Secretaris van departement Langstraat Koninklijk onderscheiden

arts lintje-kleinTijdens de ALV van departement Langstraat werd onlangs getoast op een bijzondere gebeurtenis. Loco-burgemeester Henk Heuvelring, van de gemeente Waalwijk,  was namens Koning Willem-Alexander aanwezig om de secretaris van het departement, mevr. Arts- de Vooght, een Koninklijke onderscheiding uit te reiken.

Gedurende de bijeenkomst in Hotel Waalwijk werden mevrouw Arts en de aanwezigen door de heer Heuvelring bijgepraat over al haar bezigheden. Daarbij mocht een anekdote natuurlijk niet ontbreken. Deze stamt uit de tijd dat zij actief was voor het Rode Kruis (1984-2004), in het bijzonder voor een opvanghuis voor vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië.  Het koffiekopje waaruit Prinses Margriet tijdens een bezoek aan het opvanghuis heeft gedronken wordt door Annie Arts gekoesterd. Het heeft een ereplaats in de kast en draagt zelfs de naam van de prinses. Mevrouw Arts heeft haar onderscheiding als Lid van de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen vanwege haar vrijwillige inzet de afgelopen jaren voor de meest uiteenlopende organisaties: Het Rode Kruis Waalwijk, Regionaal Comité Unicef Den Bosch, Bibliotheek Midden Brabant en ‘Drempels Weg’. Laatst genoemde project maakt basisschoolleerlingen bekend met de wereld van mensen met een beperking. En niet te vergeten, haar inzet als secretaris en penningmeester voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 

Een beetje overrompeld vanwege al deze aandacht en erkenning voor haar werk, dat zij als ‘normaal’ beschouwt, nam Annie Arts de oorkonde, de bloemen en het lintje in ontvangst.

 

't Nut Buren in het nieuws

Met de oprichting in 1843 was Nut Buren één van de eerste departementen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Nederland. Het was de regionale elite die zich zorgen maakte over de armeren in de samenleving en middels ’t Nut de sociale voorzieningen voor deze kwetsbare groep verbeterde in de vorm van betaalbare woningen en scholen. Tegenwoordig organiseert departement Buren voornamelijk lezingen, die voor zowel leden als niet-leden toegankelijk zijn.

Op de website van het departement Buren worden naast links naar informatiepagina’s over kenmerkende bijzonderheden uit de omgeving verslagen gepubliceerd van georganiseerde openbare Nut-bijeenkomsten. Tijdens de laatste ledenvergadering is het winterprogramma 2013-2014 vastgesteld. Om u een idee te geven: Hierin is opgenomen een lezing van Peter de Rooy, bekend van het Buren Toen Theater, een presentatie van beeldend kunstenares Anjo de Jong en een lezing van Irene van der Griend over glas in lood en Tiffany.Op de website van ’t Nut Buren is een afbeelding te zien van Huis Buren, dat ooit één van de grootste kastelen van Nederland was.

 

Informatiebord geplaatst bij Mercatorzonnewijzer aan het Klokhuis in Beesd

Waar het tijdens de onthulling van de Mercator Zonnewijzer aan de voorgevel van  Kulturhus  ‘Het Klokhuis’ in Beesd in maart van dit jaar nog sneeuwde, verwarmde de najaarszon de onthulling van het bijbehorende informatiebord op zaterdag 19 oktober jl. Het bord geeft uitleg over de werking van de zonnewijzer en de daarop afgebeelde symboliek en is mogelijk gemaakt door departement Beesd van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de Zonnewijzerkring Nederland. Het bijzondere van deze  Mercator Zonnewijzer is  dat hij niet de wintertijd of zomertijd aangeeft, maar de plaatselijke ware tijd van Beesd, oftewel de zonnetijd. In feite is het niet eerder 12 uur dan dat de zon in Beesd op het hoogste punt staat. Conventionele uurwerken lopen hierop voor. Deze specifieke zonnewijzer is gebaseerd op de Belgische cartograaf Mercator die ruim 500 jaar geleden geboren werd op 5 maart.

Op de wijzer verbindt zijn geboortedatumlijn zich met de uurlijnen voor 8 en 12 uur tot een symbolische driehoek, die staat voor de verbinding; Het Klokhuis, 2 basisscholen en de plaatselijke bibliotheek aan het Clingeplein zorgen ook voor verbinding tussen jong en oud, om je individueel en samen te ontwikkelen op allerlei gebied. Deze specifieke Mercatorzonnewijzer is de vierde zonnewijzer  van de Zonnewijzerroute Geldermalsen. De Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen heeft zich als doel gesteld in elk dorp van de gemeente Geldermalsen een unieke zonnewijzer te realiseren welke met elkaar te verbonden zijn door een wandel- en fietsroute.

