Kort nieuws departementen

Aankondiging WassenaarOp 16 februari 2019 vierde het Nutsdepartement in Wassenaar haar 100-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan kregen alle 450 leden en genodigden in het cultureel centrum de Warenar een voorstelling aangeboden van drie culturele verenigingen. 

Op Werkendam lezing Piet31 oktober jl. hield de voorzitter van het landelijk Nut, Piet Hamelink, een lezing tijdens de jaarvergadering van departement Werkendam. In zijn lezing ging hij onder andere in op de groei- en bloeiperiode van het Nut.

logo Langstraat 170

Zaterdag 6 oktober 2018 was het 170 jaar geleden dat het Nutsdepartement Langstraat/ Waalwijk werd opgericht. Het bestuur besloot deze mijlpaal groots te vieren met de leden. Er werd ook iets gedaan voor de Waalwijkse gemeenschap. 

Nachtwachtwandeling

Veel departementen openen in deze periode het nieuwe seizoen 2018-2019. Wist u trouwens dat veel van de programma’s van de departementen op de website van het Nut toegankelijk zijn en activiteiten ook regelmatig vermeld worden via de facebookpagina van het landelijk Nut? 

nutfonds thumbDe verschillende departementen van het Nut staan vaak ‘midden’ in de plaatselijke en regionale samenleving. Het is jammer als een goed idee of project op niets uitloopt door het gebrek aan financiële middelen. Een Nutsdepartement kan het verschil maken!

Nut TwiskHet Nut in Twisk zet zich in voor het sfeerbepalende dorpsgevoel in Twisk onder het motto 'Goed voor elkaar'. Op 17 juni werd in navolging van het succes van vorig jaar voor de tweede keer AmuSantTwisk georganiseerd.

Het dVollenhove jub0epartement Vollenhove van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen vierde op zaterdag 6 oktober jl. het 150-jarig bestaan met onder andere de uitreiking van een jubileumboek.

lintje Vredewold Leek

Tijdens de Lintjesregen op 26 april 2018 ontving Ria Stevens-Osseman uit handen van burgemeester B.C. Hoekstra een koninklijke onderscheiding. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar vele bestuurlijke verdiensten. 

Burgemeester Wolvega

Het departement Wolvega heeft het afgelopen jaar in besloten kring aandacht besteed aan het 200 jarig bestaan van de vereniging.

Op de valreep van 2017 is door de rechtbank bepaald dat departement Bodegraven van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen verder gaat als Stichting.

Giuseppe Verdi by Giovanni BoldiniDe afgelopen maanden waren er verscheidene departementen in het (plaatselijke) nieuws.

Departement Edam van ’t Nut bood haar leden op 13 februari jl. een lezing aan over de grootste operacomponist ooit: Giuseppe Verdi.

Op 21 oktober 2017 vierde ‘t Nut op Noord-Beveland haar 175-jarig bestaan. Er was een receptie, toespraken en een cultureel programma met muziek en Zeeuws cabaret. De aanwezigen kregen een warm onthaal bij binnenkomst met een hapje en drankje.

Herwijnen erelid

Tijdens de algemene ledenvergadering van departement Herwijnen op woensdag 11 oktober 2017 is mevr. B.D. (Dini) Baggerman-van Zuijdam afgetreden als bestuurslid. Zij is 40 jaar actief geweest als bestuurder voor het departement. 

Elk jaar in september verschijnen de agenda’s van de departementen online met daarin tal van leerzame en vermakelijke activiteiten voor de leden. Ter inspiratie enkele hoogtepunten vanuit de grotere departementen in verschillende delen van Nederland.

Op 21 februari jl. vond een feestelijke algemene ledenvergadering (ALV) plaats bij departement Winschoten ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan. Na afloop was er een gezellig samenzijn met de leden.

Korte berichten over departementen

Nut Amsterdam sponsort digitalisering eigen archief

Departement Amsterdam van ’t Nut heeft met een sponsorbijdrage aan het Stadsarchief de digitalisering van het eigen archief mogelijk gemaakt. Hiermee is de geschiedenis van ‘t Amsterdamse Nut bewaard gebleven en toegankelijk voor wie dat wil bekijken. Elf strekkende meters aan archief werden gedigitaliseerd middels 85.072 scans. Wie er doorheen kijkt vindt notulenboeken, prenten, aanmeldingsformulieren en vele rapporten over projecten. Het gaat vanaf de eerste vergadering in 1735 tot 1952. Het Stadsarchief is heel gelukkig met de gulle gift en schrijft op de website: “We vinden het heel bijzonder dat een archiefvormer de digitalisering van haar eigen archief sponsort. Het is een prachtige aanvulling van de Archiefbank en biedt de gebruiker nog gemakkelijker inzicht in de stukken.” Lees meer

Bestuurswisseling Wassenaar

’t Nut Wassenaar nam op 18 januari 2017 tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid van de heer Richard H.G. Meijer, die in de afgelopen 11 jaren de functie van voorzitter en secretaris bekleed heeft. Hij wordt als secretaris opgevolgd door mevrouw Jenny Lintjer-Sonneveld.

Departement De Bildt

In de Bildt heeft het bestuur na een periode van zgn. slapende omstandigheden instemming gevraagd aan het Maatschappijbestuur om over te gaan tot opheffing van het departement. Voor resterende gelden en bezittingen is gekozen voor een passende bestemming in de geest van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Beëindiging departement Ruurlo

Vanuit Ruurlo ontving het Maatschappijbestuur de aankondiging van opheffing van dit steeds verder vergrijzende departement in de Achterhoek. Hiermee komt na 59 jaar op pijnlijke wijze een einde aan de vereniging, die nog altijd 80 leden telt. Hoewel de ledenvergaderingen en lezingen telkens goed bezocht werden, dienden zich ondanks herhaalde dringende oproepen geen nieuwe bestuursleden aan. De vergrijzing van het departement is hiervan een voor de hand liggende oorzaak. Met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar en het gebrek aan nieuwe jongere leden neemt het ledenaantal bovendien steeds verder af, vanwege ziekte, verhuizing of overlijden. Voorzitter Thea Bouman heeft als blijvende herinnering aan de vereniging een plaquette met de tekst ‘Aangeboden door NUT departement Ruurlo 13 maart 2017’ geschonken aan het museum in Kasteel Huize Ruurlo. De plaquette wordt geplaatst op de bank in de heringerichte kasteeltuin. Lees meer

Erepenningen Langstraat

Waalwijk penningIn maart 2017 vond de Algemene Ledenvergadering van departement Langstraat van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen plaats. Tijdens deze gelegenheid werd stilgestaan bij het afscheid van secretaris Annie Arts-de Vooght en Oud-Voorzitter Boudewijn de Graaf. Beide oud-bestuurders konden alom rekenen op veel waardering. Piet Hamelink, waarnemend voorzitter van het landelijk Maatschappijbestuur, was aanwezig om hen op bijzonder wijze extra in het zonnetje te zetten.

Annie Arts-de Vooght heeft zich tijdens de 11 jaar dat zij als bestuurslid actief was voor het departement op geweldige wijze ingezet. Het begon toen zij tot het bestuur toetrad als penningmeester in 2005. Vijf jaar later nam zij daar de verantwoordelijkheid voor het secretariaat bij. En sinds 2012 organiseerde en coördineerde zij bovendien de activiteiten.

Predikant Boudewijn de Graaf was gedurende een periode van 10 jaar bestuurslid, waarvan 8 jaar als voorzitter. Zijn manier van handelen kenmerkte zich als rustig, met goede kennis van zaken. Deze voorzitter was er nooit op uit anderen zijn wil op te leggen, maar streefde altijd naar overeenstemming tussen de betrokken partijen.

De inzet en toewijding van beide oud-bestuursleden werd niet alleen vanuit departement Langstraat met veel lof toegejuicht. Namens het Maatschappijbestuur verraste Piet Hamelink beiden met de Nutspenning voor bijzondere verdiensten. Op de bijbehorende oorkondes staan de afzonderlijke prestaties die tot deze uitreiking hebben geleid vermeld.

 

Groningen-Haren nieuwe website  

In het hoge Noorden heeft departement Groningen-Haren een nieuwe website. Via www.nutgroningenharen.nl heeft de bezoeker toegang tot allerhande informatie. In de agenda leest men over de culturele en maatschappelijke activiteiten die het departement voor haar leden organiseert. Voor subsidieaanvragen zit men binnen een paar klikken in een digitaal aanvraagscherm. Daarnaast biedt Groningen-Haren een aanlokkelijk kijkje in het fotoalbum van de vereniging dat gevuld is met sfeerfoto’s. Het is een opvallend overzichtelijke site, duidelijk ontwikkeld met oog voor het gemak van de bezoeker. Al met al een zeer aantrekkelijke ingang voor (aspirant-) leden en organisaties die financiële ondersteuning zoeken voor hun project. Lees meer

Website Gr haren

Nationaal Onderwijsmuseum

In Dordrecht ontving men op 10 april jl. leden van de vereniging vrienden van het Onderwijsmuseum voor de Algemene Ledenvergadering. De band tussen het museum en het Nut zijn hecht. Cor den Boer, oud-voorzitter van het landelijk Nut, is werkzaam als vrijwilliger in het museum, mede namens de archiefcommissie van het Nut. Hel landelijk Nut is al vele jaren een van de vrienden van het Onderwijsmuseum.

Doel van de bijeenkomst was met elkaar te bespreken hoe verder kan worden bijgedragen tot de bloei van het museum. Na afloop van de vergadering stond een lezing van Maartje Battinga op het programma. Als historica, kunsthistorica en conservator van het Glasmuseum in Leerdam vertelde zij over De Glasschool, de design Academy van de jaren veertig. Deze academie werd ten tijde van de dreiging van WOII gesticht door Andries Copier. Hij stelde indertijd dat er ondanks de crisis waarin Nederland zich bevond er dringend behoefte was aan een opleiding voor jongeren die streefden naar de creatie het perfecte glaswerk. Leerlingen werden onderwezen in het ambacht van glasblazen en -slijpen en leerden ontwerpen. De Glasschool heeft de Nederlandse en Leerdamse Glaskunst een enorme impuls gegeven.  Een bezoek aan het museum is zeker een aanrader als excursie voor Nutleden van de departementen. Het museum is gelegen dicht bij het NS-station van Dordrecht en op loop afstand van het gezellige historische stadscentrum. Lees meer

Winschoten 200 jaar

Winschoten 200 jaar

 

Het Nutsdepartement Winschoten vierde op 22 februari 2017 haar 200-ste verjaardag in de Oude Nutsleeszaal. Genodigden genoten samen van een ontvangst met koffie, diverse sprekers, een tentoonstelling en een afsluitende borrel.


Voor deze leden en andere belangstellenden organiseert ’t Nut Winschoten jaarlijks enkele excursies en in de periode september tot en met april (met uitzondering van december) op elke derde dinsdag van de maand een lezing.

 

Hans Luiten ZaankantLezing over woningbouw, idealen en standsverschillen oftewel 'Rangen en standen in de Zaan' 

Hans Luiten gaf op 10 januari 2017 namens ‘t Nut een lezing over 'Rangen en standen in de Zaan'. ‘De Zaanstreek een gemoedelijke streek waar mensen elkaar gedag zeggen, iedereen even rijk en arm is en verschillen in stand en afkomst niet meespeelden? Misschien is dat wel zo, maar waar komt die villawijk bij de Parklaan dan vandaan? Hoe kan het dat die wijk pal naast een arbeiderswijk ligt met de 'Karl Marxstraat'? Waren er dan toch zulke grote verschillen? Hoe passen de Tuinkade en Rooswijk in dit verhaal?’De lezing ging over woningbouw, idealen, standsverschillen en AKZO. Lees meer 

 

Departement Delden in het nieuws

logo.deldenIn Twente huist departement Delden van ’t Nut, opgericht in 1837. De snelle rekenaar begrijpt dat Delden dit jaar iets te vieren heeft: het departement bestaat in 2017 alweer 180 jaar. Met het voor dit seizoen gepresenteerde activiteitenprogramma laat het zien nog altijd een bijzonder actief departement te zijn. Tussen september en april kunnen leden in het Parochiehuis maandelijks genieten van de bijeenkomsten. De ene keer staat deze in het teken van een lezing op het gebied van cultuur, literatuur of kunst. En dan weer komt men samen voor een muziekmiddag. Niet-leden zijn tegen betaling ook welkom bij voldoende capaciteit. Lees meer

Ter ere van het 36e lustrum is er op 23 april a.s. een bijzonder jubileumconcert in de Oude Blasiuskerk van het Twents Jeugd Symfonie Orkest o.l.v. Carl Wittrock in samenwerking met Karin Hertsenberg. Deze Oldenzaalse sopraan kennen we sinds zij winnaar werd in het TROS-programma ‘Una Voca Particolare’ van Ernst Daniel Schmidt. Sindsdien is zij een veelgevraagd soliste en speelt ze in bekende en goed bezochte opera’s en operettes zoals Carmen, Les Misérables en Jesus Christ Superstar. Het publiek van ’t Nut in Delden is een concert met sprankelende, melodieuze concertstukken, aria’s en evergreens beloofd.

Voor nutsleden is dit concert geheel gratis. Voor meer informatie en lid worden kan men contact opnemen met ’t Nut Delden via telefoonnummer 074-376 12 22 of e-mailadres: info@nutdelden.nl.

 

't Nut Wieringermeer

‘t Nut in Wieringermeer biedt van oudsher een gevarieerd programma aan met cursussen, theatervoorstellingen, concerten en excursies voor leden en introducés. De communicatie wordt door het departement goed opgepakt. Er is een website en regelmatig brengt het departement een nieuwsbrief uit. In haar laatste nieuwsbrief kijkt dit departement terug op 2016 en ook alvast vooruit. Op 7 januari reisde het departement met vierendertig personen af naar Haarlem voor het Keizersconcert van het Nederlands Philharmonisch Orkest. De voorjaarsreis naar Rome, Napels en Pompeï is inmiddels volgeboekt. Op de website ook een speciale pagina met verslagen van verschillende activiteiten. Daarin onder andere aandacht voor het Wieringermeerdictee, een uitdaging voor iedereen! Hoe goed is uw spelling? Lees meer

 

Eindejaarsbericht ‘t Nut Krimpen

Marten ToonderNet als veel andere Nutsdepartementen kijkt departement Krimpen terug op 2016 en publiceert daarover op de website. In het bericht valt te lezen dat het kantoor van het departement in het multicultureel centrum de Tuyter verplaatst zal worden. Het voor cursisten en bezoekers vertrouwde kantoor vlak bij de entrée van de Tuyter moet namelijk verdwijnen vanwege een verbouwing. ’t Nut wordt ondergebracht in een verzamelruimte waar plaats is voor alle besturen van de instanties en verenigingen die gebruik maken van De Tuyter.

In Krimpen biedt ’t Nut van oudsher cursussen en lezingen aan. Het programma is indrukwekkend. Elk jaar wordt er door de programmacommissie van het departement ook een uitje georganiseerd. Dit jaar kunnen belangstellenden zich opgeven voor een balletvoorstelling in Amsterdam op 30 september 2017. De eerste lezing in 2017 wordt gehouden op 27 januari en zal gaan over Maarten Toonder, schrijver, tekenaar kunstenaar. Lees meer

 

't Nut Winterswijk waardeert vrijwilligers

't Nut in Winterswijk vindt dat vrijwilligers een heel belangrijke rol vervullen in onze samenleving. Als blijk van waardering zijn daarom alle vrijwilligers van Zorgcombinatie Marga Klompé uitgenodigd voor een lezing in de grote zaal van het centrum voor cultuureducatie Boogie Woogie op 19 januari 2017. Deze avond maakt deel uit van een aantrekkelijk jaarprogramma van het departement waar leden ook welkom zijn.  

De lezing door Ad van Roosendaal en Anneke Zonneveld 'Achterhoek Grenzeloos Mooi'  verhaalt over de  karakteristieke gebieden in de Achterhoek. Ad en Anneke hebben jarenlang het landschap geobserveerd, gefilmd en gefotografeerd. Het resultaat is een audiovisuele presentatie op een groot scherm. Lees meer

Winterswijk

V.l.n.r: bestuursleden Henk Blikman, Ina van Eerden en Henk Heinen van departement Winterswijk met de uitnodiging voor de vrijwilligers

 Vooruitblik Seizoen 2016-2017 departementen

Zoals elk jaar kijkt de redactie van de Nut Nieuwsbrief met interesse naar de verschillende departementen, als die hun activiteitenkalenders voor het aankomende seizoen publiceren. Ook dit keer zijn er wederom vele educatieve uitstapjes, lezingen en cursussen te vinden die worden georganiseerd ten behoeve van de bewoners in de regio.

In Delden bijvoorbeeld is er op woensdagen in het Parochiehuis wekelijks van september tot april een bijeenkomst met lezingen op het gebied van kunst, literatuur of cultuur. Het seizoen start met een excursie over de grens naar het imposante Duitse kasteel Bentheim. In 2017 bestaat ’t Nut Delden 180 jaar. Vandaar dat het hoogtepunt van het jaar het jubileumconcert in de oude Blasiuskerk zal zijn, met medewerking van het voltallige Twents Jeugd Symfonieorkest en sopraan Karin Hertzenberg. De details omtrent het programma zijn gepubliceerd op de website van ’t Nut Delden en vindt u hier.

t Nut Wassenaar biedt een indrukwekkende agenda waarin lezingen, concerten en cursussen elkaar afwisselen. Om zo veel mogelijk mensen te bereiken verspreidt het departement gratis programmaboekjes in de bibliotheek. Daarnaast staan de evenementen online gepubliceerd op de website van het departement. De website maakt het de naar een passende activiteit zoekende gebruiker makkelijk met een keuzemenu: excursies, theater en concerten, en cursussen. Leden kunnen gebruik maken van het programma en daarbij een introducée mee nemen. De bij te betalen bedragen variëren per activiteit.

Nutsdepartement Edam vult de agenda met elke maand een lezing over steeds weer een ander kunstzinnig of historisch onderwerp. Er is een 6-weekse cursus Wereldmachten, vreemde landen en grootse verhalen te volgen. De jaarlijkse excursie brengt de leden dit keer naar het voormalig scheepvaarthuis in Amsterdam. Het departement weet dat er altijd veel belangstelling is voor de evenementen, ze zijn dan ook openbaar toegankelijk. Leden betalen over het algemeen niets, voor een enkele activiteiten betalen ze een bedrag bij. Alle activiteiten waaronder de eerste lezing op 18 oktober 2016 door Martijn Akkerman staan op de website aangekondigd.

Departement Winterswijk bereikt haar publiek deels door publicatie in de regionale media, waar aandacht is voor de lezingen en excursies. Men bezoekt een glasblazerij en kan tijdens een lezing leren over bijen. Winterswijk was een van de departementen die ook het programma op de website van ’t Nut liet actualiseren door het secretariaat. Een goed idee van Winterswijk om ook een persbericht te versturen. Het laat zien dat het toch al best oude departement, zoals het artikel in de Gelderlander en op het nieuwsonline online staat, nog altijd springlevend is.

In Burgum lezen we op de website dat het programma in oktober start met een muzikaal trio waarbij het publiek als stralend middelpunt Marjolein Meijers treft. In ‘Van Berini tot Solex’ vertelt ze over haar muzikale leven. Smeuïge verhalen met onroerende achtergronden omlijst door de allermooiste oude en nieuwe liedjes, stuk voor stuk goed gearrangeerd en mooi van eenvoud. In januari staan in het kader van ‘Het Landenthema’ twee Italiaanse avonden geprogrammeerd. De leden kunnen vooraf inschrijven voor een avond waarbij men tijdens het nuttigen van een Italiaans buffet, zal luisteren naar de Italiaanse zangeres Natasja Valletta en Bart Guichelaar op gitaar. Samen noemen zijn zich La Valletta en spelen ze nostalgische Italiaanse nummers, compleet in stijl gekleed. Daarnaast een presentatie van verschillende Italiaanse wijnen, inclusief proeverij.

