Winnaars kleinEr waren ook weer feestelijkheden de afgelopen maanden. Het departement Voorschoten vierde het 150 jarig en Heusden het 200 jarig jubileum. Piet Hamelink ontving een erepenning omdat hij erelid is geworden van departement Noord-Beveland.

Departement Voorschoten 150 jaar

Op 27 juni 2019 vierde departement Voorschoten het 150-jarig bestaan. Het departement functioneert als lokaal fonds en vierde dit jubileum daarom echt anders dan de meeste cultuurdepartementen. Met een prijsvraag werden lokale organisaties uitgedaagd. De pot met geld die in het verleden is ingezameld, is namelijk nog niet uitgeput. Het geld wordt zo zorgvuldig mogelijk besteed met als doel 'het bevorderen van deelname van alle burgers aan het culturele- en maatschappelijke leven'. Iedere paar maanden kijkt het bestuur welke initiatieven het best aansluiten bij de doelstelling : 'het bevorderen van deelname van alle burgers aan het culturele- en maatschappelijke leven'.

Voor de jubileumavond nodigde het departement diverse plaatselijke maatschappelijke organisaties uit voor een pitch over een eigen project om de prijs van € 5000 te winnen. De verschillende projecten en initiatieven waren: Rosa Manus , Scoutinggroep Leif Erikson, Museum Voorschoten, de Cirkelbus,Theehuis/Stichting Jansland, de Cultuurfabriek, de Kinderspeelzaal, de Stichting Filmtheater, de Speelotheek en het Buurthuis van de Toekomst. gaan met elkaar de strijd aan.

KabouterNa afloop van de presentaties was het eerst aan de jury om de beste drie projecten aan te wijzen. De jury bestond uit Piet Hamelink, voorzitter van het landelijk Nut, Jos Hemelaar, bestuurslid van ‘t Nut Voorschoten en twee bestuurders van de plaatselijke Oranjevereniging. Als beste kwam de het project van de moestuin bij de kinderspeelzalen naar voren bij de jury. Met de aanleg van een moestuin willen zij bij kinderen en ouders gezond gedrag ontwikkelen en de binding tussen ouders bevorderen. De pitch van dit project was duidelijk en ludiek. Een tuinkabouter gaf kort en duidelijk een schets van het project aan de hand van een visuele presentatie. (foto)

Daarna was het de beurt aan de deelnemende projecten om te stemmen. Elke deelnemende partij mocht ook de drie beste projecten aanwijzen. Daarbij was het niet toegestaan op het eigen project te stemmen. De uiteindelijke winnaar na beide stemmingen was de Stichting Jansland. De stichting gaat de bijdrage gebruiken voor de aanleg voor een speeltuintje voor kleine kinderen. Op deze wijze wordt het theehuis ook aantrekkelijk voor gezinnen met kleine kinderen. Stichting Jansland biedt aan jongeren met een beperking in het theehuis de mogelijkheid om werkervaring op te doen.

Na de bekendmaking van de winnaar volgde een gulle verrassing voor alle deelnemers want zij gingen niet met lege handen naar huis. ‘t Nut Voorschoten schonk de andere projecten 500 euro. En zo werd dit jubileum voor alle deelnemers een evenement om met een goed gevoel op terug te kijken.

 

Heusden viert 200 jaar met Hightea party

Op 15 juni 2019 vierde departement Heusden het 200-jarig bestaan met een Hightea-party voor de leden. Speciale gast was de wethouder Thom Blankers die de aanwezigen ook toesprak.

nut37Het Heusdens departement startte in 1819 met 22 leden. Er was een periode een armenschool. In 1862 volgde echter een tijdelijke opheffing van ‘t Nut Heusden. Mogelijk speelde de tegenwerking van de katholieke geestelijkheid hierbij een rol. Ook pasten de activiteiten van 't Nut steeds minder bij de conservatievere en orthodoxe kerkgemeente. In 1869 maakte de afdeling een herstart. Heusden kreeg in 1954 de NutsMULO, die in 1990 als MAVO werd gesloten. De Open Hof is de thuisbasis bij veel activiteiten van het departement. Het departement staat er financieel goed voor en kan zich richten bij de programmering op variatie en kwaliteit en krijgt vooral belangstelling van 50-plussers. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Piet Hamelink, voorzitter van het landelijk Nut, ging in zijn toespraak vooral in op de actualiteit binnen het Nut: ‘ Op 20 april is er tijdens de algemene vergadering in Dordrecht een nieuw beleidsplan vastgesteld door de leden. De belangrijkste wijziging is dat we de districten, als democratische tussenlaag tussen de departementen en het Maatschappijbestuur, hebben opgeheven. De nadruk ligt nu bij het functioneren van de departementen. Het toekennen van geldelijke middelen was al bij het Maatschappijbestuur weggehaald en ondergebracht bij het VSBfonds. Nutwaardige organisaties kunnen onder voorwaarden een beroep doen op het nutfonds. Ook de contributies werden verlaagd en de inningsstructuur en vereenvoudigd. Maar onverminderd blijft de waardering voor de inzet van onze vrijwilligers.’ (…..) Lees meer

 

Piet Hamelink erelid Noord-Beveland

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2019 nam Piet Hamelink afscheid van het departementsbestuur in Noord-Beveland. Piet zette zich negenentwintig jaar in voor ’t Nut in Noord-Beveland waarvan achttien jaar als voorzitter. Als dank voor al zijn werk en de betekenis daarvan voor het departement is Piet benoemd tot erelid van het departement. Hij ontving hij uit handen van Burgemeester Demmers van de Gemeente Noord-Beveland een penning met de afbeelding van Jan Nieuwenhuizen (foto).
Het departement hoopt Piet en zijn vrouw Jannie nog vaak te mogen begroeten bij de komende activiteiten en voorstellingen!

 21