Aankondiging WassenaarOp 16 februari 2019 vierde het Nutsdepartement in Wassenaar haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan kregen alle 450 leden en genodigden in het cultureel centrum de Warenar een voorstelling aangeboden van drie culturele verenigingen. 

De Toneelvereniging Mimicri, het Van Wassenaer Orkest en de Oratoriumvereniging Wassenaar Vocaliter verzorgden een boeiend jubileumwaardig programma. Na afloop van de voorstelling volgde er een kort officieel gedeelte waar onder andere de jubileumcommissie werd bedankt.

Piet Hamelink, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, hield een toespraak waarin hij de cruciale rol van vrijwilligers voor verenigingen zoals het Nut nog eens benadrukte. Een van deze vrijwilligers is de in 2017 overleden Mevr. Elly van den Berg – van Ooijen die zich in het Maatschappijbestuur en voor departement Wassenaar met verve inzette voor ’t Nut. Zij heeft een warm gevoel nagelaten als iemand met frisse waarnemingen geschraagd door humor en trouw. Ze werkte mee aan het verwezenlijken van de doelstelling van het Nut: het bevorderen van de sociale cohesie van de samenleving. Elly was zeer begaan met de problematiek van de laaggeletterdheid in Nederland. Piet sloot zijn toespraak af met een bemoedigende wens voor de toekomst: ‘Nogmaals gefeliciteerd en succes verder vandaag en na vandaag met het 100-jarige departement Wassenaar. In mijn omgeving wordt dan vaak gesproken dat de eerste honderd jaar de moeilijkste zijn. Dus houd goede moed voor de komende jaren.’

Departement Wassenaar gaat ook iets blijvends aan de Wassenaarse gemeenschap schenken ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan. Er zal namelijk een gedicht worden toegevoegd aan de Wassenaarse poëzieroute. Aan de leden van het departement werd daarom een oproep gedaan om in de komende tijd dit gedicht te schrijven.

De voorzitter van het departement, Elly Binnendijk, kreeg uit handen van de burgemeester, Frank Koen, de Staab-penning uitgereikt. De penning werd uitgereikt als blijk van waardering en dank voor de grote betekenis die het Wassenaarse Nut heeft (gehad) op maatschappelijk en cultureel vlak voor de Wassenaarse samenleving. Voor een beeldverslag van de jubileum bijeenkomst vindt u in de volgende link

SAM 2759

 

SAM 2780