De komende tijd is er veel te beleven in alle hoeken van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, waarbij zoals vanouds gestreefd wordt naar individuele en maatschappelijke ontwikkeling op een zo hoog mogelijk cultureel niveau.

 

Bestuurders ‘t Nut Noord- en Oost-Groningen bezoeken Wildervank                                                 

Op 7 mei 2016 organiseerde het Nutsdepartement Wildervank een besturendag. Ruim zestig bestuurders van ‘t Nut uit het de district Oost- en Noord-Groningen werden begin van de middag welkom geheten in het S.T.A.R-treinstation Veendam.De Stichting Stadskanaal Rail (S.T.A.R.) werd in 1992 opgericht met als doel de spoorlijn Veendam-Stadskanaal-Musselkanaal te behouden als industrieel erfgoed.

 De voorzitter Trijny Leeuwerik- Nieboer van departement Wildervank heette de aanwezigen welkom. De stoomlocomotief bracht daarna het gezelschap naar Stadskanaal. Hier werd een bezoek gebracht aan de werkplaats van de S.T.AR. en het museum. Aan het einde van de middag was er een ontvangst in het Cultuurcentrum Margaretha Hardenberg te Wildervank. De heer Hartsema, beheerder, vertelde de geschiedenis van de voormalige kerk waarin het cultuurcentrum is gevestigd. Na afloop werd nog een eenvoudige maaltijd gebruikt. De bestuursleden kijken terug op een interessante en zonnige dag waarop men goed en ‘nuttig’ heeft kunnen bijpraten.                  Foto: Frank Loer 

 

Departement Leeuwarden eigen website

Departement Leeuwarden is sinds kort op het internet te vinden met een eigen website www.nutleeuwarden.nl. Op deze website leest u wat 't Nut voor Leeuwarden doet. Het departement functioneert vooral als subsidieverlener voor plaatselijke projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van t' Nut.

  

Reformatorisch dagblad besteedt aandacht aan ’t NutA.Kuyper

Op 11 juni jl. verscheen een artikel in het Reformatorisch Dagblad met de titel ‘Kuyper verzette zich tegen het algemeen christelijke karakter van het Nut’. Het artikel van de hand van journalist René Zeeman geeft een beeld weer van Abraham Kuyper (foto) als een van de grootste tegenstanders in de negentiende eeuw van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Een dag eerder, op 10 juni, werd aandacht besteed aan de huidige betekenis van ‘t Nut naar aanleiding van een vraaggesprek met de voorzitter mw. Jansen-Pierik.

De inleiding van het artikel van het eartikel d.d. 11 juni over Abraham Kuyper luidt als volgt:

Als het Nut in 1868 in een circulaire schrijft dat het algemeen christelijke staatsonderwijs goed is, komt Kuyper daartegen in verzet. Hij schrijft in een brochure die een jaar later uitkomt dat het Nut de naam christelijk onterecht gebruikt. Volgens Kuyper is het Nut in de achttiende eeuw christelijk begonnen, maar is het geleidelijk aan steeds algemener geworden”, vertelt prof. dr. George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme en directeur van het Historisch Documentatiecentrum aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. „Kuyper vindt daarom dat er naast de staatsscholen bijzondere, christelijke scholen moeten komen”, voegt Harinck eraan toe. Lees meer

Op dezelfde website is ook het artikel  d.d. 10 juni 2016 te vinden met de titel ’Het Nut wil het algemeen volksgeluk verbeteren’ naar aanleiding van het vraaggesprek met de voorzittervan 't Nut.

 

Het Departement Groede vierde 175-jarig bestaan

Het 175-jarig bestaan van het Departement Groede zou op vrijdag 29 april 2016 in het Ledeltheater te Oostburg gevierd. In de loop van de avond zou de voorstelling Zeeuwse Vrouwen 2 worden bekeken. Alles liep echter helemaal anders. Een uur voor de geplande bijeenkomst in het Ledeltheater, kreeg de voorzitter Johan Povoost een telefoontje van het gemeentehuis dat er een bomruiming plaats zou vinden in het hart van Oostburg. Daarbij werd het gehele hart van het dorp, waaronder het Ledeltheater ontruimd en tot verboden gebied verklaard.

De kantine van de middelbare school “Het Zwincollege” werd tot noodopvang uitgeroepen voor de geëvacueerde bewoners en 't Nut Groede. 'Nut Groede kreeg de docentenkamer ter beschikking gesteld.
Daar is met ongeveer de helft van de leden, die nog tijdig de afzetting konden passeren, de avond doorgebracht. De burgemeester mevrouw A. Jetten, die zich had verheugd aanwezig te zijn en een toespraak zou  houden, moest ook verstek laten gaan. Zij moest het crisiscentrum in het gemeentehuis aansturen. Van een zorgvuldig opgesteld programma bleef helaas weinig over. Met veel improvisatie is er toch nog wel een genoeglijke avond geweest.

De heren Jos Nieuwenhuis en Piet Hamelink met hun echtgenoten van district Zuid-Nederland, waren gelukkig nog tijdig aanwezig en hebben nog een toespraak kunnen houden evenals de voorzitter van departement Groede, Johan Provoost. Omstreeks 22.30 uur was de klus geklaard en mochten de leden weer gaan en staan waar zij wilden. Op maandag 9 mei is alsnog de uitgestelde voorstelling van Zeeuwse Vrouwen 2 bezocht.
Lees meer

Departementen ondersteunen projecten

Een aantal departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ondersteunt lokale projecten. De onderstaande projecten waren afgelopen tijd ook elders in het ‘nieuws’.

Departement Amstedam ondersteunde een Inloopatelier voor kankerpatiënten dat onlangs al weer 5 jaar bestaat. Dit werd gevierd met een expositie tot 16 mei 2016 in Wijkcentrum Alleman in Amstelveen. Bij het inloopatelier bestaat een open inloop voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Wekelijks kunnen zij in Wijkcentrum Alleman aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 terecht.
Naast de mogelijkheid om lotgenoten te ontmoeten, is iedereen welkom in het inloopatelier. Daar wordt geschilderd, getekend en geboetseerd. Lees meer 

Afrika

Een ander project is AFRIKA010. Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam opende op donderdag 28 april officieel de tentoonstelling AFRIKA 010 in het Wereldmuseum. De tentoonstelling is nog tot en met 8 januari 2017 voor iedereen te zien! Speciaal voor AFRIKA 010 lanceerde het Wereldmuseum een eenmalig kleurrijk 148 pagina’s tellend magazine en een online platform: afrika010.nl. In het magazine en op de website is alles te lezen over de connectie tussen Rotterdam en Afrika, waaronder een complete agenda met allerlei activiteiten. Via AFRIKA 010 zijn e-tickets voor de tentoonstelling en het magazine te koop. De totstandkoming van AFRIKA 010 wordt mede mogelijk gemaakt door een projectbijdrage van de Erasmusstichting, het Mondriaan Fonds, het Hendrik Mullerfonds, het VSBfonds, de Stichting Bevordering van Volkskracht, de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen departement Rotterdam, de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum en de Gemeente Rotterdam. Lees meer 

 

Departement Middenbeemster kijkt naar toekomst bij 175-jarig bestaan

 Beemster 175Op 25 mei vierde departement Middenbeemster haar 175-jarig bestaan. De leden en genodigden werden in het multifunctionele gebouw de Keyserin ontvangen met koffie en gebak, waarna een concert in de kerk volgde. Na dit concert was iedereen genodigd voor live muziek op het Marktplein. In  het cultureel centrum Onder de Linden was een tentoonstelling over de geschiedenis van het NUT ingericht. Natuurlijk ontbrak het niet aan spijs en drank voor alle aanwezigen. Het departement kijkt nadrukkelijk naar de toekomst en daar past een moderne beeldende digitale communicatie bij. Via YouTube is te zien op welke wijze het departement 175 jaar geleden werd opgericht. Met twee van de oprichters gaat het filmpje terug uit de tijd. Burgemeester Cornelis Boon jr., hoofd van de school, en meester De Geus waren via deze moderne media present voor een praatje en een aantal sketches. Er werd terug- en vooruitgekeken tijdens de viering van het jubileum. Het NUT blijkt ook nog zeer nuttig in de aankomende tijd. De hoop werd uitgesproken dat er nog minstens 175 jaar bijkomen.

 

Departement Olst-Deventer: de jeugd heeft de toekomst!

KinderochtendDepartement Olst-Deventer wil zich meer gaan richten op de volgende generatie en benaderde daarom onlangs een aantal jonge mensen uit de omgeving om mee te denken over nieuwe activiteiten.

Eén van die mensen was Sheila Hannink, moeder van twee kinderen. Het viel haar op dat het aantal activiteiten voor peuters in Olst vrijwel nihil was. Samen met een aantal andere moeders, nam zij daarom het initiatief om een kinderochtend te organiseren voor kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 5 jaar. Alles staat in het teken van ridders en prinsessen. Daarmee hopen zij een nieuwe doelgroep aan te spreken. De kinderochtend vond plaats op 12 juni 2016. Lees meer 

 

 Erepenning bij departement Noordbroek voor Janny Hevinga en Leo MullerNoordbroek2016

Op 22 maart 2016 hebben Janny Hevinga en Leo Muller, leden van het Nutsdepartement Noorbroek, tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen uitgereikt gekregen uit handen van wethouder Thea van der Veen. Beiden hebben zich 40 jaar onafgebroken als bestuurslid ingezet voor het departement Noordbroek. De inscripties op de erepenningen zijn uniek per persoon. Op de penning van Janny Hevinga-Schaap staat vermeld ‘40 jaar trouw en accuraat’. Op de penning van Leo Muller is te lezen ‘40 jaar inspirerend en creatief’.
Het was 40 jaar geleden een hele klus om het departement weer nieuw leven in te blazen omdat er niet veel bestuursleden waren. Janny Hevinga werd direct als secretaris gekozen en Leo Muller als bestuurslid.
Leo Muller trad terug uit het bestuur tijdens de ALV. Janny Hevinga zet haar functie als secretaris voort voor het departement Noordbroek.  Lees meer

 

 

Prentjes

‘Leersame prentjens voor de Jeugd’

 

Begin 2016 viert de Stichting Matrijs haar vijfendertigjarig bestaan. Het boek  ‘Leersame prentjens voor de Jeugd’ met daarin schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen maakt deel uit van de jubileumaanbiedingen van de stichting Matrijs. Schoolprenten zijn de kleine voorlopers van de veel grotere en meer bekende schoolwandplaten die rond 1900 opkwamen. Het boek beschrijft de ontwikkeling en de betekenis van deze schoolprenten. Naast tekst is er veel beeldmateriaal opgenomen. Het boek werd uitgebracht ter gelegenheid van het 225-jarig jubileum van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 2009.

De voorraad bedraagt nog enkele honderden exemplaren. De vaste verkoopprijs van € 34,95 zal voor de maanden maart t/m juni 2016 tijdelijk € 17,95 bedragen. Het boek staat inmiddels met de jubileumprijs gepubliceerd op de website van de Stichting Matrijs. Lees meer

 

 


 Nutsgebouw in Zaandam weer in gebruik

Departement Zaanstad-Zuid heeft nieuwe gebruikers gevonden voor het Nutsgebouw in Zaandam. Het oorspronkelijke karakter van het Nutsgebouw op de Czaar Peterstraat 1 in hartje Zaandam heeft een kenmerkende gevelspreuk 'Tot Nut van 't Algemeen'. Na jaren van leegstand en anti-kraak is er eindelijk weer een bestemming: een Zaandamse makelaar gaat samen met een hypotheek- en verzekeringsadviseur in het gebouw kantoor houden.

Het pand, gebouwd in1903, kreeg destijds een duidelijke functie; een spaarbank, een volkszangschool, een leeszaal en een woning voor de conciërge. De meeste Zaankanters kennen het Nutsgebouw wel. Het gebouw was het meest recent door een theatergezelschap in gebruik. Het was echter sindsdien al een tijdje verlaten. Het heeft heel wat klusuurtjes gekost voor de nieuwe gebruikers om het pand voor het kantoor geschikt te maken. Maar het resultaat mag er zijn. Er zijn gezellige en doelmatige werkruimten ontstaan waar ondanks het glas en de computers, de sfeer van vroeger overheerst. Lees meer

Schooldepartement Oss gefuseerd

Primair SKO (Geffen) en Nut (Oss) zijn met groot vertrouwen vanuit hun eigen achterbannen per 1 januari 2016 gefuseerd tot de Filios Scholengroep. De nieuwe naam werd op 4 december 2015 bekend gemaakt. ‘Filios’ is Latijn voor ‘kinderen’. Deze naam werd bedacht door Basisschool De Meander (Lith) en Basisschool De Hoogakker (Nuland). Belangrijkste aanleidingen voor deze samenwerking zijn onder andere de leerlingenkrimp, de voortdurende zorg voor goed onderwijs en het verbeteren van de toekomstbestendigheid van de beide organisaties. Uitgangspunt bij de fusie was dat de schaalvergroting geen gevolgen zou hebben voor het onderwijs en de persoonlijke benadering. Alle schoollocaties blijven dan ook bestaan als zelfstandige scholen met behoud van hun eigen identiteit en kleinschaligheid.

Het departement Oss van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen vormde voor de fusie het bestuur van de Osse Nutsscholen. De leden van het departement waren de ouders van de leerlingen van de vijf verschillende locaties. Het departement had een hoog aantal leden voor de fusie. De leden (ouders) van het Osse Nut spraken zich op 13 juli 2015 tijdens de Algemene ledenvergadering in grote meerderheid uit vertrouwen te hebben in de fusie van beide organisaties. De hervorming van het onderwijs in Nederland vanaf 1800 geldt als één van de grootste verdiensten van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Al vanaf de oprichting in 1784 vormt de verbetering van het onderwijs een van de belangrijkste doelstellingen van het Nut. In het licht hiervan vormt de fusie van de Nutsscholen in Oss een logische stap.


Departement Breda 200 jaar

Departement Breda 200 jaar Nutsdepartement Breda bestaat 200 jaar en viert deze verjaardag op 25 februari 2016 met een verkort symposium in de lokale Waalse Kerk. Het actieve departement werkt in Breda vanuit twee stichtingen. De stichting Nutsscholen Breda bestuurt de vijf Nutsbasisscholen in de stad. Op elk van deze scholen wordt door de schoolleiding, leerlingen, leerkrachten en ouders vanuit de zogenaamde Nutsvisie samengewerkt, met respect en op basis van gelijkheid. Daarnaast biedt de stichting Nutsvolksuniversiteit Breda haar 2000 volwassen cursisten ongeveer 160 uiteenlopende cursussen, waaronder het grootste talencursusaanbod in de regio. De Vubreda, zoals de instelling in de volksmond heet, onderstreept het principe Life Long Learning, een leven lang leren. Het enorme aanbod biedt de cursist de mogelijkheid zich voortdurend te blijven ontwikkelen, vanuit persoonlijke of professionele drijfveren. Op deze manier draagt de volksuniversiteit via haar cursisten bij tot ieders persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap en zelfredzaamheid. Dit vergroot de mogelijke inzet op de arbeidsmarkt en sociale integratie.

Lagere Nutsschool in Breda (Bron: gedenkboek Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen1784 -1834)

Naast een aantal speciale gasten, worden de (oud) bestuursleden, docenten en andere medewerkers van de Nutsscholen Breda en de Nuts Volksuniversiteit Breda uitgenodigd, alsmede gemeente Breda en de pers. In het bijzonder verwelkomt het departement Prof. Dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, een nakomeling van de oprichter in Nederland van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, alsmede sprekers van Nutsscholen Breda en Nuts Volksuniversiteit Breda. 

Elly van Leuven krijgt erepenning Maatschappij

Op 11 november 2015EllyvanLeuven heeft Elly van Leuven- Steenbrink, lid van departement Langstraat, tijdens een gezellige lunch de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen uitgereikt gekregen door Piet Hamelink, de voorzitter van district Zuid-Nederland. De inscriptie op de penning luiidt alsvolgt: 'als dank voor decennia lange inzet voor het Nut'. Van 1986 tot 1994 was zij bestuurslid van departement Waalwijk/Langstraat. 

Ook was Elly actief betrokken bij de organisatie van lezingen, muziekavonden, excursies en bezoeken aan musea. Tijdens haar bestuursperiode organiseerde zij ook op een perfecte wijze een vijftal internationale reizen Zij trad later ook toe tot het bestuur van district Zuid-Nederland als penningmeester. Met haar onderwijsachtergrond lag de cöordinatie van het Nutsproject ‘Wat doe jij?’ in Zuid-Nederland haar uitstekend. 

Het District Zuid-Nederland betreurt dat Elly afscheid heeft moeten nemen van haar bestuurswerk voor het Nut vanwege persoonlijke omstandigheden.  

Op de Foto v.l.n.r. Jos Nieuwenhuizen, Elly van Leuven, Piet Hamelink, Wim Saatrübe

 

Burgum-2015-2016

Departement  Burgum

Departement Burgum verheugt zich over een trend die uitzicht biedt op een langdurig en succesvol voortbestaan. De aanwas van relatief jonge le

den is namelijk groot, het maximum van 400 leden wordt nog altijd gehandhaafd en er is sprake van een wachtlijst voor aspirant leden.

Het onlangs gepresenteerde programmaboekje is divers en biedt voor alle leeftijdscategorieën wat wils. Veel voorstellingen zijn bovendien ook toegankelijk voor niet-Nutleden, tegen een geringe vergoeding. Het programma bevat lezingen, concerten, theatervoorstellingen. Opvallend zijn de twee avonden waarop een feestelijk geheel van een 5-gangen Frans Buffet met Franse wijnen en jazzmuziek van The Frisian Mainstream Combo te boeken is.

Nut-leden betalen voor de organisatie van dit alles een jaarlijkse bijdrage van slechts 20 euro aan het departement en niet extra voor de 9 fraaie voorstellingen voor maximaal 2 personen per adres. Een bijkomend voordeel voor leden is de aangeboden korting van 5% op cursussen van de Volksuniversiteit Frylân. Het Nut in Burgum heeft een overzichtelijke website: www.nutburgum.nl  

 

Programma’s departementen op de website van de Maatschappij

 

Vredewold-2015-2016

Veel actuele activiteiten en programma’s van departementen van ’t Nut zijn inzichtelijk via de website van de Maatschappij www.nutalgemeen.nl. Onder ‘Departementen / Zoek departement’ kunnen zowel de bereikbaarheidsgegevens als de meeste programma’s van alle departementen worden terug gevonden. Veel departementen hebben inmiddels een eigen website die toegankelijk is gemaakt in dit zoekmenu. Ook zijn er departementen die gebruik maken van het inloggebied om hun programma te publiceren. Sommige departementen hebben gekozen om elk jaar het programma (in PDF) te laten uploaden door het secretariaat. Zo ook departement Wildervank. Zij heeft haar programma in een heel mooie brochure voor leden en niet leden samengevat. Ook in de plaatselijke media brengen zij hun programma onder de aandacht van het publiek. Lees meer 

 

 

Het Nut en de moestuinen in Leeuwarden

‘Wie nog steeds denkt dat moestuinen een oubollig imago hebben, heeft het mis: stadslandbouw is ‘hip en happening’! De interesse in de verbouw van groente is tegenwoordig groot. In Nederland worden er daarom in steden stadslandbouwprojecten opgezet. De volkstuinen worden tegenwoordig ook onder de noemer stadslandbouw geschaard, terwijl de volkstuinen al een eeuw geschiedenis kennen. Maar ook volkstuinen zijn niet de eerste moestuinen in de stad geweest.’

