Erepenning bij departement Noordbroek voor Janny Hevinga en Leo MullerNoordbroek2016

Op 22 maart 2016 hebben Janny Hevinga en Leo Muller, leden van het Nutsdepartement Noorbroek, tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen uitgereikt gekregen uit handen van wethouder Thea van der Veen. Beiden hebben zich 40 jaar onafgebroken als bestuurslid ingezet voor het departement Noordbroek. De inscripties op de erepenningen zijn uniek per persoon. Op de penning van Janny Hevinga-Schaap staat vermeld ‘40 jaar trouw en accuraat’. Op de penning van Leo Muller is te lezen ‘40 jaar inspirerend en creatief’.
Het was 40 jaar geleden een hele klus om het departement weer nieuw leven in te blazen omdat er niet veel bestuursleden waren. Janny Hevinga werd direct als secretaris gekozen en Leo Muller als bestuurslid.
Leo Muller trad terug uit het bestuur tijdens de ALV. Janny Hevinga zet haar functie als secretaris voort voor het departement Noordbroek.  Lees meer

 

 

Prentjes

‘Leersame prentjens voor de Jeugd’

 

Begin 2016 viert de Stichting Matrijs haar vijfendertigjarig bestaan. Het boek  ‘Leersame prentjens voor de Jeugd’ met daarin schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen maakt deel uit van de jubileumaanbiedingen van de stichting Matrijs. Schoolprenten zijn de kleine voorlopers van de veel grotere en meer bekende schoolwandplaten die rond 1900 opkwamen. Het boek beschrijft de ontwikkeling en de betekenis van deze schoolprenten. Naast tekst is er veel beeldmateriaal opgenomen. Het boek werd uitgebracht ter gelegenheid van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 2009.

De voorraad bedraagt nog enkele honderden exemplaren. De vaste verkoopprijs van € 34,95 zal voor de maanden maart t/m juni 2016 tijdelijk € 17,95 bedragen. Het boek staat inmiddels met de jubileumprijs gepubliceerd op de website van de Stichting Matrijs. Lees meer

 

 


 Nutsgebouw in Zaandam weer in gebruik

Departement Zaanstad-Zuid heeft nieuwe gebruikers gevonden voor het Nutsgebouw in Zaandam. Het oorspronkelijke karakter van het Nutsgebouw op de Czaar Peterstraat 1 in hartje Zaandam heeft een kenmerkende gevelspreuk 'Tot Nut van 't Algemeen'. Na jaren van leegstand en anti-kraak is er eindelijk weer een bestemming: een Zaandamse makelaar gaat samen met een hypotheek- en verzekeringsadviseur in het gebouw kantoor houden.

Het pand, gebouwd in1903, kreeg destijds een duidelijke functie; een spaarbank, een volkszangschool, een leeszaal en een woning voor de conciërge. De meeste Zaankanters kennen het Nutsgebouw wel. Het gebouw was het meest recent door een theatergezelschap in gebruik. Het was echter sindsdien al een tijdje verlaten. Het heeft heel wat klusuurtjes gekost voor de nieuwe gebruikers om het pand voor het kantoor geschikt te maken. Maar het resultaat mag er zijn. Er zijn gezellige en doelmatige werkruimten ontstaan waar ondanks het glas en de computers, de sfeer van vroeger overheerst. Lees meer