Jaap SiertsemaIn de afgelopen maanden werd er sinds lange tijd weer een aantal leden verblijd met een erepenning en ingeschreven in het ereregister van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 

 In het nieuwe huishoudelijk reglement staat dat het Maatschappijbestuur een penning uit kan reiken aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het Nut. De inschrijving in het ereregister komt tot stand door een besluit van het Maatschappijbestuur op voordracht van het Maatschappijbestuur zelf of een Nutsdepartement. Aan de inschrijving in het ereregister zijn op geen enkele wijze voorrechten verbonden.

Op 13 november 2019 werd een erepenning van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uitgereikt door Burgemeester Sikkema van gemeente Oldambt aan mevrouw Tjits Zwartsenburg-Veldkamp (foto).

“Met de overweging, dat zij in haar functie als bestuurslid van Departement Wildervank en District Oost-Groningen vele jaren altijd trouw en accuraat was. Door haar bevlogenheid heeft ze meegewerkt aan het verwezenlijken van de doelstelling van het Nut: het bevorderen van de sociale cohesie in de samenleving”.

Dit zijn de woorden, die op de oorkonde staan, die samen met de penning aan Tjits zijn uitgereikt. Tjits was 14 jaar voorzitter van departement Wildervank. Daarnaast werd zij secretaris van het bestuur van District Oost-Groningen. Tjits legde haar voorzitterschap van departement Wildervank neer tijdens de najaarsvergadering in 2015. Al eerder, in 2010, trad zij terug uit het bestuur van het district Oost-Groningen. In 2013 deed zij echter weer haar herintrede in dit bestuur. Haar bestuurlijke kennis en ervaring was van grote betekenis voor het district. Zij heeft zich ondermeer actief ingezet voor het uitrollen van het project ‘Wat Doe Jij?’ in de provincie Groningen. Op 13 november 2019, tijdens de laatste districtsvergadering van Oost-Groningen, stapte Tjits uit het bestuur. Het district gaat verder als regio met de naam Platform Oost-Groningen.
Lees meer 

 Tjits Zwartsenburg3
Tijdens de ledenvergadering van departement ’t Zandt op 22 oktober jl., reikte de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink, een erepenning uit aan de heer Jaap Siertsema. Jaap heeft in totaal 27 jaar zitting gehad in het bestuur van het Nutsdepartement in diverse functies, waarvan 22 jaar als voorzitter. Ook is hij vele jaren actief geweest in het districtsbestuur Noord-Groningen. Lees meer 

Tijdens de jaarvergadering van ’t Nut Blokzijl op 11 oktober 2019 heeft de heer Karst Elzinga de erepenning en oorkonde ontvangen. Ook deze penning werd uitgereikt door Piet Hamelink. Karst Elzinga is 26 jaar penningmeester geweest van het departement Blokzijl. Hij is een sociaal betrokken vrijwilliger, zorgzaam en betrouwbaar. Jarenlang heeft hij persoonlijk bij vele leden aan huis de contributie geïnd. Hierdoor had hij een nauw contact met alle leden. Secretaris Gré Bos sprak namens het departementsbestuur lovende woorden, met wat een kwinkslagen over hun samenwerking die 23 jaar duurde. Karst zal ook vermeld worden in het ereregister van de het landelijk Nut. Lees meer