2019 nov ledenbijeenkomstOp 9 november was er voor het eerst een ledenbijeenkomst nieuwe stijl in het Dominicanenklooster in Zwolle.  De lezing van Jochen den Ouden met de titel ‘Cybersecurity in een kilobyte’ ging over digitale beveiliging en privacy.

Normaal wordt er in het najaar een Centrale Districtsraadsvergadering gehouden waar bestuurders van districten aan deelnemen. Met het vaststellen van de nieuwe statuten is de Centrale Districtraad als bestuurslaag afgeschaft. 

De keuze van het bestuur voor een lezing van Jochen was ingegeven door verregaande digitalisering van onze samenleving in combinatie met de in 2018 ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze privacy lijkt steeds meer onder druk te staan, maar is dat ook werkelijk zo? In de lange en veelbewogen geschiedenis van het Nut was het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat de grenzen van persoonlijke vrijheid werden gerespecteerd. Wat kunnen we doen tegen datalekken, cybercrime en hackers. De PowerPointpresentatie van Jochen kunt u hier downloaden..
Op aansprekende en een interactieve wijze ging Jochen door het landschap van cybersecurity en privacy. Hij wist op een begrijpelijke manier uit te leggen hoe het gesteld is met onze digitale privacy. Wist u dat het recht op privacy pas in 1983 in de grondwet is vastgelegd? Veel van de aanwezigen maakten gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen. Een afdruk van de sheets die Jochen tijdens zijn presentatie hield vindt u hier. Talloze tips, praktische problemen en adviezen passeerden de revue tijdens zijn lezing. Jochen zette de belangrijkste adviezen in ruim vijftig punten op een rij. Het zal uw niet verrassen dat het gebruik van deugdelijke wachtwoorden bovenaan de lijst staat. Natuurlijk waren er ook tips over het gebruik van sociale media. Log bijvoorbeeld nooit in op een gastennetwerk voor Wi-Fi (zeker niet in de trein) en het gezond verstand blijven gebruiken is het aller belangrijkste.

Er was ook nog kort de tijd om informatie uit te wisselen over het wel en wee bij departementen. Bij een volgende ledenbijeenkomsten wil het bestuur hier meer tijd voor reserveren. Het bestuur deed een oproep aan de leden om zelf met inbreng te komen voor een thema voor de algemene vergadering op 18 april 2020 en op ledenbijeenkomst in het najaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatschappelijke projecten of initiatieven die door een departement worden ondersteund of waarbij het departement direct betrokken is. Tijdens de lunch kwamen er nog veel meer privacyproblemen ter tafel. Maar er werd natuurlijk ook nuttig ‘bijgepraat’ met collega-bestuurders van andere departementen.