Reformatorisch dagblad besteedt aandacht aan ’t NutA.Kuyper

Op 11 juni jl. verscheen een artikel in het Reformatorisch Dagblad met de titel ‘Kuyper verzette zich tegen het algemeen christelijke karakter van het Nut’. Het artikel van de hand van journalist René Zeeman geeft een beeld weer van Abraham Kuyper (foto) als een van de grootste tegenstanders in de negentiende eeuw van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Een dag eerder, op 10 juni, werd aandacht besteed aan de huidige betekenis van ‘t Nut naar aanleiding van een vraaggesprek met de voorzitter mw. Jansen-Pierik.

De inleiding van het artikel van het eartikel d.d. 11 juni over Abraham Kuyper luidt als volgt:

Als het Nut in 1868 in een circulaire schrijft dat het algemeen christelijke staatsonderwijs goed is, komt Kuyper daartegen in verzet. Hij schrijft in een brochure die een jaar later uitkomt dat het Nut de naam christelijk onterecht gebruikt. Volgens Kuyper is het Nut in de achttiende eeuw christelijk begonnen, maar is het geleidelijk aan steeds algemener geworden”, vertelt prof. dr. George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme en directeur van het Historisch Documentatiecentrum aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. „Kuyper vindt daarom dat er naast de staatsscholen bijzondere, christelijke scholen moeten komen”, voegt Harinck eraan toe. Lees meer

Op dezelfde website is ook het artikel  d.d. 10 juni 2016 te vinden met de titel ’Het Nut wil het algemeen volksgeluk verbeteren’ naar aanleiding van het vraaggesprek met de voorzittervan 't Nut.

 

Het Departement Groede vierde 175-jarig bestaan

Het 175-jarig bestaan van het Departement Groede zou op vrijdag 29 april 2016 in het Ledeltheater te Oostburg gevierd. In de loop van de avond zou de voorstelling Zeeuwse Vrouwen 2 worden bekeken. Alles liep echter helemaal anders. Een uur voor de geplande bijeenkomst in het Ledeltheater, kreeg de voorzitter Johan Povoost een telefoontje van het gemeentehuis dat er een bomruiming plaats zou vinden in het hart van Oostburg. Daarbij werd het gehele hart van het dorp, waaronder het Ledeltheater ontruimd en tot verboden gebied verklaard.

De kantine van de middelbare school “Het Zwincollege” werd tot noodopvang uitgeroepen voor de geëvacueerde bewoners en 't Nut Groede. 'Nut Groede kreeg de docentenkamer ter beschikking gesteld.
Daar is met ongeveer de helft van de leden, die nog tijdig de afzetting konden passeren, de avond doorgebracht. De burgemeester mevrouw A. Jetten, die zich had verheugd aanwezig te zijn en een toespraak zou  houden, moest ook verstek laten gaan. Zij moest het crisiscentrum in het gemeentehuis aansturen. Van een zorgvuldig opgesteld programma bleef helaas weinig over. Met veel improvisatie is er toch nog wel een genoeglijke avond geweest.

De heren Jos Nieuwenhuis en Piet Hamelink met hun echtgenoten van district Zuid-Nederland, waren gelukkig nog tijdig aanwezig en hebben nog een toespraak kunnen houden evenals de voorzitter van departement Groede, Johan Provoost. Omstreeks 22.30 uur was de klus geklaard en mochten de leden weer gaan en staan waar zij wilden. Op maandag 9 mei is alsnog de uitgestelde voorstelling van Zeeuwse Vrouwen 2 bezocht.
Lees meer

Departementen ondersteunen projecten

Een aantal departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ondersteunt lokale projecten. De onderstaande projecten waren afgelopen tijd ook elders in het ‘nieuws’.

Departement Amstedam ondersteunde een Inloopatelier voor kankerpatiënten dat onlangs al weer 5 jaar bestaat. Dit werd gevierd met een expositie tot 16 mei 2016 in Wijkcentrum Alleman in Amstelveen. Bij het inloopatelier bestaat een open inloop voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Wekelijks kunnen zij in Wijkcentrum Alleman aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 terecht.
Naast de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten, is iedereen welkom in het inloopatelier. Daar wordt geschilderd, getekend en geboetseerd. Lees meer 

Afrika

Een ander project is AFRIKA010. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam opende op donderdag 28 april officieel de tentoonstelling AFRIKA 010 in het Wereldmuseum. De tentoonstelling is nog tot en met 8 januari 2017 voor iedereen te zien! Speciaal voor AFRIKA 010 lanceerde het Wereldmuseum een eenmalig kleurrijk 148 pagina’s tellend magazine en een online platform: afrika010.nl. In het magazine en op de website is alles te lezen over de connectie tussen Rotterdam en Afrika, waaronder een complete agenda met allerlei activiteiten. Via AFRIKA 010 zijn e-tickets voor de tentoonstelling en het magazine te koop. De totstandkoming van AFRIKA 010 wordt mede mogelijk gemaakt door een projectbijdrage van de Erasmusstichting, het Mondriaan Fonds, het Hendrik Mullerfonds, het VSBfonds, de Stichting Bevordering van Volkskracht, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen departement Rotterdam, de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum en de Gemeente Rotterdam. Lees meer 

 

Departement Middenbeemster kijkt naar toekomst bij 175-jarig bestaan

 Beemster 175Op 25 mei vierde departement Middenbeemster haar 175-jarig bestaan. De leden en genodigden werden in het multifunctionele gebouw de Keyserin ontvangen met koffie en gebak, waarna een concert in de kerk volgde. Na dit concert was iedereen genodigd voor live muziek op het Marktplein. In  het cultureel centrum Onder de Linden was een tentoonstelling over de geschiedenis van het NUT ingericht. Natuurlijk ontbrak het niet aan spijs en drank voor alle aanwezigen. Het departement kijkt nadrukkelijk naar de toekomst en daar past een moderne beeldende digitale communicatie bij. Via YouTube is te zien op welke wijze het departement 175 jaar geleden werd opgericht. Met twee van de oprichters gaat het filmpje terug uit de tijd. Burgemeester Cornelis Boon jr., hoofd van de school, en meester De Geus waren via deze moderne media present voor een praatje en een aantal sketches. Er werd terug- en vooruitgekeken tijdens de viering van het jubileum. Het NUT blijkt ook nog zeer nuttig in de aankomende tijd. De hoop werd uitgesproken dat er nog minstens 175 jaar bijkomen.

 

Departement Olst-Deventer: de jeugd heeft de toekomst!

KinderochtendDepartement Olst-Deventer wil zich meer gaan richten op de volgende generatie en benaderde daarom onlangs een aantal jonge mensen uit de omgeving om mee te denken over nieuwe activiteiten.

Eén van die mensen was Sheila Hannink, moeder van twee kinderen. Het viel haar op dat het aantal activiteiten voor peuters in Olst vrijwel nihil was. Samen met een aantal andere moeders, nam zij daarom het initiatief om een kinderochtend te organiseren voor kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 5 jaar. Alles staat in het teken van ridders en prinsessen. Daarmee hopen zij een nieuwe doelgroep aan te spreken. De kinderochtend vond plaats op 12 juni 2016. Lees meer