Bovenstaande tekst valt te lezen in het voorwoord van de scriptie van Richtsje van Berkum over Moestuinen in Leeuwarden. Voor de scriptie met als titel ’De Moestuin en de stad’ werd er een interview gehouden met Jaap Ruedisulj, secretaris van het Nut Leeuwarden en lid van het Maatschappijbestuur. De scriptie over moestuinen en volkstuinen e.d. in en rond Leeuwarden van 1600 tot heden is inzichtelijk via de website van ’t Nut www.nutalgemeen.nl. Hierna volgen een aantal gedeelten uit de scriptie die betrekking hebben op de rol van departement Leeuwarden in het verleden.

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen is een landelijke organisatie met diverse departementen, waaronder één in Leeuwarden. Het departement Leeuwarden is op papier een actief departement, maar de taken bestaan niet meer uit het organiseren van activiteiten voor de leden. Het Nut zou nu gezien kunnen worden als een fonds, aangezien ze geld

verstrekken aan culturele evenementen en sociaal-maatschappelijke projecten. (……) Lees meer

 

Departement Herwijnen benoemd Kees Vos tot erelid

Tijdens de jaarvergadering van departement Herwijnen op woensdag 21 oktober jl. is de heer C. (Kees) Vos afgetreden als voorzitter. Omdat de heer Vos zich gedurende 28 jaar met veel plezier en toewijding heeft ingezet voor het departement, heeft het bestuur aan de vergadering voorgesteld de aftredend voorzitter tot erelid te benoemen. De leden hebben hiermee met applaus ingestemd.

Samen met de erepenning kreeg de scheidend voorzitter een oorkonde uitgereikt. Hierop is het volgende te lezen:


“Tijdens de Algemene ledenvergadering op 21 oktober 2015 is benoemd tot Erelid van het Departement Herwijnen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de heer C. (Kees) Vos met als overweging, dat hij zich in zijn functie als bestuurslid van het departement, gedurende 28 jaar, waarvan 27 ½ jaar als voorzitter, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.”

  

Activiteitenkalender Departement Zelhem

Op het programma van ’t Nut Zelhem staan dit jaar (2015-2016) lezingen, cursussen en excursies die zowel overdag als ’s avonds plaats zullen vinden. De onderwerpen zijn uiteenlopend en in sommige gevallen kan het publiek zich onder leiding van een deskundige zelfs twee dagen verdiepen in de materie.Twee activiteiten in oktober stonden in het teken van Piet Mondriaan. Maria Driessen gaf eerst een lezing over het leven en werk van deze bijzondere kunstenaar. Een week later begeleidde zij de excursie naar Villa Mondriaan in Beverwijk.

Later in het seizoen is opnieuw een combinatie van lezing en excursie te vinden, met de naam: Oude eilanden in nieuw land. Hierbij gaat Jan Berends uiteenzetten wat de invloed van de drooglegging van de Noordoostpolder was op de eilanden Urk en Schokland. Tijdens de later geplande dagexcursie gaat het gezelschap op bezoek in deze plaatsen.
De bijeenkomsten kunnen ook door niet-leden bezocht worden. Het complete programma van Nutsdepartement Zelhem kunt u raadplegen via de website van ’t Nut. Lees meer

 

Departement Gorredijk 200 jaar

’t Nut in Gorredijk viert haar 200-jarig bestaan. Het Nutdepartement is vandaag de dag nog steeds een bloeiende vereniging die met haar programma van lezingen, reizen en muziekavonden een belangrijke inbreng heeft in het culturele leven van Gorredijk. De viering van het 200-jarig bestaan startte op 18 september jl. met de opening van een tentoonstelling in Museum Opsterlân. De tentoonstelling die een goed beeld geeft van de werkzaamheden van ’t Nut  in de afgelopen 200 jaar werd geopend door burgemeester Mw.van Selm. Dhr. Wester, voorzitter van Nutdepartement Gorredijk, heette vooraf alle aanwezigen welkom. Namens het Maatschappijbestuur was de heer Rietveldt aanwezig.

        Gorredijk-200-jaar    Gorredijk-200-jaar-1

Een aantal voorwerpen en schetsen afkomstig uit het Nutspand in Edam maken deel uit van de tentoonstelling die nog tot 8 november 2015 te bezoeken is. Tijdens de opening was er veel belangstelling voor de boeken met foto’s van de voormalige Nutsschool.

Op 26 september werd s middags in de Skâns in Gorredijk een receptie gehouden. Het jubileum werd ‘s avonds in de theaterzaal afgesloten met een feestelijke revue. Lees meer. Een artikel uit de Leeuwarder Courant treft u aan in de volgende link. Meer foto's vindt u op de Lees nog meer.

Meer foto's: Facebookpagina van 't Nut.


 

 Departementen starten nieuw seizoen

In september start bij de meeste departementen weer een nieuw seizoen vol van activiteiten. Via de website van 't Nut zijn veel actuele programma's van departementen te bekijken. Ook in de verschillende regionale media wordt aandacht besteed aan de startactiviteiten van een nieuw seizoen. Een willekeurige greep uit de verschenen berichten treft u hieronder aan.

Bellingwolde

Anker-2015Departement Bellingwolde presenteert opnieuw een boeiende agenda voor het komende seizoen met filmavonden, toneelvoorstellingen en verschillende lezingen. Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de Meent in Bellingwolde. Tussen de lezingen is een aantal opvallende namen te vinden, waaronder die van Jan Eikelenboom, Nederlands televisiejournalist en verslaggever. Bij het grote publiek is hij vooral bekend als presentator van Achter het Nieuws, Nieuwsuur en NOVA, waar hij verslag deed vanuit alle hoeken van de wereld. Zijn specialisatie is het Midden Oosten, een regio die hij meer dan 100 keer bezocht heeft.

Het seizoen opent op 1 oktober a.s. met een lezing van Wim Anker (foto) met als titel Advocaat in Strafzaken. Deze strafpleiter is al sinds zijn jeugd woonachtig in het Friese Akrum. In Leeuwarden richtte hij in 1991 met zijn tweelingbroer Hans Anker&Anker Strafrechtadvocaten op. Dit kantoor kreeg grote landelijke bekendheid door een aantal geruchtmakende strafzaken waarop tijdens de lezing uitgebreid ingegaan wordt. Denk hierbij aan de zaak van Ferdi E, de ontvoerder van Gerrit-Jan Heijn, Jan Veenman, de caféhouder in Volendam die door hem bijgestaan werd na de Volendambrand en de zaak Robert M., hoofdverdachte in de grote Amsterdamse zedenzaak.

Zelhem

Departement Zelhem trapt dit seizoen af seizoen met een presentatie van de natuurfotograaf Michiel Schaap op 21 september. De meeste opnames zijn gemaakt in de Achterhoekse bossen. De toegang is gratis zowel voor leden als niet-leden. Voorafgaand aan de presentatie is de algemene ledenvergadering. Lees meer over andere activiteiten van departement Zelhem hier.

 Vredewold-Leek

 

Departement Vredewold Leek heeft een interessant programma samengesteld voor de komende maanden. Op woensdag 30 vertelt secretaris Wim van Boekel van de Stichting Natuurbelang De Onlanden over het nieuw ingerichte waterbergings- en natuurgebied. Na de korte jaarvergadering op dinsdag 27 oktober om 20.00 uur gaat Martin Vinken in op de geschiedenis van aloude gevelstenen die te maken hebben met vervoer over land en via water. Lees meer 

 

Noord–Beveland

Noord-Beveland startte het seizoen in het kerkje van Kats op 18 september met een literaire avond met medewerking van Franca Treur. ’Franca Treur debuteerde in 2009 met Dorsvloer vol confetti, een sensitieve roman over de strijd van ieder mens om een eigen leven, en tegelijkertijd een liefdevol portret van een Zeeuwse bevindelijk gereformeerde boerengemeenschap met een geheel eigen vertelcultuur. In januari 2014 verscheen haar nieuwe roman De Woongroep. Treurs nieuwe roman gaat over het verlangen van Elenoor Fontanel (28) naar een betekenisvol leven in de onttoverde wereld van 2010. Zij hoopt het te vinden in een Amsterdamse (semi-)idealistische woongroep die gevestigd is in een voormalig weeshuis. Lees meer

Wieringermeer

‘t Nut in Wieringermeer heeft zoals elk jaar weer een aantrekkelijk programma voor leden bestaande uit excursies en lezingen. Daarnaast verzorgt het departement ook cursussen die plaatsvinden in de Cultuurschuur in Wieringermeer, het voormalige gemeentehuis. De eerste cursus start begin oktober met als onderwerp Filosofie voor beginners; Filosofie à la Ferry. Het boWieringermeer-2015ek van Luc Ferry is een van de weinige inleidingen in de filosofie die helder en toegankelijk zijn voor de leek. Zijn methodiek helpt de cursist gedurende de zes bijeenkomsten beter te begrijpen hoe mensen tot verschillende levenshoudingen kunnen komen. Gaandeweg ontwikkelt de cursist het vermogen andermans denken beter te begrijpen. Doel van de inleiding van Ferry is een verdieping van het eigen denken en een tolerantie van het ‘vreemde’ denken. De fraaie website van department Wieringermeer biedt op overzichtelijke wijze toegang tot de verschillende activiteiten. Zie www.nutwieringermeer.nl

Amsterdam

De Stichting tot Voortzetting van het Departement Amsterdam ontplooit zelf geen activiteiten maar ondersteunt wel financieel activiteiten in Amsterdam. Zo is er steun gegeven aan het project Buurten in de Openlucht dat op 23 juni jl. plaatsvond in Amsterdam. Lees meer. 

 


 

Oud-Wageningen-2015Geschiedenis departement Wageningen

Departement Wageningen bestaat sinds 1807. Vandaag de dag ondersteunt het departement vooral projecten en initiatieven in lijn met de doelstelling van ’t Nut. In 1846 was het departement actief betrokken bij de oprichting van een zogenaamde Winterwerkvereniging. Deze vereniging bood naar de huidige maatstaven een uitstekend werkgelegenheidsproject aan werklozen. Leo Eppink schreef een uitgebreide verhandeling over de geschiedenis van het departement Wageningen voor het tijdschrift van de Vereniging Oud Wageningen. Het eerste deel verscheen in september 2015. Klik hier (pagina 14-17).  In de streekkrant Bennekoms Nieuwsblad / Stad Wageningen verscheen vooruitlopend daarop een bericht over dit Wageningse Nutsproject van weleer. Lees meer

 


 

 

’t Nut Leeuwarden bezoekt Den Haag

Het Nutsdepartement Leeuwarden organiseerde op 11 april 2015 voor de leden en introducees een excursie naar Den Haag voor een bezoek aan het Mauritshuis en het Gemeentemuseum. In het Mauritshuis kon de wereldberoemde Frick-collectie bekeken worden. In het Gemeentemuseum werden onder leiding van een zeer bevlogen gids ca. 100 topstukken van de Haagse School bekeken. Zoals gebruikelijk verzorgde het departement ook bij dit jaarlijkse uitje op de heenweg voor koffie met koek en voor een borrel tijdens de terugreis.

Nutshuis leent meubels uit

De eerste verdieping van het pand van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Edam, ook wel Nutshuis genaamd, is vorig jaar in september in gebruik genomen door de organisatie ‘Kunst op Stap. Op deze verdieping van het Nutshuis was tot 2009 het secretariaat gevestigd van de Maatschappij. Een deel van de boeken is inmiddels overgebracht naar de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. Een ander deel van de boeken is naar het onderwijsmuseum in Dordrecht gegaan. Dit museum heropent in juli 2015 weer haar deuren voor het publiek. 

Sinds kort heeft de benedenverdieping ook een nieuwe gebruiker. De gebruiker op de begane grond de Muziekkamer heeft namelijk eind 2014 de benedenverdieping verlaten. De Muziekkamer stond onder de bezielende leiding van mevrouw Maisa van der Kolk. Zij stelde er snaarinstrumenten tentoon en zij gaf er workshops. De gebruiker op de tweede verdieping, een Instituut voor hulp bij dyslexie en andere leesproblemen, is onlangs verhuisd naar de benedenverdieping. Hier stonden echter nog meubels van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze meubels hebben een goed plekje gevonden bij de recent opgerichte Nationale Monumentenorganisatie (NMo) in Amersfoort.

De Maatschappij heeft de meubels voor 5 jaar in bruikleen gegeven. De NMo is gevestigd in het Lieve Vrouw ter Eem Klooster. Dit voormalige klooster biedt vandaag de dag onderdak aan verschillende instellingen en organisaties.

Nieuwe website voor departement Burgum e.o.

 

Departement Burgum e.o. heeft een nieuwe website. Met 14.000 bezoekers per jaar is het nieuwe systeem met actualisatie van de gegevens voor het departement zeker geen overbodige luxe. De website www.nutburgum.nl wordt nog steeds voorzien van informatie die verder gaat dan het jaarprogramma. Zo zijn er verhalen van Burgumers zelf, als vervolg op het zelf uitgegeven boek, die op de site worden gepubliceerd. Ook worden er nog steeds nieuwe foto’s van vroeger aangereikt. Er is een ook een speciaal gedeelte ingericht op de website voor de bekendste Burgumer. Dit is de bootontwerper Hendrik Bulthuis, de uitvinder van de zeilboot BM.  Lees meer 

 

 

Na 160 jaar bloeit departement Twisk nog volop

Op de nieuwe website van departement Twisk www.nuttwisk.nl  wordt de rol van die het departement vandaag de dag heeft mooi verwoord.

'Door de jaren heen heeft de overheid steeds meer taken naar zich toe getrokken. Dat maakte de rol van het NUT steeds minder zichtbaar voor de bewoners van Twisk en omgeving. Dat willen wij veranderen. Twisk kende een zeer rijk verenigingsleven voor een dorp van deze omvang. Door de toenemende individualisering wordt dat verenigingsleven stukje bij beetje afgebroken. En dat terwijl mensen steeds meer behoefte hebben aan contact met elkaar, maar niet weten hoe ze dat contact kunnen leggen. NUT wil de verbindende factor zijn.'

't Nut Twisk gaat met de nieuwe website en een campagne duidelijk maken waarvoor het staat en wat het doet. In het hernieuwde logo is daarom de volgende tekst opgenomen: ‘NUT | Goed Voor Elkaar!’. In 2015 zijn er acht tot tien evenementen. Mensen die zelf iets willen organiseren in Twisk kunnen voor hulp ook aankloppen. Zo helpt het departement de nieuwe jeugdvereniging Internos 3 tot het moment dat deze vereniging zelfstandig kan functioneren. De multi-sportvereniging TSV Twisk staat inmiddels op eigen benen nadat deze ooit door het NUT in het zadel is geholpen. Als een inwoner van Twisk wil weten wat er in het dorp te doen is of als men contacten wil leggen met anderen dan helpt 't Nut Twisk verder.

Op 30 januari jl. vierde het departement haar 160 jarig bestaan. Voor deze gelegenheid was het Dorpshuis omgebouwd tot theater en had het bestuur cabaretier Marjolijn van Kooten uitgenodigd. Ondanks de sneeuw werden er 120 bezoekers welkom geheten tijdens deze jubileumavond. Het Dorpshuis had de uitstraling van een echt theater, met rode loper, gratis garderobe en een kopje koffie en/of thee in de pauze. De Heer Klaas Leegwater was namens het districtsbestuur Noord-Holland aanwezig en overhandigde aan de penningmeester een envelop met inhoud. De nieuwe website van Twisk is laat goed zien waar het departement mee bezig is (geweest). Naast foto's zijn er ook filmpjes te vinden van deze jubileumavond. Lees meer. Het departement Twisk is ook op Facebook te vinden. Lees meer.

Twisk-home

  

Penning voor Tineke Sikkema-Drent bij afscheid van district Noord-Groningen

IMG 6787

Tijdens de voorjaarsvergadering op 7 april 2015 van het district Noord-Groningen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd na een dertien jaar durend lidmaatschap van het districtsbestuur afscheid genomen van de voorzitter, mevrouw Tineke Sikkema-Drent. Tijdens de vergadering werd uit handen van de voorzitter van het Maatschappijbestuur, Joyce Jansen-Pierik, aan haar een penning met daarbij een oorkonde uitgereikt. De inscriptie op de penning luidt als volgt: trouw en accuraat en een nutsvrouw in hart en nieren.

Als door of namens het maatschappijbestuur een penning en oorkonde wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op landelijk en/of districtsniveau zal hun naam worden vermeld in het ereregister van de Maatschappij.

 

 Leden enquête Nutsdepartement Groningen-Haren

Als onderdeel van het 222-jarig bestaan van het departement heeft departement Groningen-Haren in 2014 een schriftelijke enquête gehouden onder zijn leden. Het bestuur heeft deze enquête als volgt gemotiveerd richting de leden:

“Waarom deze ledenenquȇte? Het bestuur is van mening, dat het de inbreng van de leden (feedback) heel goed kan gebruiken bij zijn taak om jaarlijks een aansprekend, aantrekkelijk programma op te stellen. Behalve het programma is ook nog een aantal andere zaken belangrijk, zoals de locatiekeuze, de contributieheffing, de informatieverstrekking, de gelegenheid voor ontmoeting/onderling contact, het gewicht van de traditie van het NUT.”


 

Ruim 30% van de leden heeft de moeite genomen de omvangrijke enquête in te vullen en daarbij werden ook middels de open vragen belangrijke suggesties gedaan. De leden waren over het geheel genomen tevreden tot zeer tevreden over het gevoerde beleid. Een meerderheid vindt het ook belangrijk, gevoed door historisch besef, onderdeel uit te maken van een groter (landelijk) geheel. Ook bleek de meerderheid van de leden geen bezwaar te hebben tegen hogere financiële bijdragen aan het departement, waarbij verschillende opties aanvaardbaar bleken. Van het geheel is een uitgebreide rapportage gemaakt, waarvan hieronder een enkele grafische weergave.
  
Op verzoek stelt Groningen-Haren graag zowel de vragenlijst als de rapportage digitaal beschikbaar. Verder zijn er nog jubileumpostzegels te koop bij het departement. Voor meer informatie ga naar de website van departement Groningen-Haren.

 

 In Historische Canon van Barneveld aandacht voor ‘t Nut

De gemeente Barneveld  beschikt met ingang van 1 februari 2015 over een eigen historische canon toegankelijk via internet. Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie. Een aantal jaren geleden is een landelijke canon gemaakt over de geschiedenis van Nederland,  in eerste plaats bedoeld voor het onderwijs. Leerkrachten en leerlingen klikken via 50 vensters door de vaderlandse geschiedenis. Inmiddels zijn er zelfs onderwijsmethodes geschreven aan de hand van de landelijke canon. Verschillende historici en instellingen zijn sindsdien druk geweest met de ontwikkeling van eigen canons over een bepaald onderwerp, zoals de canon van de Nederlandse muziekgeschiedenis, of een afgebakend gebied zoals bijvoorbeeld een gemeente of provincie.

Zo ook in Barneveld waar de canon tot stand is gekomen in samenwerking met een erfgoedwebsite  www.mijngelderland.nl. De samenstellers wilden als aanvulling op de lesmethodes die in de klas worden gebruikt, de vensters een zo veel mogelijk Barneveldse invulling geven. De eerste tien vensters zijn inmiddels beschikbaar en daarin is ook de geschiedenis van het departement Barneveld van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgenomen. (Foto: Fragment Canon)

 

 Onderhoud aan dak Nutspand Edam

In Edam  is in februari 2015  begonnen met de dakvernieuwing van het Nutshuis aan de Kaasmarkt. Het pand dat in het bezit is van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen wordt al een aantal jaren niet meer gebruikt door het secretariaat, maar verhuurd aan  Kunst op Stap en het Instituut voor hulp bij dyslexie. Met het nieuwe dak kan het Nutshuis er weer een flinke tijd tegenaan. 

