Koninklijke onderscheiding voor de heer Bauduin

Op vrijdag 12 oktober 2012 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Jan van Zanen, de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer Frans G. Bauduin. In zijn toespraak memoreert de heer Van Zanen dat de heer Bauduin behoort tot de categorie rechters die in staat is recht te spreken en uitspraken te doen in zware en uitzonderlijke zaken. Zaken waar sprake is van een brede precedentwerking, waar grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke of financieel-economische belangen spelen of zaken met grote impact op de maatschappij en de Nederlandse samenleving als geheel. Hij heeft spraakmakende zaken behandeld zoals tegen de voormalige Ahold-bestuurders, het gifschip de Probo Koala, Volkert van de G. en recent de zedenzaak tegen Robert M.  De heer Bauduin werkte als coördinator van de Victims and Witnesess Unit van het Joegoslavië tribunaal in Den Haag en hij zette daar een gemotiveerd en goed team op waarmee hij  de Verenigde Naties goede diensten bewees. De burgemeester benadrukte dat  meneer Bauduin oog heeft voor de belangen van alle partijen. Hij is iemand die publieke druk kan weerstaan, die kalm en beheerst is. Een bevlogen man die bruist van ideeën en activiteiten, zowel binnen als buiten de rechtbank.
De heer Bauduin was  plaatsvervangend  voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidzorg in Amsterdam, lid van de adviesraad van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en het nam deel aan verschillende begeleidingscommissies voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
De heer Bauduin was ook jarenlang voorzitter van het Departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. In die hoedanigheid heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor zijn eigen departement maar ook voor het landelijke Nut. Het departement Amsterdam heeft voor een jaar de kosten van onze Nut Hoogleraar Professor Sjaak Braster gedragen en zij hebben genereus bijgedragen aan de verwezenlijking van het Project ’Wat Doe Jij?’.
De  secretaris van het Maatschappijbestuur, de heer Rietveldt heeft ter gelegenheid van deze onderscheiding een brief met felicitaties aan de heer Bauduin gestuurd.

Foto: Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, reikt de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau aan de heer Frans Bauduin(Foto Gemeente Amstelveen - 2012) 

 

Lezing Suzanna Jansen in Bellingwolde

Het Nutsdepartement in Bellingwolde heeft het programma voor het komend seizoen rond. Schrijfster Suzanna Jansen bijt het spits af. De auteur van de bestseller Het Pauperparadijs gaf dinsdag 2 oktober een uitstekende lezing in Dorpshuis "De Meet" te Bellingwolde. Ruim 120 belangstellenden beleefden een prachtige avond. Met Het Pauperparadijs wordt de bedelaarskolonie van Veenhuizen bedoeld, een heropvoedingsinitiatief uit het begin van de negentiende eeuw met als doel armoedige gezinnen, wezen en landlopers een nieuw bestaan te laten opbouwen als boer in het veen. Het is een geschiedenis van goed bedoelde beschavingspogingen, niet alleen in Veenhuizen, maar ook door middel van het wonen onder toezicht in de arbeiderswijken van de twintigste eeuw. Aan de hand van de verhalen van haar eigen familie beschrijft Suzanna Jansen deze geschiedenis, van wie vijf generaties met deze vorm van opvoeding zijn geconfronteerd. Het Pauperparadijs is naast interessante sociale geschiedschrijving een document dat doet nadenken over de actualiteit van armoedebestrijding.

 

Enquête Districten Groningen gepresenteerd 

Op 19 september jl. organiseerden de besturen van de districten Noord- en Oost-Groningen in het Dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek een presentatie over de uitslag van een enquête geïnitieerd door departement Groningen- Haren. Aan de enquête werkten de 24 departementen van de beide Groninger districten mee. Het Maatschappijbestuur was met een ruime afvaardiging bij de presentatie aanwezig.

Mw. B. Hofstee, extern onderzoeker van de Hanzehogeschool en betrokken bij het onderzoek, presenteerde de resultaten van het onderzoek. Departementen werd onder andere gevraagd naar het ledenaantal, de leeftijdsopbouw, financiële zaken en naar hun mening over de organisatiestructuur en toekomst van ‘t Nut. Ook werd gevraagd hoe belangrijk de departementen het landelijk Nut vinden (zie afbeelding). Aansluitend vond een discussie plaats onder leiding van de heer H. van Donselaar, voorzitter departement Groningen-Haren.  

 

Departement Wildervank viert 175-jarig bestaan

Op vrijdagmiddag 14 september 2012 vierde departement Wildervank haar 175-jarige bestaan. Een geanimeerde receptie voor genodigden vond plaats in de Margaretha Hardenbergkerk. De receptie werd geopend door de ceremoniemeester Wim Dussel met een prachtig zelf geschreven lied over de historie van het Departement Wildervank begeleid door het Barok Ensemble van de muziekschool te Veendam. Dit ensemble verzorgde gedurende de receptie prachtige achtergrondmuziek. Tjits Zwartsenburg-Veldkamp, de voorzitter van het jubilerende departement, sprak mooie woorden. Andere sprekers waren Maarten Rietveldt, secretaris van de Maatschappij, Anneke Leegte-Knol, namens de besturen van de Districten Noord- en Oost-Groningen en Hinnie Smit-Van der Kamp, voorzitter van het Departement Winschoten. Op zaterdag 15 september 2012 werd het jubileum met de leden gevierd met een optreden van het Deep River Quartet en een maaltijd, beide in Hotel Parkzicht in Veendam.

Op de foto het bestuur van departement Wildervank met vlnr. Boke Bos, Gineke Goeman, Rien Nieuwold (penn.), Tjits Zwartsenburg-Veldkamp (vz), Jan Eerke Onnes (secr.)

Studiebijeenkomst 'In de geest van Erasmus: De Vreedzame School'   

vreedzameschoolTijdens de Internationale Vredesweek 2012 organiseert ‘Huis van Erasmus’ op woensdagavond 19 september een studiebijeenkomst over De Vreedzame School. Louise Langelaan, schrijfster van het leerwerkschrift Erasmus voor de Klas, zal dan ook ingaan op de visie van Erasmus op onderwijs/opvoeding, vrede en tolerantie.
Een belangrijk thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten zonder geweld. Het programma streeft naar een klimaat in de school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staan; een democratische gemeenschap. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van departement Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

 

 

Onderhoud Nutsmonument Edam

 

Regelmatig wordt het pand in Edam, een Rijksmonument, gecontroleerd door de monumentenwacht. Op grond van hun aanbevelingen vindt er gericht onderhoud plaats. Ook afgelopen zomer werd er weer het een en ander opgeknapt aan het  pand. Er werd geverfd en (delen van) kozijnen vervangen. Maisa van der Kolk, een van de gebruikers van het pand,  ontving voor 't Nut tijdens de  open momentendagen op 8 en  9 september 2012 weer vele belangstellenden. Zij vertelde hen over het Nutshuis en over haar verzameling oude snaarinstrumenten.