Op 21 februari jl. vond een feestelijke algemene ledenvergadering (ALV) plaats bij departement Winschoten ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan. Na afloop was er een gezellig samenzijn met de leden.

Tijdens de ALV werd de heer Marten Jonker als erelid verwelkomd bij het departement (foto). Hij kreeg de bijpassende oorkonde bij dit erelidmaatschap uitgereikt. De heer Jonker heeft zich gedurende lange tijd buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor het departement Winschoten, maar ook voor het landelijke Nut. De heer Jonker is al langer in het bezit van de erepenning van het landelijk Nut.

De ALV werd opgeluisterd met een presentatie over historische gebouwen in Winschoten, die op de één of andere manier allemaal een relatie met de geschiedenis van ‘t Nut in Winschoten hebben. De oude leesbibliotheek, de naai- en breischool, de kleuterschool, de Nutsspaarbank waren daarbij ook van grote betekenis voor Winschoten. De avond was behalve boeiend en leerzaam ook feestelijk, met na afloopt een aangeklede borrel.

De volgende dag, op 22 februari, werd er een receptie gehouden. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst waren er tal van sprekers die het bestuur van het Nutsdepartement alle lof toezwaaiden en veel succes toewensten voor de toekomst. Vertegenwoordigers van de gemeente Oldambt, het landelijk bestuur, de districten Noord- en Oost Groningen, vrijwel alle departementen uit de provincie Groningen, en diverse maatschappelijke organisaties uit Winschoten gaven blijk van hun belangstelling.Nut 200 jaar 6 IMG 5862

Het District Oost-Groningen kreeg veel bijval uit de zaal vanwege het opvoeren van een toepasselijke en komische act over de geschiedenis van ‘t Nut Winschoten. Daarnaast was er een zorgvuldig gedocumenteerde tentoonstelling over 200 jaar Nut in Winschoten.

De belangstellenden genoten van de geanimeerde sfeer tijdens de receptie. Het hoogtepunt was het serveren van een “aierbal” (eierbal), een bekende lekkernij in Groningen. Het Nutsdepartement Winschoten kijkt terug op een zeer geslaagde en waardige
viering van haar 200-jarig bestaan.

Nutsdepartement Winschoten is op 14 februari 2017 opgericht. ’t Nut bemoeide zich intensief met het opzetten van armenzorg in Winschoten en gaf de aanzetten tot de latere oprichting van Huize Avondlicht. In het onlangs verschenen tijdschrift Oud Winschoten wordt de lange geschiedenis van ’t Nut uit de doeken gedaan compleet met de daarbij horende onderdelen zoals de Nutsfröbelschool, de Nutsspaarbank en de Nutsbibliotheek, overigens instanties die inmiddels tot het verleden behoren omdat deze succesvol door anderen werden voortgezet. Lees hier het artikel.

 Nieuwe website Departement Amsterdam

nutamsterdam logo’t Nut in Amsterdam heeft een gloednieuwe moderne website gelanceerd. Met behulp van sterke afbeeldingen en keuzemenu’s krijgt de bezoeker met een paar klikken toegang tot hetgeen hij of zij zoekt. De nieuwe website is ontwikkeld in WordPress, een content management systeem voor de bouw en het onderhoud van websites en weblogs. Als www.nutamsterdam.nl wordt geraadpleegd op een telefoon past de site zich daar heel gebruikersvriendelijk aan op het kleinere beeldscherm.

Departement Amsterdam is een fondsdepartement, de website is daar dan ook specifiek op ingericht. Alles wat met een aanvraagprocedure samenhangt is hier te vinden. Criteria, een aanvraagformulier en voorbeelden van in het verleden toegekende subsidies. Al met al een lust voor het oog, effectief en vol gemak voor de aanvrager.

Nutsdepartement Delden 180 jaar

Het Nut in Delden is met 500 een van de grotere departementen in Nederland. Het departement weet met een gevarieerd programma de laatste jaren ook veel jongere leden aan zich te binden. Daarmee zit er ook voor de toekomst ‘muziek’ in dit Nutsdepartement Het jaarprogramma werd op 23 april afgesloten met een jubileumconcert ter gelegenheid van de 180-ste verjaardag. Het Twents Jeugd Symfonie Orkest, bestaande uit 65 getalenteerde musici in de leeftijd tussen 12 en 21 jaar, onder leiding Carl Wittrock, gaven acte de préséance in de Oude Blasius. Populair klassieke stukken, gespeeld door het orkest, werden afgewisseld met bekende liederen en aria’s uit opera’s en musicals gezongen door de sopraan Karin Hertsenberg. Voor Nutsleden was dit jubileumconcert gratis. Niet-Nutsleden betaalden slechts €10,- . Lees meer

Voormalig departement Nijkerk heft zich op

Kleterstraat Nijkerk krantDepartement Nijkerk van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heft zich op. Hiermee komt een einde aan de lange geschiedenis van het plaatselijke departement. Het bestuur ziet met de huidige rentestand geen mogelijkheden meer om als fonds te opereren. Het departement wordt om die redenen opgeheven. En zo eindigt het bestaan na 175 jaar.

Geschiedenis
Bij de oprichting In 1813 was de situatie in Nederland miserabel na achttien jaar Franse overheersing. Notabelen richtten op 3 november in Nijkerk als één van de eersten in de omgeving een departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen op. Het fonds dat werd gesticht in 1816, ondersteunde behoeftige Nijkerkers nadat de aardappeloogst mislukte. Men verzamelde 1466 gulden die gebruikt werd om de Nijkerkers te voorzien van aardappelen, turf en zout.

De Belgische oorlog maakte dat het departement zich in 1831 gedwongen zag zich voor de eerste keer op te heffen. In 1858 richtte het departement zich opnieuw op. Als fonds verschafte het door de jaren heen subsidies aan vele plaatselijke initiatieven die toegankelijk waren voor de burger van Nijkerk. Een voorbeeld hiervan is de Volksleesbibliotheek, die in 1861 werd opgericht.

Schenkingen
In lijn met de doelstellingen van ’t Landelijk Nut besteedde departement Nijkerk de rente van de verkoop van het voormalige Nutsgebouw aan de Kleterstraat (foto), als subsidie aan lokale projecten. Met huidige rentestand is de opbrengst uit het vermogen nihil. Het bestuur ziet daaro geen toekomst voor het departement om als lokaal fonds te functioneren. Met de opheffing worden de resterende gelden van het departement gedoneerd aan vier lokale organisaties.