 

 

Departement Werkendam medeorganisator Bevrijdingsfeest 2015

Op 5 mei 2015 jaar viert Nederland het kroonjaar 70 jaar bevrijding. In Werkendam grijpt Comité 70 jaar Bevrijding Werkendam dit jubileum aan om de vrijheid uitgebreid te vieren. Het hele dorp is bij de voorbereidingen betrokken, net als natuurlijk de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De organisatie van de festiviteiten verwacht dat de dorpsbewoners de straten zullen versieren en massaal warm lopen voor een feestelijke optocht op 2 mei. Verschillende verenigingen hebben een creatieve bijdrage bedacht in de vorm van een wagen of sketch die met het thema te maken hebben. Met een line-crosser wordt een van de 21 personen bedoeld, veelal afkomstig uit Werkendam, die tijdens de laatste maanden van de oorlog via de Biesbosch een verbinding tot stand bracht van bezet naar bevrijd Nederland en terug. Op de foto ziet u het Werkendamse monument van de line-crosser. 

Andere publiekstrekkers zijn het dichterspodium in de Kwinter op 28 april, gevolgd door toneelvoorstelling. Het Bevrijdingsconcert vindt plaats op 29 april. De schrijfster Hetty-Verolmen zal vertellen over haar tijd in de kinderbarak van Bergen-Belsen. Op vrijdagavond 1 mei duikt men letterlijk terug in de geschiedenis van november 1944 tot mei 1945. In de Biesbosch wordt een stukje line-crossing nagebootst, dit is nog nooit vertoond en zondermeer spectaculair te noemen. Op 2 mei kan gekeken worden naar de filmvertoning ‘Grensrechters van de Biesbosch. Met een oorlog gerelateerd muziekspektakel in en vanuit de Dokvijver wordt het bevrijdingsfeest op 5 mei afgesloten. Een compleet overzicht is te vinden op www.70jaarbevrijdingwerkendam.nl/activiteiten.html

 

 Schoolboek Nut uit 1851 op Japanse website

 Onlangs kreeg de secretaris van departement Groningen-Haren een lid een schoolboek uit 1851 ter inzage, uitgegeven door het Nut! Na enig zoekwerk op internet of het boek nog antiquarisch te koop zou zijn, kwam hij terecht bij een Japanse website, waarop maar liefs tien volledige gescande Nederlandstalige boeken stonden, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen! Bekijk de Japanse website hier.

 

 Penningen uitgereikt bij departement Edam

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 11 februari jl. van het departement Edam werd in de Doopsgezinde Vermaning aan het Jan Nieuwenhuyzenplein te Edam  door mevrouw Joyce Jansen-Pierik, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen,  een penning van verdienste uitgereikt aan Anneke van Overbeek-Akkerboom en Herman de Hondt. Door het maatschappijbestuur wordt de penning uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op landelijk en/of districtsniveau. Deze personen zullen naast de penning een oorkonde ontvangen en hun naam zal worden vermeld in het ereregister van de Maatschappij. 

In 1984 was het Nut Edam  als departement een ‘schone slaapster ‘ terwijl de Maatschappij haar 200-jarig bestaan vierde. Het maatschappijbestuur vroeg een aantal Edammers het department weer op de kaart te zetten.  Met veel inzet en groot elan kreeg het Nut Edam weer aanzien en werden vele activiteiten georganiseerd. Anneke van Overbeek en Herman de Hondt waren twee van deze bestuurders. Zij hebben zich meer dan zetten zich al meer dan 30 jaar lang in voor 't Nut Edam. 

Departement Langstraat ondersteunt Wikimedia

Bij de ontwikkeling van de programmering heeft departement Langstraat ervaren dat Wikipedia een onmisbare bron van informatie vormt. Regelmatig maken de bestuurders gebruik van deze online encyclopedie. Op 10 september 2014 was er een vaartocht langs buitens en kastelen langs de Vecht. De indrukwekkende toelichting bij deze vaartocht was nooit zonder wikipedia tot stand gekomen. Het bestuur en de leden waren zo onder de indruk van de bredere inzetbaarheid van de door Wikipedia verzamelde en toegankelijk gemaakte informatie dat zij hebben besloten een eenmalige donatie te doenaan de overkoepelende internationale Wikimedia Foundation, die zich zonder winstoogmerk inzet voor de verspreiding van vrije kennis.  Het departement hoopt dat er meer departementen dit voorbeeld zullen volgen. Doneren aan de foundation van Wikimedia is eenvoudig. Lees meer.

 

Voordracht door Ko Colijn in Rotterdam: De wereld draait door

 Prof. dr. Ko Colijn is een Nederlandse journalist en politicoloog die op 2 februari 2015 een voordracht hield in Rotterdam. Colijn studeerde in 1975 af in de politieke wetenschappen (met als specialisatie internationale betrekkingen) aan de Universiteit Leiden. In 1989 promoveerde hij aan dezelfde universiteit. Sinds 1978 is hij verbonden aan het weekblad Vrij Nederland. Hij schrijft over internationale politiek, en vooral over internationale veiligheidskwesties. Hij is regelmatig als deskundige op deze terreinen te zien op de  televisie en te horen op de radio in actualiteitenrubrieken.

Sinds 2006 is Colijn verbonden aan de Erasmus Universiteit als bijzonder hoogleraar internationale betrekkingen, specifiek op het gebied van mondiale veiligheidsvraagstukken. Deze leerstoel is ingesteld door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ). Vanuit die positie is Colijn sinds 1 mei 2011 directeur van Instituut Clingendael. Lees meer. 

 

 

Departement Gieten viert jubileum 

Gietenvoorzitter

Het Nutsdepartement Gieten e.o. is één van de oudste verenigingen in Gieten, respectievelijk in de gemeente Aa en Hunze. In 2014 bestond het departement 150 jaar. Dit departement is binnen de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen de enige nog bestaande en actieve vereniging in de provincie Drenthe. Al vele decennia wordt het sociaal-culturele leven in Gieten en omgeving ondersteund door dit departement.


Om het 150-jarig jubileum niet ongemerkt aan de leden voorbij te laten gaan was er een bijzondere voorstelling in het jaarprogramma van 2014 opgenomen. Het departementsbestuur heeft het welbekende toneelgezelschap Theater te Water weten te contracteren. Theater te Water bestaat al 32 jaar. Het theatergezelschap bestaat uit gepassioneerde acteurs die met heel hun hart en ziel theatervoorstellingen maken. Het is een unieke groep die een goede naam in Noord-Nederland heeft opgebouwd. Een week na de première van hun nieuwe voorstelling De grote schok in Loppersum, voerde het toneelgezelschap voor het jubileum van departement Gieten dit stuk op in Jimm’s Restaurant & Zalen op 27 november jl. De grote schok is een  briljante satire die zich afspeelt in het aardbevingsgebied in Groningen rondom een door een omaatje bewoond stulpje.
 
Voorafgaand aan de voorstelling gaf voorzitter Harm Steenge (foto) in zijn openingsrede een schets over het verleden van 't Nut Gieten. Ook werd een bijzonder woord van welkom uitgesproken tot de bijzondere gasten: de afgevaardigden van de gemeente Aa en Hunze, van het Maatschappijbestuur van het landelijk Nut, van het Districtsbestuur Oost-Groningen en van het departement Wildervank.
Daarna konden de felicitaties in ontvangst worden genomen, waarvoor achtereenvolgens aan het woord kwamen:
- dhr. Eric van Oosterhout, burgemeester van Aa en Hunze
- mw. Joyce Jansen-Pierik, voorzitter  Maatschappijbestuur Nut
- dhr. Elle Zandstra, voorzitter Districtsbestuur Oost-Groningen
- mw. Tjits Zwartsenburg, voorzitter Nutsbestuur Wildervank

Naast de nutsleden konden bijzondere genodigden genieten van deze prachtige jubileumvoorstelling.

 

Activiteiten uitgelicht

Met het einde van 2014 in zicht hebben verschillende departementen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsactiviteiten al lang en breed getroffen. Te veel om allemaal op te noemen, daarom een greep uit hetgeen aangeboden wordt in de eerste maand van het nieuwe jaar.

Departement Middelstum nodigt de leden en hun gasten op 7 januari uit  in ’t Schienvat te Kantens op “Nieuwjaarsvisite”. Het publiek wordt getrakteerd op een eenakter van Grunneger Sproak, “Diner veur ain’. Ook in de daaropvolgende maanden heeft dit departement tal van activiteiten op het programma staan. Lees meer

Voor departement Groningen-Haren start het nieuwe jaar op donderdagavond 15 januari met een lezing met beeldmateriaal van Kunsthistorica mevrouw drs. Jikke van der Spek. Zij vertelt over de ontwikkeling in de schilderkunst van Piet Mondriaan (foto) van figuratief naar abstract. De lezing start om 20 uur in ’t Gorechthuis in Haren. Voor leden is de toegang vrij en niet-leden betalen € 5,= per persoon.

Op 9 januari 2015 vindt het nieuwjaarsconcert door het residentieorkest o.l.v. dirigent Arjan Tien plaats in de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag voor leden en introducés van Departement Wassenaar. Het nieuwe jaar wordt feestelijk ingeluid  met een lichtvoetig programma getiteld ‘Wat voor weer zou het zijn in 2015?’. Muzikale klassiekers uit de Nederlandse kleinkunst worden gecombineerd met prachtige Franse muziek, gezongen door chansonnier Jan van Maanen. Deze laatste zal tevens zijn  kritische licht laten schijnen op het nieuwe jaar. Het departement biedt  tegen een meerprijs ook vervoer aan van en naar het theater.

Bij departement Bellingwolde trapt men op zaterdag 3 januari 2015 om 20.00 uur af in De Meet tijdens de NIJJOARSVERZIEDE met een optreden van de toneelvereniging " FOXHOL". Het publiek gaat kijken naar een blijspel in 3 bedrijven genaamd "Pas op voor de Buren". Meeuwes Peetsma Muziek Producties zorgt voor de muziek.

In Olst-Deventer organiseert het departement op vrijdagavond 16 januari 2015 de eerste lezing van het nieuwe jaar over een actueel onderwerp in de regio:  “Ruimte voor water”. Deze begint om 20.00 uur in het Holstohus in Olst.

Een speciaal Nieuwjaarsevenement is nog niet bekend gemaakt door departement Krimpen aan den IJssel. Het departement Krimpen aan den IJssel kenmerkt zich altijd door een uiteenlopend aanbod van cursussen en excursies gedurende het gehele seizoen. Zo zijn er diverse taalcursussen Spaans, Italiaans en Frans voor zowel beginners als gevorderden. Onder de noemer Kunst, Literatuur en geschiedenis valt onder meer de Literaire Kring waarin gedurende het jaar verschillende boeken van vooraanstaande Nederlandse schrijvers besproken worden. Verder kan men deelnemen aan bewegingscursussen zoals zelfverdediging, Yoga en 40+ conditietraining en tal van creatief beeldende cursussen voor jong en oud.

Heeft uw departement activiteiten in voorbereiding of activiteiten gehad die bijzonder zijn (geweest)? Laat het weten via secretariaat@nutalgemeen.nl.

 

Departement Ruurlo en Alvar Aalto

Elk jaar brengen de leden van departement Ruurlo tijdens een gezamenlijke excursie met de departementen Zelhem en Doesburg een bezoek aan het Duitse Essen voor een opera uitvoering in het Aalto Theater. Het is een prachtig theater met een opvallende ruimtelijke werking. Omdat deze uitstapjes toch vooral als verrijkend worden ervaren was voor de recente ALV-bijeenkomst op 6 oktober 2014 in Ruurlo kunsthistoricus drs. Geert van Boxtel uitgenodigd om een lezing te geven over het werk van de architect van het gebouw: Alvar Aalto. Alvar Aalto, die leefde van 1898 tot 1976, was niet alleen modernistisch architect en industrieel ontwerper, maar ook bekend vanwege zijn ontwerpen van meubels (Artekmeubelen) en glaswerk. Hij geldt als een van de eerste en meest invloedrijke architecten van de moderne beweging in Scandinavië. Het ontwerp van het theater in Essen is het resultaat van Aalto’s inzending voor een prijsvraag in 1959. De realisatie heeft de architect helaas zelf niet meer mee mogen maken; het theater opende de deuren voor het eerst in 1988.

Tijdens de lezing kwamen tal van details en wetenswaardigheden aan bod en leerden de toehoorders over het uitgebreide werk van deze grondlegger van Fins design. (Foto: Aalto Musiktheater-www.nmz.de)

 

Marten de Jong neemt afscheid van departement Groningen-Haren 

Nadat Marten de Jong in april 2014 al afscheid had genomen als penningmeester van het District Noord-Groningen, heeft hij op 20 november tijdens de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen als bestuurslid van het Nutsdepartement Groningen-Haren.

Op voorhand werd hem in verband hiermee tijdens de Themadag van het District Noord-Groningen op 15 november door de voorzitter van het Maatschappijbestuur, Joyce Jansen-Pierik, de penning van de Maatschappij met de inscriptie ‘Nutsman in Hart en Nieren’ uitgereikt en werd hem meegedeeld dat hij wordt opgenomen in het Ereregister van de Maatschappij. 

Tijdens de ALV van het Departement ging voorzitter Harald van Donselaar uitgebreid in op de lange staat van dienst van Marten binnen alle geledingen van de Maatschappij. Hij bedankte Marten ook voor de bereidheid nog een aantal jaren te zijn aangebleven als gewoon bestuurslid na het neerleggen van zijn functie als secretaris om zodoende de nieuwe bestuursleden te kunnen ondersteunen met zijn enorme kennis wat betreft ‘t Nut. Het voorstel van de voorzitter om Marten te benoemen tot Erelid van het Departement te benoemen werd dan ook met applaus door de vergadering omarmd.

 

NUT Herwijnen benoemt nieuw erelid

Tijdens de jaarvergadering op woensdag 15 oktober jl. is de heer W.G. (Wim) van Arendonk, wegens gezondheidsredenen, afgetreden als bestuurslid.

Omdat Wim zich gedurende 38 jaar als bestuurslid met veel plezier en toewijding heeft ingezet voor het departement Herwijnen, heeft het bestuur aan de Ledenvergadering voorgesteld Wim tot erelid te benoemen. De leden hebben dit voorstel met applaus bevestigd. Op de foto wordt aan Wim een oorkonde uitgereikt door de voorzitter Kees Vos met de volgende tekst:


Tijdens de Algemene ledenvergadering op 15 oktober 2014 is benoemd tot Erelid van het Departement Herwijnen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de heer W.G. (Wim) van Arendonk met als overweging, dat hij zich in zijn functie als bestuurslid van het departement, gedurende 38 jaar, bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Op bijgaande foto reikt voorzitter Kees Vos de oorkonde uit aan Wim.

25 jaar filmhuis in Olst-Deventer met film “Brasserie Romantiek”

Op vrijdag 19 september vierde het Filmhuis Olst haar 25e verjaardag met een druk bezochte filmvoorstelling in het Holstohus in Olst. Het filmhuis is een initiatief van de werkgroep van het departement Olst-Deventer. De 125 filmliefhebbers lieten zich na de film het diner geïnspireerd door de vertoonde film “Brasserie Romantiek” goed smaken. Voor er gegeten en gekeken kon worden, waren er eerst felicitaties aan het Filmhuis. Wethouder Marcel Blind prees namens de gemeente het feit dat  over een reeks van jaren veel jongeren en ouderen door het Filmhuis worden bereikt. Joyce Jansen-Pierik voegde daar ook namens het Maatschappijbestuur van het landelijk Nut lovende woorden aan toe. Martijn Gielbert bracht namens het Nut Olst-Deventer, waar het Filmhuis toe behoort, als cadeau een staande banner mee die reclame maakt voor de maandelijkse filmavonden.

In de film “Brasserie Romantiek” worden de toeschouwers meegenomen naar een Valentijnsavond in een klein restaurant. De paartjes die daar een etentje hebben geboekt, beleven niet allemaal een romantische avond. Tijdens de filmpauze ontdekt men in de zaal dat zich ook aan de eigen eettafels tussen enkele echtparen wat huwelijksproblemen zijn. Lees meer

Na afloop van de voorstelling verraste de keuken van “De Brasserie” in het Holstohus alle aanwezigen met een uitgebreid toetjes-buffet. Het pop-trio Jemilo zorgde daarbij voor een muzikale omlijsting; een heel mooie afsluiting van een feel-good-movie-avond.

 

Bellingwolde groeit als nooit tevoren

WaalkensIn Bellingwolde zetelt al bijna 180 jaar een Nutsdepartement. Na al die jaren is het departement nog altijd springlevend. Voor het eerst heeft het zelfs meer dan driehonderd leden. Dit tot grote vreugde van Stoffer Waalkens, secretaris van het departement. ‘Het Nutsdepartement in Bellingwolde groeit nog steeds tegen de klippen op. Het heeft momenteel 309 leden. Meer dan ooit tevoren’, vertelt Waalkens, enthousiast in een interview dat hij had met een journalist van het Dagblad van het Noorden. Het departement weet vooral door het organiseren van goede lezingen veel nieuwe leden aan zich te binden. Lees meer

 

Bijwerken gegevens voor ANBI-status echt noodzakelijk!

ANBIaankVoor behoud van de ANBI-status zijn alle leden van de Maatschappij in principe verplicht hun gepubliceerde gegevens jaarlijks per 1 juli up to date te houden. Elk departement is zelf verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering en de inhoud van gegevens. U bent van publicatie uitgezonderd als uw departement uitdrukkelijk bij de Belastingdienst heeft aangegeven niet langer de ANBI-status te ambiëren. Meestal volgt dan een besluit tot intrekking van de Belastingdienst. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de departementen die wel de ANBI-status willen behouden maar niet hun gegevens publiceerden geconfronteerd worden met een besluit tot intrekking van de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert dus daadwerkelijk de gegevens die voor de departementen staan gepubliceerd op internet en ook op website van 't Nut  en verbindt aan hieraan ook consequenties.  

 

Districtsbijeenkomsten najaar 2014

Verschillende districten komen weer bij elkaar in de eerste maanden van het nieuwe seizoen. District Zuid-Nederland gaf de aftrap op 11 september jl. met een vergadering en ontmoeting van de departementen in de kwekerij en landschapstuin De Zeeuwse Rozentuin in Kats.

ZN-2014

Het was een lange reis voor bijna alle deelnemers naar Kats op Noord Beveland. Piet Hamelink vervulde deze dag een dubbelrol als voorzitter van district Zuid-Nederland en voorzitter van departement Noord Beveland. Na zijn welkomstwoord presenteerden de departementen uitgebreid de hoogtepunten uit de programma’s van het afgelopen seizoen.Ook blikten de departementen vooruit op het programma 2014-2015 en met name op die programmaonderdelen waar men hoge verwachtingen van heeft. Er werden over en weer ervaringen uitgewisseld over de organisatie van activiteiten. Joyce Jansen- de Maatschappijvoorzitter- gaf inzicht in de actuele stand van zaken over met name over het Nutsfonds. Ook kwam de publicatieplicht voor behoud van de ANBI- status uitgebreid aan de orde. Na de vergadering gebruikte het gezelschap gezamenlijk de lunch en kreeg men een rondleiding door de Rozentuin.
In Noord-Holland hield het district op 20 september 2014 een Algemene Ledenvergadering in het reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder. Na de warme Egyptische lunch was er een rondleiding in het Reddingmuseum.

Zigeunerorkestidistrict-Gr-2014

Op zaterdag 15 november a.s. organiseren de districten Noord- en Oost-Groningen hun gezamenlijke themadag voor de leden vande departementen in Zuidhorn. Daar zal een optreden zijn van de muziekgroep Frysk Csárdás. Dit is een enthousiaste groep muzikanten en de groep behoort tot de betere Nederlandse zigeunerorkesten. Ze hebben een breed en afwisselend repertoire: Hongaars, Roemeens, Russisch, Yiddish, Klezmer en Weense operette. De virtuoze solisten en hun samenspel maken het luisteren tot een waar genoegen.

