuwde bloeiperiode van het Nut departement Delden willen we dan ook vandaag extra in het zonnetje zetten. Namelijk Leo Klomberg, vele jaren als voorzitter actief betrokken bij de doelstelling van het Nut: het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving. Het is mij dan ook een grote eer en genoegen om als voorzitter van het Maatschappijbestuur, Leo Klomberg, de Jan Nieuwenhuizen penning uit te reiken en de daarbij behorende oorkonde.'

De uitreiking van de penning en de oorkonde werd buitengewoon gewaardeerd door de betrokkenen. Gelukkig is de uitreiking, ondanks alle hectiek van het moment, op beeld vastgelegd.