Met bijdragen uit het NUTfonds worden activiteiten en projecten mede mogelijk gemaakt waarvan bij voorkeur, maar niet uitsluitend, burgers in de werkgebieden van departementen van de Maatschappij tot NUT van ’t Algemeen profijt hebben. Aanvragers dienen bij voorkeur ondersteuning te hebben van een departement. In februari 2013 heeft het maatschappijbestuur subsidie toegekend aan twee projecten die ook aanbevolen werden door plaatselijke departementen.

Het betreft een deelproject  'Dansen, meer dan bewegen'  voor leerlingen uit groep 3,4, en 5 van deelnemende scholen tijdens het Internationale Dansfestival op 3 t/m 7 juli 2013 in Burgum. Dit project werd aanbevolen door departement Burgum. Het tweede project met een aanbeveling (van het departement Groningen-Haren) betreft een aanvraag van de Stichting Beeldlijn. De subsidie is specifiek toegekend voor het maken van een documentaire over de orgels van Ottes. In de volgende digitale nieuwsbrief zal er uitvoeriger bij de hiervoor genoemde projecten worden stilgestaan.

           

 

.