 


 

Naar het badhuis met ’t Nut in Dordrecht

 

In de weekkrant De stem van Dordt verscheen recentelijk een artikel over de badhuizen van de Maatschappij van ’t Nut in Dordrecht. Lees meer

 (foto: Badhuis Bankastraat in Dordrecht)

 

 


 

Nieuwe Website Edamnutedam.nl

Met trots presenteert Nutsdepartement Edam haar nieuwe website www.nutedam.nl. Hierop is naast algemene informatie ook de agenda te vinden, die onder meer is gevuld met interessante lezingen over geschiedenis en kunst. Departement Edam van ’t Nut organiseert jaarlijks diverse lezingen, een cursus en een excursie; dit seizoen een wandeling door de Amsterdamse Vondelbuurt. De evenementen zijn voor iedereen toegankelijk en voor leden meestal gratis. Sinds enige tijd signaleert departement Edam van ’t Nut een toegenomen interesse voor de activiteiten. De bijeenkomsten worden goed bezocht, ook door belangstellenden van buiten de vereniging. Het bestuur juicht dit van harte toe en hoopt via de website nog meer geïnteresseerden te bereiken.

 

 

Nut Winschoten ondersteunt ‘Wat Doe Jij?’ in Oost-Groningen

Op verschillende basisscholen en middelbare scholen in Oost-Groningen heeft het project ‘Wat Doe Jij?’ vervolg gekregen. Departement Winschoten kreeg in augustus 2013 een bijdrage vanuit het NUTfonds om voorstellingen op scholen te financieren. De voorstellingen werden gepresenteerd door De Steeg, een jongerentheater organisatie. In totaal werden er 21 voorstellingen verzorgd op scholen in verschillende gemeenten in Oost-Groningen.

De jongerentheatergroep van de Steeg toonde realistische scènes in de verschillende klassen om leerlingen te confronteren met hun gedrag. Thema’s die worden belicht zijn onder andere: pesten en groepsdruk. Bij de voorstellingen wordt gebruik gemaakt van interactief / inspringtheater. Dit houdt in dat de voorstellingen onder leiding staan van een verteller, de Joker, die de toeschouwers (leerlingen) bij de scènes betrekt. De Joker daagt uit: 'Wat Doe Jij?' Theater is hier dus hulpmiddel ter bevordering van sociale vaardigheden in de directe leefomgeving van de leerling.

Departement Winschoten ontving ook een subsidie van de RABObank en zal daarmee voorstellingen kunnen financieren op scholen in Oost-Groningen na de zomervakantie in 2014.

 

Nut Delden, een 'bloeiend' departement!

Binnen het Nut bestaan departementen die bloeien als nooit te voren. ‘Hoe doen die departementen dat?’ is een vraag die regelmatig gesteld wordt tijdens ledenbijeenkomsten. Departement Delden geeft een inkijkje in ‘hun’ bloeiende vereniging.

In het jubileumjaar 2012 heeft het bestuur een ledenwerfactie gehouden. De aanleiding was het 175-jarig bestaan van het departement. Naast een mooi programma werd de leden een gratis voorstelling van Nel Kars aangeboden en ook een gratis concert van het Twents Jeugd Symfonie Orkest. Het ledental steeg tot ruim 500 leden. De contributie bedraagt € 12,- voor alleengaanden en € 20,- voor gezinnen. Sommige activiteiten worden de leden gratis aangeboden, voor andere activiteiten wordt, indien nodig, een bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is voor leden nooit meer dan € 7,50.

Het Nutseizoen in Delden loopt van september tot en met de maand mei in het volgende jaar. Elke maand is er een activiteit op cultureel-maatschappelijk gebied. Vaste items zijn de muziekmiddag, de literaire avond, de dagtocht en een excursie. Ook lezingen over kunst en actuele onderwerpen zijn erg in trek. Elk jaar krijgen alle leden eind augustus een folder toegestuurd met daarin het programma voor het komende seizoen. Aansluitend op de jaarvergadering in januari wordt elk jaar een zogenaamde “nazit” gehouden. De bezoekers worden getrakteerd op een Nieuwjaarsborrel met een hapje.

De organisatie van de activiteiten is voornamelijk in handen van de bestuursleden zelf, die zich persoonlijk bezighouden met de vele details. Artiesten en sprekers worden benaderd, locatie en datum zorgvuldig bepaald, financiële details onderhandeld en vastgelegd. En vervolgens de PR: uitnodigingen worden ontwikkeld en verspreid per email of post en ook in de plaatselijke media en op de website zijn voor- en achteraf verslagen en aankondigen te lezen van elke activiteit www.nutdelden.nl. Deze website wordt door één van de bestuursleden onderhouden.


En tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: de enthousiaste bestuursleden van ’t Nut in Delden promoten ‘hun’ vereniging zo veel mogelijk bij vrienden, kennissen en familie.     

 (Foto: Trio C tot de Derde op zondagmiddag 17 November 2013) 

 

Bestuur Langstraat biedt gevarieerd programma 2014 / 2015

Departement Langstraat van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen heeft 170 leden. Het bestuur van dit departement bestaat uit Dhr. B. de Graaf (voorzitter), Mw. A.M. Arts – de Vooght (secretaris), Dhr. B. W. Saatrübe (penningmeester), Mw. R. van ’t Oever bestuurslid. Het bestuur biedt de leden twee maal per jaar een aantrekkelijk programma aan en laten bewoners van Langstraat graag ook kennis maken met ‘t Nut. Het departement wil namelijk graag meer jongere ouderen (veertigers en vijftigers) als lid verwelkomen om het huidige aantal leden uit te breiden.

Het bestuur organiseert excursies, cursussen en lezingen. Elk jaar wordt een cyclus van drie themalezingen aangeboden over een actueel onderwerp. Woensdag 21 mei werd er een bezoek gebracht aan twee Hanzesteden. In Hattem was er een stadswandeling onder begeleiding van een gids door de historische binnenstad. In plaats van deze stadswandeling kon men ook kiezen voor een bezoek aan het Anton Pieckmuseum in Hattem.
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het prachtige museum ‘De Fundatie’ in Zwolle. Ook hier stonden weer gidsen klaar. Deze interessante dag werd afgesloten met een hapje en een drankje in Theater Odeon. Voor het najaar is er hard gewerkt aan interessante uitstapjes. Lees meer.                                                                                                                            

 Nut Olst-Deventer wordt beloond tijdens "Hart voor Salland'

Het departement Olst-Deventer heeft op 15 april 2014 een cheque van € 200,20 mogen ontvangen van de Rabobank tijdens de avond van "Hart voor Salland". Rabobank-leden konden stemmen uitdelen aan verschillende stichtingen en verenigingen. Elke stem werd door de Rabobank ‘beloond’ met  € 3,85 aan de betreffende organisatie. Voor het geld heeft het bestuur van het departement Olst-Deventer inmiddels een goede bestemming gevonden. Families die krap bij kas zitten konden ‘een filmpje pakken’ in het eigen Filmhuis. Volgend jaar hoopt het departement Olst-Deventer natuurlijk op nog meer stemmen zodat zij meer mensen kunnen betrekken bij een leuke sociaal culturele activiteit. (Foto: Jan Jansen, penningmeester, met cheque)

 

 

Ledenstop Nut Burgum

Departement Burgum van ’t Nut is opgericht in 1799 door ‘edele mensenvrienden’ met doelstellingen die betrekking hadden op de ontwikkeling van onderwijs, een bibliotheek, huizenbouw en volksontwikkeling. Een jaar na de oprichting werd de eerste Nutspaarbank opgericht en weer enkele jaren later de Nutsbibliotheek. Deze is, na 160 jaar in het bezit te zijn geweest, overgegaan naar de huidige plaatselijke bibliotheek. ‘t Nut is heden ten dage de oudste organisatie in Burgum. De vereniging biedt haar leden een uitgebreid programma waarin diverse culturele en literaire avonden elkaar afwisselen. Daarnaast heeft departement Burgum een door vrijwilligers gerunde speel-o–theek, waar de jeugd tot 9 jaar tegen een geringe jaarlijkse contributie allerhande binnen- en buitenspeelgoed kan lenen.

Wat betreft het aantal bezoekers van de culturele activiteiten liep departement Burgum de laatste tijd tegen de capaciteitsgrenzen aan van de plaatselijke accommodaties. Op donderdag 6 maart jl. vierde ’t Nut Burgum haar 215-jarig bestaan tijdens een feestelijke jaarvergadering. Tijdens deze vergadering werd 400e en voorlopig laatste ingeschreven lid van Departement Burgum verwelkomd. De eer was aan de familie van der Wijk- van Stateheide uit Noardburgum (foto). Zij ontvingen een fleurig boeket van voorzitter Taeke Doevendans. Alle nieuwe aanmeldingen worden vanaf nu op een wachtlijst geplaatst totdat er weer ruimte is binnen het ledenbestand. Op de website van ’t Nut Burgum is veel informatie te vinden. Onder meer een boek met verhalen van Burgummers, boeiend fotomateriaal, en de agenda met daarin de talrijke activiteiten van dit omvangrijke departement.

 

 

2014-BrenWa-laatstDepartement Broek in Waterland opgeheven

Tijdens een bijzondere ledenvergadering van departement Broek in Waterland op 6 juni 2013 hebben de negen aanwezige (bestuurs)leden besloten om tot opheffing over te gaan van het departement per 1 januari 2014. Bij de stemming bleken acht van de aanwezige leden voor opheffing en een lid onthield zich van stemming. In de maanden erna werden er nog een paar activiteiten georganiseerd voor de leden, waaronder op 12 december 2013 de informele opheffingsbijeenkomst van het departement in Het Broeker Huis. Onder het genot van een drankje en een hapje werden de aanwezigen vermaakt door tafelgoochelaar Chris Wagemakers. Als herinnering kregen zij een boekje met als titel ‘Het Nut heeft zijn Nut gehad’ uitgereikt. In het boekje zijn allerlei wetenswaardigheden te lezen over departement Broek in Waterland dat in 1821 werd opgericht. Ook is er een interview opgenomen met Lies Dobber, actief voor ’t Nut sinds 1960 en één van de bestuurders van het laatste uur. Op de foto staan ook de andere bestuursleden van het departement.

Klik HIER voor de PDF-versie van 'Het Nut heeft zijn Nut gehad'.

 

 

 

Een nieuwe website voor Departement Groningen-Haren

2014-www-Groningen-HarenDepartement Groningen(-Haren) maakt al ruim 222 jaar deel uit van het de landelijk overkoepelende Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Nutsdepartement Groningen opgericht in 1791 koos in 1976 voor een fusie met het veel jongere departement Haren. Daarmee was het departement Groningen-Haren een feit. In het kader van het 222-jarig bestaan van het departement Groningen-Haren gaf mevrouw Lies Ast Boiten onlangs een lezing. Zij is ook degene die werkt aan een historisch totaalbeeld van het departement.
Hiervan zal t.z.t. een samenvatting worden getoond op de nieuwe website van departement Groningen-Haren. Tegenwoordig verzorgt departement Groningen–Haren tal van culture en maatschappelijke activiteiten. Deze activiteiten staan in de agenda op de nieuwe website gepubliceerd. Het betreft een gevarieerd programma waarin de komende maanden bijvoorbeeld een lezing van hoogleraar en specialist in de Letterkunde Prof. Dr. Frits van Oostrom met de titel ‘Wereld in Woorden’, een operavoorstelling ‘Opera per Tutti’, en een boottocht Stavoren- Enkhuizen in voorkomen. Naast culturele en maatschappelijke activiteiten ondersteunt het departement lokale organisaties bij de totstandkoming van projecten door op bescheiden schaal subsidies toe te kennen. Aanvragen hiervoor kunnen rechtstreeks via de website gedaan worden.Via de website kunnen nieuwe leden zich aanmelden. De contributie per jaar komt neer op slechts neer op €10,-.

 

25e Nut Bridge Drive in Geldermalsen

De 25e Nut Bridge Drive van Nutsdepartement Geldermalsen werd op 8 februari bezocht door een speciale gaste: Burgemeester Miranda de Vries (foto). Zij sprak een hartelijk openingswoord waarin zij het ontstaan van ’t Nut vergeleek met dat van de burgemeestersketting. Vervolgens legde zij bij wijze van openingshandeling het gewaagde bod van 2 harten. 34 Paren streden in deze Nut-Bridgewedstrijd om de eer. De winnaars ontvingen de overwinnaarsbeker en mochten als eersten een keuze maken uit de prijzen op de prijzentafel. Zoals altijd werd het toernooi georganiseerd in samenwerking met Bridgeclub Geldermalsen, van wie ook het spelmateriaal en de uitslagcomputer gebruikt werd. Op de website van Bridgeclub Geldermalsen is een selectie foto’s te vinden van dit jaarlijkse toernooi. De dames Slootmaker en van Drooge van ’t Nut, verantwoordelijk voor de organisatie, kunnen tevreden terugkijken op een geslaagde avond.

Bekijk de foto's van de Nut Bridge Drive HIER. 

 

 

Nutslezing Departement Rotterdam

2014-SwaabMet de oprichting in de Stads-Doelen in 1785 was departement Rotterdam van de Maatschappij, na Amsterdam en Bodegraven het derde departement dat opgericht werd. Sindsdien heeft het departement diverse initiatieven ondernomen op het terrein van onderwijs en volksontwikkeling. Projecten die daarna zelfstandig hun weg vervolgden. Voorbeelden hiervan zijn de Nutsacademie, scholen, de Volkuniversiteit, leesbibliotheek en spaarbank. Tegenwoordig organiseert departement Rotterdam jaarlijks een voordracht ter ondersteuning van eerder genoemde doelen. Deze lezingen zijn na inschrijving gratis toegankelijk voor geïnteresseerde Rotterdammers die hun kennis willen vergroten. Ook jongeren zijn hierbij van harte welkom.

De meest recente bijeenkomst werd georganiseerd op 3 februari 2014 in congres- en debatcentrum Arminius. Dit Rijksmonument en bovendien Rotterdam’s enige Jugendstil kerkgebouw is te vinden op de hoek van de Westersingel en het Museumpark. De juiste ambiance voor een lezing van neurobioloog professor D. F. Swaab (foto). Dick Swaab, die bekend staat om zijn ferme uitspraken is één van de belangrijkste , ook internationaal bekende Nederlandse onderzoekers op het gebied van hersenonderzoek. Het populaire wetenschappelijk werk van Dick Swaab, dat het standaardwerk over het brein wordt genoemd, heet ‘Wij zijn ons brein, van baarmoeder tot Alzheimer’. Tijdens de goed bezochte voordracht in Arminius is hij onder meer ingegaan op enkele boude uitspraken uit dit bestseller boek. Ook werd aandacht besteed aan de sterke ontwikkeling van het hersenonderzoek de laatste tijd. De hierin aangetoonde verschillen tussen de jongens- en meisjeshersenen hebben belangrijke gevolgen voor het onderwijs. Meer informatie over de activiteiten van Departement Rotterdam van ’t Nut kunt u vinden op www.nutslezing.nl.

 

Overdracht voorzitterschap Zaanstad-Zuid 

Op 24 maart 2014 tijdens de jaarvergadering van departement Zaanstad-Zuid droeg Jan Kanis, na 28 jaar voorzitter te zijn geweest, zijn functie over aan Hans Pielkenrood. Jan Kanis ontving uit handen van Hans Piekenrood een penning voor zijn verdienstelijke werk voor ‘t Nut In Zaanstad. Arno Boon penningmeester sprak tijdens de jaarvergadering namens het maatschappijbestuur woorden van dank uit en gaf aan dat bestuurders zoals Jan Kanis eigenlijk hard nodig zijn binnen ’t Nut en van grote betekenis zijn in onze ‘participatiesamenleving’.

 

 

Presentatie boek geschiedenis Nut Bodegraven

Op 31 maart jongstleden vond onder grote belangstelling in Bodegraven de feestelijke presentatie van het boek over de geschiedenis van het plaatselijke departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen plaats. De schrijver Pieter Westerhof had de pakkende titel “ Bodegravers Pioniers van maatschappelijke en culturele veranderingen in Nederland “ gekozen met als ondertitel “ Geschiedenis van het tweede departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen”. De bijeenkomst werd extra luister bijgezet door de aanwezigheid van de landelijk voorzitter mevrouw J. Jansen-Pierik en burgemeester C. van der Kamp. Deze laatste had een voorwoord in het boek geschreven en hij ontving het eerste exemplaar nadat dit door de auteur eerst aan de voorzitter van het departement A.W. van Niekerk was aangeboden (foto).
Lees meer

 

Cultuur voor kinderen bij Nut Nood-Beveland

In het gevarieerde cultuuraanbod 2013/2014 van departement Noord-Beveland is ook gedacht aan de jongsten onder ons. Recent werd in Wissenkerke speciaal voor kinderen (6+)  een zogenaamde familieportretcabaretvoorstelling BENT (‘Bedrijf Eigen Noten Testen!’) gespeeld.

Het Nut in Noord-Beveland weet met zo’n kindervoorstelling de jeugd te boeien en op een leuke manier kennis te laten maken met de activiteiten van ’t Nut. Departement Noord-Beveland biedt voor publieksvriendelijke prijzen podiumkunsten aan. Voor Noord-Beveland is het departement de oudste vereniging van het eiland. Dankzij subsidie zijn de toegangsprijzen laag. De bezoeker met lidmaatschap bij ’t Nut is vaak nóg voordeliger uit.

Secretaris van departement Langstraat Koninklijk onderscheiden

arts lintje-kleinTijdens de ALV van departement Langstraat werd onlangs getoast op een bijzondere gebeurtenis. Loco-burgemeester Henk Heuvelring, van de gemeente Waalwijk,  was namens Koning Willem-Alexander aanwezig om de secretaris van het departement, mevr. Arts- de Vooght, een Koninklijke onderscheiding uit te reiken.

Gedurende de bijeenkomst in Hotel Waalwijk werden mevrouw Arts en de aanwezigen door de heer Heuvelring bijgepraat over al haar bezigheden. Daarbij mocht een anekdote natuurlijk niet ontbreken. Deze stamt uit de tijd dat zij actief was voor het Rode Kruis (1984-2004), in het bijzonder voor een opvanghuis voor vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië.  Het koffiekopje waaruit Prinses Margriet tijdens een bezoek aan het opvanghuis heeft gedronken wordt door Annie Arts gekoesterd. Het heeft een ereplaats in de kast en draagt zelfs de naam van de prinses. Mevrouw Arts heeft haar onderscheiding als Lid van de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen vanwege haar vrijwillige inzet de afgelopen jaren voor de meest uiteenlopende organisaties: Het Rode Kruis Waalwijk, Regionaal Comité Unicef Den Bosch, Bibliotheek Midden Brabant en ‘Drempels Weg’. Laatst genoemde project maakt basisschoolleerlingen bekend met de wereld van mensen met een beperking. En niet te vergeten, haar inzet als secretaris en penningmeester voor de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. 

Een beetje overrompeld vanwege al deze aandacht en erkenning voor haar werk, dat zij als ‘normaal’ beschouwt, nam Annie Arts de oorkonde, de bloemen en het lintje in ontvangst.

 

't Nut Buren in het nieuws

Met de oprichting in 1843 was Nut Buren één van de eerste departementen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in Nederland. Het was de regionale elite die zich zorgen maakte over de armeren in de samenleving en middels ’t Nut de sociale voorzieningen voor deze kwetsbare groep verbeterde in de vorm van betaalbare woningen en scholen. Tegenwoordig organiseert departement Buren voornamelijk lezingen, die voor zowel leden als niet-leden toegankelijk zijn.

Op de website van het departement Buren worden naast links naar informatiepagina’s over kenmerkende bijzonderheden uit de omgeving verslagen gepubliceerd van georganiseerde openbare Nut-bijeenkomsten. Tijdens de laatste ledenvergadering is het winterprogramma 2013-2014 vastgesteld. Om u een idee te geven: Hierin is opgenomen een lezing van Peter de Rooy, bekend van het Buren Toen Theater, een presentatie van beeldend kunstenares Anjo de Jong en een lezing van Irene van der Griend over glas in lood en Tiffany.Op de website van ’t Nut Buren is een afbeelding te zien van Huis Buren, dat ooit één van de grootste kastelen van Nederland was.

