Schooldepartement Oss gefuseerd

Primair SKO (Geffen) en Nut (Oss) zijn met groot vertrouwen vanuit hun eigen achterbannen per 1 januari 2016 gefuseerd tot de Filios Scholengroep. De nieuwe naam werd op 4 december 2015 bekend gemaakt. ‘Filios’ is Latijn voor ‘kinderen’. Deze naam werd bedacht door Basisschool De Meander (Lith) en Basisschool De Hoogakker (Nuland). Belangrijkste aanleidingen voor deze samenwerking zijn onder andere de leerlingenkrimp, de voortdurende zorg voor goed onderwijs en het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de beide organisaties. Uitgangspunt bij de fusie was dat de schaalvergroting geen gevolgen zou hebben voor het onderwijs en de persoonlijke benadering. Alle schoollocaties blijven dan ook bestaan als zelfstandige scholen met behoud van hun eigen identiteit en kleinschaligheid.

Het departement Oss van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen vormde voor de fusie het bestuur van de Osse Nutsscholen. De leden van het departement waren de ouders van de leerlingen van de vijf verschillende locaties. Het departement had een hoog aantal leden voor de fusie. De leden (ouders) van het Osse Nut spraken zich op 13 juli 2015 tijdens de Algemene ledenvergadering in grote meerderheid uit vertrouwen te hebben in de fusie van beide organisaties. De hervorming van het onderwijs in Nederland vanaf 1800 geldt als één van de grootste verdiensten van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Al vanaf de oprichting in 1784 vormt de verbetering van het onderwijs een van de belangrijkste doelstellingen van het Nut. In het licht hiervan vormt de fusie van de Nutsscholen in Oss een logische stap.


Departement Breda 200 jaar

Departement Breda 200 jaar Nutsdepartement Breda bestaat 200 jaar en viert deze verjaardag op 25 februari 2016 met een verkort symposium in de lokale Waalse Kerk. Het actieve departement werkt in Breda vanuit twee stichtingen. De stichting Nutsscholen Breda bestuurt de vijf Nutsbasisscholen in de stad. Op elk van deze scholen wordt door de schoolleiding, leerlingen, leerkrachten en ouders vanuit de zogenaamde Nutsvisie samengewerkt, met respect en op basis van gelijkheid. Daarnaast biedt de stichting Nutsvolksuniversiteit Breda haar 2000 volwassen cursisten ongeveer 160 uiteenlopende cursussen, waaronder het grootste talencursusaanbod in de regio. De Vubreda, zoals de instelling in de volksmond heet, onderstreept het principe Life Long Learning, een leven lang leren. Het enorme aanbod biedt de cursist de mogelijkheid zich voortdurend te blijven ontwikkelen, vanuit persoonlijke of professionele drijfveren. Op deze manier draagt de volksuniversiteit via haar cursisten bij tot ieders persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap en zelfredzaamheid. Dit vergroot de mogelijke inzet op de arbeidsmarkt en sociale integratie.

Lagere Nutsschool in Breda (Bron: gedenkboek Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen1784 -1834)

Naast een aantal speciale gasten, worden de (oud) bestuursleden, docenten en andere medewerkers van de Nutsscholen Breda en de Nuts Volksuniversiteit Breda uitgenodigd, alsmede gemeente Breda en de pers. In het bijzonder verwelkomt het departement Prof. Dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, een nakomeling van de oprichter in Nederland van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, alsmede sprekers van Nutsscholen Breda en Nuts Volksuniversiteit Breda.