 

50-Jarig jubileum departement Herwijnen

Op woensdagavond 20 maart 2013 was er een gezellige avond voor de leden van departement Herwijnen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Het bestuur had alle leden persoonlijk benaderd en de opkomst was dan ook groot met 85 personen. De grote zaal van het dorpshuis was gezellig ingericht. Na de ontvangst met koffie en gebak kon men een fotopresentatie bekijken over de activiteiten van de afgelopen jaren. Hierna heette voorzitter Kees Vos allen hartelijk welkom, in het bijzonder “The Herman Singers” die het muzikale gedeelte voor hun rekening namen. 

Uit informatie die het departement bij het maatschappijbestuur opvroeg is gebleken dat ’t Nut departement Herwijnen in 1907 is opgericht. Toen in 1951 het enige bestuurslid overleed en er geen nieuwe bestuursleden werden gevonden, werd in december 1952 door het hoofdbestuur het Nutsdepartement Herwijnen afgevoerd van de ledenlijst. Op 21 maart 1963 vond een eerste bespreking plaats om tot heroprichting te komen en op 19 april 1963 was de oprichtingsvergadering, 50 jaar geleden dus.

Tijdens de bijeenkomst werd aan de vijf leden die 50 jaar lid zijn een attentie aangeboden.
Na het eerste optreden van “The Herman Singers” las bestuurslid Henny de Jongh enkele leuke stukjes van Simon Carmiggelt voor.  Na de pauze deed de voorzitter verslag van de activiteiten van de afgelopen 50 jaren. Er volgde nog een PowerPointpresentatie over het kindertehuis, waar de opbrengst van de optredens van “The Herman Singers” aan zou worden besteed en een tweede optreden van deze groep met wederom prachtige liederen. De voorzitter bedankte “The Herman Singers” met een envelop met inhoud en een streekgebonden product. De leden werden hartelijk bedankt voor hun komst, waarna men onder het genot van een hapje en een drankje de avond gezellig kon afsluiten. Het departement Herwijnen kan terugzien op een zeer geslaagde jubileumavond.

 

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven houdt lezing voor leden district Noord-Groningen

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven kwam maandag 30 september 2013 naar Plaats Melkema op uitnodiging van het district Noord-Groningen van ’t Nut om een lezing te houden. Voor de exclusieve lezing waren leden van de departementen, aangesloten bij de districten Noord- en Oost-Groningen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uitgenodigd. Zij gaven hieraan in grote getale gehoor. 
De geachte spreker, die werd verwelkomd door voorzitter Tineke Sikkema, meldde eerst dat hij het oprecht waardeerde te zijn uitgenodigd en dat het daarbij niet om holle frasen ging.

Van Vollenhoven verhaalde over zijn jeugd, studiejaren en werkkringen. Momenteel is Van Vollenhoven voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en hoogleraar Risk Management aan de universiteit van Twente. Daarvoor was hij jaren lang als voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en vele andere raden op het gebied van de veiligheid actief. Een uitgebreid verslag van het district Noord-Groningen over de lezing vindt u HIER.

 

District Zuid-Nederland bezoekt Biesbosch

Het was dit jaar de beurt aan departement Werkendam om de jaarlijkse districtsraaddag te organiseren voor alle zes departementen gelegen in district Zuid-Nederland: Groede, Heusden, Langstraat (Waalwijk ), Noord Beveland, Sluis Aardenburg en Werkendam. Alle departementen waren vertegenwoordigd voor de jaarvergadering in hotel de Brabantsche Biesbosch.
Tijdens de vergadering verzorgden alle departementen een presentatie over hun programma van het afgelopen seizoen. De programmaonderdelen die ook voor andere departementen konden worden aanbevolen konden kregen daarbij een extra toelichting. Joyce Jansen-Pierik, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, gaf aan wat er leeft binnen het Maatschappijbestuur.

Na de vergadering stapten de deelnemers op een zogenaamde fluisterboot voor een tocht door de Biesbosch. Al varende werd er geluncht. Er vinden in de Biesbosch veel werkzaamheden plaats, voornamelijk gericht op het inrichten van de Biesbosch als overstromingsgebied bij hoge waterstanden. Op deze wijze worden gebieden langs de grote rivieren en steden als Gorinchem en Dordrecht te behoed voor overstromingen. Onder andere was te zien was hoe er eilanden worden aangelegd verbonden door bruggen voor de toeristen.


Na de boottocht  stond nog een bezoek aan het Biesbosch museum op het programma waar de deelnemers alles wat de schipper - en tevens gids -vertelde over leven en werken in de Biesbosch met eigen ogen konden aanschouwen. Ook de toekomstplannen voor het gebied kwamen hierbij uitgebreid aan de orde.