 

Informatiebord geplaatst bij Mercatorzonnewijzer aan het Klokhuis in Beesd

Waar het tijdens de onthulling van de Mercator Zonnewijzer aan de voorgevel van  Kulturhus  ‘Het Klokhuis’ in Beesd in maart van dit jaar nog sneeuwde, verwarmde de najaarszon de onthulling van het bijbehorende informatiebord op zaterdag 19 oktober jl. Het bord geeft uitleg over de werking van de zonnewijzer en de daarop afgebeelde symboliek en is mogelijk gemaakt door departement Beesd van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de Zonnewijzerkring Nederland. Het bijzondere van deze  Mercator Zonnewijzer is  dat hij niet de wintertijd of zomertijd aangeeft, maar de plaatselijke ware tijd van Beesd, oftewel de zonnetijd. In feite is het niet eerder 12 uur dan dat de zon in Beesd op het hoogste punt staat. Conventionele uurwerken lopen hierop voor. Deze specifieke zonnewijzer is gebaseerd op de Belgische cartograaf Mercator die ruim 500 jaar geleden geboren werd op 5 maart.

Op de wijzer verbindt zijn geboortedatumlijn zich met de uurlijnen voor 8 en 12 uur tot een symbolische driehoek, die staat voor de verbinding; Het Klokhuis, 2 basisscholen en de plaatselijke bibliotheek aan het Clingeplein zorgen ook voor verbinding tussen jong en oud, om je individueel en samen te ontwikkelen op allerlei gebied. Deze specifieke Mercatorzonnewijzer is de vierde zonnewijzer  van de Zonnewijzerroute Geldermalsen. De Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen heeft zich als doel gesteld in elk dorp van de gemeente Geldermalsen een unieke zonnewijzer te realiseren welke met elkaar te verbonden zijn door een wandel- en fietsroute.

 

50-Jarig jubileum departement Herwijnen

Op woensdagavond 20 maart 2013 was er een gezellige avond voor de leden van departement Herwijnen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Het bestuur had alle leden persoonlijk benaderd en de opkomst was dan ook groot met 85 personen. De grote zaal van het dorpshuis was gezellig ingericht. Na de ontvangst met koffie en gebak kon men een fotopresentatie bekijken over de activiteiten van de afgelopen jaren. Hierna heette voorzitter Kees Vos allen hartelijk welkom, in het bijzonder “The Herman Singers” die het muzikale gedeelte voor hun rekening namen. 

Uit informatie die het departement bij het maatschappijbestuur opvroeg is gebleken dat ’t Nut departement Herwijnen in 1907 is opgericht. Toen in 1951 het enige bestuurslid overleed en er geen nieuwe bestuursleden werden gevonden, werd in december 1952 door het hoofdbestuur het Nutsdepartement Herwijnen afgevoerd van de ledenlijst. Op 21 maart 1963 vond een eerste bespreking plaats om tot heroprichting te komen en op 19 april 1963 was de oprichtingsvergadering, 50 jaar geleden dus.

Tijdens de bijeenkomst werd aan de vijf leden die 50 jaar lid zijn een attentie aangeboden.
Na het eerste optreden van “The Herman Singers” las bestuurslid Henny de Jongh enkele leuke stukjes van Simon Carmiggelt voor.  Na de pauze deed de voorzitter verslag van de activiteiten van de afgelopen 50 jaren. Er volgde nog een PowerPointpresentatie over het kindertehuis, waar de opbrengst van de optredens van “The Herman Singers” aan zou worden besteed en een tweede optreden van deze groep met wederom prachtige liederen. De voorzitter bedankte “The Herman Singers” met een envelop met inhoud en een streekgebonden product. De leden werden hartelijk bedankt voor hun komst, waarna men onder het genot van een hapje en een drankje de avond gezellig kon afsluiten. Het departement Herwijnen kan terugzien op een zeer geslaagde jubileumavond.

 

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven houdt lezing voor leden district Noord-Groningen

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven kwam maandag 30 september 2013 naar Plaats Melkema op uitnodiging van het district Noord-Groningen van ’t Nut om een lezing te houden. Voor de exclusieve lezing waren leden van de departementen, aangesloten bij de districten Noord- en Oost-Groningen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen uitgenodigd. Zij gaven hieraan in grote getale gehoor. 
De geachte spreker, die werd verwelkomd door voorzitter Tineke Sikkema, meldde eerst dat hij het oprecht waardeerde te zijn uitgenodigd en dat het daarbij niet om holle frasen ging.

Van Vollenhoven verhaalde over zijn jeugd, studiejaren en werkkringen. Momenteel is Van Vollenhoven voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en hoogleraar Risk Management aan de universiteit van Twente. Daarvoor was hij jaren lang als voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en vele andere raden op het gebied van de veiligheid actief. Een uitgebreid verslag van het district Noord-Groningen over de lezing vindt u HIER.

 

District Zuid-Nederland bezoekt Biesbosch

Het was dit jaar de beurt aan departement Werkendam om de jaarlijkse districtsraaddag te organiseren voor alle zes departementen gelegen in district Zuid-Nederland: Groede, Heusden, Langstraat (Waalwijk ), Noord Beveland, Sluis Aardenburg en Werkendam. Alle departementen waren vertegenwoordigd voor de jaarvergadering in hotel de Brabantsche Biesbosch.
Tijdens de vergadering verzorgden alle departementen een presentatie over hun programma van het afgelopen seizoen. De programmaonderdelen die ook voor andere departementen konden worden aanbevolen konden kregen daarbij een extra toelichting. Joyce Jansen-Pierik, voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, gaf aan wat er leeft binnen het Maatschappijbestuur.

Na de vergadering stapten de deelnemers op een zogenaamde fluisterboot voor een tocht door de Biesbosch. Al varende werd er geluncht. Er vinden in de Biesbosch veel werkzaamheden plaats, voornamelijk gericht op het inrichten van de Biesbosch als overstromingsgebied bij hoge waterstanden. Op deze wijze worden gebieden langs de grote rivieren en steden als Gorinchem en Dordrecht te behoed voor overstromingen. Onder andere was te zien was hoe er eilanden worden aangelegd verbonden door bruggen voor de toeristen.


Na de boottocht  stond nog een bezoek aan het Biesbosch museum op het programma waar de deelnemers alles wat de schipper - en tevens gids -vertelde over leven en werken in de Biesbosch met eigen ogen konden aanschouwen. Ook de toekomstplannen voor het gebied kwamen hierbij uitgebreid aan de orde.  

 Postzegel departement Groningen-Haren 222 jaar actief

DE POSTZEGELS ZIJN INMIDDELS UITVERKOCHT 

Op 31 december 2013 bestaat het Departement Groningen-Haren van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 222 jaar!
Ter gelegenheid daarvan is een speciale postzegel uitgegeven. U kunt één of meerdere velletje(s) van deze voor frankering geldige zegels in uw bezit krijgen door € 6,- per velletje over te maken op:   ING 817904 t.n.v. Penningm. Nutsdep. Groningen-Haren te Glimmen o.v.v. postzegels en uw volledige adres.
De zegels worden u dan per omgaande toegezonden.

 

 

Beëindiging departement Meeden en Rijswijk

In de eerste helft van 2013 heeft het maatschappijbestuur kennis genomen en formeel toestemming verleend voor de opheffing van de departementen Meeden en Rijswijk. Departement Meeden lukte het niet meer om onder het geringe aantal leden bestuursleden te vinden. Departement Rijswijk functioneerde al lange tijd als fondsdepartement Vanwege teruglopende rente-inkomsten uit vermogen heeft het bestuur besloten over te gaan tot opheffing van het departement.

Franeker 'bakermat volkstuin' nog steeds initiatiefrijk

29 Jaar na de oprichting van het departement Franeker van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, nam het bestuur een bijzonder initiatief: men besloot tot het verhuren van volkstuinen. Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt, waar groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd wordt. “In 1838 verhuurt voor het eerst een organisatie volkstuinen, dat gebeurde in Franeker. Hiermee stond Franeker aan de wieg van de volkstuinbeweging in Nederland en België (Wikipedia). Het departement Franeker is vandaag de dag nog steeds zeer initiatiefrijk. Het zeer gevarieerde programma 2013/2014 was al in juni 2013 te vinden op de eigen website. Lees meer 

 

Departement Voorschoten introduceert website

 Departement Voorschoten is sinds kort op het internet te vinden met een eigen website www.nutvoorschoten.nl. Op deze website leest u ondermeer wat 't Nut in Voorschoten  doet. Het departement functioneert onder andere als subsidieverlener voor plaatselijke projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelstelling van t' Nut. Lees meer

 

 Zestig leden 't Nut Bellingwolde in storm op Fries meer

Het jaarlijkse uitje op 18 april jl. op een partyschip in de Friese wateren van zestig leden van 't Nut uit Bellingwolde bleek een zeer avontuurlijke ervaring te zijn geweest voor de deelnemers. Met windkracht acht vielen aan boord glazen aan diggelen en raakten de oudere passagiers lichtelijk in paniek. In de 178 jaar dat de afdeling Bellingwolde van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bestaat is het jaarlijkse uitstapje waarschijnlijk nog nooit zo spannend geweest. Op 25 april jl. maakten tweeënzestig andere leden van het departement hetzelfde uitstapje en daar ging alles goed. Lees meer

Departement Bellingwolde bestond in maart 175 jaar en vierde dat met een schoolvoorstelling en een themamiddag over het scheiden van afval. Bellingwolde is een van de grotere nutsdepartementen van het Noorden en streeft nog steeds het ontwikkelen van de mens door verspreiden van kennis na.

 

In memoriam Bets van Hattem

Mevrouw Bets van Hattem,  voorzitter van het departement Geldermalsen, is op 11 maart 2013 overleden.

Het departement en medebestuurders zagen het al een poos aankomen. Bets had, omdat ze het zelf niet meer kon door haar ziekte, haar bestuurswerk aan Cor den Boer, oud-voorzitter van het Maatschappijbestuur, overgedragen. Toch  kwam haar overlijden als een schok. Het departement bewondert het werk dat zij voor ‘t Nut heeft gedaan. Door haar energie en uitgebreide netwerk in Geldermalsen, gaf zij,  gedurende de jaren van haar voorzitterschap, een waardevolle bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstelling van 't Nut: " Het bevorderen van de sociale cohesie in onze samenleving".
 
Tijdens de afscheidsdienst hield Cor den Boer een toespraak. Cor haalde de woorden aan van Bram Vermeulen die luiden dat iemand pas echt overleden is als wij haar zijn vergeten. In de herinnering en de gesprekken blijft  Bets van Hattem voor departement Geldermalsen een vrolijke, sociaal bewogen medebestuurder; een Nutvrouw in hart en nieren.

 

Ansichtkaarten op website Bergum veel bekeken

De website van departement Bergum www.nutburgum.nl is het afgelopen jaar 12.000 keer aangeklikt, een stijging van 4.000 ten opzichte van een eerder jaar. De reden voor deze stijging is de digitale versie van het boek “Burgumers verhalen zelf” en de ansichtkaarten van honderden oude dorpsgezichten. Recent zijn hier weer zo’n 200 aan toegevoegd, waarmee het totaal op 535 komt.

Wilt u zien hoe Burgum er in de vorige eeuw uitzag, dan geeft dit een nagenoeg compleet beeld van straten, kerken, industrieën, verpleeghuizen en andere gebouwen. Verder  vermeldt de site Nut historie, programma en jaarverslagen. De 214 jaar oude cultureel- educatieve organisatie, de oudste in Burgum, groeit gestaag door met momenteel een historisch hoog ledental van 350.

Departement Groningen-Haren geeft brochure uit over ontstaan

Recent heeft het departement Groningen-Haren een brochure  uitgegeven; De brochure bevat de samenvatting van een lezing over de beginperiode van het bestaan van het departement. Alle leden ontvingen inmiddels de brochure per post. De digitale  brochure is hier inzichtelijk. Ook is er door het departement een postzegel uitgegeven ter ere van 222 jarig bestaan op 31 december 2013.  Over enkele maanden zal ook op deze website worden gepubliceerd op welke wijze deze postzegel kan worden besteld.

 

 Afscheidscadeau voor de leden van Olst-Deventer

Het is al weer enige tijd geleden Mw. J. (joyce) Jansen-Pierik aftrad als voorzitter van het departement Olst-Deventer en voorzitter werd van het maatschappijbestuur. Bij 't Nut in Olst-Deventer is het een goede gewoonte om dit voor de leden niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Joyce koos voor een filmavond op 15 maart waar uitsluitend leden van het departement welkom waren. Ruim zestig leden keken naar de film die zij zelf uitkoos: De Marathon, een humoristische film van Nederlandse bodem. De film is een mix van Rotterdamse humor, ongezouten meningen ingepast in een stevig polderdrama. In de hoofdrol schittert cabaretier en acteur Martin van Waardenberg, bijgestaan door o.a. Frank Lammers, Loes Luca, Stefan de Walle, Annet Malherbe, Gerard Meuldijk.
 

Zwarte Markt 't Nut

Na het succes van het afgelopen jaar werd er zaterdag 9 maart weer een zwarte markt gehouden door het Departement Geldermalsen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Van 9.30 uur tot 14.30 uur verkochten Nutsleden en andere belangstellenden allerlei overtollige maar wel nuttige zaken. De zwarte markt werd gehouden in Ons Eigen Gebouw aan in Buurmalsen.

 

 

In memoriam Jan Maat

In de afgelopen periode bereikte de Maatschappij het overlijdensbericht van Jan Maat. Jan Maat overleed op 68-jarige leeftijd op 19 januari 2013. Hij heeft veel betekend voor 't Nut. Hij was gedurende 26 jaar voorzitter van het departement Groede. Nadat hij gestopt was met zijn werkzaamheden als advocaat heeft hij zijn vele activiteiten in het vrijwilligerscircuit, tot  grote vreugde van het district, eind 2010 uitgebreid met het voorzitterschap van district Zuid-Nederland. Helaas hebben het district Zuid-Nederland en 't Nut veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen.

 

Werkendambestuur2012Departement Werkendam 175 jaar

Op 1 januari 2013 bestond het Nutsdepartement Werkendam 175 jaar. Dit jubileum is zaterdag 12 januari uitgebreid gevierd met een receptie en feest voor genodigden. De receptie werd  bezocht door onder meer vertegenwoordigers van andere departementen, het bestuur van district Zuid, het gemeentebestuur en bestuurders van plaatselijke verenigingen en instellingen. Het departement ontving ook veel felicitaties per post en per e-mail. Aan de uitnodiging voor de feestavond gaven ruim honderd leden gehoor. Na de welkomstborrel genoten de feestvierders van een heerlijk koud en warm buffet. Daarna brak het echte feest los met een diskjockey voor de dansmuziek en artiesten die optraden. Het bestuur en leden kijken terug op een heel geslaagde middag en feestavond. Lees meer 

Foto: Het bestuur van Departement Werkendam met vlnr de heren Bas Bastiaanse, Frans Zwets, Jasper van’t Verlaat en de dames Artha Remans, Trees van der Wiel, Ina van Berchum.

 

 Departement Rotterdam online met lezingen

Departement Rotterdam publiceert sinds kort aankondigingen van lezingen op de website www.nutslezing.nl. Inschrijven voor hiervoor kan ook via deze website. De eerst volgende lezing met de titel 'De Tweede Verlichting: verlichten, verheffen, of vervlechten?' vindt plaats op 4 februari a.s. en wordt verzorgd door Henk Oosterling. Lees meer

 

Departement Vredewold-Leek 175 jaar

Departement Vredewold -Leek vierde op 14 december 2012, precies 175 na oprichting feest. In café De Waag in Nietap werd een receptie gehouden, alwaar burgemeester B.C. Hoekstra de jubilerende vereniging toesprak. Lees meer. 
Vanwege dit bijzondere jubileum organiseert het departement op donderdag 8 maart 2013 op twee locaties een gratis lezing met de oud-Leekster Geerart Meek. Lees meer.
  

Het NUTfonds

Tot 2012 initieerde de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen zelf activiteiten en projecten. Het Maatschappijbestuur en medewerkers vervulden daarbij een actieve rol. In het beleidsplan voor de jaren 2012-2016 van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is vastgelegd dat de Maatschappij, in plaats van zelf activiteiten te initiëren en te organiseren, een fonds instelt, kortweg het NUTfonds.  Met bijdragen uit het NUTfonds worden activiteiten en projecten mede mogelijk gemaakt waarvan bij voorkeur, maar niet uitsluitend, burgers in de werkgebieden van departementen van de Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen profijt hebben. Aanvragers dienen bij voorkeur ondersteuning te hebben van een departement. Klik hier voor het aanvraagformulier met toelichting   Departement Zelhem 100 jaarHet departement Zelhem van 't Nut bestaat honderd jaar en is niet van plan zich op te heffen. Integendeel, de vereniging denkt juist aan belang te gaan winnen. Nu er crisis is en de overheid zich terugtrekt, subsidies voor kunst en cultuur worden geschrapt, kan 't Nut weer aan belang winnen, denkt de Zelhemse voorzitter van 't Nut, Bennie Radstake.Op 23 november sloot ‘t Nut haar jubileumactiviteiten af met een prachtige feestavond met medewerking van Jan Terlouw en het Orion Ensemble. De vereniging heeft met een drietal bijzondere acties, nl. de 30.000 bloembollen die bij de invalswegen en scholen van Zelhem zijn gepoot (foto), de receptie en deze ‘Jan Terlouw avond’ zichzelf opnieuw op de kaart gezet. De doelstellingen en uitdagingen die ’t Nut zichzelf toedicht liepen dan ook als een ‘rode draad’ door alle jubileumactiviteiten. Lees meer   

Koninklijke onderscheiding voor de heer Bauduin

Op vrijdag 12 oktober 2012 heeft de burgemeester van Amstelveen, de heer Jan van Zanen, de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan de heer Frans G. Bauduin. In zijn toespraak memoreert de heer Van Zanen dat de heer Bauduin behoort tot de categorie rechters die in staat is recht te spreken en uitspraken te doen in zware en uitzonderlijke zaken. Zaken waar sprake is van een brede precedentwerking, waar grote politiek-bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke of financieel-economische belangen spelen of zaken met grote impact op de maatschappij en de Nederlandse samenleving als geheel. Hij heeft spraakmakende zaken behandeld zoals tegen de voormalige Ahold-bestuurders, het gifschip de Probo Koala, Volkert van de G. en recent de zedenzaak tegen Robert M.  De heer Bauduin werkte als coördinator van de Victims and Witnesess Unit van het Joegoslavië tribunaal in Den Haag en hij zette daar een gemotiveerd en goed team op waarmee hij  de Verenigde Naties goede diensten bewees. De burgemeester benadrukte dat  meneer Bauduin oog heeft voor de belangen van alle partijen. Hij is iemand die publieke druk kan weerstaan, die kalm en beheerst is. Een bevlogen man die bruist van ideeën en activiteiten, zowel binnen als buiten de rechtbank.
De heer Bauduin was  plaatsvervangend  voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidzorg in Amsterdam, lid van de adviesraad van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en het nam deel aan verschillende begeleidingscommissies voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
De heer Bauduin was ook jarenlang voorzitter van het Departement Amsterdam van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. In die hoedanigheid heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor zijn eigen departement maar ook voor het landelijke Nut. Het departement Amsterdam heeft voor een jaar de kosten van onze Nut Hoogleraar Professor Sjaak Braster gedragen en zij hebben genereus bijgedragen aan de verwezenlijking van het Project ’Wat Doe Jij?’.
De  secretaris van het Maatschappijbestuur, de heer Rietveldt heeft ter gelegenheid van deze onderscheiding een brief met felicitaties aan de heer Bauduin gestuurd.

