Burgemeester Wolvega

Het departement Wolvega heeft het afgelopen jaar in besloten kring aandacht besteed aan het 200 jarig bestaan van de vereniging.

De wellicht oudste vereniging van Wolvega e.o. heeft tot nu toe in haar actieve bestaan een vooraanstaande en opbouwende rol weten te spelen binnen de maatschappelijke samenleving van Wolvega.

Op 6 januari 1817 vond er een bijeenkomst plaats die was belegd door de plaatselijke notarissen vader en zoon Attema. Tijdens deze bijeenkomst viel het besluit om het “Departement Wolvega en omliggende plaatsen”. Hoe idealistisch de initiatiefnemers ook waren, zij hebben niet kunnen bevroeden dat hun ideeën in de daaropvolgende twee eeuwen binnen de Wolvegaaster samenleving zoveel teweeg zouden brengen.  Wat te denken van de oprichting en exploitatie van de Nutsbewaarschool, de daaruit voortvloeiende vier Nutskleuterscholen, de Nutsspaarbank, de Nutsleesbibliotheek, de Naai- en Breidschool en het Ambachtschoolonderwijs. Om nog een paar opmerkelijke zaken uit de rijke historie te benoemen, zo heeft het Nut in Wolvega aan de wieg gestaan van de ‘Vereniging bad- en zweminrichting Wolvega’ en de Vereniging voor Landarbeiders ‘Eigen Erf’ draaiende gehouden.

Het valt niet te ontkennen dat het Nut zijn stempel heeft gedrukt op de Friese samenleving en in het bijzonder de hoofdplaats van de gemeente Weststellingwerf. Om de herinnering aan de soms zeer bevlogen jaren levend te houden is er gedurende het jubileumjaar door voorzitter Geert Lantinga voortvarend gewerkt aan het schrijven van een jubileumboek. Het resultaat mag er wezen: een fraai uitgevoerd en rijk geïllustreerd boekwerk van 128 pagina’s, waarvan het eerste exemplaar woensdag 17 januari 2018 op het gemeentehuis in Wolvega aan André van de Nadort, de burgemeester van de gemeente Weststellingwerf, is overhandigd.
Het boek, met de titel: “Het Nut drukte zijn stempel, 200 jaar Nutsdepartement Wolvega”, is daarna aan de 225 leden van het departement als jubileumgeschenk aangeboden.

Burgemeester Andre van de Nadort krijgt het jubileumboekuit handen van departementsvoorzitter Geert Lantinga aangeboden.
 

Foto: Omslag Jubileumboek (Lenus van der Broek)