Aank 1 Jochen

Het landelijk bestuur organiseert op 9 november 2019 een themabijeenkomst waarvoor de bestuursleden van de departementen zijn uitgenodigd. Wederom is dit keer gekozen voor het Dominicanenklooster in Zwolle als locatie.

Er is veel veranderd in het afgelopen jaar binnen het landelijk Nut. De formele bestuurslaag van de Centrale Districtsraad en districten werden statutair afgeschaft en er ontstond nieuw beleid. Een en ander is vastgelegd in nieuwe statuten en een huishoudelijk reglement.In de komende maanden houdt een aantal districten een laatste bijzondere vergadering. Sommige overwegen om de onderlinge samenwerking te continueren in een regio. 

Op 9 november zal Jochen den Ouden een lezing verzorgen met als titel ‘Cybersecurity in een kilobyte’. Onze privacy lijkt steeds meer onder druk te staan, maar is dat ook werkelijk zo? In de lange en veelbewogen geschiedenis van het Nut was het niet vanzelfsprekend dat deze grenzen van persoonlijke vrijheid werden gerespecteerd. Onder de grote noemer van de bevordering van het ‘Volksgeluk’ en verheffing van ‘het volk’ was er toch een duidelijk beeld over goed burgerschap die weinig rekening hield met persoonlijke vrijheid van betrokkenen, zoals voor dienstbodes, leraren op Nutscholen en gedetineerden. De standenmaatschappij leverde per definitie geen vrijheid op voor de onderklasse. De gedetineerden in de gevangenis van Amsterdam troffen bijvoorbeeld een handboek (1828) aan waarin niet mis te verstane Christelijk getinte thema’s ter overweging werden meegegeven voor de zondagen en andere bijzondere dagen.

De keuze van het bestuur voor een lezing van Jochen is ingegeven door verregaande digitalisering van onze samenleving in combinatie met de vorig jaar ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat kunnen we doen tegen datalekken, cybercrime en hackers. Dit zijn zomaar wat termen die dagelijks in het nieuws voorbijkomen. Hoe zit het nu eigenlijk? Wat is een hacker? Waarom zijn we interessant voor een hacker? Op een interactieve wijze gaat Jochen door het landschap van cybersecurity en privacy en wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd hoe het zit. Hoe zat het vroeger en hoe gaat het nu? Hij laat zien wat zijn werk als IT Security Specialist inhoudt. In een aantal demo’s toont hij hoe een hacker te werk gaat. De aanwezigen krijgen concrete handvatten mee zodat zij direct aan de slag kunnen gaan met hun eigen ‘cyberveiligheid’. Kortom alle reden om te komen en ook om ‘bij te praten’ met collega-bestuurders van departementen elders in het land. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan het bestuur.