Tjits Bart 2019Tjits Zwartsenburg-Veldkamp ontving in november 2019, na langdurig bestuurlijk actief te zijn geweest voor het Nut, de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Haar echtgenoot Bart Zwartsenburg is ook bestuurlijk actief voor het Nut. Reden genoeg om eens nader kennis te maken.

Tjits en Bart zijn lid van zowel ’t Nut in Wildervank als Winschoten.Tjits werd in 1940 geboren in Grijpskerk (Groningen), waar zij haar spaarpotje al leegde bij de Nutsspaarbank en moeder boeken uitleende bij de Nutsbibliotheek. k. Tjits groeide op in een middenstandsgezin met een jongere zus en bezocht de Nutskleuterschool in Grijpskerk. Haar ouders hadden oog en oor voor anderen ondanks dat de oorlogstijd en ook de periode erna een moeilijke tijd was. Het was binnen dit gezin dat Tjits leerde dat je in alle omstandigheden iets voor anderen kunt betekenen. Bart is 10 februari 1934 in Grijpskerk geboren. Bart hielp Tjits met natuurkunde, omdat ze dit vak erg moeilijk vond. En zo kwam het ……. Ze trouwden in 1962. Tjits bezocht de Rijkskweekschool In Groningen en ging aansluitend lesgeven. Samen met haar man Bart woonde zij twee jaar in Kraggenburg in de Noordoostpolder. 

In 1962 verhuisden het paar naar Aarau (Zwitserland ). Daar gaf Tjits les aan Nederlandse kinderen om de Nederlandse taal bij te spijkeren. Het was een prachtige ervaring om in dit mooie en goed georganiseerde land te wonen en te werken. Tjits en Bart stichtten daar met andere Nederlanders een Nederlandse club die allerlei activiteiten organiseerde. Zij hebben er ook veel gewandeld, geskied en prachtige vakanties in Tessin doorgebracht. In 1975 keerden zij, met hun in Zwitserland geboren zoon en dochter, terug naar Nederland en wel naar Zierikzee. Bart werkte daar aan de stormvloedkering. Tjits vond al spoedig weer werk binnen het onderwijs en was ook in haar vrije tijd actief bij de Scouting, was bestuurslid van de handboogschietclub en zong in het koor van de Vrouwen van Nu. In 1992, de kinderen waren inmiddels het huis uit, streken zij neer in Wildervank vanwege een nieuwe baan voor Bart. Ook daar vond Tjits een onderwijsbaan bij een fijne Daltonschool met een enthousiast team.

Na een tijdje op de wachtlijst te hebben gestaan, konden zij lid worden van Nutsdepartement Wildervank. Er waren veel verenigingen in het dorp. Tjits stapte al snel in het bestuur van de Vrouwen van Nu en het Nutsdepartement Wildervank. Tijdens haar voorzitterschap bij het departement Wildervank was het bestuur een hecht team. Het bloeiende departement heeft ruim 260 leden en het programma is elk jaar gevarieerd; toneel, muziek, lezing, Nieuwjaarsvisite, cabaret.

Enkele jaren na de pensionering van Bart verhuisden zij naar hun hidige woonplaats Winschoten. Tjits bleef echter voorzitter van departement Wildervank en bij het district Oost-Groningen betrokken. Beiden werden ook lid van departement Winschoten waar Bart bestuurlijk actief raakte. Bart omschrijft departement Winschoten als een kleine maar fijne vereniging van 40 leden. Zeven maanden per jaar is er maandelijks een Nutsavond met een lezing. Ieder jaar is er een aantrekkelijk programma met voor een ‘elck wat wils’. Door het geringe ledenaantal komt er helaas te weinig aan contributie-inkomsten binnen. Departement Winschoten teert daarom elk jaar in op het eigen vermogen. Het departement zal zich daarom in de toekomst moeten opheffen. Fuseren met een buurdepartement ligt namelijk moeilijk bij de leden. De leden willen eigenlijk niet reizen en het liefst in Winschoten blijven. Het departement is daarom naarstig op zoek naar jongere flexibele leden. Winschoten promoot ook de activiteiten van de buurdepartementen zoals Blijham en Bellingwolde. 

