Web Wag 2019Veel nieuws over de activiteiten van de departementen verschijnt online. Regelmatig verschijnen er ook via de Facebookpagina van het landelijk Nut berichten. 

Nieuwe website Wageningen

Departement Wageningen heeft onlangs een hernieuwde website gepubliceerd. Het Wagenings Nut is een zogenaamd fondsdepartement. Organisaties en instellingen die in Wageningen een activiteit organiseren met een doelstelling in lijn van het Nut kunnen bij het Wagenings Nut een financiële bijdrage aanvragen. Het bestuur beoordeelt zo’n aanvraag en kent deze toe op basis van een aantal vaste richtlijnen. Zo moet het gaan om projecten en activiteiten waar alle Wageningers van kunnen profiteren en het resultaat liefst een blijvend en concreet karakter heeft. Denk bijvoorbeeld een cultureel evenement dat inwoners van Wageningen iets leert of hen samenbrengt.

 

Festival EEF Noord-Beveland

‘t Nut in Noord-Beveland komt naar u toe! Het departement sponsort een cultureel café tijdens het festival EEF dat op 14, 15 en 16 juni werd gehouden in Wissenkerke. Lees meer
Als u wilt kunt u ook eens in het Nutprogrammaboekje voor het komend theaterseizoen kijken.

 

Geschiedenis Nut Winschoten

In het Nieuw tijdschrift Stichting Oud Winschoten wordt de geschiedenis van de Winschoter leesinrichtingen belicht. Het Nut vervulde daarbij een belangrijke rol. De uitlening van boeken begon al in de negentiende eeuw onder auspiciën van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Vanaf 1929 kreeg Winschoten een openbare bibliotheek, een inrichting die verschillende locaties heeft gekend.

Recent is de bibliotheek in Winschoten ook in het nieuws geweest met het project VoorleesExpress. In dit project van de biblotheek werken voorleesvrijwilligers mee aan leesbevordering en het aanwakkeren van leesplezier onder kinderen die moeite hebben met taal.

 

Nut Zaanstad

‘t Nut in Zaanstad is een fondsdepartement en geeft subsidie aan projecten die aansluiten bij de doelstelling van het Nut. Onlangs werd de stichting Met Elkaar koken-eten-daten verrast met een bijdrage (foto). De stichting gaat de keuken opknappen van de bijdrage van Zaanstad-Zuid. 

Eten daten Zaanstad

 Erelid bij departement Nut Wassenaar

Op 24 april 2019 is tijdens de algemene ledenvergadering van het Nutsdepartement Wassenaar de heer B. Weizenbach afgetreden als bestuurslid.
De heer Weizenbach was sinds mei 2006 bestuurder en heeft zich al die jaren uitzonderlijk ingezet voor het departement Wassenaar. Voor zijn activiteiten is hij geëerd met het erelidmaatschap van de vereniging.

 

Beëindiging departement Tiel

Onlangs is departement Tiel beëindigd. In 2018 ontving een aantal Tielse projecten en initiatieven nog een donatie. Zo ging er een bijdrage naar de Stichting leergeld West-Betuwe en de bezinningstuin. De bezinningstuin wordt gerealiseerd tussen het hospice van verpleeghuis Vrijthof en Ziekenhuis Rivierenland. De bezinningstuin is een afgeschermd gedeelte van de tuin, waar een bezoeker even tot rust kunnen komen, nadenken of met een naaste spreken in de tijd dat zijzelf of een familielid in het hospice verblijft.