nutfonds thumbDe verschillende departementen van het Nut staan vaak ‘midden’ in de plaatselijke en regionale samenleving. Het is jammer als een goed idee of project op niets uitloopt door het gebrek aan financiële middelen. Een Nutsdepartement kan het verschil maken!

Ook nu het landelijk Nutfonds is ondergebracht bij het VSBfonds ligt de weg open voor de departementen om projecten bij het Nutfonds aan te bevelen. Een ondersteunende brief namens een departement kan een project net dat duwtje geven om voor subsidieverlening in aanmerking te komen. 

In verschillende regio’s ontstaan inmiddels verbindingen tussen projecten in lijn met de doelstelling van het Nut en departementen. In Oost-Groningen is er een klankbordgroep opgericht om het Nutfonds onder de aandacht te brengen bij deze initiatieven en projecten. Projectvoorstellen op het gebied van Mens & Maatschappij die gerelateerd zijn aan het onderwijs komen ook in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Nutfonds. Meer informatie over het aanvragen van een subsidie uit het Nutfonds vindt u hier.
Natuurlijk is het ook mogelijk om andere fondsen dan het Nutfonds te benaderen. Denk bijvoorbeeld aan het VSBfonds zelf. Het Nut zet hieronder een aantal tips op een rijtje waarmee u een heldere en zo succesvol mogelijke aanvraag indient.

Om te beginnen

Fondsenwerving kost tijd en het is daarom aan te raden dat u ruim voor aanvang van uw project een aanvraag bij een fonds indient. De behandeltijden variëren van twee tot zes maanden en naderhand toekennen doen fondsen doorgaans niet. De volgende stap is het aanmaken van een lijst relevante fondsen. Het is raadzaam het te financieren bedrag te verdelen over verschillende fondsaanvragen bij verschillende partijen, waarvan minstens één lokaal fonds. U selecteert deze door goed te kijken naar de doelstellingen van uw project en de doelstellingen van het fonds. Hiervoor zijn online diverse handige websites die u kunt raadplegen.

Bij het verwoorden van uw aanvraag beschrijft u uw organisatie, de doelstellingen, de doelgroep en het belang van het project. Werkt u samen met partners? Benoem ze! Daarbij voegt u een heldere planning en een realistische begroting. In deze begroting noemt u ook de andere fondsen die u aanschrijft. Zorg dat de aanvraag voldoet aan alle criteria. Deze kunnen verschillen per fonds.

Samengevat

1. Start tijdig
2. Selecteer de juiste fondsen
3. Controleer de beoordelingscriteria per aanvraag/fonds
4. Beschrijf uw project concreet, compleet en bondig tegelijk
5. Zorg voor een haalbare planning
6. Maak een realistische begroting.