Bart is altijd een echt verenigingsmens geweest. Tijdens de lagere school was hij al lid van een gymnastiekvereniging. Later op de middelbare scholen zat hij op verschillende schoolclubs. Tijdens zijn arbeidzaam leven, voor zover hij daar de tijd en mogelijkheid voor had, was hij lid van diverse verenigingen en/of clubs. Door hun nogal zwervend bestaan vanwege Bart zijn werk in de weg- en waterbouw, was dat steeds in een andere regio: in Kraggenburg bij de toneel- en voetbalclub, in Zierikzee bij handboogschieten, kegelen, gymnastiek en scouting, in Wildervank bij de visclub en het kegelen. In Winschoten is hij nog steeds naast ‘t Nut bestuurlijk actief voor een computerclub (de Grijze Muizen) en een vereniging van eigenaren. Bart is eveneens lid van de Odd Fellows, een wereldwijde Organisatie, waarin leden verdieping vinden en betrokken zijn bij maatschappelijke activiteiten. Tjits, eveneens lid van de Odd Fellows, vervulde daar een bestuursfunctie. 

Tjits en Bart bezoeken nog steeds de Voorjaars- en Najaarsvergaderingen en besturendagen van het Nut, georganiseerd door het voormalige district Oost-Groningen. Na de statutenwijziging in 2019 heet het district nu Platform Oost-Groningen. Bart vindt het jammer dat deze activiteiten, door de reorganisatie binnen de Maatschappij, op losse schroeven komen te staan. Het contact en de verbinding met andere departementen in de buurt is in zijn ogen noodzakelijk om gezamenlijk iets op te kunnen zetten. Kleine departementen kunnen dit namelijk niet meer zelfstandig doen. Gezamenlijk kunnen zij wel de Nutsgedachte, de Nutsbeleving naar buiten brengen. De succesvolle themadag die eenmaal per jaar door de voormalige districten Noord- en/of Oost-Groningen wordt georganiseerd, is daar ook een voorbeeld van. 

Tjits en Bart zijn ook echte familiemensen en hebben een fijn contact, ook per Whatsapp, met hun vijf kleinkinderen in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. De onlangs uitgereikte erepenning kwam voor Tjits als een echte verrassing: ‘Ik was er natuurlijk totaal niet op voorbereid, iedereen had zich stil gehouden, en als daar dan plotseling onze kinderen staan en de burgemeester, denk je even “Wat gebeurt hier?”. Ook Bart wist van niets . Het ontroerde me dat het districtsbestuur en andere Nutsbestuurders deze Erepenning bij het Maatschappij Bestuur voor mij hadden aangevraagd.‘

Als Tjits terug kijkt op de vele activiteiten voor het Nut komen er mooie herinneringen boven. Zij denkt bijvoorbeeld aan het 125-jarig bestaan van Departement Wildervank in september 2012; op de receptie voor genodigden in de Margaretha Hardenbergkerk en het diner voor de leden en optreden van The Deep River Quartet. Omdat het Nut zo’n belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het onderwijs voor kinderen en volwassenen vond het departementsbestuur het ook  belangrijk het onderwijs bij het jubileum te betrekken. De drie scholen in Wildervank kregen daarom ter gelegenheid van het jubileum het project “Wat doe jij?” aangeboden. Dat was een succes en heeft er mede voor gezorgd dat het project op meerdere scholen in Groningen is geïntroduceerd. Het samenspel van een verteller en leerlingen door de Theatergroep De Steeg sprak de schoolkinderen enorm  aan. De onderwerpen zoals pesten, groepsdruk, meelopers zijn helaas nog steeds actuele onderwerpen. 

Haar mooiste herinnering aan haar districtswerk is wel het 225-jarig Jubileum in 2009. Samen met District Noord organiseerden zij een Nutsdag in Theater Geert Teis in Stadskanaal met koffie, gebak, lunch, toespraken, concert van ‘De Koning en de Dame’. Een geweldige dag voor alle departementsleden van Noord- en Oost-Groningen. Daarnaast is er op verzoek van de districten een gedeelte van de Onderwijstentoonstelling uit het Onderwijsmuseum, in het Veenkoloniaal Museum te Veendam tentoongesteld. Ook hadden verschillende Nutsleden bijzondere stukken meegebracht. De goed bezochte tentoonstelling gaf de leden in Groningen de kans de tentoonstelling dicht bij huis te bekijken. 

Voor Bart was het 200-jarig bestaan van departement Winschoten in februari 2017, een hoogtepunt. Dat hebben de leden namelijk uitbundig gevierd met ondermeer een tentoonstelling over het Nutsleven in Winschoten. Er staan in Winschoten nog verschillende gebouwen die vroeger belangrijk waren voor het Nut; de Nutsspaarbank, de Nutskleuterschool, de Nutsbibliotheek en de Nutsleeszaal. In de oude Nutsleeszaal, waar nu het Leger des Heils is gevestigd, was in het jubileumjaar een open dag en tentoonstelling. In april 2017 kreeg, door een subsidiebedrag vanuit het landelijk Nutsfonds, het project de VoorleesExpress van Biblionet Groningen de mogelijkheid om op diverse scholen in Winschoten te starten. 

