Het dVollenhove jub0epartement Vollenhove van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen vierde op zaterdag 6 oktober jl. het 150-jarig bestaan met onder andere de uitreiking van een jubileumboek.

De receptie, die voorafging aan het feestprogramma, werd zowel door leden als genodigden goed bezocht. Er waren toespraken waaronder die van de voorzitter van ’t landelijk Nut, Piet Hamelink. Hij benadrukte dat de inzet van vrijwilligers van cruciaal belang is om een vereniging, zoals de meeste departementen zijn, te laten voortbestaan.

De voorzitter van het departement Vollenhove, de heer Verbaas, overhandigde aan de wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Steenwijkerland mevrouw Jongman-Smit het eerste jubileumboek. In dit boek is anderhalve eeuw geschiedenis van het departement weergegeven. Het boek werd samengesteld door Roelof Gortemaker, secretaris en Henk van Heerde, historicus van Vollenhove.

Het feest werd opgeluisterd door de zangeres Barbara Lok. Zij bracht ook een paar liedjes ten gehore die speciaal zij voor dit jubileum had geschreven. Uiteraard vielen deze liedjes zeer in de smaak bij de aanwezigen. Daarna ging het onvolprezen Nanutten van start met een drankje en een hapje met op de achtergrondmuziek van het klarinettrio 5V3. 

Bestuur Vollenhove 2018

Bestuur van het departement Vollenhove: v.l.n.r. dhr. L.C. Verbaas, voorzitter, dhr.R. Gortemaker, secretaris, mevr. W. Bruggen, dhr. J. C. Verhoef en mevr. M.Winters-Maan.

N.B. dhr. T. Jongman, penningmeester staat niet op de foto.

Meer over het programma van departement Vollenhove leest u hier.