Aankn ALV 2019Ondanks het Paasweekeinde bezochten op 20 april jl. ruim veertig Nutsleden de 228ste algemene vergadering in Dordrecht. Niet verwonderlijk want behalve de beleidsnotitie 2019-2024 stond ook de bespreking van de conceptstatuten en huishoudelijk reglement op de agenda.

Het Nationaal Onderwijsmuseum is het grootste onderwijsmuseum van Nederland en is sinds juli 2015 gevestigd in het gebouw ‘De Holland’ in Dordrecht. 'De Holland werd gebouwd in opdracht van de verzekeringsmaatschappij 'Holland van 1859' die later op zou gaan in Fortis. De voormalige commissarissenkamer vormde een mooi decor voor de lange algemene vergadering.

Voorafgaand en na afloop van de vergadering werden de leden rondgeleid door het museum. Natuurlijk werd ook de Nutskast bezichtigd. Op de kast zijn meerdere oude boeken van het Nut geplaatst om door te bladeren en te lezen voor bezoekers. Van alle boeken in de kast zijn al exemplaren voor de toekomst veiliggesteld in het Stadsarchief in Amsterdam. De realisatie van deze Nutskast binnen de vaste collectie van het museum was niet mogelijk geweest zonder de inzet van veel vrijwilligers. Cor den Boer, oud-voorzitter van het Nut, is een van die vrijwilligers en begeleidde ook een van groepen door het museum.
Dhr. Sjaak Damen, Hoofd van de afdeling Collectie en Onderzoek van het Nationaal Onderwijsmuseum trad op als gastheer namens het Museum; de directie, de Raad van Toezicht en alle medewerkers en vrijwilligers. In zijn toespraak benadrukte hij de bijzondere relatie met het Nut en refereerde hij aan de rijke historie van het Nut in het onderwijs. Voor de lunchpauze kwam behalve de gebruikelijke agendapunten ook de beleidsnotitie aan de orde.

Trio ALV 2019


Tijdens de lunch, in de buitenlucht vanwege het mooie weer, was er voldoende ‘nuttige’ gesprekstof. De algemene vergadering vormt een goede gelegenheid voor leden om informatie uit te over het reilen en zeilen binnen het eigen departement. Na de lunchpauze nam eerst de heer Leon Peeters, Dortoloog, het woord. Dortoloog is een beschermde titel voor ‘stadsgids’ in Dordrecht. De heer Peeters is als lid van de Raad van Toezicht verbonden aan het onderwijsmuseum. In zijn visuele presentatie over Dordrecht staan de begrippen water, handel en politiek centraal staan.

Na een grondige inhoudelijke behandeling werd het huishoudelijke reglement en de beleidsnotitie 2019-2024 vastgesteld door de leden. De adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van departementen uit alle windstreken, werd bedankt voor de inzet. De leden hebben actief mee gedacht over het nieuwe beleid en zijn ook nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het huishoudelijk reglement en nieuwe statuten. Na afloop ontvingen de deelnemers uit handen van Cor den Boer een ' goody-bag' met daarin opgenomen een (dubbele) oude authentieke publicatie van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

In de ‘goody-bag is ook een exemplaar van LESSEN, de periodiek van het museum, opgenomen. In dit nummer staat een interview met Cor den Boer over de schenking van Nutskast met daarin de sinds 1786 door het Nut uitgegeven boeken. LESSEN bevat behalve dit interview een schat aan informatie over actuele en historische ontwikkelingen in het onderwijs. Het blad wordt tweemaal per jaar verstrekt aan leden van de Vereniging van Vrienden van het museum. Als u daarin interesse hebt kunt via de website van het Onderwijsmuseum lid worden. 

Tijdens de vergadering op 20 april konden de conceptstatuten wel worden behandeld maar niet worden vastgesteld omdat het statutair vereiste quorum van leden niet aanwezig was. Op 22 mei 2019 vond daarom bij BOEi in het Klooster ter Eem in Amersfoort een tweede Algemene vergadering plaats. Hier werden de statuten vastgesteld.