Vooruitkijkend naar de toekomst, hopen Bart en Tjits dat er voldoende gemotiveerde bestuurders zullen zijn en komen om het Nut voort te zetten. Zij hopen ook dat noodlijdende departementen met succes een beroep kunnen doen op een financiële bijdrage vanuit het landelijk Nut. De voormalig Districten Noord- en Oost-Groningen hebben altijd goede contacten en overleg gehad. Er was eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering om allerlei Nutszaken te bespreken. Ieder jaar werd er een themadag voor alle departementen en leden georganiseerd. Op 6 november jl. was er in Veendam een dergelijke bijeenkomst met een concert van het Bremer Kaffeehaus Orchester. Het is leuk en belangrijk om elkaar als ‘Nutters’ te ontmoeten en bij te praten. Ik hoop dat dit ook zo blijft in de komende jaren. De verbinding tussen Nutsleden is belangrijk en moet intact blijven om elkaar te ondersteunen daar waar dit nodig is! 

 Korte keuzevragen

Tjits

Een Tentoonstelling / lezing

Geld schenken / meehelpen aan een goed doel

Vertrouwen/controleren

Principes / meebewegen

Vergaderen/ verjaardag schoondochter

Natuurvakantie / cultuurreis

Mojito / glas wijn

Bridge of klaverjassen ( wel spelletjes maar deze niet)

Windows /apple

Netflix /Npo

Whatsapp/ email

Jong /ervaren

Bart

Een Tentoonstelling / lezing

Geld schenken / meehelpen aan een goed doel

Vertrouwen / controleren

Principes / meebewegen

Vergaderen/ verjaardag schoondochter

Natuurvakantie / cultuurreis

Mojito / glas wijn

Bridge of klaverjassen 

Windows /apple

Netflix /Npo

Whatsapp/ email

Jong /ervaren

 

