Elly van Leuven krijgt erepenning Maatschappij

Op 11 november 2015EllyvanLeuven heeft Elly van Leuven- Steenbrink, lid van departement Langstraat, tijdens een gezellige lunch de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen uitgereikt gekregen door Piet Hamelink, de voorzitter van district Zuid-Nederland. De inscriptie op de penning was “ als dank voor decennia lange inzet voor het Nut “.
En decennia lang was het!  Van 1986 tot 1994 was zij bestuurslid van departement Waalwijk / Langstraat. Na haar Waalwijjkse tijd is zij toegetreden tot het bestuur van district Zuid-Nederland als penningmeester. Met haar onderwijsachtergrond is zij echter ook betrokken geweest bij het project ‘Wat doe jij?’. Ook organiseerde zij  in het verleden bijeenkomsten met de vele schooldepartementen die in Zuid-Nederland bestonden. Ook was zij actief bij de organisatie van lezingen, muziekavonden, excursies en bezoeken aan musea.
Wat speciaal genoemd mag en moet worden is dat zij in haar bestuursperiode  een vijftal internationale reizen perfect georganiseerd heeft. District Zuid-Nederland betreurt dat Elly afscheid heeft moeten nemen van haar bestuurswerk voor het Nut vanwege persoonlijke omstandigheden.

Op de Foto v.l.n.r. Jos Nieuwenhuizen, Elly van Leuven, Piet Hamelink, Wim Saatrübe

Burgum-2015-2016

Departement  Burgum

Departement Burgum verheugt zich over een trend die uitzicht biedt op een langdurig en succesvol voortbestaan. De aanwas van relatief jonge le

den is namelijk groot, het maximum van 400 leden wordt nog altijd gehandhaafd en er is sprake van een wachtlijst voor aspirant leden.

Het onlangs gepresenteerde programmaboekje is divers en biedt voor alle leeftijdscategorieën wat wils. Veel voorstellingen zijn bovendien ook toegankelijk voor niet-Nutleden, tegen een geringe vergoeding. Het programma bevat lezingen, concerten, theatervoorstellingen. Opvallend zijn de twee avonden waarop een feestelijk geheel van een 5-gangen Frans Buffet met Franse wijnen en jazzmuziek van The Frisian Mainstream Combo te boeken is.

Nut-leden betalen voor de organisatie van dit alles een jaarlijkse bijdrage van slechts 20 euro aan het departement en niet extra voor de 9 fraaie voorstellingen voor maximaal 2 personen per adres. Een bijkomend voordeel voor leden is de aangeboden korting van 5% op cursussen van de Volksuniversiteit Frylân. Het Nut in Burgum heeft een overzichtelijke website: www.nutburgum.nl  

 

Programma’s departementen op de website van de Maatschappij

 

Vredewold-2015-2016

Veel actuele activiteiten en programma’s van departementen van ’t Nut zijn inzichtelijk via de website van de Maatschappij www.nutalgemeen.nl. Onder ‘Departementen / Zoek departement’ kunnen zowel de bereikbaarheidsgegevens als de meeste programma’s van alle departementen worden terug gevonden. Veel departementen hebben inmiddels een eigen website die toegankelijk is gemaakt in dit zoekmenu. Ook zijn er departementen die gebruik maken van het inloggebied om hun programma te publiceren. Sommige departementen hebben gekozen om elk jaar het programma (in PDF) te laten uploaden door het secretariaat. Zo ook departement Wildervank. Zij heeft haar programma in een heel mooie brochure voor leden en niet leden samengevat. Ook in de plaatselijke media brengen zij hun programma onder de aandacht van het publiek. Lees meer 

 

 

Het Nut en de moestuinen in Leeuwarden

‘Wie nog steeds denkt dat moestuinen een oubollig imago hebben, heeft het mis: stadslandbouw is ‘hip en happening’! De interesse in de verbouw van groente is tegenwoordig groot. In Nederland worden er daarom in steden stadslandbouwprojecten opgezet. De volkstuinen worden tegenwoordig ook onder de noemer stadslandbouw geschaard, terwijl de volkstuinen al een eeuw geschiedenis kennen. Maar ook volkstuinen zijn niet de eerste moestuinen in de stad geweest.’

Bovenstaande tekst valt te lezen in het voorwoord van de scriptie van Richtsje van Berkum over Moestuinen in Leeuwarden. Voor de scriptie met als titel ’De Moestuin en de stad’ werd er een interview gehouden met Jaap Ruedisulj, secretaris van het Nut Leeuwarden en lid van het Maatschappijbestuur. De scriptie over moestuinen en volkstuinen e.d. in en rond Leeuwarden van 1600 tot heden is inzichtelijk via de website van ’t Nut www.nutalgemeen.nl. Hierna volgen een aantal gedeelten uit de scriptie die betrekking hebben op de rol van departement Leeuwarden in het verleden.

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen is een landelijke organisatie met diverse departementen, waaronder één in Leeuwarden. Het departement Leeuwarden is op papier een actief departement, maar de taken bestaan niet meer uit het organiseren van activiteiten voor de leden. Het Nut zou nu gezien kunnen worden als een fonds, aangezien ze geld

verstrekken aan culturele evenementen en sociaal-maatschappelijke projecten. (……) Lees meer

 

Departement Herwijnen benoemd Kees Vos tot erelid

Tijdens de jaarvergadering van departement Herwijnen op woensdag 21 oktober jl. is de heer C. (Kees) Vos afgetreden als voorzitter. Omdat de heer Vos zich gedurende 28 jaar met veel plezier en toewijding heeft ingezet voor het departement, heeft het bestuur aan de vergadering voorgesteld de aftredend voorzitter tot erelid te benoemen. De leden hebben hiermee met applaus ingestemd.

Samen met de erepenning kreeg de scheidend voorzitter een oorkonde uitgereikt. Hierop is het volgende te lezen:


“Tijdens de Algemene ledenvergadering op 21 oktober 2015 is benoemd tot Erelid van het Departement Herwijnen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de heer C. (Kees) Vos met als overweging, dat hij zich in zijn functie als bestuurslid van het departement, gedurende 28 jaar, waarvan 27 ½ jaar als voorzitter, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.”

  

Activiteitenkalender Departement Zelhem

Op het programma van ’t Nut Zelhem staan dit jaar (2015-2016) lezingen, cursussen en excursies die zowel overdag als ’s avonds plaats zullen vinden. De onderwerpen zijn uiteenlopend en in sommige gevallen kan het publiek zich onder leiding van een deskundige zelfs twee dagen verdiepen in de materie.Twee activiteiten in oktober stonden in het teken van Piet Mondriaan. Maria Driessen gaf eerst een lezing over het leven en werk van deze bijzondere kunstenaar. Een week later begeleidde zij de excursie naar Villa Mondriaan in Beverwijk.

Later in het seizoen is opnieuw een combinatie van lezing en excursie te vinden, met de naam: Oude eilanden in nieuw land. Hierbij gaat Jan Berends uiteenzetten wat de invloed van de drooglegging van de Noordoostpolder was op de eilanden Urk en Schokland. Tijdens de later geplande dagexcursie gaat het gezelschap op bezoek in deze plaatsen.
De bijeenkomsten kunnen ook door niet-leden bezocht worden. Het complete programma van Nutsdepartement Zelhem kunt u raadplegen via de website van ’t Nut. Lees meer