Maarten fotoDepartement Hoogezand-Sappemeer luidde 2020 in met een nieuwjaarvisite die muzikaal omlijst werd door het Trio Lanyok. Zoals gebruikelijk opende de voorzitter, Maarten Rietveldt, de avond. Daarna volgde de ene na de andere verassing voor Maarten.  

Verschillende (bestuurs)leden spraken hem toe en overhandigden cadeaus omdat hij inmiddels 40 jaar (!) voorzitter is van het departement Hoogezand-Sappemeer. Uit handen van medebestuurslid, Gea Smit, ontving de jubilaris een theaterticket voor de musical Anastasia, de reis per bus voor hem en zijn echtgenote inbegrepen. Van de secretaris, Alice Brons, ontving hij een cadeau met waterhoudende dranken. Een van de leden, de heer Schrik, sprak Maarten toe en overhandigde hem een fles drank. 

 

overhandiging

 

Ook de komst van een delegatie van het Maatschappijbestuur had Maarten niet voorzien. Arno Boon (foto links) sprak namens het Maatschappijbestuur over de periode waarin Maarten deel uitmaakte van het landelijk bestuur.

‘Maarten had altijd een goede analyse en argumenten aan zijn zijde als bestuurder en hield daarbij de regels in de gaten. Daarnaast kan hij als pragmatisch omschreven worden. Hij had een realistisch beeld wat het Maatschappijbestuur wel en niet kon beïnvloeden. Als jurist en secretaris van het landelijk Nut was hij goed ingevoerd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Hij schreef mooie stijlvolle brieven aan de leden, ook als er minder goed nieuws was te melden. Het Nut is hem veel dank verschuldigd. Hij deed altijd alles met scherpte en met medemenselijkheid en hield van gezelligheid.’

Maarten is al ingeschreven in het ereregister van het Nut en ook in bezit van de erepenning. Voor zijn echtgenote Oedeke waren er bloemen uit handen van Irene Agterkamp van het secretariaat. Na de pauze met boerenjongens en -meisjes werd de avond vervolgd met de zigeunermuziek uit de Balkan van Lanyok. Lees hier meer over departement Hoogezand-Sappemeer

 

 

 

 

 

 

Volle zaal