Even voorstellen: Bart & Tjits Zwartsenburg        Tjits Zwartsenburg-Veldkamp ontving in november na langdurig bestuurlijk actief te zijn geweest voor het Nut de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Haar echtgenoot Bart Zwartsenburg, ook bestuurlijk actief voor het Nut. Beiden zijn lid van zowel ’t Nut in Wildervank als Winschoten.   Tjits werd in 1940 geboren in Grijpskerk (Groningen), waar zij haar spaarpotje al leegde bij de Nutsspaarbank en moeder boeken uitleende bij de Nutsbibliotheek. Zij bezocht de toen pas opgerichte Nutskleuterschool in Grijpskerk. Tjits groeide op in een middenstandsgezin met een jongere zus. Haar ouders hadden oog en oor voor anderen ondanks dat de oorlogstijd en ook de periode erna een moeilijke tijd was. Het was binnen dit gezin dat Tjits leerde dat je in alle omstandigheden iets voor anderen kunt betekenen.    Bart is 10 februari 1934 in Grijpskerk geboren. Bart hielp Tjits met natuurkunde, omdat ze dit vak erg moeilijk vond. En zo kwam het ……. Ze trouwden in 1962.   Tjits bezocht de Rijkskweekschool In Groningen ging aansluitend lesgeven. Samen met haar man Bart woonde zij twee jaar in Kraggenburg in de Noordoostpolder.  In 1962 verhuisden zij naar Aarau (Zwitserland ). Daar gaf zij les aan Nederlandse kinderen om de Nederlandse taal bij te spijkeren. Het was een prachtige ervaring om in dit mooie en goed georganiseerde land te wonen en te werken. Tjits en Bart stichtten daar met andere Nederlanders een Nederlandse club, die allerlei activiteiten organiseerde. Zij hebben er ook veel gewandeld, geskied en prachtige vakanties in Tessin doorgebracht.  In 1975 verhuisden zij met hun in Zwitserland geboren zoon en dochter naar Zierikzee. Bart werkte daar aan de stormvloedkering. Tjits vond al spoedig weer werk binnen het onderwijs en was ook in haar vrije tijd actief bij de Scouting, was bestuurslid van de handboogschietclub en zong in het koor van de Vrouwen van Nu.   In 1992, de kinderen waren inmiddels het huis uit, verhuisden zij naar Wildervank vanwege een nieuwe baan voor Bart. Ook daar vond Tjits een onderwijsbaan bij een fijne Daltonschool met een enthousiast team. Na een tijdje op de wachtlijst te hebben gestaan, konden zij lid worden van Nutsdepartement Wildervank. Er waren veel verenigingen in het dorp. Tjits stapte al snel in het bestuur van de Vrouwen van Nu en het Nutsdepartement Wildervank. Tijdens haar voorzitterschap bij het departement Wildervank was het bestuur een hecht team Het departement heeft ruim 260 leden. Het programma is elk jaar gevarieerd; toneel, muziek, lezing, Nieuwjaarsvisite, cabaret, een bloeiend departement dus! Enkele jaren na de pensionering van Bart verhuisden zij naar Winschoten. Tjits bleef echter voorzitter van departement Wildervank en bij het district Oost-Groningen betrokken. Beiden werden ook lid van departement Winschoten waar Bart bestuurlijk actief werd.  Bart omschrijft departement Winschoten als een kleine maar fijne vereniging van 40 leden. Zeven maanden per jaar is er maandelijks een Nutsavond met een lezing. Ieder jaar is er een aantrekkelijk programma met voor een ‘elck wat wils’. Door het geringe ledenaantal komt er te weinig aan contributie-inkomsten binnen. Departement Winschoten teert daarom elk jaar in op het vermogen. Het departement zal zich daarom in de toekomst moeten opheffen. Fuseren met een buurdepartement ligt namelijk moeilijk bij de leden. De leden willen eigenlijk niet reizen en het liefst in Winschoten blijven. Het departement is naarstig op zoek naar jongere flexibele leden. Winschoten promoot ook de activiteiten van de buurdepartementen zoals Blijham en Bellingwolde.    Bart is altijd een echt verenigingsmens geweest. Tijdens de lagere school was hij al lid van een gymnastiekvereniging. Later op de middelbare scholen zat hij op verschillende schoolclubs. Tijdens zijn arbeidzaam leven, voor zover hij daar de tijd en mogelijkheid voor had, was hij lid van diverse verenigingen en/of clubs. Door zijn nogal zwervend leven in de weg- en waterbouw, was dat steeds in een andere regio: in Kraggenburg bij de toneel- en voetbalclub, in Zierikzee bij handboogschieten, kegelen, gymnastiek en scouting, in Wildervank de visclub, kegelen (naast ’t Nut). In Winschoten is hij nog steeds naast ‘t Nut bestuurlijk actief voor een computerclub (de Grijze Muizen) en een vereniging van eigenaren. Bart is eveneens lid van de Odd Fellows, een wereldwijde Organisatie, waarin leden verdieping vinden en btrokken zijn bij maatschappelijke activiteiten. Tjits, eveneens lid van de Odd Fellows, vervulde daar een bestuursfunctie.  Tjits en Bart bezoeken nog steeds de Voorjaars- en Najaarsvergaderingen en besturendagen van het Nut, georganiseerd door het voormalige district Oost-Groningen. Na de statutenwijziging in 2019 heet het district nu nu Platvorm Oost-Groningen. Bart vindt het jammer dat deze activiteiten, door de reorganisatie binnen de Maatschappij, op losse schroeven komen te staan. Het contact en verbinding met andere departementen in de buurt is in zijn ogen noodzakelijk om gezamenlijk iets op te zetten. Kleiner wordende departementen kunnen dit namelijk niet meer zelfstandig doen. Gezamenlijk kunnen zij wel de Nutsgedachte, de Nutsbeleving naar buiten brengen. De succesvolle themadag die eenmaal per jaar door de voormalige districten Noord- en/of Oost-Groningen wordt georganiseerd, is daar een voorbeeld van.  