Foto: Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen, reikt de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau aan de heer Frans Bauduin(Foto Gemeente Amstelveen - 2012) 

 

Lezing Suzanna Jansen in Bellingwolde

Het Nutsdepartement in Bellingwolde heeft het programma voor het komend seizoen rond. Schrijfster Suzanna Jansen bijt het spits af. De auteur van de bestseller Het Pauperparadijs gaf dinsdag 2 oktober een uitstekende lezing in Dorpshuis "De Meet" te Bellingwolde. Ruim 120 belangstellenden beleefden een prachtige avond. Met Het Pauperparadijs wordt de bedelaarskolonie van Veenhuizen bedoeld, een heropvoedingsinitiatief uit het begin van de negentiende eeuw met als doel armoedige gezinnen, wezen en landlopers een nieuw bestaan te laten opbouwen als boer in het veen. Het is een geschiedenis van goed bedoelde beschavingspogingen, niet alleen in Veenhuizen, maar ook door middel van het wonen onder toezicht in de arbeiderswijken van de twintigste eeuw. Aan de hand van de verhalen van haar eigen familie beschrijft Suzanna Jansen deze geschiedenis, van wie vijf generaties met deze vorm van opvoeding zijn geconfronteerd. Het Pauperparadijs is naast interessante sociale geschiedschrijving een document dat doet nadenken over de actualiteit van armoedebestrijding.

 

Enquête Districten Groningen gepresenteerd 

Op 19 september jl. organiseerden de besturen van de districten Noord- en Oost-Groningen in het Dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek een presentatie over de uitslag van een enquête geïnitieerd door departement Groningen- Haren. Aan de enquête werkten de 24 departementen van de beide Groninger districten mee. Het Maatschappijbestuur was met een ruime afvaardiging bij de presentatie aanwezig.

Mw. B. Hofstee, extern onderzoeker van de Hanzehogeschool en betrokken bij het onderzoek, presenteerde de resultaten van het onderzoek. Departementen werd onder andere gevraagd naar het ledenaantal, de leeftijdsopbouw, financiële zaken en naar hun mening over de organisatiestructuur en toekomst van ‘t Nut. Ook werd gevraagd hoe belangrijk de departementen het landelijk Nut vinden (zie afbeelding). Aansluitend vond een discussie plaats onder leiding van de heer H. van Donselaar, voorzitter departement Groningen-Haren.  

 

Departement Wildervank viert 175-jarig bestaan

Op vrijdagmiddag 14 september 2012 vierde departement Wildervank haar 175-jarige bestaan. Een geanimeerde receptie voor genodigden vond plaats in de Margaretha Hardenbergkerk. De receptie werd geopend door de ceremoniemeester Wim Dussel met een prachtig zelf geschreven lied over de historie van het Departement Wildervank begeleid door het Barok Ensemble van de muziekschool te Veendam. Dit ensemble verzorgde gedurende de receptie prachtige achtergrondmuziek. Tjits Zwartsenburg-Veldkamp, de voorzitter van het jubilerende departement, sprak mooie woorden. Andere sprekers waren Maarten Rietveldt, secretaris van de Maatschappij, Anneke Leegte-Knol, namens de besturen van de Districten Noord- en Oost-Groningen en Hinnie Smit-Van der Kamp, voorzitter van het Departement Winschoten. Op zaterdag 15 september 2012 werd het jubileum met de leden gevierd met een optreden van het Deep River Quartet en een maaltijd, beide in Hotel Parkzicht in Veendam.

Op de foto het bestuur van departement Wildervank met vlnr. Boke Bos, Gineke Goeman, Rien Nieuwold (penn.), Tjits Zwartsenburg-Veldkamp (vz), Jan Eerke Onnes (secr.)

Studiebijeenkomst 'In de geest van Erasmus: De Vreedzame School'   

vreedzameschoolTijdens de Internationale Vredesweek 2012 organiseert ‘Huis van Erasmus’ op woensdagavond 19 september een studiebijeenkomst over De Vreedzame School. Louise Langelaan, schrijfster van het leerwerkschrift Erasmus voor de Klas, zal dan ook ingaan op de visie van Erasmus op onderwijs/opvoeding, vrede en tolerantie.
Een belangrijk thema van De Vreedzame School is het oplossen van conflicten zonder geweld. Het programma streeft naar een klimaat in de school waarin betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staan; een democratische gemeenschap. De bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van departement Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

 

 

Onderhoud Nutsmonument Edam

 

Regelmatig wordt het pand in Edam, een Rijksmonument, gecontroleerd door de monumentenwacht. Op grond van hun aanbevelingen vindt er gericht onderhoud plaats. Ook afgelopen zomer werd er weer het een en ander opgeknapt aan het  pand. Er werd geverfd en (delen van) kozijnen vervangen. Maisa van der Kolk, een van de gebruikers van het pand,  ontving voor 't Nut tijdens de  open momentendagen op 8 en  9 september 2012 weer vele belangstellenden. Zij vertelde hen over het Nutshuis en over haar verzameling oude snaarinstrumenten.

 

Eerste vrouwelijke Maatschappijvoorzitter blijft niet onopgemerkt

Mw. Joyce Jansen-Pierik heeft naar aanleiding van haar benoeming als eerste vrouwelijke voorzitter van 't Nut tijdens de  jaarvergadering op 21 april 2012 veel positieve reacties ontvangen van binnen en buiten het 't Nut. Ook de Burgemeester van haar woonplaats Olst-Wijhe, de heer T. Strien,  bracht met een brief een felicitatie over.  

Symposium Laaggeletterdheid

Op woensdag 23 mei 2012 organiseerde de Provincie Overijssel in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven en VNO-NCW Midden een symposium over arbeidsmarktparticipatie en basisvaardigheden voor organisaties in Overijssel. Namens 't Nut bezocht Elly van den Berg, coördinator projecten laaggeletterdheid, dit symposium. Lees meer 

 

Educatie project Wierdendagen in Warffum; een initiatief van de Vereniging ter Bevordering van Welvaart

Op 18 januari 1866 werd de Vereniging ter Bevordering van Welvaart opgericht, de voorloper van het Nutsdepartement Warffum. De vereniging nam onlangs het initiatief voor het educatieve project de Wierdendagen. Op vrijdagochtend 13 april openden twee van de eerste bewoners van de Wierden, Bertram en Waldemar, de Wierdendagen. De rest van de dag maakten de leerlingen van twee basisscholen in Warffum op speelse wijze kennis met de oudste geschiedenis van hun dorp, de wierdentijd.

 

Delden viert 175-jarig bestaan

Vrijdag 13 april 2012 hield 't Nut  Delden haar jubileumreceptie. Naast veel vertegenwoordigers van culturele verenigingen uit Stad-Delden, waren ook zuster NUTsverenigingen uit Overijssel en de Achterhoek, alsmede Mevrouw Jansen-Pierik, voorzitter van het regiobestuur Overijssel van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aanwezig.  De huidige voorzitter van 't Nut Delden, de heer Leo Klomberg, hield een toespraak  over de ontstaansgeschiedenis van het Nutsdepartement Delden in 1837 en de omstandigheden in Stad-Delden toendertijd. De heer Jan Hakstegen ontving uit handen van Leo Klomberg de erepenning van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor de vele verdiensten die hij decennia lang voor t Nut Delden heeft gehad. Lees meer  

Adriaan van Dis in Olst

Op uitnodiging van Blz. Boekhandel Korten, het departement Olst-Deventer en Bibliotheek Olst-Wijhe kwam de schrijver Adriaan van Dis op zondag 25 maart in Olst vertellen over zijn boeken en zijn leven. Door de overweldigende belangstelling werd er uitgeweken naar de Grote zaal van het Holstohus in Olst. Voorafgaand aan deze 'genoeglijke middag aan de IJssel' draaide in het Filmhuis Olst  op vrijdagavond 23 maart de film  ‘Midnight in Paris’ (2012) van Woody Allen. Over deze film zegt van Dis zelf: een romantische film die prachtig tot uitdrukking brengt waarom Parijs al decennia lang zo’n aantrekkingskracht uitoefent op schrijvers en kunstenaars. Bij aankoop van een kaartje voor de lezing kregen de deelnemers gratis toegang tot deze film. Adriaan van Dis gaf na afloop aan dat hij het zeer naar zijn zin heeft gehad in het Holstohus in Olst. De middag verliep soepel, het publiek was zeer belangstellend en de ontvangst was hartelijk. Lees meer

Erepenning voor Mw. Westerdijk-Groeneveld na 40 jaar inzet voor 't Nut

Mevrouw L. Westerdijk-Groeneveld, voorzitter van departement Noordbroek, ontving op 8 maart tijdens de jaarvergadering van het departement een erepenning omdat zij al 40 jaar deel uitmaakt van het departementsbestuur. Het grootste gedeelte van deze periode was zij actief als voorzitter. Lees meer 

nutsnswinterswijk

SNS en 't Nut steunen technieklokaal in Winterswijk

Bij de opening van elke SNS winkel ontvangt de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen een bedrag van 500 euro dat in principe ten goede komt aan het project Wat Doe Jij? Op 2 maart 2012 vond de opening van de winkel in Winterswijk plaats. De Maatschappij heeft er in Winterswijk voor gekozen om het bedrag te besteden aan het Technieklokaal Skills vanwege het feit dat de activiteiten van Skills volledig aansluiten bij de doelstellingen van ‘t Nut, te weten ondersteuning van onderwijs in relatie tot de jeugd. Lees meer 

Nut Bergum ondersteunt heroprichting Volksuniversiteit

Een paar jaar geleden is in Friesland door bezuinigingen een einde gekomen aan de Volksuniversiteit (VU). Deze viel destijds onder het Friesland College in Leeuwarden. De Stichting Bibliotheken Midden Friesland heeft onlangs de moed gehad tot heroprichting. In de aanloop van de heroprichting is contact gezocht met Nut Bergum om hun ledenbestand mede als platform  en klankbord te gebruiken.'t Nut in Bergum verzorgde mondelinge aanbevelingen, zorgde voor verspreiding van het VU- programmaboekje en brochures en leverde ideeën voor te organiseren cursussen. 't Nut Bergum denkt daarmee weer invulling te hebben gevonden voor de van oudsher educatieve taken.Lees meer

Lezing in Rotterdam door Prof.dr. James Kennedy: ‘Civil Society’ weleer en nu

Op 6 februari 2012 hield Prof. dr. James Kennedy, hoogleraar contemporaine geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, voor een aandachtig gehoor in Arminius te Rotterdam een voordracht met de titel: ‘Civil Society’ weleer en nu. Met deze voordracht gaat hij in op de verschillende ­aspecten van Burgerschap en de veranderingen die zich in Nederland hebben voorgedaan. Lees meer

 

Activiteiten Middenbeemster

Departement Beemster heeft elk jaar een gevarieerd programma voor haar 120 leden dat gepubliceerd wordt op de website van het departement. Dit jaar pakt het departement extra uit vanwege het 400-jarig bestaan van Beemster. Klik hier voor het programma 2011 / 2012. De bibliotheek, waarmee in het verleden een hechte relatie was, ontvangt in het kader van het 400-jarig jubileum van de gemeente op 14 maart Jan Blokker (jr) voor een lezing met de titel: De Beemster, een Hollands Archetype. Jan Blokker jr. over de droogmakerij.

De foto hiernaast is uniek  en  beschikbaar gesteld door het Waterlands Archief te Purmerend nn betreft Pijlenbrug en oude bakkerij in de winter van 1947 aan de Middenweg in De Beemster.

   

 Departement Delden introduceert eigen website

 Sinds enkele maanden beschikt het Nutsdepartement Delden over een eigen website: www.nutdelden.nl. Deze wordt door enkele bestuursleden van het departement actueel gehouden. Op de website is een aparte pagina ingericht voor de jubileumactiviteiten in april. 't Nut in Delden viert dit jaar haar 175-jarig bestaan.

  

 Lezing over vergeten concentratiekampen bij De Marne

Departement de Marne biedt haar leden ook elk jaar een aantal  gevarieerde acitiviteiten aan. Op 14 februari hield Piet Albers een lezing over de 15 concentratiekampen die vlak over de grens met Drenthe en Groningen in Duitsland hebben gestaan. De kampen in het Emsland zijn  jarenlang doodgezwegen. Emmenaar Pieter Albers heeft aan de hand van publicaties, mondelinge getuigenissen, boeken en radio-uitzendingen de geschiedenis van de kampen onderzocht en daarover een boek gepubliceerd. Lees meer

 Foto: Buitenmuur (artistieke reconstructie) van voormalig Kamp Esterwegen

 

Wolfersveenschool Zelhem bestaat 80 jaar

schoolbronwebpaper.nlHet Departement Zelhem van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was blij verrast toen hen werd medegedeeld dat zij ter gelegenheid van de opening van de SNS-winkel in Ulft een donatie kregen, te besteden aan een plaatselijk doel.  Met enkele bestuursleden bezochten zij  de feestelijkheden In Ulft. Na de opening van de winkel kreeg het departement een cheque van € 500 overhandigd,, welke in dank werd aanvaard. Het dankwoord ging gepaard met feestelijk bloemetje waarna nog van een drankje en een hapje genoten kon worden.
Het doel voor het geld was gauw gevonden. Het is dit jaar namelijk 80 jaar geleden dat het toenmalige Departement een Nutsschool in Zelhem stichtte. De Wolfersveenschool valt bestuurlijk niet meer onder het Departement en is uitsluitend nog statutair met ’t Nut  verbonden. Een grote wens van de school was een digitaal schoolbord en hieraan werd de donatie besteed. Ook het departement Zelhem deed nog een duit in het zakje en schonk de school eveneens € 500. Ook de de verrassingzakjes voor de leerlingen en het bloemetje voor de leerkrachten vielen goed in de smaak. En zo werd het 80-jarig jubileum van de Wolfersveenschool in Zelhem extra feestelijk gevierd. Lees verder      (bron foto: www.webpaper.nl)

 Nationale Voorleesdagen vanaf 18 januari 2012

In het kader van aandacht voor laaggeletterdheid maakt  ‘t Nut u graag attent op de Nationale voorleesdagen in Nederland, die er zijn vanaf 18 januari 2012. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen .zodat later deze kleintjes grote lezers zullen worden.
Mama kwijt van de Ierse illustrator Chris Haughton is gekozen tot Prentenboek van het Jaar 2012. Een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos dit boek uit het aanbod van prentenboeken van het afgelopen jaar.Chris Haughton is illustrator en vormgever en woont in Londen. Hij illustreert onder meer voor de krant The Guardian en voor grote reclamebureaus. Mama kwijt is zijn eerste prentenboek, dat voortkwam uit een bezoek van een tentoonstelling over Dick Bruna.
U kunt hier meer lezen over de Voorleesdagen 2012

Project Wat Doe Jij? in Groningen 

Het project Wat Doe Jij? wordt ook vervolgd in Groningen. Onlangs was er een geslaagde try-out in stad Groningen door Theatergroep De Steeg. Direct na de try-out werden al 10 voorstellingen geboekt. Gijs Schilthuis, oud-voorzitter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, gaf tijdens de bijeenkomst een toelichting op het ontstaan van het project en de achtergronden van 't Nut. Meer over het project in Groningen leest u hier. Meer informatie over de achtergrond van het project Wat Doe Jij? vindt u hier.

 

Eduard Louis Smits erelid van departement Langstraat

Departement Langstraat laat met trots weten dat in 2010 de voormalige voorzitter, de heer Eduard Louis Smits, wonende te Waalwijk, door de ALV van 17 november 2010 is benoemd tot erelid van het Departement Langstraat. Hij was jarenlang bestuurslid en voorzitter van de Nuts-mavo en later voorzitter van het departement.

 

Departement Makkum bestaat 200 jaar!             

Het departement Makkum bestaat dit jaar 200 jaar. Het departement is druk met de voorbereiding van het jubileum dat gevierd gaat worden in het volgende seizoen (2011/2012). Op de website van Makkum is meer te lezen over de wijze waarop het departement het 200-jarig jubileum gaat vieren. Kijk hier voor meer informatie.

 

 't Nut twee ereleden rijker

Al meer dan 70 jaar zijn meneer en mevrouw Nuissl (resp 97 en 99 jaar) actief geweest voor het Nut Olst. Reden om het echtpaar in het zonnetje te zetten. Namens de vereniging overhandigde voorzitter Joyce Jansen-Pierik onlangs een speciaal gemaakte ‘nutspenning’ als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet en lidmaatschap van ‘t Nut. Het echtpaar mag zich nu erelid van de 'De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ noemen. Lees verder hier

  

Online cursus 'Vrijwiliigers vinden en binden'

De online cursus 'Vrijwilligers vinden en binden' is een aanrader voor elke vrijwilligersorganisatie of departement die op zoek is naar (meer) vrijwilligers. De cursus is een initiatief van Movisie. Elk departement kan gratis van deze cursus gebruik maken. Het grote voordeel van deze online cursus is dat op elk moment van de dag en vanuit huis de basisbeginselen van het vrijwilligersmanagement wordt uitgelegd. Meer informatie over de cursus vindt u hier. Wilt u zich meteen aanmelden voor de cursus klik dan hier.

 Departement Enkhuizen presenteert zichzelf in een boekje

Departement Enkhuizen presenteert zichzelf dit jaar in een mooi vormgegeven boekje. Alle leden van het departement hebben het boekje tweemaal ontvangen;  een exemplaar voor zichzelf en een om weg te geven aan geïnteresseerden. Op deze wijze hoopt het departement nieuwe leden te werven. Om het boekje te bekijken klik hier.

Het programma 2011/2012 van departement Enkhuizen vindt u hier.

 

Broek in Waterland organiseert lezing Maarten van Rossum

Departement Broek in Waterland organiseerde op 17 januari 2012 een lezing door Maarten van Rossum over zijn laatst verschenen boek 'Waarom is de burger boos?’. Het was een groot succes. De bijeenkomst moest verhuizen van Het Broekerhuis naar de kerk  in verband met de grote belangstelling. De lezing bleek meer het karakter te hebben van een cabaretvoorstelling en dat was een onverwachte opsteker voor de aanwezigen. Lees meer

 

Departement Tiel bestaat 200 jaar

Op 20 december 1811 werd departement Tiel opgericht. Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan werd op 20 december jl. aan de Openbare Bibliotheek Rivierenland in Tiel een collectie boeken over de geschiedenis van Tiel  cadeau gegeven. De boekencollectie werd mede mogelijk gemaakt door medewerking van de Tielse boekhandel en historische verenigingen uit Tiel en omgeving.        Lees meer

 

 Het nut van (het archief van) het Nut

Op 26 september organiseerden de Historische Vereniging  Oud-Wageningen en de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en omstreken (NGV) een lezing door P.M. Kernkamp, gemeentearchivaris van Wageningen, over het nut van het archief van 't Nut. De geschiedenis van 't Nut en in het bijzonder van departement Wageningen stond centraal. De volledige tekst van de lezing  voorzien van oude foto's en prenten uit vroeger tijden vindt u hier.

 

Judith Karreman ontvangt erepenning van 't Nut

Judith Karreman, secretaris van Nutsdepartement Enkhuizen, ontving in november 2011 een erepenning uit handen van Nut-voorzitter Ton Dekker. Judith Karreman is al meer dan 25 jaar als vrijwilliger actief voor 't Nut.  Lees meer

 

 

Groei en krimp van departementen van 't NUT

Dat de omvang en betekenis van 't Nut in de afgelopen decennia is afgenomen is geen nieuws. Veel van de taken van weleer zijn overgenomen door de overheid. De gemiddelde leeftijd van de leden van de departementen is hoog en er zijn elk jaar een paar departementen die zich zelf opheffen wegens gebrek aan vrijwilligers en/of leden.  In 2011 werden de volgende departementen opgeheven. Eindhoven, Best,Termunten, Lemsterland. Ommen gaf in 2011 aan de opheffing van het departement voor te bereiden,.

