Herwijnen erelid

Tijdens de algemene ledenvergadering van departement Herwijnen op woensdag 11 oktober 2017 is mevr. B.D. (Dini) Baggerman-van Zuijdam afgetreden als bestuurslid. Zij is 40 jaar actief geweest als bestuurder voor het departement. 

Zij bedankte de leden en het bestuur voor het in haar gestelde vertrouwen en gaf aan het bestuurswerk altijd met veel plezier te hebben gedaan. Als blijk van waardering voor haar inzet voor 't Nut heeft het bestuur van het departement aan de ledenvergadering voorgesteld Dini tot erelid te benoemen. Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Aan Dini is een oorkonde uitgereikt met de volgende tekst: Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 oktober 2017 is benoemd tot erelid van het departement Herwijnen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen mevr. B.D. Baggerman- van Zuijdam met als overweging, dat zij zich in haar functie als bestuurslid van het departement, gedurende 40 jaar, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

Op bijgaande foto reikt voorzitter Jenneke Klein Geltink (rechts op de foto) de oorkonde uit aan een blij verraste Dini.