Tjits en Bart zijn echte familiemensen en hebben een fijn contact, ook per Whatsapp, met hun vijf kleinkinderen in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. De onlangs uitgereikte erepenning kwam voor Tjits als een echte verrassing: https://www.westerwoldeactueel.nl/2019/11/13/nutspenning-voor-mevrouw-tjits-zwartsenburg-veldkamp/ ‘Ik was er natuurlijk totaal niet op voorbereid, iedereen had zich stil gehouden, en als daar dan plotseling onze kinderen staan en de burgemeester, denk je even “Wat gebeurt hier?”. Ook Bart wist van niets . Het ontroerde me dat het districtsbestuur en andere Nutsbestuurders deze Erepenning bij het Maatschappij Bestuur voor mij hadden aangevraagd.‘ Als Tjits terug kijkt op de vele activiteiten voor het Nut komen er mooie herinneringen boven. Zij denkt hierbij aan het 125-jarig bestaan van Departement Wildervank in september 2012; op de receptie voor genodigden in de Margaretha Hardenbergkerk en het diner voor de leden en optreden van The Deep River Quartet.  Omdat het Nut zo’n belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het onderwijs voor kinderen en volwassenen vond het departementsbestuur het belangrijk het onderwijs erbij te betrekken. De drie scholen in Wildervank kregen daarom ter gelegenheid van het jubileum het project “Wat doe jij?” aangeboden. Het was een succes en dat heeft er mede voor gezorgd dat het project op meerdere scholen in Groningen geïntroduceerd werd. Het samenspel van een verteller en leerlingen door de Theatergroep De Steeg sprak de kinderen aan. De onderwerpen zoals pesten, groepsdruk, meelopers zijn helaas nog steeds actuele onderwerpen.  Haar mooiste herinnering aan haar districtswerk is wel het 225-jarig Jubileum in 2009. Samen met District Noord organiseerden zij een Nutsdag in Theater Geert Teis in Stadskanaal met koffie, gebak, lunch, toespraken, concert van ‘De Koning en de Dame’. Hapje, drankje en dansorkest. Een geweldige dag voor alle departementsleden van Noord- en Oost -Groningen. Daarnaast is er op verzoek van de districten een gedeelte van de Onderwijstentoonstelling uit het Onderwijsmuseum, in het Veenkoloniaal Museum te Veendam tentoongesteld. Ook hadden verschillende Nutsleden bijzondere stukken meegebracht. De goed bezochte tentoonstelling gaf de leden in Groningen de kans de tentoonstelling dicht bij huis te bekijken.  Voor Bart was het 200-jarig bestaan van departement Winschoten in februari 2017, een hoogtepunt bij ’t Nut Winschoten. Dat hebben de leden uitbundig gevierd. Met o.a. een tentoonstelling over het Nutsleven in Winschoten. Er staan daar nog verschillende gebouwen die vroeger belangrijk waren voor het Nut; de Nutsspaarbank, de Nutskleuterschool, de Nutsbibliotheek en de Nutsleeszaal. In de oude Nutsleeszaal waar nu het Leger des Heils is gevestigd, was in het jubileumjaar een open dag en tentoonstelling. In april 2017 kreeg, door een subsidiebedrag vanuit het landelijk Nutsfonds, het project de VoorleesExpress van Biblionet Groningen de mogelijkheid om op diverse scholen in Winschoten te starten.  Vooruitkijkend naar de toekomst, hopen Bart en Tjits dat er voldoende gemotiveerde bestuurders zullen zijn en blijven om het Nut voort te zetten. Zij hopen ook dat noodlijdende departementen met succes een beroep kunnen doen op een financiële bijdrage vanuit het landelijk Nut. De voormalig Districten Noord-Groningen en Oost-Groningen hebben altijd goede contacten en overleg gehad. Er was eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering om allerlei Nutszaken te bespreken. Ieder jaar werd er een themadag voor alle departementen georganiseerd. Op 6 november jl. was er in Veendam een dergelijke bijeenkomst met een concert van het Bremer Kaffeehaus Orchester. Het is leuk en belangrijk om elkaar als ‘Nutters’ te ontmoeten en bij te praten. Ik hoop dat dit ook zo blijft in de komende jaren. De verbinding tussen Nutsleden is belangrijk en moet intact blijven om elkaar te ondersteunen daar waar dit nodig is!                  Tjits Bart Een Tentoonstelling / Lezing   Geld schenken / Meehelpen aan een goed doel   Vertrouwen/ Controleren   Principes / Meebewegen   Vergaderen/ Verjaardag schoondochter   Natuurvakantie / Cultuurreis   Mojito / Glas wijn   Bridge of klaverjassen ( wel spelletjes maar deze niet)   Windows /Apple   Netflix /NPO   Whatsapp/ e-mail   Jong /Ervaren Tentoonstelling / Lezing   Geld schenken / Meehelpen aan een goed doel   Vertrouwen / Controleren   Principes / Meebewegen   Vergaderen / Verjaardag schoondochter   Natuurreis / Cultuurreis   Mojito / Glas wijn   Bridge / Klaverjassen     Windows / Apple   Netflix / NPO   Whatsapp / e-mail   Jong / Ervaren