Toch maakt een behoorlijk aantal departementen de laatste jaren (2008-2010) een groei door. Deze departementen geven op verschillende manieren inhoud in hun programma’s aan de NUT-gedachte en -doelstelling. Het gaat om de volgende departementen:
Wassenaar, Joure, Burgum, Olst-Deventer, Bellingwolde, Groningen-Haren, Wolvega, Wieringermeer, Makkum, Hoogezand-Sappemeer, Franeker, Gorredijk e.o. , Winterswijk, Lobith, Gieten e.o., Ruurlo, Zelhem, Vollenhove, Appingedam, Herwijnen.

Onder de groep groeiende departementen bevinden zich relatief veel grotere departementen. In 2010 was Wassenaar met 454 leden het grootste departement in Nederland. Wassenaar wordt gevolgd door Joure (327), Burgum (310), Delden (285), Olst-Deventer (258), Bellingwolde (250), Groningen-Haren (240), Zaanstad, (224), Wolvega (220) en de Wieringermeer (195). Veel van deze departementen werken samen met andere organisaties, bijvoorbeeld de bibliotheek, Vrouwen Van Nu etc. en organiseren samen activiteiten. Dit zorgt voor deelnemers  per activiteit en een betere kostenverdeling en - niet te vergeten - meer bezoekers. Door samenwerking met andere partijen kan er veelal meer georganiseerd worden door departementen.

 

Project Drempels Weg in Waalwijk wint vrijwilligersprijs 2011 

Het scholenproject Drempels Weg van het Gehandicapten Platform Waalwijk, heeft de vrijwilligersprijs 2011 in Waalwijk gewonnen in de categorie 'Verbinding'. Het project geeft uitleg aan alle basisschoolleerlingen en maakt inzichtelijk hoe het dagelijks leven van de gehandicapte medemens er uit ziet. De nadruk ligt dan op wat er vooral nog wél kan. Door het succes van het project werd de financiële druk op de begroting van het Gehandicapten Platform te groot. Door een bijdrage van het NUT, departement Langstraat, is voortbestaan van het project Drempels Weg de komende jaren verzekerd. Het vorige schooljaar bezocht Drempels Weg! 17 basisscholen en werden voor de groepen 7 van de basisschoolleerlingen 21 projecten gedraaid. Na enkele oproepen in de plaatselijke kran stroomden de aanmeldingen voor vrijwilligers voor het project binnen. Bij DrempelsWeg! vertelt de gehandicapte medemens hoe zijn of haar dag er normaal gesproken uitziet. Wat moet er allemaal gebeuren voordat de dag kan beginnen. Hoe kies je je kleren uit als je blind bent, wat heb je nodig om als rolstoeler in en uit de stoel te komen? Hoe kom ja ven A naar B, enz. Vervolgens mogen de leerlingen zelf ervaren wat het is om blind te zijn, in een rolstoel te zitten of alles te doen met één functionerende arm. Lees meer.

Afscheid Jaap Siertsema van district Noord-Groningen

Dertien jaar heeft Dhr. J. (Jaap) Siertsema zich als secretaris ingezet voor het District Noord-Groningen en was inmiddels voor velen een begrip. In het begin deed hij alles met pen, papier en postzegels. Naarmate de computer meer zijn intrede deed, was dat voor Jaap geen probleem. Het werk voor 't Nut heeft hij altijd met toewijding vervuld. Jaap was het historische geheugen van het districtsbestuur. Zeer punctueel hield hij alle informatie bij. Op deze wijze draaide het district Noord-Groningen voortreffelijk. Nieuwe bestuursleden heeft hij altijd met raad en daad bijgestaan. Jaap Sietsema raakt niet uit zicht van 't Nut want hij blijft voorzitter en secretaris van departement ’t Zandt. Op 24 oktober 2011 tijdens de najaarsvergadering van het district Noord-Groningen ontving Jaap voor zijn verdiensten van  Maatschappijvoorzitter Cor den Boer een Nutspenning met de inscriptie: 'Toegewijd en sociaal'. Foto: Dankwoorden van Mw. Sikkema voor Jaap Siertsema.

 

Departement Olst-Deventer bezoekt de voormalige IJzergieterij DRU

Het jaarlijkse technische uitje van departement Olst-Deventer op 19 oktober 2011 ging  naar de IJzergieterij DRU te Ulft, Bouwjaar: 1870 tot 1945. Een afvaardiging van het departement  bezocht hier de voormalige werkplaats waar gietvormen werden gemaakt, die daarna gevuld werden met vloeibaar ijzer. Hierna werd de Cultuurfabriek bezocht die eveneens gevestigd is in het gebouwencomplex. In de voormalige DRU fabrieken treffen de bezoekers verder aan de raadszaal, de bibliotheek, een café, het schaftlokaal  een poppodium/zaal, een theaterzaal, een kunstgalerie en  de oudheidkundige en historische vereniging etc.  Lees verder 

 

•  Aandacht voor Nut in uitzending van RTV Noord-Holland

Op 9 mei jl. besteedde RTV Noord-Holland in het programma 'Oneindig Noord-Holland' aandacht aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In de uitzending wordt belicht op welke wijze het Nut een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs. De redactie is afgereisd naar Edam. In de uitzending wordt duidelijk hoe de verheffing van de minder vermogenden in de samenleving door middel van goed onderwijs door het Nut werd bevorderd.
» Klik hier voor het bekijken van de uitzending.

•  Mevrouw Elly van den Berg erelid van departement Nut Wassenaar 

 

Op 27 april jl. is tijdens de Algemene Ledenvergadering van het departement Wassenaar, Mevrouw Elly A. van den Berg - van Ooijen, afgetreden als bestuurslid. Zij was vijftien jaar actief als vice - voorzitter van het bestuur en voorzitter van de Evenementencommissie. Voor haar activiteiten is zij geëerd met het erelidmaatschap van de vereniging. De oorkonde werd uitgereikt door voorzitter Richard Meijer. Als lid van het Maatschappijbestuur zal zij komend jaar de problematiek van laaggeletterdheid onder de aandacht brengen van de departementen. Lees verder

  

• Cursus schrijf uw levensverhaal door Volksuniversiteit en departementen West-Betuwe  

De Nutdepartementen West-Betuwe en de Volksuniversiteit Culemborg bieden een cursus 'Schrijf uw levensverhaal' aan. De cursus is bestemd voor mensen van 50 jaar en ouder die interesse hebben in het schrijven van hun eigen levensverhaal. De cursus wordt in Geldermalsen,Tiel en Beesd aangeboden in 2011. Lees verder

 

• Kader Abdolah trekt meer dan honderd toehoorders in Olst 

De lezing van Kader Abdolah zondag 17 april in de bibliotheek in het Holstohus in Olst trok meer dan honderd toehoorders. Abdolah was daar op uitnodiging van het NUT, Boekhandel Korten en Bibliotheek Olst-Wijhe. Kader Abdolah nam het publiek mee terug naar zijn jeugd in Iran waar zijn droom om een groot schrijver te worden door zijn grootmoeder werd ingefluisterd. Dat het uiteindelijk Nederland zou wordenwaar de droom verwezenlijkt werd was toeval, eigenlijk wilde hij naar Amerika. Met veel gevoel voor humor en in poëtische zinnen vertelde hij zijn levensverhaal aan een bijzonder aandachtig publiek. In de pauze was er tijd voor het signeren van zijn  boeken en maakte Kader Abdolah met veel van zijn lezers een praatje. Als aandenken aan Olst kreeg Kader Abdolah o.a. het boekje  ‘Verhalen op de pont’ mee.  Het laatste boek gaat over de historie In dit geval zeer toepasselijk omdat hij op de heenweg enige tijd op de pont had moeten wachten aan de overkant van de IJssel.  

 

• Deventer museum toont prenten en schilderijen met een bijzondere betekenis voor 't Nut 

In het Deventer Museum is er een tentoonstelling over de Deventer schrijvers- en schildersfamilie Korteling. Zij waren ondermeer leerling van de Nuts tekenacademie in Deventer. Eén van de tentoongestelde prenten is voorzien van een goedkeuringsstempel van “’t Nut”. De tentoonstelling loopt tot 4 september van dit jaar.     

                                                                      

• Departement Makkum brengt eerste digitale Nieuwsbrief uit    

Departement Makkum bracht op 17 april haar eerste digitale nieuwsbrief uit. Aanmelden kan via info@nutmakkum.nl of via www.nutmakkum.nl .

  

• Departement Kampen steunt jaarlijkse kunstwandeling 

Het departement Kampen maakt u graag attent op de jaarlijkse kunstwandeling die Stichting WegVanKunst tijdens het Nationaal Museumweekend houdt. Particuliere interessante huizen zijn open voor publiek, waar kunstenaars hun werk laten zien. Het Nutdepartement Kampen vindt deze wandeling sympathiek, o.a. omdat het hoogwaardige kunst op een levendige manier dicht bij de mensen brengt en steunt de Stichting met een bepaald bedrag. 

 

• Departement Duurswold-Slochteren viert 200-jarig jubileum 

Het Nutdepartement Duurswold-Slochteren bestond in 2010 200 jaar. Het departement vierde dit jubileum op 25 maart jl.  De voorzitter J. Hooijmeijer kreeg tijdens de viering van de burgemeester Verstegen van Slochteren een erepenning van de gemeente overhandigd. Lees verder  

 

• Burgum: Boekpresentatie "Burgumers, verhalen zelf" & kwart eeuw Speel-o-theek

Donderdagavond 10 maart werd in "De Pleats" het door het Nutdepartement Burgum uitgegeven boek "Burgumers, verhalen zelf" uitgereikt aan de inzenders. De door (oud) Burgumers geschreven anekdotes zijn het afgelopen jaar verzameld, geredigeerd en waar nodig van foto's voorzien door voorzitter Taeke Doevendans. Het 110 pagina's tellende boek is na intekening verschenen in een oplage van 450 exemplaren. Lees verder

Tijdens de 212e jaarvergadering van Nut Burgum e.o. werden de vrijwilligers van de speel-o-theek met bloemen verrast. Dit als dank voor hun inzet bij het 25-jarig jubileum van deze speelgoed uitleen "Speel-o-tiefje". Lees verder

 
• Lezing Departement Rotterdam "Het belang van naïviteit" door  Prof. Dr. G.A.M.Groot

Prof. Dr. G.A.M.Groot schrijver en filosoof en Hoogleraar Filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen gaf op uitnodiging van het departement Rotterdam op 7 februari een lezing met als titel "Het belang van naïviteit". Naar aanleiding van deze lezing verscheen op 20 februari 2011 een artikel in het NRC handelsblad met als titel "Alle Nederlanders, behalve ik, zijn ongelukkig en hufterig". U kunt de tekst van de lezing opvragen bij het departement Rotterdam secretariaat@nutvantalgemeenrotterdam.nl.

 

• Opening Buitenschoolse Opvang De Speelvijver in Nutsschool Oldenzaal

Na een lange tijd van onderzoeken en plannen maken, is de BSO-ruimte in de Nutsschool nu eindelijk gerealiseerd en in gebruik genomen. Een grote wens van de Nutsschool gaat daarmee in vervulling. Op deze wijze wil de school zich als binnenstadschool onderscheiden door niet alleen onderwijs maar ook voor-, tussen- en naschoolse opvang te bieden aan haar leerlingen. De BSO draagt de naam ‘De Speelvijver’ en wordt geëxploiteerd door KDV Kiekeboe uit Oldenzaal. De Nutsschool speelt daarbij in op landelijke ontwikkelingen, waarbij het kabinet streeft om te komen tot steeds meer brede scholen in den lande. In een brede school wordt onderwijs gecombineerd met bijvoorbeeld opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. Gezien de groeiende behoefte naar kinderopvang, is dit de eerste stap die is gezet om daarmee aan de wensen van ouders tegemoet te komen. De nieuwe locatie is multifunctioneel. Behalve voor BSO, worden de ruimten ook gebruikt voor de tussen schoolse opvang en daarnaast voor het geven van onderwijs en remedial teaching aan kleine groepjes kinderen.

Er is Op 26 januari vond de officiële opening plaats. Daarbij werd ook het gulle gebaar van de SNS, de overhandiging van de cheque van € 500 bij gelegenheid van de opening van de SNS-winkel in Vriezenveen, gememoreerd. Het geld is gebruikt om voor de ruimten van de tussen schoolse opvang nieuw meubilair aan te schaffen.

• Departement Blijham 150 jaar

Vorig jaar bestond departement Blijham 150 jaar. Het verslag van de viering van dit Jubileum van het Departement dat werd gehouden op 26 november 2010 in het Zalencentrum “Het Oude Wapen” te Blijham vindt u hier.

• 225-jarig bestaan departement Rotterdam


Departement Rotterdam vierde het 225-jarig bestaan met een lezing. Op woensdag 17 november hield prof. dr. A.C. Zijderveld, emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit, een voordracht met de titel "Informeel en direct – contouren van een cultuurverandering".  De tekst van de lezing vindt u hier.

• Groei departement Burgum


Departement Burgum groeit de laatste jaren! Onlangs werd het 300ste lid verwelkomd. Hoe dit gevierd werd leest u hier.

• Departementen opgeheven


In 2010 zijn de volgende departementen opgeheven: Aalst-Waalre, Capelle aan den IJssel, Lemsterland, Winkel en Weesp.

 

Margriet Brandsma bezoekt ’t Nut in Bellingwolde

 

Op 10 november jl. vertelde Margriet Brandsma over haar ervaringen als journalist in het buitenland in Bellingwolde. Met een aantal van 200 aanwezigen was de belangstelling meer dan goed te noemen. Margriet Brandsma werkte jarenlang voor de NOS, als verslaggever in binnen- en buitenland en als correspondent in Duitsland. In haar lezing verhaalde zij over de brandhaarden en over het ‘nieuwe’ Duitsland dat is ontstaan na de val van de muur in 1989. Natuurlijk is er ook aandacht voor kanselier Angela Merkel. Margriet Brandsma schreef een boek over Merkel: ‘Het mirakel Merkel’. Op de foto poseert Margriet Brandsma samen met het bestuur van departement Bellingwolde. In een blog doet een van de leden verslag van de bijeenkomst.

 

Erepenningen

Regelmatig worden er de laatste jaren weer erepenningen uitgereikt. In november mochten weer twee leden een erepenning ontvangen. 

Op 9 november 2016 ontving de heer Rolf Domenie tijdens de jaarvergadering van departement Hoogezand-Sappemeer de erepenning uit handen van de voorzitter Joyce Jansen-Pierik. Rolf Domenie is meer dan 25 jaar bestuurslid geweest van het departement Hoogezand-Sappemeer. Ook was hij jarenlang bestuurslid van de stichting Jan Nieuwenhuyzenfonds. Deze stichting beheert het vermogen voor het landelijk Nut.

Op 13 november 2016 ontving de heer Piet Terpstra, voorzitter van de werkgroep Filmhuis van departement Olst-Deventer, de erepenning uit handen ontvangen van Joyce Jansen-Pierik. Piet is medeoprichter van het Filmhuis in Olst en heeft zich hiervoor 27 jaar ingezet.

Themadag departementen Groningen in Zuidhorn 

Fuse

 

Op zaterdag 12 november 2016 jl. vond de gezamenlijke themadag plaats van de departementen in Oost- en Noord-Groningen in Zuidhorn. Er was een optreden van de muziekgroep Fuse waar een 150 koppig enthousiast publiek naar luisterde. "Virtuoos, technisch begaafd en vooral tot op het merg muzikaal", schreef het Haarlems Dagblad over Fuse. In hun rol van huisband bij Podium Witteman en dankzij optredens bij De Wereld Draait Door en Radio 4 en 6 heeft Fuse zich afgelopen jaar flink in de kijker gespeeld.

 

 

 

Centrale Districtraad in het Eemklooster

Op 19 november jl. kwamen de afgevaardigden van de verschillende districten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bij elkaar voor een centrale districtraad in Amersfoort. De vergadering vond plaats in het klooster Onze Lieve Vrouwe ter Eem. Na de vergadering was er een rondleiding o.l.v. de huismeester.           

Departementen in het nieuws

Steeds meer departementen bereiken via internet en social media hun leden. Het departement Zaanstad-Zuid doet dat bijvoorbeeld ook op de website van het buurthuis De Vuister. Het departement Zaanstad-Zuid verzorgt daarnaast lezingen op andere locaties in Zaandam en Koog aan de Zaan. Lees meer

In Olst-Deventer maakt het departement een gevarieerd programma voor 2016-2017 wereldkundig via een eigen website, facebookpagina en met een flyer. In de flyer is te lezen dat er een frisse wind waait bij ‘t Nut Olst-Deventer. De start van het nieuwe seizoen begint al jaren met het Filmdiner. De film wordt gekozen door de werkgroep Filmhuis. Tijdens deze film wordt een diner geserveerd met gerechten die betrekking hebben op de film. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Brasserie in het Holstohus. Jaarlijks komen er ongeveer 110 leden en niet-leden naar deze openingsfilm. Lees meer

 “… en altijd hier de wind”, is de naam van de bundel waarmee stadsdichter Jack Benekerhij zijn periode als Helderse stadsdichter afsluit. Het boekje bevat naast bijna tachtig gedichten een cd met tien gezongen stadsgedichten. 't Nut in Den Helder maakte deze dichtbundel mede mogelijk. Lees meer 

Op 8 november 2016 organiseerde Nutsdepartement Langstraat in samenwerking met de bibliotheek in Waalwijk een lezing door Heere Heeresma jr. Hij werpt een blik op de democratie. Hoe staat het ervoor? Wat zijn onze meningen? En wat heeft hij ons te bieden? Lees meer

Departementen Zuid-Nederland verkenen Zeeuwse kust

Elk jaar organiseert een van de departementen bij toerbeurt een districtsdag in Zuid-Nederland. op 27 september jl. was het de beurt aan Groede. Voor sommige deelnemers is het bezoeken van deze dag niet een vanzelfsprekende onderneming. De afstanden tussen de departementen in het district zijn aanzienlijk. De bestuursleden uit bijvoorbeeld Waalre, Waalwijk en Wissenkerke wonen niet direct in de buurt. Net als tijdens deze districtsdag zijn er doorgaans zes departementen die actief deelnemen: Groede, Heusden, Langstraat, Noord-Beveland, Sluis Aardenburg en Werkendam.

Het voltallige districtsbestuur van Zuid-Nederland bezoekt elke drie jaar de zes departementen die actief zijn binnen het district. Het districtsbestuur geeft tijdens zo’n bezoek ook informatie over wat er landelijke speelt en aan de orde is geweest in de Algemene Ledenvergadering en de Centrale Districtsraad. In Zuid-Nederland zijn naast de zes hiervoor genoemde  departementen nog veel Nutsscholen te vinden, namelijk in Den-Bosch, Geldrop, Maastricht, Breda en Son & Breugel. Daarnaast biedt de stichting Nutsvolksuniversiteit Breda ongeveer 160 uiteenlopende cursussen voor volwassenen aan in de regio, waaronder een groot aantal talencursussen.

In Groede vond, zoals altijd, eerst de vergadering plaats met als belangrijkste agendapunt een evaluatie van de jaarprogramma’s van de departementen van het afgelopen seizoen. Na de lunch is er altijd een gezelligheidsprogramma. De leden stapten dit keer in de touringcar voor een rondrit langs de Zeeuws-Vlaamse kust. Zij zagen de natuurontwikkeling van het Zwin, de nieuwe jachthaven bij Cadzand-Bad, de kustversterking in West Zeeuws-Vlaanderen en het project Waterdunen. De sfeer is altijd gemoedelijk en ontspannen tijdens de districtsdagen. Ook in Groede was het een gezellige ‘Nutshappening’ waar de bestuurders volop goede ideeën hebben uitgewisseld voor de programma’s van een volgend seizoen.